It-Shape 4. Hírlevél

IT Shape

Az IT Administrator a EUCIP rendszeren belül önálló informatikai képesítés, amely a „rendszergazda” munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat írja le. Az EUCIP IT Administrator 3.0-ás verziója a meghatároz egy szűkebb kompetencia készletet, és lehetővé teszi, hogy annak birtokában rendszergazda alapvizsgát tegyen, és a EUCIP IT Administrator Fundamentals (ITAF) bizonyítványt megszerezze. Az első kísérlet: EUCIP IT Administrator Fundamentals Magyarországon A bizonyítvány megszerzéséhez négy területen (PC hardver, Operációs rendszerek, Hálózatok és IT Biztonság) kell megfelelő tudásszintet igazolni.

  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
4.	
  szám	
  -­‐	
  2014.	
  szeptember	
  
	
  1	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
Beköszöntő	
  
A	
   pályázat	
   célja	
   az	
   Informatikai	
   Szakmai	
  
Társaságok	
   Európai	
   Tanácsa	
   (CEPIS)	
   által	
  
kidolgozott	
  EUCIP	
  Core	
  (European	
  Certification	
  of	
  
Informatics	
   Professionals)	
   képzési	
   program	
  
magyarországi	
   bevezetése	
   és	
   honosítása	
   a	
   hazai	
  
szakképzési	
   rendszerben.	
   A	
   program	
  
bevezetésével	
   olyan	
   európai	
   szinten	
  
értékesíthető	
   informatikai	
   képesítéssel	
  
gazdagodhat	
  a	
  hazai	
  szakképzés,	
  amely	
  közvetlen	
  
válasz	
   a	
   munkaerőpiacon	
   élesen	
   mutatkozó	
  
igényre:	
   a	
   cégeknek	
   és	
   vállalkozásoknak	
   olyan	
  
informatikai	
  szakemberekre	
  van	
  szüksége,	
  akik	
  a	
  
saját	
   szakterületük	
   alapos	
   ismerete	
   mellett,	
   az	
  
üzletvitelhez,	
   a	
   szervezetben	
   való	
  
munkavégzéshez,	
   a	
   projektfeladatokhoz,	
  
csapatmunkában	
   való	
   részvételhez	
   szükséges	
  
készségekkel	
   is	
   rendelkeznek	
   (az	
   angol	
   nyelvű	
  
szakirodalomban:	
  T-­‐shaped	
  professionals).	
  
A	
   pályázatot	
   az	
   élethosszig-­‐tartó	
   tanulás	
   (LLL)	
  
Leonardo	
   programja	
   keretén	
   belül,	
   innováció	
  
transzferként	
   három	
   ország	
   (Magyarország,	
  
Olaszország,	
  Írország)	
  tíz	
  európai	
  intézményének	
  
összefogásával	
  létrejött	
  konzorcium	
  nyújtotta	
  be,	
  
a	
   konzorcium	
   vezetője	
   az	
   iTStudy	
  
Számítástechnikai	
   Oktató-­‐	
   és	
   Kutatóközpont.	
   Az	
  
EUCIP	
   Core	
   program	
   tulajdonosát,	
   a	
   CEPIS-­‐t	
   a	
  
konzorciumban	
   olasz	
   szervezet,	
   az	
   Olasz	
  
Számítástudományi	
  Társaság	
  (AICA	
  –	
  Association	
  
of	
   Italian	
   Information	
   Technologie)	
   képviseli.	
   A	
  
konzorciumi	
   további	
   tagjai	
   az	
   Ír	
  
Számítástudományi	
   Társaság,	
   az	
   olasz	
   Enrico	
  
Fermi	
   Szakközépiskola,	
   amelyek	
   az	
   EUCIP	
   Core	
  
képzés	
  gyakorlati	
  megvalósításában	
  szerzett	
  több	
  
éves	
   tapasztalatuk	
   átadásával	
   segítik	
   a	
  
magyarországi	
   honosítást.	
   Az	
   adaptáció	
  
eredményének	
   hazai	
   kipróbálásában	
   négy	
   hazai	
  
szakközépiskola	
  és	
  egy	
  egyetem	
  tanárai	
  és	
  diákjai	
  
vesznek	
  részt.	
  A	
  munka	
  világának	
  képviseletében	
  
csatlakozott	
   a	
   konzorciumhoz	
   a	
   Pest	
   Megyei	
  
Vállalkozásfejlesztési	
  Alapítvány.	
  
A	
   projekt	
   hosszú	
   távú	
   hatásaként,	
   az	
   Európai	
  
Unióban	
   elismert	
   informatikai	
   szakképesítés	
  
megszerzése	
  növeli	
  a	
  magyar	
  fiatalok	
  és	
  felnőttek	
  
elhelyezkedési	
  esélyét.	
  
I-­‐T	
  Shape	
  Team	
  
http://it-­‐shape.hu	
  
Tartalom	
  
Beköszöntő	
  ..........................................................	
  1	
  
ITAF	
  próbateszt	
  ....................................................	
  2	
  
ITAF	
  vizsga	
  ............................................................	
  3	
  
Események	
  ...........................................................	
  4	
  
Projekt	
  adatok	
  ......................................................	
  4	
  
Partnerek	
  .............................................................	
  4	
  
Célcsoportok	
  ........................................................	
  5	
  
Célok	
  ....................................................................	
  5	
  
Munkacsomagok	
  ..................................................	
  5	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Kiadja:	
  
iTStudy	
  Hungary	
  Kft.	
  (P0)	
  Hungary	
  
Szerkesztő:	
  Hartyányi	
  Mária	
  
Copyright	
  ©	
  IT-­‐Shape
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
4.	
  szám	
  -­‐	
  2014.	
  szeptember	
  
	
  2	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
Az	
  első	
  kísérlet:	
  EUCIP	
  IT	
  Administrator	
  Fundamentals	
  
Magyarországon	
  
	
  
Az	
   IT	
   Administrator	
   a	
   EUCIP	
   rendszeren	
   belül	
   önálló	
   informatikai	
   képesítés,	
   amely	
   a	
   „rendszergazda”	
  
munkakör	
   betöltéséhez	
   szükséges	
   kompetenciákat	
   írja	
   le.	
   	
   Az	
   EUCIP	
   IT	
   Administrator	
   3.0-­‐ás	
   verziója	
   	
   a	
  
meghatároz	
  egy	
  szűkebb	
  kompetencia	
  készletet,	
  és	
  lehetővé	
  teszi,	
  hogy	
  annak	
  birtokában	
  rendszergazda	
  
alapvizsgát	
   tegyen,	
   és	
   a	
   EUCIP	
   IT	
   Administrator	
   Fundamentals	
   (ITAF)	
   bizonyítványt	
   megszerezze.	
   A	
  
bizonyítvány	
  megszerzéséhez	
  négy	
  területen	
  (PC	
  hardver,	
  Operációs	
  rendszerek,	
  Hálózatok	
  és	
  IT	
  Biztonság)	
  
kell	
  megfelelő	
  tudásszintet	
  igazolni.	
  
	
  
Az	
   Olasz	
   Informatikai	
   és	
   Számítástudományi	
   Társaság	
   (AICA)	
   felajánlására	
   a	
   projektben	
   résztvevő	
   hazai	
  
szakközépiskolák	
   diákjai	
   lehetőséget	
   kaptak	
   arra,	
   hogy	
   a	
   EUCIP	
   IT	
   Administrator	
   Fundamentals	
   (ITAF),	
  
vizsgára	
  tanáraik	
  segítségével	
  felkészüljenek,	
  és	
  az	
  Európai	
  szinten	
  elismert	
  bizonyítványt	
  megszerezzék.	
  Az	
  
I-­‐TShape	
  hazai	
  partnerek	
  az	
  a	
  felajánlást	
  örömmel	
  elfogadták,	
  mivel	
  ez	
  egyben	
  lehetőséget	
  nyújtott	
  arra,	
  
hogy	
  a	
  EUCIP	
  Core	
  adaptációra	
  	
  
	
  
• a	
  EUCIP	
  rendszer	
  követelményeivel	
  megismerkedjenek,	
  	
  
• a	
  EUCIP	
  vizsgarendszert	
  megismerjék,	
  
• egy	
   éles	
   kísérlet	
   keretében	
   felmérjék	
   a	
   EUCIP	
   és	
   a	
   hazai	
   informatikai	
   szakképzés	
   kompetencia	
  
rendszer	
  illeszthetőségének	
  lehetőségét.	
  
	
  
A	
  próbateszten	
  és	
  az	
  éles	
  vizsgán	
  az	
  alábbi	
  magyarországi	
  intézmények	
  tanárai	
  és	
  diákjai	
  vettek	
  részt:	
  
• Galamb	
  József	
  Mezőgazdasági	
  Szakképző	
  Iskola,	
  Makó	
  
• Neumann	
  János	
  Számítástechnikai	
  Szakközépiskola,	
  Budapest	
  
• Öveges	
  József	
  Szakképző	
  Iskola,	
  Gimnázium	
  és	
  Kollégium,	
  Balatonfűzfő	
  
• SZÁMALK	
  -­‐	
  Szalézi	
  Szakközépiskola,	
  Budapest	
  
• iTStudy	
  Hungary	
  Kft.,	
  Gödöllő	
  
	
  
ITAF	
  próbateszt	
  
AZ	
  ITAF	
  próbatesztek	
  célja	
  az	
  volt,	
  hogy	
  a	
  vizsgázók	
  előzetes	
  képet	
  kapjanak	
  az	
  ITAF	
  vizsga	
  menetéről,	
  a	
  
vizsgakérdések	
   jellegéről,	
   mélységéről,	
   és	
   felmérjék,	
   hogy	
   jelenlegi	
   tudásszintjük	
   mennyiben	
   felel	
   meg	
   a	
  
követelményeknek.	
  
Általános	
  tapasztalat	
  volt	
  az	
  is,	
  hogy	
  akik	
  angolul	
  írták	
  meg	
  a	
  próbatesztet,	
  azok	
  jobb	
  átlagot	
  értek	
  el,	
  ez	
  
abból	
   adódhatott,	
   hogy	
   a	
   magyar	
   fordításban	
   nem	
   sikerült	
   pontosan	
   az	
   eredeti	
   angol	
   jelentéstartalmat	
  
visszaadni.	
   Ezzel	
   egy	
   plusz	
   bizonytalansági	
   faktor	
   került	
   a	
   próbatesztekbe,	
   mely	
   viszont	
   az	
   éles	
   vizsgára	
  
sikeresen	
  javítva	
  lett.	
  	
  
Az	
   egyes	
   kérdésekhez	
   kapcsolódóan	
   a	
   vizsgázóktól	
   a	
   következő	
   visszajelzések	
   érkeztek;	
   a	
   kérdéseket	
   túl	
  
bonyolultnak,	
   összetettnek	
   találták.	
   A	
   tudásanyag	
   mélysége	
   kihívást	
   jelentett	
   még	
   a	
   felnőttképzésben	
  
résztvevők	
  számára	
  is.	
  Abban	
  szinte	
  mindannyian	
  egyetértettek,	
  hogy	
  a	
  próbateszt	
  anyaga	
  gyakorlatias	
  és	
  a	
  
rendszergazdai	
  feladatok	
  ellátásához	
  szükséges	
  tudásanyagot	
  feltételez,	
  és	
  a	
  sikeres	
  vizsgához	
  mindenképp	
  
külön	
  felkészülés	
  szükséges.	
  	
  
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
4.	
  szám	
  -­‐	
  2014.	
  szeptember	
  
	
  3	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
A	
  próbateszt	
  eredményei	
  nem	
  voltak	
  biztatóak.	
  A	
  sikeres	
  vizsga	
  teljesítési	
  küszöbe	
  65%	
  volt.	
  
Iskolák	
  átlageredményei	
  
(Magyar	
  nyelvű	
  próbateszt)
Iskolák	
  átlageredményei	
  (Angol	
  
nyelvű	
  próbateszt)
Hardver 38% 47%
Operációs	
  rendszer 37% 43%
Hálózat 37% 43%
IT	
  Biztonság 37% 42%
Összesen: 37% 44%
	
  
Az	
   angol	
   nyelű	
   próbateszteken	
   7%-­‐kal	
   jobb	
   eredményeket	
   értek	
   el	
   a	
   vizsgázók,	
   azonban	
   a	
   vizsgához	
  
szükséges	
  ponthatárt	
  (39	
  pontot)	
  még	
  az	
  angol	
  nyelvű	
  változatnál	
  is	
  csak	
  kevesen	
  érték	
  el.	
  	
  
ITAF	
  vizsga	
  
AZ	
  ITAF	
  éles	
  vizsgától	
  a	
  próbavizsgán	
  szerzett	
  rossz	
  tapasztalatok	
  miatt	
  	
  sokan	
  visszariadtak.	
  	
  
Az	
  első	
  éles	
  vizsgára	
  2014.	
  május	
  29-­‐én	
  került	
  sor.	
  A	
  vizsgázó	
  diákok	
  és	
  tanárok	
  véleménye	
  szerint	
  az	
  éles	
  
vizsgakérdések	
  világosabbak,	
  érthetőbbek	
  voltak	
  az	
  tesztvizsgán	
  kapott	
  kérdésekhez	
  képest.	
  
A	
  témakörök	
  közül	
  az	
  operációs	
  rendszerek	
  és	
  a	
  hálózatok	
  sikerültek	
  jobban,	
  a	
  hardver	
  és	
  az	
  IT	
  biztonság	
  a	
  
próbavizsgához	
  hasonlóan	
  itt	
  is	
  nehézségeket	
  okozott.	
  A	
  hiányosságok	
  oka	
  részben	
  az	
  volt,	
  hogy	
  voltak,	
  akik	
  
ezeket	
   a	
   témaköröket	
   még	
   nem	
   tanulták,	
   illetve	
   az,	
   hogy	
   bizonyos	
   témakörökben	
   tanulmányaik	
   során	
  
inkább	
  elméleti,	
  mint	
  gyakorlati	
  tudást	
  szereztek.	
  
	
  
A	
  modulok	
  eredményei	
  a	
  SZÁMALK-­‐SZALÉZI	
  esetében	
  
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
4.	
  szám	
  -­‐	
  2014.	
  szeptember	
  
	
  4	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
A	
  92	
  vizsgázó	
  közül	
  51-­‐en	
  vették	
  sikerrel	
  az	
  akadályt	
  és	
  szerezték	
  meg	
  az	
  európai	
  szinten	
  elismert	
  EUCIP	
  
ITAF	
  bizonyítványt.	
  	
  
Események	
  
Disszemináció	
  Olaszországban	
  
Nápoly,	
  2014.	
  szeptember	
  18.	
  
Az	
   olasz	
   partnerrel	
   (az	
   AICA-­‐	
   val)	
   folyatott	
   szakmai	
   együttműködés	
   keretében	
   részt	
   vehettünk	
   az	
   ITACA	
  
Leonardo	
  projekt	
  záró	
  konferenciáján,	
  és	
  bemutathattuk	
  az	
  I-­‐TShape	
  projekt	
  eredményeit	
  Nápolyban,	
  az	
  
olasz	
  műszaki	
  szakképzésben	
  dolgozó	
  tanárok	
  számára.	
  A	
  konferencián	
  az	
  olasz	
  műszaki	
  szakképzésben	
  –	
  
elsősorban	
   informatikai	
   szakterületen	
   -­‐	
   dolgozó	
   pedagógusokon	
   kívül,	
   a	
   helyi	
   önkormányzati	
   vezetők	
   is	
  
részt	
   vettek.	
   Az	
   konferencia	
   szakmai	
   tartalma	
   azért	
   volt	
   különösen	
   fontos	
   számunkra,	
   mert	
   az	
   I-­‐TShape	
  
projekt	
  mintegy	
  az	
  ITACA	
  eredményeinek	
  hasznosítása:	
  az	
  ITACA	
  célja	
  a	
  EUCIP	
  IT	
  Administrator	
  bevezetése	
  
volt	
   az	
   olasz	
   és	
   magyar	
   szakképzésbe,	
   az	
   I-­‐TShape	
   célja	
   pedig	
   a	
   EUCIP	
   Core	
   hazai	
   honosítása	
   a	
   hazai	
  
szakképzésben.	
  	
  
Disszemináció	
  Magyarországon	
  
Gödöllő,	
  2014.	
  szeptember	
  26.	
  	
  
Helyszín:	
  Szent	
  István	
  Egyetem	
  GTK	
  Tanácsterem,	
  Gödöllő,	
  Páter	
  Károly	
  u.	
  1.	
  
Az	
   I-­‐TShape	
   projekt	
   eredményeit	
   a	
   magyar	
   partnerek	
   bemutatták	
   az	
   Innolearn	
   Klaszter	
   évente	
  
megrendezendő	
   konferenciáján.	
   	
   A	
   konferencia	
   résztvevői	
   felnőttképzésben,	
   szakképzésben	
   és	
   a	
  
felsőoktatási	
  szakképzésben	
  dolgozó	
  tanárok,	
  oktatók,	
  trénerek	
  voltak.	
  A	
  konferencia	
  egyben	
  lehetőséget	
  
jelentett	
   a	
   partnereknek	
   arra	
   is,	
   hogy	
   a	
   következő	
   hónapok	
   feladatait	
   átbeszéljék,	
   a	
   EUCIP	
   Core	
   hazai	
  
lokalizációját	
  előkészítsék.	
  
	
  
Projekt	
  adatok	
  
Rövidítés:	
  I-­‐T	
  Shape	
  
Cím:	
  I-­‐T	
  Shape	
  –	
  Európai	
  szinten	
  versenyképes	
  informatikai	
  képesítés	
  a	
  magyar	
  szakképzésben	
  
Időtartam:	
  2013.	
  október	
  1-­‐től	
  2015.	
  szeptember	
  30-­‐ig	
  
Pályázat	
  típusa:	
  Innovációtranszfer	
  
Program:	
   Leonardo	
   da	
   Vinci	
   –	
   az	
   Európai	
   Unió	
   Élethosszig	
   tartó	
   tanulás	
   programjának	
   szakképzési	
  
alprogramja	
  
Résztvevő	
  országok:	
  Magyarország,	
  Olaszország,	
  Íroszág	
  
Weboldal:	
  http://it-­‐shape.hu	
  	
  	
  
Kapcsolat:	
   Hartyányi	
   Mária,	
   iTStudy	
   Hungary	
   Számítástechnikai	
   Oktató-­‐	
   és	
   Kutatóközpont	
   Kft.	
   -­‐	
  
Magyarország	
  
E-­‐mail:	
  maria.hartyanyi@itstudy.hu,	
  skype:	
  hmaria718	
  
Partnerek	
  
ITSTUDY	
  -­‐	
  iTStudy	
  Hungary	
  Számítástechnikai	
  Oktató-­‐	
  és	
  Kutatóközpont	
  Kft.	
   HU	
  
AICA	
  -­‐	
  Olasz	
  Informatikai	
  és	
  Számítástudományi	
  Társaság	
  	
   IT	
  
ISFP-­‐	
  Enrico	
  Fermi	
  Szakközépiskola	
  –	
  IS	
  Fermi	
  in	
  Pontedera	
   IT	
  
  	
  
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
4.	
  szám	
  -­‐	
  2014.	
  szeptember	
  
	
  5	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
ICS	
  -­‐	
  Ír	
  Számítástudományi	
  Társaság	
   	
   IE	
  
SZÁMALK	
  -­‐	
  Szalézi	
  Szakközépiskola	
   	
   HU	
  
ÖJSZIGK	
  -­‐	
  Öveges	
  József	
  Szakképző	
  Iskola,	
  Gimnázium	
  és	
  Kollégium,	
  Balatonfűzfő	
   HU	
  
NJSZK	
  -­‐	
  Neumann	
  János	
  Számítástechnikai	
  Szakközépiskola	
   HU	
  
GJMSZI	
  -­‐	
  Galamb	
  József	
  Mezőgazdasági	
  Szakképző	
  Iskola,	
  Makó	
   HU	
  
NYME	
  -­‐	
  Nyugat-­‐Magyarországi	
  Egyetem	
   	
   HU	
  
PMVA	
  -­‐	
  Pest	
  Megyei	
  Vállalkozásfejlesztési	
  Alapítvány	
   HU	
  
Célcsoportok	
  
Elsődleges	
   célcsoport:	
   a	
   szakképzésben	
   tanuló	
   magyar	
   diákok,	
   felnőttek,	
   akik	
   pályamódosításra	
  
kényszerülnek,	
  minősítéssel	
  nem	
  rendelkező	
  informatikai	
  szakemberek.	
  
Másodlagos	
   célcsoport:	
   a	
   szakképzésben,	
   felnőttképzésben	
   oktató	
   tanárok,	
   kis-­‐	
   és	
   középvállalkozók	
  
alkalmazottai	
  
Célok	
  
A	
   „EUCIP	
   Core”	
   szakképesítés	
   honosítása	
   Magyarországon,	
   a	
   hazai	
   „EUCIP	
   Core”	
   képzés	
   tematikájának	
  
kidolgozása.	
  Az	
  eredmények	
  tesztelése:	
  kísérleti	
  képzés	
  keretén	
  belül	
  egy	
  modul	
  kipróbálása	
  50-­‐60	
  magyar	
  
diák	
  bevonásával.	
  A	
  „EUCIP	
  Core”	
  képzési	
  program	
  akkreditálása	
  a	
  hazai	
  felnőttképzési	
  rendszerben.	
  
Munkacsomagok	
  
WP1	
   Projektmenedzsment	
  
WP2	
   Elemzés	
  és	
  tervezés	
  
WP3	
   EUCIP	
  Core	
  adaptáció	
  
WP4	
   EUCIP	
  Core	
  lokalizáció	
  
WP5	
   Kísérleti	
  képzés	
  
WP6	
   Értékelés	
  
WP7	
   Valorizáció	
  
WP8	
   Disszemináció	
  

Recommended

IT-Shape 10. Hírlevél by
IT-Shape 10. HírlevélIT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. HírlevélIT Shape
206 views5 slides
Itshape newsletter 3_hu_f by
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_fITStudy Ltd.
408 views7 slides
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám by
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számI-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számITStudy Ltd.
331 views5 slides
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben by
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésbenEUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésbenITStudy Ltd.
244 views4 slides
IT-Shape 9. hírlevél by
IT-Shape 9. hírlevélIT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevélIT Shape
255 views12 slides
ITACA project presentation by
ITACA project presentationITACA project presentation
ITACA project presentationITStudy Ltd.
433 views12 slides

More Related Content

Viewers also liked

Malaysia by
MalaysiaMalaysia
Malaysiaguesta8f9fa
162 views1 slide
Woe zaal a 17.15 17.45 Intrum&Buckaroo by
Woe zaal a 17.15 17.45 Intrum&BuckarooWoe zaal a 17.15 17.45 Intrum&Buckaroo
Woe zaal a 17.15 17.45 Intrum&Buckaroowebwinkelvakdag
306 views20 slides
Untitled Presentation by
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled PresentationNiliuri
132 views4 slides
You can be a stock market genius by
You can be a stock market geniusYou can be a stock market genius
You can be a stock market geniusAditya Srivastava
2K views150 slides
Let's PREZI-fy :: Präsentieren in der 3. Dimension by
Let's PREZI-fy :: Präsentieren in der 3. DimensionLet's PREZI-fy :: Präsentieren in der 3. Dimension
Let's PREZI-fy :: Präsentieren in der 3. DimensionDoris Schuppe
1.5K views47 slides
Topten by
ToptenTopten
Toptenppaul129
138 views11 slides

Viewers also liked(17)

Woe zaal a 17.15 17.45 Intrum&Buckaroo by webwinkelvakdag
Woe zaal a 17.15 17.45 Intrum&BuckarooWoe zaal a 17.15 17.45 Intrum&Buckaroo
Woe zaal a 17.15 17.45 Intrum&Buckaroo
webwinkelvakdag306 views
Untitled Presentation by Niliuri
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
Niliuri132 views
Let's PREZI-fy :: Präsentieren in der 3. Dimension by Doris Schuppe
Let's PREZI-fy :: Präsentieren in der 3. DimensionLet's PREZI-fy :: Präsentieren in der 3. Dimension
Let's PREZI-fy :: Präsentieren in der 3. Dimension
Doris Schuppe1.5K views
Topten by ppaul129
ToptenTopten
Topten
ppaul129138 views
How To Connect With Home Buyers - 2010 Style by Ken Brand
How To Connect With Home Buyers - 2010 StyleHow To Connect With Home Buyers - 2010 Style
How To Connect With Home Buyers - 2010 Style
Ken Brand167 views
Kings & Queens - Foursquare Specials by Doris Schuppe
Kings & Queens - Foursquare SpecialsKings & Queens - Foursquare Specials
Kings & Queens - Foursquare Specials
Doris Schuppe2.3K views
Tuesday Team Meeting Notes - October 25th, 2016 by Ken Brand
Tuesday Team Meeting Notes - October 25th, 2016Tuesday Team Meeting Notes - October 25th, 2016
Tuesday Team Meeting Notes - October 25th, 2016
Ken Brand217 views
Correos Electronicos by Ca-rlos
Correos ElectronicosCorreos Electronicos
Correos Electronicos
Ca-rlos191 views
Future of Sex Report by Ross Dawson
Future of Sex ReportFuture of Sex Report
Future of Sex Report
Ross Dawson2.9K views
Services for PR and Client Engagement by Ross Dawson
Services for PR and Client EngagementServices for PR and Client Engagement
Services for PR and Client Engagement
Ross Dawson12.5K views
August Responsive Organization Development by Mike Arauz
August Responsive Organization DevelopmentAugust Responsive Organization Development
August Responsive Organization Development
Mike Arauz13.2K views

Similar to It-Shape 4. Hírlevél

Kick of meeting by
Kick of meetingKick of meeting
Kick of meetingIT Shape
293 views4 slides
Itshape newsletter 2_hu by
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_huITStudy Ltd.
257 views5 slides
EUCIP Core by
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP CoreIT Shape
242 views5 slides
IT Shape találkozó Dublinban by
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape találkozó Dublinban
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape
266 views12 slides
IT-Shape 5. Hírlevél by
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. HírlevélIT Shape
169 views12 slides
IT-Shape 6. Hírlevél by
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. HírlevélIT Shape
280 views10 slides

Similar to It-Shape 4. Hírlevél(20)

Kick of meeting by IT Shape
Kick of meetingKick of meeting
Kick of meeting
IT Shape293 views
Itshape newsletter 2_hu by ITStudy Ltd.
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_hu
ITStudy Ltd.257 views
EUCIP Core by IT Shape
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP Core
IT Shape242 views
IT Shape találkozó Dublinban by IT Shape
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape találkozó Dublinban
IT Shape találkozó Dublinban
IT Shape266 views
IT-Shape 5. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. Hírlevél
IT Shape169 views
IT-Shape 6. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. Hírlevél
IT Shape280 views
ITACA projekt (2012-2014) by ITStudy Ltd.
ITACA projekt (2012-2014)ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)
ITStudy Ltd.472 views
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok by ITStudy Ltd.
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatokEucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
Eucip Core Operate - Üzemeltetés modul - tapasztalatok
ITStudy Ltd.444 views
Itshape 8 newsletter_hu by IT Shape
Itshape 8 newsletter_huItshape 8 newsletter_hu
Itshape 8 newsletter_hu
IT Shape441 views
It shape 8. hírlevél by IT Shape
It shape 8. hírlevélIt shape 8. hírlevél
It shape 8. hírlevél
IT Shape180 views
Tapasztalatok és ajánlások - EUCIP Core vizsgák Magyarországon by ITStudy Ltd.
Tapasztalatok és ajánlások - EUCIP Core vizsgák MagyarországonTapasztalatok és ajánlások - EUCIP Core vizsgák Magyarországon
Tapasztalatok és ajánlások - EUCIP Core vizsgák Magyarországon
ITStudy Ltd.465 views
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410 by Tibor Gyulay
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Tibor Gyulay775 views
Kollaboratív tanulás by zsolt jenei
Kollaboratív tanulásKollaboratív tanulás
Kollaboratív tanulás
zsolt jenei2.4K views
Távoktatás – e learning by fe_gergo
Távoktatás – e learningTávoktatás – e learning
Távoktatás – e learning
fe_gergo288 views
E festo ogik by apinter
E festo ogikE festo ogik
E festo ogik
apinter233 views
Master OGIK Konferencia by apinter
Master OGIK KonferenciaMaster OGIK Konferencia
Master OGIK Konferencia
apinter181 views
Minőségmenedzsment - Technológiával a pedagógusok tehermenetesítéséért by ITStudy Ltd.
Minőségmenedzsment - Technológiával a pedagógusok tehermenetesítéséértMinőségmenedzsment - Technológiával a pedagógusok tehermenetesítéséért
Minőségmenedzsment - Technológiával a pedagógusok tehermenetesítéséért
ITStudy Ltd.331 views
OpenQaSs 1. Hírlevél by OpenQAsS
OpenQaSs 1. HírlevélOpenQaSs 1. Hírlevél
OpenQaSs 1. Hírlevél
OpenQAsS 181 views

More from IT Shape

IT-Shape 10. Newsletter by
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. NewsletterIT Shape
264 views5 slides
IT-Shape 8. Newsletter by
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. NewsletterIT Shape
230 views11 slides
IT-Shape 6. Newsletter by
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. NewsletterIT Shape
195 views10 slides
IT-Shape 5. Newsletter by
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. NewsletterIT Shape
558 views11 slides
IT-Shape 4. Newsletter by
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. NewsletterIT Shape
231 views5 slides
IT-Shape 3. Newsletter by
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. NewsletterIT Shape
206 views7 slides

More from IT Shape(9)

IT-Shape 10. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. Newsletter
IT Shape264 views
IT-Shape 8. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. Newsletter
IT Shape230 views
IT-Shape 6. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. Newsletter
IT Shape195 views
IT-Shape 5. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. Newsletter
IT Shape558 views
IT-Shape 4. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. Newsletter
IT Shape231 views
IT-Shape 3. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. Newsletter
IT Shape206 views
IT-Shape 2nd Newsletter by IT Shape
IT-Shape 2nd NewsletterIT-Shape 2nd Newsletter
IT-Shape 2nd Newsletter
IT Shape163 views
IT-Shape 1st Newsletter by IT Shape
IT-Shape 1st NewsletterIT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st Newsletter
IT Shape177 views
It shape newsletter 7th. issue by IT Shape
It shape newsletter 7th. issueIt shape newsletter 7th. issue
It shape newsletter 7th. issue
IT Shape256 views

It-Shape 4. Hírlevél

  • 1.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    1   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Beköszöntő   A   pályázat   célja   az   Informatikai   Szakmai   Társaságok   Európai   Tanácsa   (CEPIS)   által   kidolgozott  EUCIP  Core  (European  Certification  of   Informatics   Professionals)   képzési   program   magyarországi   bevezetése   és   honosítása   a   hazai   szakképzési   rendszerben.   A   program   bevezetésével   olyan   európai   szinten   értékesíthető   informatikai   képesítéssel   gazdagodhat  a  hazai  szakképzés,  amely  közvetlen   válasz   a   munkaerőpiacon   élesen   mutatkozó   igényre:   a   cégeknek   és   vállalkozásoknak   olyan   informatikai  szakemberekre  van  szüksége,  akik  a   saját   szakterületük   alapos   ismerete   mellett,   az   üzletvitelhez,   a   szervezetben   való   munkavégzéshez,   a   projektfeladatokhoz,   csapatmunkában   való   részvételhez   szükséges   készségekkel   is   rendelkeznek   (az   angol   nyelvű   szakirodalomban:  T-­‐shaped  professionals).   A   pályázatot   az   élethosszig-­‐tartó   tanulás   (LLL)   Leonardo   programja   keretén   belül,   innováció   transzferként   három   ország   (Magyarország,   Olaszország,  Írország)  tíz  európai  intézményének   összefogásával  létrejött  konzorcium  nyújtotta  be,   a   konzorcium   vezetője   az   iTStudy   Számítástechnikai   Oktató-­‐   és   Kutatóközpont.   Az   EUCIP   Core   program   tulajdonosát,   a   CEPIS-­‐t   a   konzorciumban   olasz   szervezet,   az   Olasz   Számítástudományi  Társaság  (AICA  –  Association   of   Italian   Information   Technologie)   képviseli.   A   konzorciumi   további   tagjai   az   Ír   Számítástudományi   Társaság,   az   olasz   Enrico   Fermi   Szakközépiskola,   amelyek   az   EUCIP   Core   képzés  gyakorlati  megvalósításában  szerzett  több   éves   tapasztalatuk   átadásával   segítik   a   magyarországi   honosítást.   Az   adaptáció   eredményének   hazai   kipróbálásában   négy   hazai   szakközépiskola  és  egy  egyetem  tanárai  és  diákjai   vesznek  részt.  A  munka  világának  képviseletében   csatlakozott   a   konzorciumhoz   a   Pest   Megyei   Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány.   A   projekt   hosszú   távú   hatásaként,   az   Európai   Unióban   elismert   informatikai   szakképesítés   megszerzése  növeli  a  magyar  fiatalok  és  felnőttek   elhelyezkedési  esélyét.   I-­‐T  Shape  Team   http://it-­‐shape.hu   Tartalom   Beköszöntő  ..........................................................  1   ITAF  próbateszt  ....................................................  2   ITAF  vizsga  ............................................................  3   Események  ...........................................................  4   Projekt  adatok  ......................................................  4   Partnerek  .............................................................  4   Célcsoportok  ........................................................  5   Célok  ....................................................................  5   Munkacsomagok  ..................................................  5                 Kiadja:   iTStudy  Hungary  Kft.  (P0)  Hungary   Szerkesztő:  Hartyányi  Mária   Copyright  ©  IT-­‐Shape
  • 2.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    2   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Az  első  kísérlet:  EUCIP  IT  Administrator  Fundamentals   Magyarországon     Az   IT   Administrator   a   EUCIP   rendszeren   belül   önálló   informatikai   képesítés,   amely   a   „rendszergazda”   munkakör   betöltéséhez   szükséges   kompetenciákat   írja   le.     Az   EUCIP   IT   Administrator   3.0-­‐ás   verziója     a   meghatároz  egy  szűkebb  kompetencia  készletet,  és  lehetővé  teszi,  hogy  annak  birtokában  rendszergazda   alapvizsgát   tegyen,   és   a   EUCIP   IT   Administrator   Fundamentals   (ITAF)   bizonyítványt   megszerezze.   A   bizonyítvány  megszerzéséhez  négy  területen  (PC  hardver,  Operációs  rendszerek,  Hálózatok  és  IT  Biztonság)   kell  megfelelő  tudásszintet  igazolni.     Az   Olasz   Informatikai   és   Számítástudományi   Társaság   (AICA)   felajánlására   a   projektben   résztvevő   hazai   szakközépiskolák   diákjai   lehetőséget   kaptak   arra,   hogy   a   EUCIP   IT   Administrator   Fundamentals   (ITAF),   vizsgára  tanáraik  segítségével  felkészüljenek,  és  az  Európai  szinten  elismert  bizonyítványt  megszerezzék.  Az   I-­‐TShape  hazai  partnerek  az  a  felajánlást  örömmel  elfogadták,  mivel  ez  egyben  lehetőséget  nyújtott  arra,   hogy  a  EUCIP  Core  adaptációra       • a  EUCIP  rendszer  követelményeivel  megismerkedjenek,     • a  EUCIP  vizsgarendszert  megismerjék,   • egy   éles   kísérlet   keretében   felmérjék   a   EUCIP   és   a   hazai   informatikai   szakképzés   kompetencia   rendszer  illeszthetőségének  lehetőségét.     A  próbateszten  és  az  éles  vizsgán  az  alábbi  magyarországi  intézmények  tanárai  és  diákjai  vettek  részt:   • Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   • Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola,  Budapest   • Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   • SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola,  Budapest   • iTStudy  Hungary  Kft.,  Gödöllő     ITAF  próbateszt   AZ  ITAF  próbatesztek  célja  az  volt,  hogy  a  vizsgázók  előzetes  képet  kapjanak  az  ITAF  vizsga  menetéről,  a   vizsgakérdések   jellegéről,   mélységéről,   és   felmérjék,   hogy   jelenlegi   tudásszintjük   mennyiben   felel   meg   a   követelményeknek.   Általános  tapasztalat  volt  az  is,  hogy  akik  angolul  írták  meg  a  próbatesztet,  azok  jobb  átlagot  értek  el,  ez   abból   adódhatott,   hogy   a   magyar   fordításban   nem   sikerült   pontosan   az   eredeti   angol   jelentéstartalmat   visszaadni.   Ezzel   egy   plusz   bizonytalansági   faktor   került   a   próbatesztekbe,   mely   viszont   az   éles   vizsgára   sikeresen  javítva  lett.     Az   egyes   kérdésekhez   kapcsolódóan   a   vizsgázóktól   a   következő   visszajelzések   érkeztek;   a   kérdéseket   túl   bonyolultnak,   összetettnek   találták.   A   tudásanyag   mélysége   kihívást   jelentett   még   a   felnőttképzésben   résztvevők  számára  is.  Abban  szinte  mindannyian  egyetértettek,  hogy  a  próbateszt  anyaga  gyakorlatias  és  a   rendszergazdai  feladatok  ellátásához  szükséges  tudásanyagot  feltételez,  és  a  sikeres  vizsgához  mindenképp   külön  felkészülés  szükséges.    
  • 3.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    3   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   A  próbateszt  eredményei  nem  voltak  biztatóak.  A  sikeres  vizsga  teljesítési  küszöbe  65%  volt.   Iskolák  átlageredményei   (Magyar  nyelvű  próbateszt) Iskolák  átlageredményei  (Angol   nyelvű  próbateszt) Hardver 38% 47% Operációs  rendszer 37% 43% Hálózat 37% 43% IT  Biztonság 37% 42% Összesen: 37% 44%   Az   angol   nyelű   próbateszteken   7%-­‐kal   jobb   eredményeket   értek   el   a   vizsgázók,   azonban   a   vizsgához   szükséges  ponthatárt  (39  pontot)  még  az  angol  nyelvű  változatnál  is  csak  kevesen  érték  el.     ITAF  vizsga   AZ  ITAF  éles  vizsgától  a  próbavizsgán  szerzett  rossz  tapasztalatok  miatt    sokan  visszariadtak.     Az  első  éles  vizsgára  2014.  május  29-­‐én  került  sor.  A  vizsgázó  diákok  és  tanárok  véleménye  szerint  az  éles   vizsgakérdések  világosabbak,  érthetőbbek  voltak  az  tesztvizsgán  kapott  kérdésekhez  képest.   A  témakörök  közül  az  operációs  rendszerek  és  a  hálózatok  sikerültek  jobban,  a  hardver  és  az  IT  biztonság  a   próbavizsgához  hasonlóan  itt  is  nehézségeket  okozott.  A  hiányosságok  oka  részben  az  volt,  hogy  voltak,  akik   ezeket   a   témaköröket   még   nem   tanulták,   illetve   az,   hogy   bizonyos   témakörökben   tanulmányaik   során   inkább  elméleti,  mint  gyakorlati  tudást  szereztek.     A  modulok  eredményei  a  SZÁMALK-­‐SZALÉZI  esetében  
  • 4.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    4   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   A  92  vizsgázó  közül  51-­‐en  vették  sikerrel  az  akadályt  és  szerezték  meg  az  európai  szinten  elismert  EUCIP   ITAF  bizonyítványt.     Események   Disszemináció  Olaszországban   Nápoly,  2014.  szeptember  18.   Az   olasz   partnerrel   (az   AICA-­‐   val)   folyatott   szakmai   együttműködés   keretében   részt   vehettünk   az   ITACA   Leonardo  projekt  záró  konferenciáján,  és  bemutathattuk  az  I-­‐TShape  projekt  eredményeit  Nápolyban,  az   olasz  műszaki  szakképzésben  dolgozó  tanárok  számára.  A  konferencián  az  olasz  műszaki  szakképzésben  –   elsősorban   informatikai   szakterületen   -­‐   dolgozó   pedagógusokon   kívül,   a   helyi   önkormányzati   vezetők   is   részt   vettek.   Az   konferencia   szakmai   tartalma   azért   volt   különösen   fontos   számunkra,   mert   az   I-­‐TShape   projekt  mintegy  az  ITACA  eredményeinek  hasznosítása:  az  ITACA  célja  a  EUCIP  IT  Administrator  bevezetése   volt   az   olasz   és   magyar   szakképzésbe,   az   I-­‐TShape   célja   pedig   a   EUCIP   Core   hazai   honosítása   a   hazai   szakképzésben.     Disszemináció  Magyarországon   Gödöllő,  2014.  szeptember  26.     Helyszín:  Szent  István  Egyetem  GTK  Tanácsterem,  Gödöllő,  Páter  Károly  u.  1.   Az   I-­‐TShape   projekt   eredményeit   a   magyar   partnerek   bemutatták   az   Innolearn   Klaszter   évente   megrendezendő   konferenciáján.     A   konferencia   résztvevői   felnőttképzésben,   szakképzésben   és   a   felsőoktatási  szakképzésben  dolgozó  tanárok,  oktatók,  trénerek  voltak.  A  konferencia  egyben  lehetőséget   jelentett   a   partnereknek   arra   is,   hogy   a   következő   hónapok   feladatait   átbeszéljék,   a   EUCIP   Core   hazai   lokalizációját  előkészítsék.     Projekt  adatok   Rövidítés:  I-­‐T  Shape   Cím:  I-­‐T  Shape  –  Európai  szinten  versenyképes  informatikai  képesítés  a  magyar  szakképzésben   Időtartam:  2013.  október  1-­‐től  2015.  szeptember  30-­‐ig   Pályázat  típusa:  Innovációtranszfer   Program:   Leonardo   da   Vinci   –   az   Európai   Unió   Élethosszig   tartó   tanulás   programjának   szakképzési   alprogramja   Résztvevő  országok:  Magyarország,  Olaszország,  Íroszág   Weboldal:  http://it-­‐shape.hu       Kapcsolat:   Hartyányi   Mária,   iTStudy   Hungary   Számítástechnikai   Oktató-­‐   és   Kutatóközpont   Kft.   -­‐   Magyarország   E-­‐mail:  maria.hartyanyi@itstudy.hu,  skype:  hmaria718   Partnerek   ITSTUDY  -­‐  iTStudy  Hungary  Számítástechnikai  Oktató-­‐  és  Kutatóközpont  Kft.   HU   AICA  -­‐  Olasz  Informatikai  és  Számítástudományi  Társaság     IT   ISFP-­‐  Enrico  Fermi  Szakközépiskola  –  IS  Fermi  in  Pontedera   IT  
  • 5.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    5   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   ICS  -­‐  Ír  Számítástudományi  Társaság     IE   SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola     HU   ÖJSZIGK  -­‐  Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   HU   NJSZK  -­‐  Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola   HU   GJMSZI  -­‐  Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   HU   NYME  -­‐  Nyugat-­‐Magyarországi  Egyetem     HU   PMVA  -­‐  Pest  Megyei  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány   HU   Célcsoportok   Elsődleges   célcsoport:   a   szakképzésben   tanuló   magyar   diákok,   felnőttek,   akik   pályamódosításra   kényszerülnek,  minősítéssel  nem  rendelkező  informatikai  szakemberek.   Másodlagos   célcsoport:   a   szakképzésben,   felnőttképzésben   oktató   tanárok,   kis-­‐   és   középvállalkozók   alkalmazottai   Célok   A   „EUCIP   Core”   szakképesítés   honosítása   Magyarországon,   a   hazai   „EUCIP   Core”   képzés   tematikájának   kidolgozása.  Az  eredmények  tesztelése:  kísérleti  képzés  keretén  belül  egy  modul  kipróbálása  50-­‐60  magyar   diák  bevonásával.  A  „EUCIP  Core”  képzési  program  akkreditálása  a  hazai  felnőttképzési  rendszerben.   Munkacsomagok   WP1   Projektmenedzsment   WP2   Elemzés  és  tervezés   WP3   EUCIP  Core  adaptáció   WP4   EUCIP  Core  lokalizáció   WP5   Kísérleti  képzés   WP6   Értékelés   WP7   Valorizáció   WP8   Disszemináció