Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aнкетна карта родители

3,369 views

Published on

Анкетна карта, установяваща определени тенденции и проблеми в сътрудничеството между семейството и българското неделно училище

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aнкетна карта родители

  1. 1. АНКЕТНА КАРТА Уважаеми родители, Представям на вниманието Ви анкетна карта, с която се цели определяне на ролята на родителите за развитието на българското неделно училище в чужбина. Вашите отговори и коментари ще бъдат използвани за целите на научно изследване на тема „Съвременни тенденции в сътрудничеството между българското неделно училище и семейството“. При желение от Ваша страна, резултатите ще бъдат представени на вниманието Ви в подходяща форма. Моля, отделете няколко минути, за да споделите своята гледна точка. Благодаря за сътрудничеството, Илиана Т. Илиева-Дъбова 1) Помагате ли на детето си в подготовката на уроците за българското училище? 1. да 2. не 3. понякога 2) Детето Ви харесва ли българското неделно училище? 1. Да 2. Не 3. Не знам 3) Как Вие си сътрудничите с училището? 1. Участвам в работата на Родителския съвет 2. Помагам в организирането на извънкласни дейности 3. Изпълнявам ремонти и поправки на материалната база 4. Не участвам 5. Друго (моля, запишете какво ).......................................... 4) Познавате ли добре правата и задълженията на членовете на Родителския съвет? 1. Да 2. Не ме интересува 3. Интересува ме, но нямам информация 5) Мислите ли, че неделното училище може да функционира без родителска подкрепа ? 1. Не може 2. Да, може и без подкрепата на родителите 3. Не мога да отговоря 6) Трябва ли да се промени работата на неделното училище? 1. Трябва да се промени тотално 2. Някои неща трябва да се променят (посочете кои).................................. 3. Не трябва да се променя нищо 4. Не мога да преценя 7) Какво Ви харесва в неделното училище?........................................ 8) Какво не Ви харесва в неделното училище? ..................................

×