Светът на възрожденските българи

12,839 views

Published on

Животът и светогледът на възрожденските българи.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Светът на възрожденските българи

 1. 1. 1. Българският възрожденски град Светът навъзрожден- 2. Българското село ските през Възраждането българи 3. Традицията в живота на българите. Съжителство с другите.
 2. 2. Да си припомним!Характеризирайте животът в градовете и селата впериода XV – XVII век в следната последователност: положение на българските селяни; животът на българите в градовете; делниците на българите; празниците на българите;Кои са опорите на българската общност в периода XV –XVII век?
 3. 3. Деветнадесети век донася големи промени в живота нахората. Развиват се техниката, науките, транспортът. Пътува се по-често и на по-дълги разстояния – пътниците се възползват от предимствата на влаковете и параходите.Първата влакова линия Русе – Варна се открива през 1866 г. Сградата на първата гара вПарен локомотив, Национален музей земи, построена през Парен локомотив, Национален музей българските на транспортатранспорта Русе г. в Русе на Русе 1866
 4. 4. 1. Българският възрожденски град. Промените, които настъпват в епохата на Българското възраждане са най –ясно видими в градовете. Броят на градовете се увеличава, нараства и числото на българите втях. Градският живот се променя. Търговията се разраства и контактите на българските търговци се увеличават. Те посещават големите европейски градове, донасят от тамстоки, знания и идеи. Други търгуват с азиатски партньори. Някои българи изпращат децата си да се учат във Влашко, Гърция, Русия, Западна Европа. Не е малък броят на българите, които говорят по няколко чужди езика. В градовете се разпространяваткниги, вестници, списания, доставяни от чужбина. Нараства влиянието на търговците, учителите и занаятчиите.
 5. 5. Габрово, худ. Феликс Каниц Променя се цялостният облик на градовете. Създават се български общини, които се грижат за цялата българска
 6. 6. общност. Строят се красиви църкви с помощта на цялото население. За работата по украсата им се наемат най-прочутите майстори архитекти, строители, зографи, резбари. Църквата „Свети Георги Победоносец“ в ПанагюрищеЦърквата „Успение на Пресвета „Света Петка “ в Църквата Църквата „СветаБогородица” и часовниковата кулаТроица“ в Свищов, арх. Троян в градЕлена Кольо Фичето
 7. 7. Неотменна част от архитектурата на възрожденските градове стават просторните сгради на българските училища. Построени на два етажа, те имат широки класни стаи, украсени са с географски карти, рисунки на исторически теми, портрети. Славейковото училище вВзаимното училище в Златоград Даскалоливницата виЕлена училище в Калофер Взаимното класно Търговище
 8. 8. Прочетете откъса. Какъв е този документ? Кой е негов автор? Кога е създаден този документ? От какво е впечатлен най-силно френския пътешественик? Разгледайте снимката на възстановената часовникова кула в Пазарджик. Знаете ли къде другаде има такива кули, построени през Възраждането?Френски пътеписи из БалканитеСовбьов-Фериер, 1788"Пазарджик е красив град... Всред площада се вижда градски часовникс камбана, която отбива часовете, нещо, което сближава схристиянския свят. Защото турците не понасят това в религиятаси дори и за часовниците, чиято употреба не познават, тъй катоимат само лоши часовници, които и най-изкусните часовникарипоправят доста трудно".
 9. 9. Доганската улица в Копривщица – покрита с калдъръм (Вижте в речника) В дворовете саизградени кладенци. Характерни за възрожденскитедворове са обилната растителност и Къщата на Добри Войников в високите зидове Шумен
 10. 10. Богатите българи започват да строят големи ихубави къщи, които обзавеждат с европейски мебели. Къщата с маймункатаОслековата къща в Копривщица във Велико Търново
 11. 11. Сребърни съдове, Археологически музей ПловдивМодерно обзаведени къщи Сарафкината къща във Велико Дудековата къща, Панагюрище къща Интериор от Балабановата къща в Пловдив Недкович, Пловдив Търново
 12. 12. В градското облекло навлиза европейската мода – панталони, фракове, рокли. Често хората смесват елементи от традиционните и модерните дрехи.Заможно семейство от Варна Женски костюми от Панагюрище
 13. 13. Защо градовете, разположени по река Дунав имат най-ярко изразен европейски облик?Българска крепост край Видин, Феликс Каниц, около 1870 г. Дунавският град Русе, Феликс Каниц, около 1870 г.
 14. 14. Често се свири на китара, цигулка или други инструменти, възприети от модерна Европа. Организират се вечеринки. Поставя се началото на нови празници – 11 май – Денят на братятя Кирил и Методий получава популярност в цялата страна; денят на годишния изпит също се приема като празник. Прочетете документа. Докажете, че през 1870 г. Пазарджик живее в ритъма на модерната епоха.Дописка във в. „Македония“, Цариград, 1870 г.Гражданският живот в град Пазарджик е доста развит. Тукстават вечерни събрания, в които се дават балове. В тях ще видитедами и кавалери, облечени по последна мода и с най-бляскав лукс...Да играят полка, мазукра.визитите много обичат в празнични дни.
 15. 15. 2. Българското село през Възраждането. В българското село промените настъпват много по- бавно, отколкото в града. Смъртността сред селскотонаселение е много висока, особено сред децата. Причините за това се коренят в лошите условия на живот, липсата на медицински грижи, болестите. В селото европейкият начин на живот се разпространява много ограничено. Започват да се строят спретнати къщи на един или два етажа, които заместват прихлупените колиби. Около къщите се простират стопанските дворове и овощнитеградини. Отличителна черта на българската селска къща е нейната чистота и ред.
 16. 16. Село Широка Лъка, СмолянскоСело Старо Стефаново, ЛовешкоСело Старо Стефаново, ЛовешкоСело Ковачевица, Гоцеделчевско Село Боженци, Габровско
 17. 17. Обеци, Национален исторически музейТрадиционно обзаведени къщи Стая от Констанцелиевата къща в АрбанасиГостна стая в Кордопуловата в къща-музей"Захари Стая от Филаретовата къща в Стаякъща, Мелник Жеравна Стоянов" в с. Медвен
 18. 18. Вътрешност на селска къща на небогати стопани Троянска къщаТроянска къща
 19. 19. Котле – Национален етнографски институт с музейГлазирани керамични съдове Пафти, НационаленАрхеологически музей Пловдив исторически музей
 20. 20. Тъкане на стан Българите обикновено самипроизвеждат дрехитеси от ленени, вълнени или памучни платове, които жените изтъкават.
 21. 21. Празнични костюми на млади Костюми от Видинско, втората заможни хора от Габровско, половина на XIX век началото на XIXв.
 22. 22. Жители на село Горна Студена пред църквата , 1877 г.
 23. 23. 3. Традицията в живота на българите. Съжителство сдругите. Българите епохата на Възраждането се придържат към традиционните ценности. От поколение на поколение се предаватпесните, пословиците, гатанките, поговорките, песните, леге ндите. Грижата за семейството и за децата са дълг на всекичовек, така както и уважението и почитането на родителите.Отношенията със съседите са най-често много близки. Общо се отбелязват празниците и скърбите. Християнската религия продължава да е първостепенна опора на българина. Много заможни хора подпомагат строежа на църкви и манастири. Религиозните ритуали се спазват строго. Свещениците са дълбоко уважавани от цялата общност. Мнозина отиват на поклонение до Божи гроб в Йерусалим и стават хаджии.
 24. 24. Здравей, господин Христо, Прочетете откъса от писмото на Захари .... Смирено се кланям на мама и ѝ Зограф до Христо целувам ръка. Поздравявам и Хаджигюров. господин Димитър, любезния ми брат. Когато ми пишеш писмо, господин Христо, ... го Кога е написано адресирай така:писмото? Как ЗахариЗограф изисква да се До почтенословесния и изкусеннадписват писмата до зограф Захарий Самоковец внего? Какво отношение Пловдивкъм семейството сиизразява в писмото? 1840 Ноември, 21 Пловдив
 25. 25. Празниците са съпроводени с много радост и веселие.Всички в българското семейство се трудят. И в градовете, и в селата хората работят по 14 часа на ден. Жените не остават никога без работа. Освен, че се грижат заБългарки, Фениск Каниц къщата и градината, те предат, тъкат, шият, брод ират, плетат. Част от изделията се продават на пазара. Децата започват от 7 – 8 годишни да учат занаят и работят заедно с възрастните.
 26. 26. В голяма част от българските земи се заселват турски мохамедански общности. Често съжителството между тях и българите е изпълнено с напрежение и конфликти. Турците имат самочувствие на господари в Османската империя. Темогат да заемат административни длъжности, имат право да служат във войската.Баня баши джамия в София, худ. Й. Българите често саОбербауер. унижавани, тормозени , ограбвани и подлагани на издевателства. Тези явления се засилват през възрожденската епоха, когато започва стопанското замогване
 27. 27. на българите. Често богати българи стават жертви на завистта и губят цялото си състояние (Добри Желязков Фабрикаждията е типичен пример за такова отношение). Обикновеното мюсюлманско население поддържа добри съседски контакти с българите, но османската войска безнаказано безчинства.Контактите на българите с балканските им съседи имат важно значение. В румънските територии намират убежище много патриоти, подготвят се чети, създават се революционниорганизации. Значителна е помощта, която румънците оказват в борбата за освобождение и развитието на културата. Браила, началото на ХIХ век
 28. 28. Български възрожденци получават образование в Сърбия. Превеждат се сръбски учебници за нуждите на българските училища. Правителствата оказват помощ нареволюционерите. Често обаче действат изцяло в своя изгода и в ущърб на българските интереси. По – рано придобила свобода, Сърбия се опитва да разшири владенията си за сметка на северозападните и западни български земи. Сръбски селяни
 29. 29. Контактите с гръцката култура дават силен тласък за развитието на българското образование и култура. Много видни българи от началото на ХIХ век получават знания велинските училища. Отношенията между българи и гърци се изострят поради стремежа на някои политици и културни дейци да поставят българското развитие под гръцко ръководство. Още по – силно напрацение се създава по време на църковните борби, когато българите отхвърлят зависимостта от Цариградската партиаршия. По време на Възраждането българите съжителстват с различни етноси, които живеят в българските земи –евреи, арменци, цигани, гърци и пр. Взаимоотношенията най – често са добри. Българите не развиват омраза към останалите народи. Често заедно участват в борбата срещу османската власт.
 30. 30. Хайдут Велко Петров. Хаджи Христо Българин.Участник в борбата на Участник в ГръцкотоСърбия за независимост въстание, генерал.
 31. 31. Какви новости навлизат в градовете в епохата на Възраждането?Какви различия има в живота на града и селото презВъзраждането?Защо празниците се запазват почти непроменени ?Опишете живота на българите в града и селото. Опишете външният вид и вътрешното обзавеждане на възрожденската къща, която ви впечатли най-силно.
 32. 32. Открийте думите, свързани със света на възрожденските българи. Разгледайте галерията. Опишете показаните изображения. Обяснете тяхното предназначение.К Е Ж Г А Й Т А Н И Ф Г Х ИЪ М З У Ц Ц Ъ Р К В А О Б СЩ Й Н А К И Т И А Ш Ъ П У ТА В Е Л И К Д Е Н Х О Р О АН Ю Т Ъ К А Н Е Л Х Д Ч Я Н
 33. 33. Из „Системата на комшулука“ Проф. д-р Цветана Георгиева „Комшулук е турското название на малките вратички във вътрешни Прочетете откъса от огради, които според Ив. Хаджийски статията на проф. д –р правят дворовете в селата иЦветана Георгиева. Какви малките градове “скачени спомени имат близките съдове”, тъй като никога не се ви за малкте вратички? затварят. Те съществуват до днес Запишете ги. в множество от малките селища със Въможно ли е да има смесено население. Първичното и по- комшулук между вашия общото значение на думата дом и този на вашите е съседство.“ съседи? Защо? Какво е вашето отношение към 1 март 2010 г. комшулука?
 34. 34. Хоро, Феликс КаницСелско хоро, Никола Образописов

×