Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aнкетна карта учители

2,743 views

Published on

Анкетна карта за учители за установяване на равнището на сътрудничеството между българското неделно училище и семейството и открояването на тенденции и проблеми

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aнкетна карта учители

  1. 1. АНКЕТНА КАРТА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Представям на вниманието Ви анкетна карта, с която се цели проучване на релацията родители – българско неделно училище. Обработените и анализирани резултати ще бъдат използвани в доклада „Сътрудничеството между българското неделно училище и семейството – тенденции и проблеми“ , който ще бъде представен под формата на видео доклад на Четвъртата международна научно–практическа конференция „Съвременни тенденции в сътрудничеството между училището и семейството“. При желение от Ваша страна, резултатите ще бъдат представени на вниманието Ви в подходяща форма. Моля, отделете няколко минути, за да споделите своята гледна точка. Благодаря за сътрудничеството, Илиана Т. Илиева-Дъбова 1. Възможно ли е да се справи успешно с учебния материал един ученик в българско неделно училище без помощта на родител? А) да Б) не В) зависи от темата 2. Как оценявате участието на родителите в дейността на училището? А) участват активно Б) участват понякога В) не участват 3. Необходимо ли е по-активно сътрудничество между училището и родителите? А) да Б) в определени случаи В) не е необходимо 4. Мислите ли, че родителите познават добре правата и задълженията на Родителския съвет? А) не Б) да В) до извесна степен 5. Мислите ли, че неделното училище може да функционира без родителска подкрепа ? А) не може Б) да, може и без подкрепата на родителите В) не мога да отговоря 6. Смятате ли, че родителите са доволни от работата на неделното училище? А) да Б) не мисля В) без значение е дали са доволни, друго българско училище в града няма Г) от някои неща са доволни, от други – не 7. Искате ли да се промени нещо в отношенията родители – училище? ....................................................................... 8. Смятате ли, че трябва да има определена промяна в работата на училището? А) да Б) не В) някои неща (посочете кои) ......................................................................................................

×