Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

моят първи речник география 3 клас

моят първи речник география 3 клас

 1. 1. Илиана Т. Илиева – Дъбова
 2. 2. Било – най –високата част наеднапланина
 3. 3. Водопад – място по течението на реката, където водите се спускат отвесноРайското пръскало – най – високият водопад в България
 4. 4. връх МусалаВръх – най –високата точкапо билото напланината връх Вихрен
 5. 5. Дъжд – теченвалеж, падащ отоблаците
 6. 6. Засушаване –продължителналипса на валежи
 7. 7. Изворите на р. Младежка в Странджа планинаИзвор –мястото, къдетона повърхносттана земята извиравода Изворите на р. Арда
 8. 8. Говедарска котловинаКотловина– вдлъбнатаземнаформа, обградена от Пасарелска котловинавсичкистрани отпланини
 9. 9. Южно Черноморско крайбрежиеКрайбрежие– ивицасуша, разположена покрайморски илиезерен бряг Южно Черноморско крайбрежие, Созопол
 10. 10. Низина –ниско иравно мястоблизо дорека, море Горнотракийска низина
 11. 11. Пещерата Съева дупкаПещера – кухина подземната повърхност
 12. 12. Старозагорско полеПоле – равнонископространство, обикновенообработвано отчовека Пазарджишко поле
 13. 13. Почва– най –горния рохкавслой от земнатаповърхност, притежаващсвойствотоплодородие
 14. 14. Буйновско ждрело – пролом на р. БуйновскаПролом –мястото, където рекатапресичапланината Триградското ждрело – пролом на р. Триградска
 15. 15. Проход на републиката (Хаинбоаз)Проход – най –нискотомясто, къдетоможе планинатада се премине;там сеизграждатпътища.
 16. 16. Дунавска равнинаРавнина –обширнозаравненопространство
 17. 17. Резерват – защитено място в природата, където се опазват редки растителни и животински видове Витошко лалеДива котка Защитени видове в резерват Бистишко бранище във Витоша
 18. 18. Сезони – части от годината с характерновреме: топло, горещо, прохладно и т.н.Годишно време.
 19. 19. Сняг – твърд валеж от снежинки
 20. 20. Червена книга – книга, в която са записаниредки и застрашени от изчезване растения иживотни
 21. 21. Язовир – изкуствено езеро, създадено отчовека, което прегражда течението на реката Язовир Искър – най-големият язовир в България
 22. 22. Източници:http://alpinismomiguel.blogspot.com.es http://money.bghttp://news.ibox.bg http://www.raiskotopraskalo.comhttp://bg.wikipedia.org http://www.allday.ruhttp://selovasillevski-sz.eu http://www.vesti.bghttp://www.energyonline.bg http://bulgarianservices.nethttp://brisk.kards.qip.ru http://bulgarianservices.nethttp://www.krassota.comhttp://www.evgenidinev.comhttp://beautyofbulgaria.wordpress.com/http://svetimesta.comhttp://www.pancharevo-bg.comhttp://www.desant.nethttp://bmpc2013.com/BGhttp://farm4.static.flickr.comhttp://bspb-grasslands.orghttp://agro.bghttp://agronet.bghttp://www.dnevnik.bg

×