Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
1
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött lét...
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
2
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött lét...
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
3
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött lét...
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
4
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött lét...
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
10. szám 2015. Október
5
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött lét...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IT-Shape 10. Hírlevél

179 views

Published on

Nagy az érdeklődés a EUCIP Core vizsgára
A visszajelzések szerint a résztvevők körében, nagy volt az érdeklődés, a válaszadók több mint, 96%-a érdeklődik a jövőbeli EUCIP rendszer iránt Magyarországon. Kérdezték, hogy mikor lehetne a programot megkezdeni, mikor lesznek a vizsgák elérhetők a diákjaik számára.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IT-Shape 10. Hírlevél

  1. 1. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 1 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. Beköszöntő A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certificationof Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése és honosítása a hazai szakképzési rendszerben. A program bevezetésével olyaneurópai szintenértékesíthető informatikai képesítéssel gazdagodhat a hazai szakképzés, amely közvetlen válasz a munkaerőpiacon élesen mutatkozó igényre: a cégeknek és vállalkozásoknak olyan informatikai szakemberekre van szüksége, akik a saját szakterületük alapos ismerete mellett, az üzletvitelhez, a szervezetben való munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz, csapatmunkában való részvételhez szükséges készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű szakirodalomban: T-shaped professionals). A pályázatot az élethosszig-tartó tanulás (LLL) Leonardo programja keretén belül, innováció transzferként három ország (Magyarország, Olaszország, Írország) tíz európai intézményének összefogásával létrejött konzorcium nyújtotta be, a konzorcium vezetője az iTStudy Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont. Az EUCIP Core program tulajdonosát, a CEPIS-t a konzorciumban olasz szervezet, az Olasz Számítástudományi Társaság (AICA – Association of Italian Information Technologie) képviseli. A konzorciumi további tagjai az Ír Számítástudományi Társaság, az olasz Enrico Fermi Szakközépiskola, amelyek az EUCIP Core képzés gyakorlati megvalósításábanszerzett több éves tapasztalatuk átadásával segítik a magyarországi honosítást. Az adaptáció eredményének hazai kipróbálásában négy hazai szakközépiskola és egy egyetem tanárai és diákjai vesznek részt. A munka világának képviseletében csatlakozott a konzorciumhoz a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A projekt hosszú távú hatásaként, az Európai Unióban elismert informatikai szakképesítés megszerzése növeli amagyar fiatalokésfelnőttek elhelyezkedési esélyét. I-T Shape Team http://it-shape.hu Tartalom Beköszöntő...................................................... 1 Informatikai Szakmai Konferencia...................... 2 A konferencia előadásai.................................... 2 A Konferencia értékelése.................................. 4 Projectadatok................................................... 4 Partnerek......................................................... 4 Célcsoportok.................................................... 5 Célok............................................................... 5 Munkacsomagok.............................................. 5 Kiadja: P0-ITSTUDY, Magyarország Szerkesztő: Töreky Szilvia Copyright © I-T Shape
  2. 2. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 2 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. Informatikai Szakmai Konferencia Számalk-Szalézi Szakközépiskola,Budapest,2015.09.29 Az I-T Shape projekt zárásaként egy nyílt konferenciát tartottunk, ahol a meghívott magyar informatikai szakképző iskolák igazgatói és tanárai körében bemutatattuk a hazai szakképzésben hasznosítható ered- ményeket, és vizsgatapasztalatokat, a jövőbeni vizsgalehetőségeket, azaz a EUCIP Core európai szinten elismert informatikai bizonyítványt és a megszerzéséhez szükséges feltételeket, a magyar és angol nyelvű vizsgákra való felkészítéshez rendelkezésre álló tananyagokat, gyakorló teszteket. Bemutatásra került a képzés fejlesztője az Informatikai Szakmai Társáságok Európai Tanácsa (CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies) és tulajdojdonosa az ECDL Foundation is. Az EUCIP Core az EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) – az informatikusok európai minősítési rendszerének alapképesítése, amely további 21 képesítést tartalmaz, a különböző munkaterületekhez szükséges szakmai profilokkal. A EUCIP Core az informatikai tevékenységet igénylő munkaterületek közös alapja, a vállalkozások IT igényeire összpontosítva. A tanúsítvány megszerzéséhez három sikeres modulvizsgára (vizsgatesztre) van szükség, választhatóan magyar vagy angol nyelven. A magyar nyelvűtematika,gyakorlótesztek,tananyagok,vizsgateszteka kétévesI-TShape Leonardoprojekt keretébenkészültekel,háromország(Magyarország,Olaszország,Írország) tízintézmény(köztüknégyhazai szakközépiskola) szakemberei,tanárai együttműködésében. Aprojekt során közel 150, a hazai informatikai szakképzésben részt vevő tanuló tett sikeres modulvizsgát, és szerezte meg a modulra, illetve a teljes képzésre vonatkozó tanúsítványt. A projekt célja, hogy a fejlesztések befejezését követően az informatikai szakképzésbenrészt vevő magyar diákok – az itthoni képzésben megszerzett, a vizsgakövetelményektől kismértékben eltérő tudásukat kiegészítve – megszerezzék az európai országokban elismert bizonyítványt angol vagy magyar nyelven. A konferencia előadásai A konferenciátBalassaIldikó,arendezvénynekhelyszínt adó, SZÁMALK-Szalézi igazgatónője nyitotta meg. Ezt követően a projekt vezetője, Hartyányi Máriának az informatikai szakképzésben tanuló diákok számára elérhetőEurópábanelismertszakmai bizonyítványokról tartott beszámolót, valamint az ezzel kapcsolatos célokról éseredményekről,melyheztovábbi instrukciót adott Pierfranco Ravotto előadása a EUCIP és az e-CF jelenlegi és jövőbeli kilátásairól. Majd AdrianaFasulo azolaszországiEnricoFermiIntézet tanára megosztotta EUCIP Core, olaszországi szakképzésben szerzett tapasztalatait.
  3. 3. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 3 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. Mary Clearytől pedig ajánlásokatkaptunkaEUCIPCore magyarországi bevezetésére. EUCIP Core rendszertematikáit,tanulási céljait,ahozzákapcsolódósegédanyagokat,modulonkétmutatták be a magyarországi kísérleti vizsgáztatásbanrésztvevőtanárok. A kísérleti modultapasztalataitéseredményeit,illetveaTervezés/Plan modulfelépítését ismertetteGondán Anita,abalatonfűzfői ÖvegesJózsefSzakképzőiskolatanára,melyben elmondtaadiákokelőszörellenkeztek, nem igazán értették, hogy miért lesz jó nekik, ha belemerülnek a gazdasági ismeretekbe, illetve idegennek tűntelsőre atéma.Amikorelkezdődöttaténylegesfelkészítésahangulatisegyre jobblett,mertfelismerték, hogy nem lehetetlen dolgot kívánnak tőlük, hanem pusztán annyit, hogy gondolkodjanak és használják a megszerzettismereteket.Voltolyanesetis,hogyazóravégére rájöttek,hogy olyannapi dolgokrólbeszéltek, amivel nap, mint nap találkoznak, csak nem nevezték nevén eddig soha. Ez volt a legsikeresebb modul. A Fejlesztés/BUILDmodultHegedűsHelénésCséfalvayKatalin,aSZÁMALK-Szalézitanárai mutattákbe. Eza tudásterület is elsősorban azzal foglalkozik, hogy milyen problémák merülhetnek fel a vállalkozásban a kivitelezéssorán, ésmilyenszempontokatkell figyelembe venni,amikorel kelldönteni,hogyacégszámára melyik az előnyösebb, az egyedi szoftverfejlesztés vagy az, hogy a cég választ a piacon kapható kész szoftverek közül. Ez a modul alapvetően sok programozási ismeretet tartalmaz, mely iránt inkább a szoftverfejlesztő szakon tanulók érdeklődnek, akik a már a szakképzésben is mélyebb ismeretekre tesznek szert a programozásterületén. Az informatikai rendszergazdaésa CAD-CAMképzésesetébenafelkészítés során erre külön figyelmet kell szentelni erre a modulra. MenyhártErika ésKisÁgnes pedigazÜzemeltetés/OPERATEmodul soránszerzetttapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal,miszerint az informatikai rendszergazda OKJ képzés szinte teljes egészében lefedi ezt az anyagrészt. A diákokazt gondolták,hogyfelkészülésnélkül issikeresenteljesítikezta részt,de sokolyan beállítása, funkciója van az operációs rendszereknek, melyekkel a való életben nem találkoztak, csak a vizsgán. Ez a témakör mindenképpen felkészülést igényel. Ez a terület teljesen megtalálható az OKJ-s képzésben,csakelőre kelletthozniazanyagrészeket.Végzetttanulóknakezatananyagnemokozhatgondot csak a kérdések stílusához kell hozzászokniuk. Összességében: az informatikai rendszergazdák számára, ha sikeresenlevizsgáztak,akkorkisrákészüléssel,akártanórán pluszinformációkhozzáadásával,e-learninggel, otthoni gyakorlással a modul sikeresen teljesíthető. BalassaIldikóésTóth LajosPéterbeszéltekavizsgáktapasztalatairól,ésbemutatta,hogyadiákokaképzésthogyan értékelték. A jelöltekkisrésze bizonytalan voltabban,hogyjóvolt-e anyelvválasztása.A magyarnyelvetválasztók aránya nagyonmagas volt.A szervezettfelkészüléstnagyonjónakítéltékmeg,viszontkevesenhasználtákazonline anyagokat, de ez várhatóan növekedni fog, ha a többen csatlakoznak a vizsgarendszerhez. A tananyagot megfelelően korszerű találták és a vizsgakörülményeket jónak ítélték. A konferenciátegyközösenelfogyasztottbüfé ebéddel zártuk,ahol lehetőségnyílt,továbbikérdések feltevésére éskötetlen beszélgetésekre.
  4. 4. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 4 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. A Konferencia értékelése A visszajelzések szerint a résztvevők körében, nagy volt az érdeklődés, a válaszadók több mint, 96%-a érdeklődik a jövőbeli EUCIP rendszer iránt Magyarországon. Kérdezték, hogy mikor lehetne a programot megkezdeni, mikor lesznek a vizsgák elérhetők a diákjaik számára. A konferencia szervezettségével, az előadók, a kapott információkkal nagy mértékben elégedettek voltak a részvevők. Projektadatok Rövidítés: I-T Shape Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig Pályázat típusa: Innovációtranszfer Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési alprogramja Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Írország Weboldal: http://it-shape.hu Kapcsolat:Hartyányi Mária,iTStudyHungarySzámítástechnikai Oktató- ésKutatóközpontKft. - Magyarország E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718 Partnerek ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola, Budapest HU ÖJSZIGK - ÖvegesJózsef SzakképzőIskola,GimnáziumésKollégium, Balatonfűzfő HU NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest HU GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU
  5. 5. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 10. szám 2015. Október 5 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottságnem tehetőfelelőssé az abbanfoglaltak bárminemű felhasználásért. Célcsoportok Elsődleges célcsoport: a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek. Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók alkalmazottai Célok A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés kereténbelül egy modul kipróbálása 50-60 magyar diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben. Munkacsomagok WP1 Projektmenedzsment WP2 Elemzés és tervezés WP3 EUCIP Core adaptáció WP4 EUCIP Core lokalizáció WP5 Kísérleti képzés WP6 Értékelés WP7 Valorizáció WP8 Disszemináció

×