Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Приложение 4 - Диаграми анкета

Състезание „Българска средновековна литература“ в неделно училище в чужбина

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Приложение 4 - Диаграми анкета

  1. 1. Диаграми 1 въпрос 2 въпрос на високо равнище 82% на средно равнище 18% на ниско равнище 0% Как оценявате участието си в състезанието? да 94% не 0% не мога да преценя 6% Научихте ли нови неща по време на състезанието?
  2. 2. 3 въпрос 4 въпрос да 100% не 0% Ще участвате ли в други подобни дейности? да 85% не 6% не мога да преценя 9% Разви ли определени умения у Вас това състезание?
  3. 3. 5 въпрос 6 въпрос да 47% не 12% не мога да преценя 41% Ако състезанието се проведе сега, бихте ли променили нещо в работата си? да 51% не 30% не мога да преценя 19% Как оценявате работата на другите участници в състезанието?
  4. 4. 7 въпрос 8 въпрос да 94% не 0% не мога да преценя 6% Ще търсите ли нова информация по темата на състезанието? да 100% Ще участвате ли в други подобни състезания?

×