Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

It-Shape 4. Hírlevél

Az IT Administrator a EUCIP rendszeren belül önálló informatikai képesítés, amely a „rendszergazda” munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat írja le. Az EUCIP IT Administrator 3.0-ás verziója a meghatároz egy szűkebb kompetencia készletet, és lehetővé teszi, hogy annak birtokában rendszergazda alapvizsgát tegyen, és a EUCIP IT Administrator Fundamentals (ITAF) bizonyítványt megszerezze. Az első kísérlet: EUCIP IT Administrator Fundamentals Magyarországon
A bizonyítvány megszerzéséhez négy területen (PC hardver, Operációs rendszerek, Hálózatok és IT Biztonság) kell megfelelő tudásszintet igazolni.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

It-Shape 4. Hírlevél

 1. 1.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    1   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Beköszöntő   A   pályázat   célja   az   Informatikai   Szakmai   Társaságok   Európai   Tanácsa   (CEPIS)   által   kidolgozott  EUCIP  Core  (European  Certification  of   Informatics   Professionals)   képzési   program   magyarországi   bevezetése   és   honosítása   a   hazai   szakképzési   rendszerben.   A   program   bevezetésével   olyan   európai   szinten   értékesíthető   informatikai   képesítéssel   gazdagodhat  a  hazai  szakképzés,  amely  közvetlen   válasz   a   munkaerőpiacon   élesen   mutatkozó   igényre:   a   cégeknek   és   vállalkozásoknak   olyan   informatikai  szakemberekre  van  szüksége,  akik  a   saját   szakterületük   alapos   ismerete   mellett,   az   üzletvitelhez,   a   szervezetben   való   munkavégzéshez,   a   projektfeladatokhoz,   csapatmunkában   való   részvételhez   szükséges   készségekkel   is   rendelkeznek   (az   angol   nyelvű   szakirodalomban:  T-­‐shaped  professionals).   A   pályázatot   az   élethosszig-­‐tartó   tanulás   (LLL)   Leonardo   programja   keretén   belül,   innováció   transzferként   három   ország   (Magyarország,   Olaszország,  Írország)  tíz  európai  intézményének   összefogásával  létrejött  konzorcium  nyújtotta  be,   a   konzorcium   vezetője   az   iTStudy   Számítástechnikai   Oktató-­‐   és   Kutatóközpont.   Az   EUCIP   Core   program   tulajdonosát,   a   CEPIS-­‐t   a   konzorciumban   olasz   szervezet,   az   Olasz   Számítástudományi  Társaság  (AICA  –  Association   of   Italian   Information   Technologie)   képviseli.   A   konzorciumi   további   tagjai   az   Ír   Számítástudományi   Társaság,   az   olasz   Enrico   Fermi   Szakközépiskola,   amelyek   az   EUCIP   Core   képzés  gyakorlati  megvalósításában  szerzett  több   éves   tapasztalatuk   átadásával   segítik   a   magyarországi   honosítást.   Az   adaptáció   eredményének   hazai   kipróbálásában   négy   hazai   szakközépiskola  és  egy  egyetem  tanárai  és  diákjai   vesznek  részt.  A  munka  világának  képviseletében   csatlakozott   a   konzorciumhoz   a   Pest   Megyei   Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány.   A   projekt   hosszú   távú   hatásaként,   az   Európai   Unióban   elismert   informatikai   szakképesítés   megszerzése  növeli  a  magyar  fiatalok  és  felnőttek   elhelyezkedési  esélyét.   I-­‐T  Shape  Team   http://it-­‐shape.hu   Tartalom   Beköszöntő  ..........................................................  1   ITAF  próbateszt  ....................................................  2   ITAF  vizsga  ............................................................  3   Események  ...........................................................  4   Projekt  adatok  ......................................................  4   Partnerek  .............................................................  4   Célcsoportok  ........................................................  5   Célok  ....................................................................  5   Munkacsomagok  ..................................................  5                 Kiadja:   iTStudy  Hungary  Kft.  (P0)  Hungary   Szerkesztő:  Hartyányi  Mária   Copyright  ©  IT-­‐Shape
 2. 2.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    2   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Az  első  kísérlet:  EUCIP  IT  Administrator  Fundamentals   Magyarországon     Az   IT   Administrator   a   EUCIP   rendszeren   belül   önálló   informatikai   képesítés,   amely   a   „rendszergazda”   munkakör   betöltéséhez   szükséges   kompetenciákat   írja   le.     Az   EUCIP   IT   Administrator   3.0-­‐ás   verziója     a   meghatároz  egy  szűkebb  kompetencia  készletet,  és  lehetővé  teszi,  hogy  annak  birtokában  rendszergazda   alapvizsgát   tegyen,   és   a   EUCIP   IT   Administrator   Fundamentals   (ITAF)   bizonyítványt   megszerezze.   A   bizonyítvány  megszerzéséhez  négy  területen  (PC  hardver,  Operációs  rendszerek,  Hálózatok  és  IT  Biztonság)   kell  megfelelő  tudásszintet  igazolni.     Az   Olasz   Informatikai   és   Számítástudományi   Társaság   (AICA)   felajánlására   a   projektben   résztvevő   hazai   szakközépiskolák   diákjai   lehetőséget   kaptak   arra,   hogy   a   EUCIP   IT   Administrator   Fundamentals   (ITAF),   vizsgára  tanáraik  segítségével  felkészüljenek,  és  az  Európai  szinten  elismert  bizonyítványt  megszerezzék.  Az   I-­‐TShape  hazai  partnerek  az  a  felajánlást  örömmel  elfogadták,  mivel  ez  egyben  lehetőséget  nyújtott  arra,   hogy  a  EUCIP  Core  adaptációra       • a  EUCIP  rendszer  követelményeivel  megismerkedjenek,     • a  EUCIP  vizsgarendszert  megismerjék,   • egy   éles   kísérlet   keretében   felmérjék   a   EUCIP   és   a   hazai   informatikai   szakképzés   kompetencia   rendszer  illeszthetőségének  lehetőségét.     A  próbateszten  és  az  éles  vizsgán  az  alábbi  magyarországi  intézmények  tanárai  és  diákjai  vettek  részt:   • Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   • Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola,  Budapest   • Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   • SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola,  Budapest   • iTStudy  Hungary  Kft.,  Gödöllő     ITAF  próbateszt   AZ  ITAF  próbatesztek  célja  az  volt,  hogy  a  vizsgázók  előzetes  képet  kapjanak  az  ITAF  vizsga  menetéről,  a   vizsgakérdések   jellegéről,   mélységéről,   és   felmérjék,   hogy   jelenlegi   tudásszintjük   mennyiben   felel   meg   a   követelményeknek.   Általános  tapasztalat  volt  az  is,  hogy  akik  angolul  írták  meg  a  próbatesztet,  azok  jobb  átlagot  értek  el,  ez   abból   adódhatott,   hogy   a   magyar   fordításban   nem   sikerült   pontosan   az   eredeti   angol   jelentéstartalmat   visszaadni.   Ezzel   egy   plusz   bizonytalansági   faktor   került   a   próbatesztekbe,   mely   viszont   az   éles   vizsgára   sikeresen  javítva  lett.     Az   egyes   kérdésekhez   kapcsolódóan   a   vizsgázóktól   a   következő   visszajelzések   érkeztek;   a   kérdéseket   túl   bonyolultnak,   összetettnek   találták.   A   tudásanyag   mélysége   kihívást   jelentett   még   a   felnőttképzésben   résztvevők  számára  is.  Abban  szinte  mindannyian  egyetértettek,  hogy  a  próbateszt  anyaga  gyakorlatias  és  a   rendszergazdai  feladatok  ellátásához  szükséges  tudásanyagot  feltételez,  és  a  sikeres  vizsgához  mindenképp   külön  felkészülés  szükséges.    
 3. 3.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    3   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   A  próbateszt  eredményei  nem  voltak  biztatóak.  A  sikeres  vizsga  teljesítési  küszöbe  65%  volt.   Iskolák  átlageredményei   (Magyar  nyelvű  próbateszt) Iskolák  átlageredményei  (Angol   nyelvű  próbateszt) Hardver 38% 47% Operációs  rendszer 37% 43% Hálózat 37% 43% IT  Biztonság 37% 42% Összesen: 37% 44%   Az   angol   nyelű   próbateszteken   7%-­‐kal   jobb   eredményeket   értek   el   a   vizsgázók,   azonban   a   vizsgához   szükséges  ponthatárt  (39  pontot)  még  az  angol  nyelvű  változatnál  is  csak  kevesen  érték  el.     ITAF  vizsga   AZ  ITAF  éles  vizsgától  a  próbavizsgán  szerzett  rossz  tapasztalatok  miatt    sokan  visszariadtak.     Az  első  éles  vizsgára  2014.  május  29-­‐én  került  sor.  A  vizsgázó  diákok  és  tanárok  véleménye  szerint  az  éles   vizsgakérdések  világosabbak,  érthetőbbek  voltak  az  tesztvizsgán  kapott  kérdésekhez  képest.   A  témakörök  közül  az  operációs  rendszerek  és  a  hálózatok  sikerültek  jobban,  a  hardver  és  az  IT  biztonság  a   próbavizsgához  hasonlóan  itt  is  nehézségeket  okozott.  A  hiányosságok  oka  részben  az  volt,  hogy  voltak,  akik   ezeket   a   témaköröket   még   nem   tanulták,   illetve   az,   hogy   bizonyos   témakörökben   tanulmányaik   során   inkább  elméleti,  mint  gyakorlati  tudást  szereztek.     A  modulok  eredményei  a  SZÁMALK-­‐SZALÉZI  esetében  
 4. 4.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    4   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   A  92  vizsgázó  közül  51-­‐en  vették  sikerrel  az  akadályt  és  szerezték  meg  az  európai  szinten  elismert  EUCIP   ITAF  bizonyítványt.     Események   Disszemináció  Olaszországban   Nápoly,  2014.  szeptember  18.   Az   olasz   partnerrel   (az   AICA-­‐   val)   folyatott   szakmai   együttműködés   keretében   részt   vehettünk   az   ITACA   Leonardo  projekt  záró  konferenciáján,  és  bemutathattuk  az  I-­‐TShape  projekt  eredményeit  Nápolyban,  az   olasz  műszaki  szakképzésben  dolgozó  tanárok  számára.  A  konferencián  az  olasz  műszaki  szakképzésben  –   elsősorban   informatikai   szakterületen   -­‐   dolgozó   pedagógusokon   kívül,   a   helyi   önkormányzati   vezetők   is   részt   vettek.   Az   konferencia   szakmai   tartalma   azért   volt   különösen   fontos   számunkra,   mert   az   I-­‐TShape   projekt  mintegy  az  ITACA  eredményeinek  hasznosítása:  az  ITACA  célja  a  EUCIP  IT  Administrator  bevezetése   volt   az   olasz   és   magyar   szakképzésbe,   az   I-­‐TShape   célja   pedig   a   EUCIP   Core   hazai   honosítása   a   hazai   szakképzésben.     Disszemináció  Magyarországon   Gödöllő,  2014.  szeptember  26.     Helyszín:  Szent  István  Egyetem  GTK  Tanácsterem,  Gödöllő,  Páter  Károly  u.  1.   Az   I-­‐TShape   projekt   eredményeit   a   magyar   partnerek   bemutatták   az   Innolearn   Klaszter   évente   megrendezendő   konferenciáján.     A   konferencia   résztvevői   felnőttképzésben,   szakképzésben   és   a   felsőoktatási  szakképzésben  dolgozó  tanárok,  oktatók,  trénerek  voltak.  A  konferencia  egyben  lehetőséget   jelentett   a   partnereknek   arra   is,   hogy   a   következő   hónapok   feladatait   átbeszéljék,   a   EUCIP   Core   hazai   lokalizációját  előkészítsék.     Projekt  adatok   Rövidítés:  I-­‐T  Shape   Cím:  I-­‐T  Shape  –  Európai  szinten  versenyképes  informatikai  képesítés  a  magyar  szakképzésben   Időtartam:  2013.  október  1-­‐től  2015.  szeptember  30-­‐ig   Pályázat  típusa:  Innovációtranszfer   Program:   Leonardo   da   Vinci   –   az   Európai   Unió   Élethosszig   tartó   tanulás   programjának   szakképzési   alprogramja   Résztvevő  országok:  Magyarország,  Olaszország,  Íroszág   Weboldal:  http://it-­‐shape.hu       Kapcsolat:   Hartyányi   Mária,   iTStudy   Hungary   Számítástechnikai   Oktató-­‐   és   Kutatóközpont   Kft.   -­‐   Magyarország   E-­‐mail:  maria.hartyanyi@itstudy.hu,  skype:  hmaria718   Partnerek   ITSTUDY  -­‐  iTStudy  Hungary  Számítástechnikai  Oktató-­‐  és  Kutatóközpont  Kft.   HU   AICA  -­‐  Olasz  Informatikai  és  Számítástudományi  Társaság     IT   ISFP-­‐  Enrico  Fermi  Szakközépiskola  –  IS  Fermi  in  Pontedera   IT  
 5. 5.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    5   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   ICS  -­‐  Ír  Számítástudományi  Társaság     IE   SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola     HU   ÖJSZIGK  -­‐  Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   HU   NJSZK  -­‐  Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola   HU   GJMSZI  -­‐  Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   HU   NYME  -­‐  Nyugat-­‐Magyarországi  Egyetem     HU   PMVA  -­‐  Pest  Megyei  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány   HU   Célcsoportok   Elsődleges   célcsoport:   a   szakképzésben   tanuló   magyar   diákok,   felnőttek,   akik   pályamódosításra   kényszerülnek,  minősítéssel  nem  rendelkező  informatikai  szakemberek.   Másodlagos   célcsoport:   a   szakképzésben,   felnőttképzésben   oktató   tanárok,   kis-­‐   és   középvállalkozók   alkalmazottai   Célok   A   „EUCIP   Core”   szakképesítés   honosítása   Magyarországon,   a   hazai   „EUCIP   Core”   képzés   tematikájának   kidolgozása.  Az  eredmények  tesztelése:  kísérleti  képzés  keretén  belül  egy  modul  kipróbálása  50-­‐60  magyar   diák  bevonásával.  A  „EUCIP  Core”  képzési  program  akkreditálása  a  hazai  felnőttképzési  rendszerben.   Munkacsomagok   WP1   Projektmenedzsment   WP2   Elemzés  és  tervezés   WP3   EUCIP  Core  adaptáció   WP4   EUCIP  Core  lokalizáció   WP5   Kísérleti  képzés   WP6   Értékelés   WP7   Valorizáció   WP8   Disszemináció  

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Az IT Administrator a EUCIP rendszeren belül önálló informatikai képesítés, amely a „rendszergazda” munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat írja le. Az EUCIP IT Administrator 3.0-ás verziója a meghatároz egy szűkebb kompetencia készletet, és lehetővé teszi, hogy annak birtokában rendszergazda alapvizsgát tegyen, és a EUCIP IT Administrator Fundamentals (ITAF) bizonyítványt megszerezze. Az első kísérlet: EUCIP IT Administrator Fundamentals Magyarországon A bizonyítvány megszerzéséhez négy területen (PC hardver, Operációs rendszerek, Hálózatok és IT Biztonság) kell megfelelő tudásszintet igazolni.

Views

Total views

238

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×