Successfully reported this slideshow.

исторически картинен речник

6

Share

Loading in …3
×
1 of 76
1 of 76

исторически картинен речник

6

Share

Download to read offline

 1. 1. ИСТОРИЧЕСКИ КАРТИНЕН РЕЧНИК VI КЛАС Илиана Т. Илиева–Дъбова
 2. 2. Аба – дебел вълнен плат; връхна мъжка дреха, изработена от аба. Абдикация – доброволно или насилствено отказване на владетел от престола. Автономия – Аба самоуправление. Автономията може да бъде културна, политическа или административна. Авторитарно управление – управление на личност или малцинство, основано на насилие.
 3. 3. Администрация – органите на държавно управление: съд, финанси, просвета, полиция, армия и работещите в тях чиновници. Амнистия – пълно или частично освобождаване от наказание на осъдени лица; помилване. Антагонизъм – противопоставяне. Антихитлеристка коалиция – обединение на САЩ, Великобритания и Съветския съюз с цел общи действия срещу Хитлеристка Германия. Образувана през септември 1941 г.
 4. 4. Архиерей – висш християнски духовник; епископ, владика, първосвещеник. Асимилация – политика, действия, чрез който един народ се стреми да претопи (да погълне) друг народ. Патриарх Максим, най-висшият църковен архиерей в България Асоциация – доброволно обединение, съюз на организации или лица с цел обща дейност. Атеизъм – мироглед, който отрича съществуването на Бог.
 5. 5. Атентат – тайно подготвено въоръжено нападение над едно или група лица с цел убийство или сплашване. Най– често жертви на атентати са политици, хора с голямо обществено влияние, чиито врагове се стремят чрез атентат да постигнат определени цели. Атентатът може да е насочен и към разрушаване на нещо (напр. сграда). Резултатът на атентата е покушение.
 6. 6. Башибозук – вид нередовна войска в Османската империя; отделен войник от тази войска. Башибозук Болшевишка партия – партията на руските комунисти, която през 1917 г. идва на власт в Русия чрез революция.
 7. 7. Болшевишка Русия – държава, която се създава на мястото на царска Русия след Октомврийската револция от 1917 г. когато на власт идва правителството на Болшевишката партия, начело с Владимир Ленин. Буржоазни обществени отношения – отношения, при които богатите собственици на имоти и пари имат определяща роля в обществото. Буржоазнодемократична революция – коренен поврат в живота на дадено общество, чрез който се премахва феодалната система и се заменя с капиталистическа.
 8. 8. Български национален въпрос – въпросът за освобождение и национално обединение на всички българи от Мизия, Добружда, Тракия и Македония. Македония, Мизия, Тракия и Добружда – пощенска картичка
 9. 9. Българска нация – общността на всички българи. В края на XIX и началото на ХХ век обхваща Мизия, Тракия, Добружда, Македония, Западните покрайнини. Санстефанска България Бюрокрация – бездушно отношение към хората от страна на административната система; излишно усложняване и бавене при решаване на проблемите на населението.
 10. 10. Валявица – съоръжене, в което вълнените тъкани стават по – меки и мъхести; по – късно се използва за пране без сапун или други миещи вещества. Велики сили –най – силните Европейски държави през ХIХ в.: Великобритания, Франция, Австро – Унгария, Германия, Италия и Русия. Валявица Вермахт – въоръжените сухопътни, военноморски и военновъздушни сили на Германия от 1935 г. до 1945 г.
 11. 11. Взаимоучителна метода – метод на преподаване, при който учителят възлага задачи на някои от по – подготвените ученици, а те помагат на останалите да ги усвоят. Взаимното училище в Балчик
 12. 12. Висока порта – през ХIХ век така е наричано османското правителство по името на входа на сградата, в която работи. Владика – висш духовник. Военен съюз – тайна организация, възникнала през 1919 г. Включва офицери от армията и запаса. Възраждане – период на голям икономически, обществен и културен подем. Външна политика – част от дейността, с която всяка държава поддържа отношенията си с другите държави. Използва дипломацията, която си служи с мирни средства (преговори, обсъждания, споразумения, договори) и войната.
 13. 13. Гайтан – ширит за украса на дрехи от сплетени конци. Гражданска война – вътрешен въоръжен конфликт в държавата между различни политически сили или срещу държавата. Всяка гражданска война разтройва дълбоко обществото. Гайтани Украса с гайтани
 14. 14. Демократична държава – държава, в която има свобода на личността , неприкосновеност на собствеността, разделение на трите власти: законодателна, съдебна и изпълнителна. Десант – военна операция, включваща нахлуване на бойни подразделения от транспортни средства на територия на противника. Десантът при Свищов, 15-16 юни /27-28 юни 1877 г.
 15. 15. Дивизия – голямо войсково съединение, включващо няколко полка (обикновено един полк има около 1000 души). Диканя – тежко приспособление, наподобяващо шейна и изработено от дъски за очукване на зърната на зърнените култури след жътва. Диктатор – държавник, който управлява еднолично, ограничава свободата на словото, на печата, събранията, преследва политическите си противници и Диканя и вила използва неконституционни средста в управлението на държавата.
 16. 16. Диктатура – власт, опираща се на насилие и принуда. Дипломатическа изолация – проявява се в отстраняването на дадена страна от международните отношения. Това е най-тежкото положение, в което може да се окаже една държава в мирно време. Дипломация – главното средство на външната политика на всяка държава, осъществява се чрез преговори между страните. Други средства за външната политика са войните. Дискредитиране – лишаване от извоюван авторитет.
 17. 17. Дискриминация – установено по закон неравенство между хората поради произхода, религията, политическата принадлежност, пола, цвета на кожата и пр. Дислоциране – преместване на бойния състав на друго място. Държавен бюджет – предварително изчисление на приходите и разходите на държавата за една година. Държавен преврат – завземане на властта по незаконен и насилствен начин. Държавен съвет – осъществява надзор над изпълнителната власт.
 18. 18. Европейзация – възприемане на европейските норми в различни области на обществения и културен живот. Екзархия – църковен окръг, понякога обединяващ няколко епархии и ползващ се със известна самостоятелност. Глава на екзархията е екзархът. Йосиф I Експонати – предмети, изложени в Екзарх Български музеите, на изложби, панаири.
 19. 19. Експресионизъм – течение в изкуството и литературата, което се основава на вътрешните преживявания на творците. Емигранти – хора, които по различни причини напускат родината си. Епархия – голяма църковна област, оглавявана от епископ. Епископ – висш християнски Епископ Софроний духовник. Врачански Еснаф – организация на лицата от един занаят. Съществува през Възраждането.
 20. 20. Етнография – наука за всекидневния материален и духовен живот на хората в минали времена. Етнос – народност. Представители на българския етнос
 21. 21. Завера – тайна подготовка на бунт; заговор; съзаклятие. Велчо Атанасов - Джамджията е български революционер, главния организатор на заговор против Османската империя, наречен на негово име Велчова завера (1835г.)
 22. 22. Заточение – изпращане в далечни райони при изключително трудни природни и битови условия. Българи – заточеници в Диарбекир
 23. 23. Зограф – иконописец Димитър Зограф Автопортрет – худ.Станислав Захари Зограф Доспевски
 24. 24. Идентичност – съвкупност от всички особености на дадена нация – култура, история, традиции, поведение на гражданите, които я отличават от другите нации. Източен фронт – фронтът на бойни действия между Германия и Съветския съюз по време на Втората световна война. Източна криза – финансовата и политическа криза в Османската империя, засилила се след въстанието в Босна и Херцеговина през лятото на 1875 година. Илюзия – измамно възприемане на света; блян, мечта, напразна надежда.
 25. 25. Импресионизъм – течение в изкуството, в основата на което са личните впечатления на твореца. Село – худ. Иван Михов
 26. 26. Индустриализация – изграждане на тежка (металургична и машиностроителна ) промишленост. Институция – държавен орган, чрез който се създава определен ред и който следи за неговото спазване. Интеграция – процес на обединяване на институции за по-резултатното им действие. Интелигенция – обединява образованите хора – учители, учени, творци, чиито професии са свързани с умствен, а не с физически труд; интелектуалци.
 27. 27. Калдаръм – настилка на двор или улица, направена от обли камъни. Капитал – съвкупност от богатство: пари, имоти др., които притежателите на капитали влагат в производството, търговията, транспорта, банковото дело, културата с цел постигане на печалба. Коалиция –сдружение, по време на което участниците действат заедно за Калдаръм постигане на дадена цел, но водени всеки от собствения си интерес.
 28. 28. Колективизация – обединяване на земята, животните и техниката на земеделците в кооперативи (ТКЗС) с цел машинно обработване и повишаване на добивите. Колония – област или страна, завладени и използвани от други държави. До Първата световна война най-много колонии имат Англия и Франция. Затова Германия и Италия се стремят към тяхното преразпределение. Колонии след Втората световна война
 29. 29. Комитет – група от хора, която работи за определено дело. Левски основава революционен комитет, худ. Васил Стоилов
 30. 30. Конак – сградата, в която се помещава османската управа в населените места. с. Могилица – Агушевият конак
 31. 31. Консерватор – член на консервативна партия, привърженик на традицията и реда. Конституционна монархия – форма на държавно управление, при която властта на владетеля е ограничена от конституцията. Александър I Батенберг – първият български конституционен монарх
 32. 32. Конституция – основният закон, по който се управлява една държава.
 33. 33. Концентрационен лагер – специално оборудвано Място за масово задържане на хора с цел лишаването им от свобода и човешко достойнство, а понякога – и от живот (т.нар. лагери на смъртта). Концентрационният лагер Бухенвалд, Германия
 34. 34. Коопериране – доброволно обединяване на производители с цел увеличаване на производството. Корупция – използване на положението във властта за лична изгода, най-често чрез взимане на подкуп. Крушение – провал, катастрофа, крах.
 35. 35. Лагери – създават се след 1944 г. В тях се затварят противниците на властта без съд и присъда в нарушение на Търновската конституция. Леви сили – в България това са БЗНС, Българската комунистическа партия (БКП), Българската работническа социалдемократическа партия. Легален – законен. Легия – отряд от български доброволци в чужбина преди Освобождението. Либерал – член на либерална партия, застъпник на индивидуалните права и свободи.
 36. 36. Участници във Втората българска легия в Белград, 1868 г.
 37. 37. Миграция – придвижване или преселване на население вътре в страната или от една държава в друга. Миропомазване – църковен ритуал, при който се извършва помазване с миро. Митрополит – висш църковен сановник, стоящ над епискоките на няколко съседни епархии. Митрополит Иларион Макариополски
 38. 38. Модернизация – процес на обновяване на обществения живот, стопанството, културата и политическото устройство. Започва в Западна Европа през периода на Новото време. Манифактура – предприятие, в което се използва ръчен труд. Манифактура в Трявна, худ. Феликс Каниц
 39. 39. Манифест – писмено обръщение на държавен глава към народа, в което се оповестя важно решение. Монопол – привилегията да се продават дадени стоки по определени цени без конкуренция. Манифест за обявяване на Балканската война, издаден от цар Фердинанд I на 05.10.1912 г.
 40. 40. Народ – исторически възникнала устойчива общност от хора. Народно събрание (парламент) – държавен орган, който упражнява законодателната власт в България. Сградата на Народното събрание в София
 41. 41. Национализация – превръщането на частни предприятия и имущество в държавни чрез отнемане от собствениците им; одържавяване. Национализъм – идея или политика , която защитава интересите на нацията. Национална революция – коренно преобразуване на обществената система по насилствен път с участието на цялата нация. Националсоциализъм – идеология, съчетаваща възгледи от национализма и социализма. Възниква в Германия след Първата световна война.
 42. 42. Нация (национална общност) – голяма група от хора, които възприемат себе си като едно цяло, свързани са от общ език и култура, от съзнание за общо минало и стремеж към собствена държава. Неутралитет – политическа линия на отказ от обвързване с която и да е държава или коалиция от държави. Нов стил (н.с.) – означаване на датите според въведения през 1916 г. в България нов Грегориански календар. Към датите от ХIХ век се прибавят 12, а към датите от ХХ век – 13 дни. Ново време (модерна епоха) – периодът от Великите географски открития до Първата световна война.
 43. 43. Номенклатура – привилегировани ръководители, функционери и служители на комунистическата партия и на подчинените ѝ обществени, стопански и културни организации и съюзи.
 44. 44. Общество на народите – международна организация, създадена след края на Първата световна война (1919 г.) с цел да осигурява мира и сигурността в света, като решава спорове между държавите членки по дипломатически път. Дворецът на нациите в Женева, построен за седалище на Обществото на народите
 45. 45. Окупация – заемане на територия на една държава от чужди войски без нейното съгласие. Опозиция – партия или хора, които се противопоставят на управляващата партия (партии). Щабът на окупационните съюзнически войски в София, 1918 г.
 46. 46. Опълчение – военна част, съставена от българи – доброволци, която участва в Руско –турската война (1877-1878г.) под руско командване. Участниците в опълчението след освобождението са наричани „опълченец-поборник―.
 47. 47. Организация на обединените нации (ООН) – основана през 1945 г. с цел да съдейства за опазването на мира и сигурността в света. Зала на общото събрание на ООН
 48. 48. Ориент – название, използвано за географското пространство на Югоизточна Европа, Мала Азия и Близкия изток. Свързва се с културна и стопанска изостаналост. Оставка – известие за напускане на заеман пост.
 49. 49. Пазарни принципи – съобразени са с действителната стойност на стоките, с тяхното търсене и предлагане на пазара. Спазването им дава дава свобода на стопанската инициатива. Пантеон – съкровищница, хранилище. Храм, посветен на всички богове. Монументално здание, в което са погребани видни личности. Парламентарна демокрация – политическа система, при която Народното събрание има ръководна роля в цялостния живот на страната. Паство – миряните (населението от определена християнска област).
 50. 50. Перманентен – непрекъснат, непрестанен, продължителен, постоянен. Петиция – писмена колективна молба, отправена към висша власт. Полиглот – човек, който говори или има високо ниво на владеене и/или знание на няколко езика. д-р Петър Берон се счита за първият български възрожденски полиглот – владеел 9 езика и е пишел на 6
 51. 51. Политическа автономия – правото на един народ да се самоуправлява в рамките на чужда държава. Политическа криза – състояние на нестабилност в държавата. Политическа партия – организирана група от хора, обединени около общи възгледи за развитието на обществото и управлението на държавата. Политическа програма – действия, които дадена партия смята да предприеме за постигане на своите цели.
 52. 52. Политически живот – важни въпроси и събития от живота на обществото и държавата. Политически опоненти – представители на политически партии или течения, които имат различни или противоположни възгледи. Политиците с добра политическа култура се противопоставят едни на други с думи и аргументи, а не с обиди и клевети. Правителствена криза – времето между подаването на оставка от едно правителство до съставянето на ново. Преврат – насилствено сваляне на законната власт.
 53. 53. Предприемач – човек, който влага собствени средства и усилия и извършва стопанска дейност, за да си осигури печалба. Прелиминарен – предварителен. Приватизация – преобразуване на собствеността върху предприятията от държавна в частна; раздържавяване. Привилегия – предимство и придобивка, която изразява преднамерено въведено разделение между хората и обществените групи. Не е присъща на демократичните общества, в които хората имат равни възможности за изява.
 54. 54. Примирие – прекратяване по взаимно споразумение на състоянието на война между две държави, след което трябва да се подпише мирен договор. Производствени технологии– начините и средствата (машини, материли) за производството на даден вид стоки. Пролкамация – тържествено обръщение, обявяване на нещо важно от страна на държавници, политици, партии и пр. към обществото. Прокламация за съставяне на Временно правителство в Пловдив. Държавен архив
 55. 55. Проливи – общото название на Босфора и Дарданелите, които разделят азиатската от европейската част на Турция. Обект на политическо съперничество между Русия и западните държави повече от два века. И днес запазват политическото, военно и стопанско значение в отношенията между Изтока и Запада. Босфор Дарданели
 56. 56. Пропаганда – дейност за разпространение на истинни или лъжливи идеи и учения с цел да се привлекат симпатизанти. Протекционизъм – намеса на държавата в сферта на икономиката, подкрепяна от специални закони и чрез други мерки за пряко насърчение на стопанското развитие. Публицист – човек, който се занимава професионално с публицистика. Публицистика – творчество, посветено на актуалните в момента обществено-политически и социални въпроси, както и произведенията по такива въпроси.
 57. 57. Ратификация – окончателно утвърждаване на международен договор. Реализъм – направление в литературата и изкуството, което отстоява пълно и правдиво изобразяване на действителността. Реванш – отплата, възмездие, отвръщане за нещо. Ревизия (на държавните граници) – държавните граници да бъдат променени без война, чрез международни споразумения. Революция – бърза и коренна промяна в определена област на живота. Революциите в политическия и обществен ред по-често се извършват не с мирни средства, а с оръжие.
 58. 58. Регентство– орган, който управлява държавата при продължително отсъствие, боледуване, непълнолетие или абдикация на монарха. Стефан Георги Живков ген.Сава Муткуров Стамболов До избирането на нов български владетел след абдикацията на княз Александър I Батенберг начело на държавата стои регентство в състав: Стефан Стамболов, Георги Живков, ген.Сава Муткуров.
 59. 59. Реликва – нещо много ценно за дадена личност или група от хора, което се съхранява и предава на съмишленици. Репарация – обезщетение за нанесени щети по време на война, което се изплаща от победената държава на държавата победителка. Репресия– жестока наказателна мярка. Република – форма на дъжавно устройство, при което върховната власт се осъществява чрез органи, избрани от гражданите за определен срок.
 60. 60. Референдум – допитване до народа чрез гласуване по важен държавен въпрос. Реформа – преустройство на обществото като цяло или на отделни страни на обществения живот: стопанство, култура, политически строй и пр.
 61. 61. Сателит – държава зависима от друга голяма държава, която ръководи нейната политика. Света литургия – основното богослужение в християнството.
 62. 62. Светско образование –изучаване на история, география, природни науки, математик и пр. за разлика от богословските науки. „Буквар с различни поучения“ (Рибен буквар) на д-р Петър Берон е първият български учебник, насочен към светското образование
 63. 63. Спекула – користна търговска дейност за бързо забогатяване. Стабилизация – устойчиво положение на различни страни от обществения живот за продължително време. Статукво – моментно положение. Студена война – периодът от 1946 г. до средата на 60-те години на ХХ век, когато противопоставянето между Изтока и Запада и пряко между САЩ и СССР е много силно. Светът се изправя на прага на „гореща война―, но не го преминава. Суспендиране – отмяна на закон без парламентарно решение.
 64. 64. Тепавица – дървено корито, образувано от големи греди, издълбани от вътрешната страна, където се поставя материала, най-често от вълна или памук за тепане. Задвижването на съоръженията в тепавицата става с помощта на горноналивно водно колело — долап, с дървени клетки — кофи, които се пълнят с вода. Тепавица
 65. 65. Терор – политическо средство за управление с насилие: заплахи, преследвния и убийства. Тоталитарен режим – период, през който властващата партия установява пълен контрол над държавното управление, стопанството, културата, духовния живот и всекидневието на гражданите. Носенето на Традиция – утвърден мартеничка начин на мислене или е една от действия, наследен от чудесните предишните поколения. български традиции.
 66. 66. Трибутарен – който плаща данък. Според решенията на Берлинския конгрес Княжество България е трибутарно княжество.
 67. 67. Указ – писмена заповед на монарх. Уникално – всичко, което е единствено и неповторимо. Униформа – еднообразно задължително облекло. Указ на княз Александър I Батенберг
 68. 68. Фабрика – предприятие, в което се използват машини. Пивоварната фабрика на братя Прошек на ул. "Сан Стефано" в София, края на ХIХ век
 69. 69. Фашизъм – идейно – политическо движение, възникнало в Италия. Авторитарно управление със силна лична власт на водача и на неговата партия, което поставя върховенството на държавата пред свободата на личността. Фес – червена вълнена турска шапка с форма на пресечен конус, носена официално в Турция до обявяването ѝ за република в началото на 20-те години на ХХ век. Фес
 70. 70. Филолог – учен, който се занимава с изследвания върху различни езици. Фондация – организация, създадена чрез дарени средства за благотворителни, научни и др. нестопански цели.
 71. 71. Харман – специално място, където земеделците са вършеели ожънатите снопи.
 72. 72. Хармония – приятно съчетание, съзвучие на различни неща: звуци, багри, порядки, нрави. Харта – основен документ или закон с изключително важно обществено – политическо значение. Хъшове – български революционери емигранти във Влахия, които живеели в мизерия и търсели начини да помогнат за освобождението.
 73. 73. Чифлик – голямо земеделско стопанство, в което се използва наемен труд и се произвежда за пазара. Боят при Иваново чифлик, художник Павел Ковалевски, епизод от Руско – турската война 1877-1878 г.
 74. 74. Юрод – стара българска дума за глупав човек; глупак. О неразумни и юроде! От целия славянски Защо се срамуваш да се род най-славни са били наречеш българин и не българите, първо те са четеш, и не говориш на се нарекли царе, първо своя език? Или българите те са имали патриарх, не са имали царство и първо те са се държава? Толкова години кръстили, най-много са царували и са били земя те завладели. славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък Паислий Хилендарски от силни римляни и от Из „История мъдри гърци. славянобългарска“
 75. 75. Източници: Гаврилова, Р и др. История и цивилизация за 6. клас, изд. Просвета, С., 2007 Косев, К. И др. История и цивилизация за 6. клас, изд. Анубис, С., 2010 Лалков, М. И др. История з 6 клас, изд. Просвета, С.,1994 Речник на чуждите думи в българския език, изд. Наука и изкуство, С., 2007 http://www.runitravel.com http://www.vsekiden.com http://vladimirovst.blogspot.com.es http://edinzavet.wordpress.com http://rechnik.info http://www.jenite.net http://bg.wikipedia.org https://tangrabg.wordpress.com http://www.etar.org http://www.archives.government.bg http://www.museumbalchik.com http://stefan.chekanov.org http://www.kukerite.com http://novinar.bg http://www.talkoven.com http://inews.bg/ http://www.pravoslavieto.com http://www.pravoslavieto.com http://literaturensviat.com http://stara-sofia.com http://bg.orthodoxwiki.org http://literaturensviat.com www.sofronii-vr.com http://photo-forum.net http://izsofia.blogspot.com.es http://vlevski.eu http://sic.mfa.bg http://bnt.bg http://www.archives.government.bg
 1. 1. ИСТОРИЧЕСКИ КАРТИНЕН РЕЧНИК VI КЛАС Илиана Т. Илиева–Дъбова
 2. 2. Аба – дебел вълнен плат; връхна мъжка дреха, изработена от аба. Абдикация – доброволно или насилствено отказване на владетел от престола. Автономия – Аба самоуправление. Автономията може да бъде културна, политическа или административна. Авторитарно управление – управление на личност или малцинство, основано на насилие.
 3. 3. Администрация – органите на държавно управление: съд, финанси, просвета, полиция, армия и работещите в тях чиновници. Амнистия – пълно или частично освобождаване от наказание на осъдени лица; помилване. Антагонизъм – противопоставяне. Антихитлеристка коалиция – обединение на САЩ, Великобритания и Съветския съюз с цел общи действия срещу Хитлеристка Германия. Образувана през септември 1941 г.
 4. 4. Архиерей – висш християнски духовник; епископ, владика, първосвещеник. Асимилация – политика, действия, чрез който един народ се стреми да претопи (да погълне) друг народ. Патриарх Максим, най-висшият църковен архиерей в България Асоциация – доброволно обединение, съюз на организации или лица с цел обща дейност. Атеизъм – мироглед, който отрича съществуването на Бог.
 5. 5. Атентат – тайно подготвено въоръжено нападение над едно или група лица с цел убийство или сплашване. Най– често жертви на атентати са политици, хора с голямо обществено влияние, чиито врагове се стремят чрез атентат да постигнат определени цели. Атентатът може да е насочен и към разрушаване на нещо (напр. сграда). Резултатът на атентата е покушение.
 6. 6. Башибозук – вид нередовна войска в Османската империя; отделен войник от тази войска. Башибозук Болшевишка партия – партията на руските комунисти, която през 1917 г. идва на власт в Русия чрез революция.
 7. 7. Болшевишка Русия – държава, която се създава на мястото на царска Русия след Октомврийската револция от 1917 г. когато на власт идва правителството на Болшевишката партия, начело с Владимир Ленин. Буржоазни обществени отношения – отношения, при които богатите собственици на имоти и пари имат определяща роля в обществото. Буржоазнодемократична революция – коренен поврат в живота на дадено общество, чрез който се премахва феодалната система и се заменя с капиталистическа.
 8. 8. Български национален въпрос – въпросът за освобождение и национално обединение на всички българи от Мизия, Добружда, Тракия и Македония. Македония, Мизия, Тракия и Добружда – пощенска картичка
 9. 9. Българска нация – общността на всички българи. В края на XIX и началото на ХХ век обхваща Мизия, Тракия, Добружда, Македония, Западните покрайнини. Санстефанска България Бюрокрация – бездушно отношение към хората от страна на административната система; излишно усложняване и бавене при решаване на проблемите на населението.
 10. 10. Валявица – съоръжене, в което вълнените тъкани стават по – меки и мъхести; по – късно се използва за пране без сапун или други миещи вещества. Велики сили –най – силните Европейски държави през ХIХ в.: Великобритания, Франция, Австро – Унгария, Германия, Италия и Русия. Валявица Вермахт – въоръжените сухопътни, военноморски и военновъздушни сили на Германия от 1935 г. до 1945 г.
 11. 11. Взаимоучителна метода – метод на преподаване, при който учителят възлага задачи на някои от по – подготвените ученици, а те помагат на останалите да ги усвоят. Взаимното училище в Балчик
 12. 12. Висока порта – през ХIХ век така е наричано османското правителство по името на входа на сградата, в която работи. Владика – висш духовник. Военен съюз – тайна организация, възникнала през 1919 г. Включва офицери от армията и запаса. Възраждане – период на голям икономически, обществен и културен подем. Външна политика – част от дейността, с която всяка държава поддържа отношенията си с другите държави. Използва дипломацията, която си служи с мирни средства (преговори, обсъждания, споразумения, договори) и войната.
 13. 13. Гайтан – ширит за украса на дрехи от сплетени конци. Гражданска война – вътрешен въоръжен конфликт в държавата между различни политически сили или срещу държавата. Всяка гражданска война разтройва дълбоко обществото. Гайтани Украса с гайтани
 14. 14. Демократична държава – държава, в която има свобода на личността , неприкосновеност на собствеността, разделение на трите власти: законодателна, съдебна и изпълнителна. Десант – военна операция, включваща нахлуване на бойни подразделения от транспортни средства на територия на противника. Десантът при Свищов, 15-16 юни /27-28 юни 1877 г.
 15. 15. Дивизия – голямо войсково съединение, включващо няколко полка (обикновено един полк има около 1000 души). Диканя – тежко приспособление, наподобяващо шейна и изработено от дъски за очукване на зърната на зърнените култури след жътва. Диктатор – държавник, който управлява еднолично, ограничава свободата на словото, на печата, събранията, преследва политическите си противници и Диканя и вила използва неконституционни средста в управлението на държавата.
 16. 16. Диктатура – власт, опираща се на насилие и принуда. Дипломатическа изолация – проявява се в отстраняването на дадена страна от международните отношения. Това е най-тежкото положение, в което може да се окаже една държава в мирно време. Дипломация – главното средство на външната политика на всяка държава, осъществява се чрез преговори между страните. Други средства за външната политика са войните. Дискредитиране – лишаване от извоюван авторитет.
 17. 17. Дискриминация – установено по закон неравенство между хората поради произхода, религията, политическата принадлежност, пола, цвета на кожата и пр. Дислоциране – преместване на бойния състав на друго място. Държавен бюджет – предварително изчисление на приходите и разходите на държавата за една година. Държавен преврат – завземане на властта по незаконен и насилствен начин. Държавен съвет – осъществява надзор над изпълнителната власт.
 18. 18. Европейзация – възприемане на европейските норми в различни области на обществения и културен живот. Екзархия – църковен окръг, понякога обединяващ няколко епархии и ползващ се със известна самостоятелност. Глава на екзархията е екзархът. Йосиф I Експонати – предмети, изложени в Екзарх Български музеите, на изложби, панаири.
 19. 19. Експресионизъм – течение в изкуството и литературата, което се основава на вътрешните преживявания на творците. Емигранти – хора, които по различни причини напускат родината си. Епархия – голяма църковна област, оглавявана от епископ. Епископ – висш християнски Епископ Софроний духовник. Врачански Еснаф – организация на лицата от един занаят. Съществува през Възраждането.
 20. 20. Етнография – наука за всекидневния материален и духовен живот на хората в минали времена. Етнос – народност. Представители на българския етнос
 21. 21. Завера – тайна подготовка на бунт; заговор; съзаклятие. Велчо Атанасов - Джамджията е български революционер, главния организатор на заговор против Османската империя, наречен на негово име Велчова завера (1835г.)
 22. 22. Заточение – изпращане в далечни райони при изключително трудни природни и битови условия. Българи – заточеници в Диарбекир
 23. 23. Зограф – иконописец Димитър Зограф Автопортрет – худ.Станислав Захари Зограф Доспевски
 24. 24. Идентичност – съвкупност от всички особености на дадена нация – култура, история, традиции, поведение на гражданите, които я отличават от другите нации. Източен фронт – фронтът на бойни действия между Германия и Съветския съюз по време на Втората световна война. Източна криза – финансовата и политическа криза в Османската империя, засилила се след въстанието в Босна и Херцеговина през лятото на 1875 година. Илюзия – измамно възприемане на света; блян, мечта, напразна надежда.
 25. 25. Импресионизъм – течение в изкуството, в основата на което са личните впечатления на твореца. Село – худ. Иван Михов
 26. 26. Индустриализация – изграждане на тежка (металургична и машиностроителна ) промишленост. Институция – държавен орган, чрез който се създава определен ред и който следи за неговото спазване. Интеграция – процес на обединяване на институции за по-резултатното им действие. Интелигенция – обединява образованите хора – учители, учени, творци, чиито професии са свързани с умствен, а не с физически труд; интелектуалци.
 27. 27. Калдаръм – настилка на двор или улица, направена от обли камъни. Капитал – съвкупност от богатство: пари, имоти др., които притежателите на капитали влагат в производството, търговията, транспорта, банковото дело, културата с цел постигане на печалба. Коалиция –сдружение, по време на което участниците действат заедно за Калдаръм постигане на дадена цел, но водени всеки от собствения си интерес.
 28. 28. Колективизация – обединяване на земята, животните и техниката на земеделците в кооперативи (ТКЗС) с цел машинно обработване и повишаване на добивите. Колония – област или страна, завладени и използвани от други държави. До Първата световна война най-много колонии имат Англия и Франция. Затова Германия и Италия се стремят към тяхното преразпределение. Колонии след Втората световна война
 29. 29. Комитет – група от хора, която работи за определено дело. Левски основава революционен комитет, худ. Васил Стоилов
 30. 30. Конак – сградата, в която се помещава османската управа в населените места. с. Могилица – Агушевият конак
 31. 31. Консерватор – член на консервативна партия, привърженик на традицията и реда. Конституционна монархия – форма на държавно управление, при която властта на владетеля е ограничена от конституцията. Александър I Батенберг – първият български конституционен монарх
 32. 32. Конституция – основният закон, по който се управлява една държава.
 33. 33. Концентрационен лагер – специално оборудвано Място за масово задържане на хора с цел лишаването им от свобода и човешко достойнство, а понякога – и от живот (т.нар. лагери на смъртта). Концентрационният лагер Бухенвалд, Германия
 34. 34. Коопериране – доброволно обединяване на производители с цел увеличаване на производството. Корупция – използване на положението във властта за лична изгода, най-често чрез взимане на подкуп. Крушение – провал, катастрофа, крах.
 35. 35. Лагери – създават се след 1944 г. В тях се затварят противниците на властта без съд и присъда в нарушение на Търновската конституция. Леви сили – в България това са БЗНС, Българската комунистическа партия (БКП), Българската работническа социалдемократическа партия. Легален – законен. Легия – отряд от български доброволци в чужбина преди Освобождението. Либерал – член на либерална партия, застъпник на индивидуалните права и свободи.
 36. 36. Участници във Втората българска легия в Белград, 1868 г.
 37. 37. Миграция – придвижване или преселване на население вътре в страната или от една държава в друга. Миропомазване – църковен ритуал, при който се извършва помазване с миро. Митрополит – висш църковен сановник, стоящ над епискоките на няколко съседни епархии. Митрополит Иларион Макариополски
 38. 38. Модернизация – процес на обновяване на обществения живот, стопанството, културата и политическото устройство. Започва в Западна Европа през периода на Новото време. Манифактура – предприятие, в което се използва ръчен труд. Манифактура в Трявна, худ. Феликс Каниц
 39. 39. Манифест – писмено обръщение на държавен глава към народа, в което се оповестя важно решение. Монопол – привилегията да се продават дадени стоки по определени цени без конкуренция. Манифест за обявяване на Балканската война, издаден от цар Фердинанд I на 05.10.1912 г.
 40. 40. Народ – исторически възникнала устойчива общност от хора. Народно събрание (парламент) – държавен орган, който упражнява законодателната власт в България. Сградата на Народното събрание в София
 41. 41. Национализация – превръщането на частни предприятия и имущество в държавни чрез отнемане от собствениците им; одържавяване. Национализъм – идея или политика , която защитава интересите на нацията. Национална революция – коренно преобразуване на обществената система по насилствен път с участието на цялата нация. Националсоциализъм – идеология, съчетаваща възгледи от национализма и социализма. Възниква в Германия след Първата световна война.
 42. 42. Нация (национална общност) – голяма група от хора, които възприемат себе си като едно цяло, свързани са от общ език и култура, от съзнание за общо минало и стремеж към собствена държава. Неутралитет – политическа линия на отказ от обвързване с която и да е държава или коалиция от държави. Нов стил (н.с.) – означаване на датите според въведения през 1916 г. в България нов Грегориански календар. Към датите от ХIХ век се прибавят 12, а към датите от ХХ век – 13 дни. Ново време (модерна епоха) – периодът от Великите географски открития до Първата световна война.
 43. 43. Номенклатура – привилегировани ръководители, функционери и служители на комунистическата партия и на подчинените ѝ обществени, стопански и културни организации и съюзи.
 44. 44. Общество на народите – международна организация, създадена след края на Първата световна война (1919 г.) с цел да осигурява мира и сигурността в света, като решава спорове между държавите членки по дипломатически път. Дворецът на нациите в Женева, построен за седалище на Обществото на народите
 45. 45. Окупация – заемане на територия на една държава от чужди войски без нейното съгласие. Опозиция – партия или хора, които се противопоставят на управляващата партия (партии). Щабът на окупационните съюзнически войски в София, 1918 г.
 46. 46. Опълчение – военна част, съставена от българи – доброволци, която участва в Руско –турската война (1877-1878г.) под руско командване. Участниците в опълчението след освобождението са наричани „опълченец-поборник―.
 47. 47. Организация на обединените нации (ООН) – основана през 1945 г. с цел да съдейства за опазването на мира и сигурността в света. Зала на общото събрание на ООН
 48. 48. Ориент – название, използвано за географското пространство на Югоизточна Европа, Мала Азия и Близкия изток. Свързва се с културна и стопанска изостаналост. Оставка – известие за напускане на заеман пост.
 49. 49. Пазарни принципи – съобразени са с действителната стойност на стоките, с тяхното търсене и предлагане на пазара. Спазването им дава дава свобода на стопанската инициатива. Пантеон – съкровищница, хранилище. Храм, посветен на всички богове. Монументално здание, в което са погребани видни личности. Парламентарна демокрация – политическа система, при която Народното събрание има ръководна роля в цялостния живот на страната. Паство – миряните (населението от определена християнска област).
 50. 50. Перманентен – непрекъснат, непрестанен, продължителен, постоянен. Петиция – писмена колективна молба, отправена към висша власт. Полиглот – човек, който говори или има високо ниво на владеене и/или знание на няколко езика. д-р Петър Берон се счита за първият български възрожденски полиглот – владеел 9 езика и е пишел на 6
 51. 51. Политическа автономия – правото на един народ да се самоуправлява в рамките на чужда държава. Политическа криза – състояние на нестабилност в държавата. Политическа партия – организирана група от хора, обединени около общи възгледи за развитието на обществото и управлението на държавата. Политическа програма – действия, които дадена партия смята да предприеме за постигане на своите цели.
 52. 52. Политически живот – важни въпроси и събития от живота на обществото и държавата. Политически опоненти – представители на политически партии или течения, които имат различни или противоположни възгледи. Политиците с добра политическа култура се противопоставят едни на други с думи и аргументи, а не с обиди и клевети. Правителствена криза – времето между подаването на оставка от едно правителство до съставянето на ново. Преврат – насилствено сваляне на законната власт.
 53. 53. Предприемач – човек, който влага собствени средства и усилия и извършва стопанска дейност, за да си осигури печалба. Прелиминарен – предварителен. Приватизация – преобразуване на собствеността върху предприятията от държавна в частна; раздържавяване. Привилегия – предимство и придобивка, която изразява преднамерено въведено разделение между хората и обществените групи. Не е присъща на демократичните общества, в които хората имат равни възможности за изява.
 54. 54. Примирие – прекратяване по взаимно споразумение на състоянието на война между две държави, след което трябва да се подпише мирен договор. Производствени технологии– начините и средствата (машини, материли) за производството на даден вид стоки. Пролкамация – тържествено обръщение, обявяване на нещо важно от страна на държавници, политици, партии и пр. към обществото. Прокламация за съставяне на Временно правителство в Пловдив. Държавен архив
 55. 55. Проливи – общото название на Босфора и Дарданелите, които разделят азиатската от европейската част на Турция. Обект на политическо съперничество между Русия и западните държави повече от два века. И днес запазват политическото, военно и стопанско значение в отношенията между Изтока и Запада. Босфор Дарданели
 56. 56. Пропаганда – дейност за разпространение на истинни или лъжливи идеи и учения с цел да се привлекат симпатизанти. Протекционизъм – намеса на държавата в сферта на икономиката, подкрепяна от специални закони и чрез други мерки за пряко насърчение на стопанското развитие. Публицист – човек, който се занимава професионално с публицистика. Публицистика – творчество, посветено на актуалните в момента обществено-политически и социални въпроси, както и произведенията по такива въпроси.
 57. 57. Ратификация – окончателно утвърждаване на международен договор. Реализъм – направление в литературата и изкуството, което отстоява пълно и правдиво изобразяване на действителността. Реванш – отплата, възмездие, отвръщане за нещо. Ревизия (на държавните граници) – държавните граници да бъдат променени без война, чрез международни споразумения. Революция – бърза и коренна промяна в определена област на живота. Революциите в политическия и обществен ред по-често се извършват не с мирни средства, а с оръжие.
 58. 58. Регентство– орган, който управлява държавата при продължително отсъствие, боледуване, непълнолетие или абдикация на монарха. Стефан Георги Живков ген.Сава Муткуров Стамболов До избирането на нов български владетел след абдикацията на княз Александър I Батенберг начело на държавата стои регентство в състав: Стефан Стамболов, Георги Живков, ген.Сава Муткуров.
 59. 59. Реликва – нещо много ценно за дадена личност или група от хора, което се съхранява и предава на съмишленици. Репарация – обезщетение за нанесени щети по време на война, което се изплаща от победената държава на държавата победителка. Репресия– жестока наказателна мярка. Република – форма на дъжавно устройство, при което върховната власт се осъществява чрез органи, избрани от гражданите за определен срок.
 60. 60. Референдум – допитване до народа чрез гласуване по важен държавен въпрос. Реформа – преустройство на обществото като цяло или на отделни страни на обществения живот: стопанство, култура, политически строй и пр.
 61. 61. Сателит – държава зависима от друга голяма държава, която ръководи нейната политика. Света литургия – основното богослужение в християнството.
 62. 62. Светско образование –изучаване на история, география, природни науки, математик и пр. за разлика от богословските науки. „Буквар с различни поучения“ (Рибен буквар) на д-р Петър Берон е първият български учебник, насочен към светското образование
 63. 63. Спекула – користна търговска дейност за бързо забогатяване. Стабилизация – устойчиво положение на различни страни от обществения живот за продължително време. Статукво – моментно положение. Студена война – периодът от 1946 г. до средата на 60-те години на ХХ век, когато противопоставянето между Изтока и Запада и пряко между САЩ и СССР е много силно. Светът се изправя на прага на „гореща война―, но не го преминава. Суспендиране – отмяна на закон без парламентарно решение.
 64. 64. Тепавица – дървено корито, образувано от големи греди, издълбани от вътрешната страна, където се поставя материала, най-често от вълна или памук за тепане. Задвижването на съоръженията в тепавицата става с помощта на горноналивно водно колело — долап, с дървени клетки — кофи, които се пълнят с вода. Тепавица
 65. 65. Терор – политическо средство за управление с насилие: заплахи, преследвния и убийства. Тоталитарен режим – период, през който властващата партия установява пълен контрол над държавното управление, стопанството, културата, духовния живот и всекидневието на гражданите. Носенето на Традиция – утвърден мартеничка начин на мислене или е една от действия, наследен от чудесните предишните поколения. български традиции.
 66. 66. Трибутарен – който плаща данък. Според решенията на Берлинския конгрес Княжество България е трибутарно княжество.
 67. 67. Указ – писмена заповед на монарх. Уникално – всичко, което е единствено и неповторимо. Униформа – еднообразно задължително облекло. Указ на княз Александър I Батенберг
 68. 68. Фабрика – предприятие, в което се използват машини. Пивоварната фабрика на братя Прошек на ул. "Сан Стефано" в София, края на ХIХ век
 69. 69. Фашизъм – идейно – политическо движение, възникнало в Италия. Авторитарно управление със силна лична власт на водача и на неговата партия, което поставя върховенството на държавата пред свободата на личността. Фес – червена вълнена турска шапка с форма на пресечен конус, носена официално в Турция до обявяването ѝ за република в началото на 20-те години на ХХ век. Фес
 70. 70. Филолог – учен, който се занимава с изследвания върху различни езици. Фондация – организация, създадена чрез дарени средства за благотворителни, научни и др. нестопански цели.
 71. 71. Харман – специално място, където земеделците са вършеели ожънатите снопи.
 72. 72. Хармония – приятно съчетание, съзвучие на различни неща: звуци, багри, порядки, нрави. Харта – основен документ или закон с изключително важно обществено – политическо значение. Хъшове – български революционери емигранти във Влахия, които живеели в мизерия и търсели начини да помогнат за освобождението.
 73. 73. Чифлик – голямо земеделско стопанство, в което се използва наемен труд и се произвежда за пазара. Боят при Иваново чифлик, художник Павел Ковалевски, епизод от Руско – турската война 1877-1878 г.
 74. 74. Юрод – стара българска дума за глупав човек; глупак. О неразумни и юроде! От целия славянски Защо се срамуваш да се род най-славни са били наречеш българин и не българите, първо те са четеш, и не говориш на се нарекли царе, първо своя език? Или българите те са имали патриарх, не са имали царство и първо те са се държава? Толкова години кръстили, най-много са царували и са били земя те завладели. славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък Паислий Хилендарски от силни римляни и от Из „История мъдри гърци. славянобългарска“
 75. 75. Източници: Гаврилова, Р и др. История и цивилизация за 6. клас, изд. Просвета, С., 2007 Косев, К. И др. История и цивилизация за 6. клас, изд. Анубис, С., 2010 Лалков, М. И др. История з 6 клас, изд. Просвета, С.,1994 Речник на чуждите думи в българския език, изд. Наука и изкуство, С., 2007 http://www.runitravel.com http://www.vsekiden.com http://vladimirovst.blogspot.com.es http://edinzavet.wordpress.com http://rechnik.info http://www.jenite.net http://bg.wikipedia.org https://tangrabg.wordpress.com http://www.etar.org http://www.archives.government.bg http://www.museumbalchik.com http://stefan.chekanov.org http://www.kukerite.com http://novinar.bg http://www.talkoven.com http://inews.bg/ http://www.pravoslavieto.com http://www.pravoslavieto.com http://literaturensviat.com http://stara-sofia.com http://bg.orthodoxwiki.org http://literaturensviat.com www.sofronii-vr.com http://photo-forum.net http://izsofia.blogspot.com.es http://vlevski.eu http://sic.mfa.bg http://bnt.bg http://www.archives.government.bg

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×