ISSue6: Henkilöstöpalvelut

2,096 views

Published on

ISS Palvelut esittelee tällä kertaa henkilöstöpalveluihin liittyviä näkökulmia.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,096
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
969
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ISSue6: Henkilöstöpalvelut

 1. 1. ISS & henkIlöStöPalvelutISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 2. 2. SISÄltö:DIA 1 ISS & henkilöstöpalvelutDIA 3 talo täynnä mahdollisuuksiaDIA 15 Case: Meira nova Joustavaa työtä tarpeen mukaanDIA 25 Palveluala murroksessa ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 3. 3. ISS PalveluttAlo täynnämAhDollIsuuksIAISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 4. 4. ”Meillä on hyvää, tavallista työtä tarjolla. Palvelukirjo on hyvin laaja, mikä tuo mahdollisuuksia räätälöidä ja rakentaa monipuolisia tehtäväkuvia.” maria Dahlberg Rekrytointipäällikkö, ISS Palvelut ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 5. 5. keSk I t e t t y rekry to I n t I1 tiedot avoimista työpaikoista löytyvät muun muassa ISS:n verkkosivuilta.2 hakemus tehdään aina verkossa sähköisesti.3 kerran täytettyä hakemusta on helppo päivittää ja liittää uusiin hakuihin.4 keskitetty tiimi koordinoi rekrytoinnit valtakunnallisesti ja yhdenmukaisesti.5 työntekijöitä rekrytoitaessa esimies vastaa haastattelusta ja valinnasta.6 toimihenkilöpuolella rekrytointitiimi avustaa esimiestä.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 6. 6. ”Saamme positiivista palautetta siitä, että tarjoamme henkilöstölle runsaasti mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja kehittymiseen.” sabina Ågren-hellman Henkilöstön kehittämispäällikkö, ISS Palvelut ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 7. 7. MIllÄ MuIlla tavoIn henkIlöStönurApolkuA tuetAAn?> laaja palvelutarjonta antaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä pitkä ura ja kasvaa eri tehtävissä oman kiinnostuksen mukaan.> kehityskeskustelut ja läpinäkyvästi avoinna olevat tehtävät tukevat siirtymistä uusiin tehtäviin.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 8. 8. MahdollISuukSIa MyöShuIppuAsIAntuntIjoIlle> yhteistyö muiden ISS-maiden kanssa tarjoaa mielenkiintoisia projekteja, verkostoitumista ja oman osaamisen tehokasta kehittämistä työssä oppien.> konserni tarjoaa koulutusratkaisuja ylimmälle johdolle sekä talent-ohjelman, joka on tarkoitettu maaorganisaatioiden huippuosaajille.> ylin ja keskijohto suorittaa myös muun muassa MBa-tutkintoja ja korkean tason kiinteistöalan koulutusta.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 9. 9. työSSÄ vIIhtyvyyteenpAnostetAAn1 henkilöstön hyvinvointikuulumiset eli hehku-kysely tehdään vuosittain.2 kehityskeskustelu käydään vähintään kerran vuodessa.3 ammatillisen osaamisen kehittymistä tuetaan ja koulutuksiin osallistumista kannustetaan.4 hyvistä työsuorituksista palkitaan ja henkilöstöä huomioidaan muun muassa yhtäjaksoisten palveluvuosien mukaan.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 10. 10. tÄrkeÄtyöhyvInvoIntI> työhyvinvointiin, jaksamiseen ja turvallisuuteen kiinnitetään runsaasti huomiota.> ennakointiin panostetaan, jotta varhaiset merkit ja riskit huomataan ajoissa.> tarvittaessa toteutetaan työkiertoa, kevennetään työtehtäviä ja koulutetaan ihmisiä uudelleen.> Myös esimiehille annetaan eväitä omaan jaksamiseen ja tiimin johtamiseen.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 11. 11. t u tk I t t ua t I e toa1 vuoden 2010 hehku-tulosten mukaan 75 prosenttia työntekijöistä suosittelisiISS:ää työpaikkana muille.2 vaihtuvuus väheni vuosien 2005– 2010 välillä 33,5 prosentista 22 prosenttiin.3 sairauspoissaolot ovat vähentyneet samana aikana 6,5 prosentista 5,5 prosenttiin,yli 30 000 päivällä vuodessa.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 12. 12. ”Työssä viihtymistä seurataan herkällä korvalla.”miia kipinoinenYlivartija, ISS PalvelutISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 13. 13. kehItyskeskustelutuudIStuvat 2011–20121 työntekijöiden keskusteluiden raportointi muuttuu sähköiseksi.2 työvälineeksi tulevat kehitys- keskustelukortit, joissa onpakollisia ja vapaaehtoisia kysymyksiä.3 työntekijä saa valita vähintään kaksi hänelle ajankohtaista kysymystä, joihinpaneudutaan kehityskeskustelun aikana.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 14. 14. ”Talon sisällä voi edetä, jos on itse kiinnostunut osaamisensa kehittämisestä.”miia kipinoinenYlivartija, ISS PalvelutISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 15. 15. CaSemeIrA novAJouStavaa työtÄ tarPeen MukaanISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 16. 16. MeI r a n ova> Sok:n tytäryhtiö, joka hoitaa päivittäis- ja käyttötavaroiden hankintapalveluita ja logistiikkaa.> asiakkaina ovat S-ryhmän omistamat hotellit ja ravintolat sekä muun muassa henkilöstöravintolaketjut ja julkishallinto.> asiakkaita on noin 4 700 ympäri Suomea.> tuotevalikoimaan kuuluu 18 000 nimikettä.> Suurin osa toiminnasta on keskitetty logistiikkakeskukseen tuusulaan, jossa sijaitsee myös varasto ja etelä-Suomen alueterminaali.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 17. 17. ”käytämme vuokra- työvoimaa kysynnän vaihteluiden tasaami- seksi. voimme reagoi- da volyymin ja työ- määrän vaihteluun kuukausi- ja viikko- tasolla, tarvittaessa myös päivätasolla.” teemu mikkonen Logistiikkapäällikkö, Meira NovaISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 18. 18. rekrytoIntI- prosessIn kulku rekrytoinneissa Meira nova antaa ensin mahdollisimman tarkan kuvauksen työstä ja sen vaatimuksista. tämän jälkeen rekrytoin- tiprosessi käynnistyy, ja ISS henkilöstöpalvelut tekee esityksen valittavista henkilöistä.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 19. 19. MyöS vakInaISIkSItyöntekIjöIksI> vuokratyön tekijät ovat usein opiskelijoita tai he hakevat lisäansioita toisen työn rinnalle.> ISS henkilöstöpalveluiden kautta on rekrytoitu muun muassa kesätyöntekijöitä.> kesätyöntekijöitä on siirtynyt myös osa- aikatyöskentelyyn talvikausien ajaksi.> työurien kesto vuokratyöntekijöillä vaihtelee muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin.> vuokratyöntekijöitä on myös vakinaistettu Meira novalle.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 20. 20. SuunnItelMallISta kehItystä ISS henkilöstöpalveluiden teettämän hehku- kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. yhteistyöpalavereissa sovitaan kehityshankkeet seuraavalle kaudelle.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 21. 21. JouStoa tArpeen mukAAn ”tämä on unelmatyö opiskelijalle, koska työvuorot voi sopia hyvissä ajoin etukäteen ja työvuorot ovat tosi joustavia.” Caisa Inkinen työskentelee vuokratyösuhteessa Meira Novan logistiikkatyöntekijänäISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 22. 22. vaIhtoehtona vuokrAtyö ”vuokratyötä tehdään erilaisissa elämätilanteissa. Sen kautta pääsee harjoittelemaan ja oppimaan erilaisia tehtäviä.” jarkko martelius Palvelujohtaja, ISS HenkilöstöpalvelutISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 23. 23. henkIlöStö- vuokraukSen eduttyönantajalle:1 tehokas, riskitön ja joustava väylä rekrytoida uusia työntekijöitä.2 rekrytointi sujuu vaivattomasti ja nopeasti.3 ISS henkilöstöpalveluilla laajat verkostot ammattitaitoisten ja motivoituneidentyöntekijöiden hakemiseen.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 24. 24. henkIlöStö- vuokraukSen eduttyöntekijälle:1 Joustavat työajat pitkälti oman valinnan mukaan.2 Portti työelämään ja mahdollisuus vakinaiseksi työntekijäksi.3 työtuntien määrä ja ansiotaso itsestä kiinni.4 hyvä vaihtoehto myös esimerkiksi työeläkkeelle jääneille: mahdollisuus lisäansioihin.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 25. 25. pAlveluAlAMurrokSeSSaISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 26. 26. ”uskomme, että voimme tarjota monelle Suomessa työtä vailla olevalle hyvän työn ja koulutusta. Meillä ISS Palveluissa on tarjolla portaat työelämän huipulle.” maria Dahlberg Rekrytointipäällikkö, ISS PalvelutISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 27. 27. työnkuva rÄÄtÄlöIdÄÄnAsIAkAskohtAIsestI1 raja-aidat eri tehtävien välillä ovat murtumassa, ja työntekijöiden on hallittava erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.2 tehtävänkuvat suunnitellaan entistä tiiviimmin asiakkaan vaatimusten mukaisesti.3 työntekijöille mahdollisuus haasteellisempiin tehtäviin sekä parempaan ansiotasoon.4 oppilaitosten koulutustarjonta ei riitä, vaan ISS Palvelut räätälöi koulutusta itse.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 28. 28. ”oppiminen voi koostua tutkintojen osista ja esimerkiksi työnkierrosta – työtä tehden oppii parhaiten.” jarkko martelius Palvelujohtaja, ISS HenkilöstöpalvelutISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 29. 29. MIelIkuvatAjAn tAsAlle> Mielikuvat palvelualojen työstä ovat osin vanhentuneita.> työ vaatii nykyisin aivan erilaista, yhä teknisempää ammattitaitoa.> esimerkiksi kiinteistönhoitaja huoltaa isojen kiinteistöjen rakennusautomaatiotekniikkaa. Siivoojan tulee tuntea pintojen materiaalit, menetelmät ja työvälineet.> Myös palkkaus kohenee tulevaisuudessa muun muassa jo sovittujen tasokorotusten myötä.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 30. 30. MaahanMuuttaJatvoImAvArAnA> Maahanmuuttajat ovat entistä tärkeämpi resurssi.> Suomen kielen taito on tärkeä, ja sitä vaaditaan myös ISS Palveluiden tarjoamissa tehtävissä.> ISS Palvelut tukee maahanmuuttajien työllisty- mistä erityisesti esimiesvalmennuksen kautta.> työntekijöille järjestetään työhön perehdytystä muun muassa viron ja englannin kielillä.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 31. 31. PoSItIIvISIahAAsteItA> työnantajan on löydettävä keinot kohdata hakijat, rakennettava uusia ja joustavia työhönottomalleja sekä uudistettava työnhaun ja työhönoton prosesseja.> työnhakuun liittyy laajemmin uusinta tietotekniikkaa, esimerkiksi videoesittelyjä ja -haastatteluja.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011
 32. 32. kiitos! www.iss.fi p. 0205 155 kiinnostuitko? ota yhteyttä, niin kerromme lisää ISS henkilöstöpalveluiden toiminnasta.ISS Palvelut / www.ISS.fI 2011

×