נגישות באינטרנט לאנשים עם מוגבלות, הלכה למעשה

2,789 views

Published on

המצגת עוסקת בנגישות לאינטרנט ע"פ התקן הישראלי להצגת תכנים נגישים באתרי אינטרנט המבוסס על הנחיות ה Wcag 2.0 של משרד ה W3C הבינלאומי. מציגה את עיקרי התקן, דוגמאות לבעיות נגישות באתרי אינטרנט וטיפים להנגשת אתרים.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

נגישות באינטרנט לאנשים עם מוגבלות, הלכה למעשה

 1. 1. ‫באינטרנט‬ ‫נגישות‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫בניש‬ ‫אילנה‬ ‫באינטרנט‬ ‫נגישות‬ ‫תחום‬ ‫אחראית‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫המצגת‬ ‫בהכנת‬ ‫סייעה‬ ‫הייטנר‬ ‫שאולה‬ ‫המצגת‬ ‫בהכנת‬ ‫סייעה‬ ‫הייטנר‬ ‫שאולה‬ . . ©‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . / , ,‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬ ‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬
 2. 2. ‫ונתונים‬ ‫רקע‬ •‫רק‬54%‫בהשוואה‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫גולשים‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫הבוגרים‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫ל‬81%) ‫הכללית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בקרב‬Fox, 2011.( •‫ולנצל‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫לגלוש‬ ‫הקושי‬ ‫כך‬ ,‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫המוגבלות‬ ‫שחומרת‬ ‫ככל‬ .‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫האדירים‬ ‫משאביה‬ ‫את‬ •‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫בגלישה‬ ‫ביותר‬ ‫המתקשים‬ ‫הם‬ ‫ועיוורים‬ ‫ראייה‬ ‫שלקויי‬ ‫נמצא‬ •‫ב‬ ‫כבר‬ ‫החלו‬ ‫הנגישות‬ ‫קשיי‬ ‫לאור‬1999‫תכנים‬ ‫להנגשת‬ ‫מנחים‬ ‫קווים‬ ‫לנסח‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ ‫כשהנפוץ‬ ,‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬WCAG 2.0. •‫ה‬ ‫הנחיות‬WCAG 2.0‫מ‬ ‫מורכבות‬4,‫תפעוליות‬ ,‫תפיסה‬ :‫מנחים‬ ‫עקרונות‬ .‫טכנולוגית‬ ‫ויציבות‬ ‫נהירות‬ •‫ל‬ ‫לחלק‬ ‫ניתן‬ ‫אותם‬ ‫באינטרנט‬ ‫תכנים‬ ‫להנגשת‬ ‫הנחיות‬ ‫ישנם‬ ‫עקרון‬ ‫כל‬ ‫תחת‬3 ‫נגישות‬ ‫רמות‬A, AA‫ו‬AAA •‫תקן‬ ‫אומץ‬ ‫בארץ‬WCAG‫בגרסה‬2‫ת"י‬ ‫ושמו‬ ‫הישראלי‬ ‫התקנים‬ ‫מכון‬ ‫ע"י‬5568 , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 3. 3. ‫יאפשרו‬ ‫נגישים‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ "‫ה‬ ‫עקרונות‬ ‫ארבעת‬ ‫פ‬ ‫ע‬WCAG 2.0 •:‫תפיסה‬" .‫י‬ ‫ע‬ ‫מתאפשר‬ ‫הדבר‬ ‫באתר‬ ‫המופיעים‬ ‫האלמנטים‬ ‫כל‬ ‫תפיסת‬ ‫מתן‬‫חלופה‬‫יוכל‬ ‫עיוור‬ ‫שאדם‬ ‫כך‬ ‫ויזואליים‬ ‫לרכיבים‬ ‫טקסטואלית‬ ‫אליהם‬ ‫לגשת‬‫באמצעות‬,‫רכיבים‬ ‫לקרוא‬ ‫שיודעת‬ ‫מסך‬ ‫קוראת‬ ‫תוכנה‬ ‫טקסט‬ ‫נמצא‬ ‫שבבסיסם‬.‫חי‬ •:‫תפעוליות‬‫קיצור‬ ‫מקשי‬ ‫באמצעות‬ ‫והפעולות‬ ‫הרכיבים‬ ‫כל‬ ‫תפעול‬ ,‫כך‬ ‫במקלדת‬‫שיאפשרו‬‫הנעזרים‬ ‫בידיים‬ ‫מוטורית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫באמצעות‬ ‫בתפעול‬‫מסך‬ ‫בקורא‬ ‫הנעזרים‬ ‫מוחלטים‬ ‫ולעיוורים‬ ‫המקלדת‬ ‫התכנים‬ ‫לכל‬ ‫לגשת‬‫באתר‬ ‫והפעולות‬.‫בעכבר‬ ‫שימוש‬ ‫ללא‬ •:‫נהירות‬,‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫הן‬ ‫שיסיעו‬ ‫כך‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫באתר‬ ‫התכנים‬ ‫הצגת‬ ‫מוגבלות‬‫ללא‬ ‫להבנים‬ ‫מסך‬ ‫בקורא‬ ‫הנעזרים‬ ‫לעיוורים‬ ‫והן‬ ‫קוגניטיבית‬ ‫בהבנתם‬ ‫תלות‬.‫גראפי‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ •:‫טכנולוגית‬ ‫יציבות‬‫ותמיכה‬ ‫משוב‬ ‫וכלילת‬ ‫תפעוליות‬ ‫שגיאות‬ ‫מניעת‬ ‫בעת‬.‫הצורך‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 4. 4. ‫מסייעות‬ ‫טכנולוגיות‬ :‫צבעי‬ ‫והתאמת‬ ‫הקראה‬ ‫המשלבות‬ ‫הגדלה‬ ‫תוכנות‬ ‫ראייה‬ ‫לקויי‬ ‫ניגודיות‬‫גבוהה‬ , :‫מקשי‬ ‫והמון‬ ‫ברייל‬ ‫צגי‬ ‫מסך‬ ‫קוראות‬ ‫תוכנות‬ ‫מוחלטים‬ ‫עיוורים‬ ‫במקלדת‬ ‫קיצור‬ :‫בהקראה‬ ‫לסיוע‬ ‫ותוכנות‬ ‫ייעודיים‬ ‫פונטים‬ ‫למידה‬ ‫לקויי‬ , :‫ומערכות‬ ‫ארגונומיים‬ ‫עכברים‬ ‫עכבר‬ ‫תחליפי‬ ‫מוטורית‬ ‫מוגבלות‬ ‫מבט‬ ‫מיקוד‬ :‫הקלדה‬ ‫ועזרי‬ ‫מקלדת‬ ‫תחליפי‬ ‫מוטורית‬ ‫מוגבלות‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 5. 5. ‫מסך‬ ‫קוראות‬ ‫תוכנות‬ ‫ה‬ ‫הנעזרים‬ ‫לעיוורים‬ ‫ביותר‬ ‫קשה‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫גלישה‬ ‫מסך‬ ‫קוראת‬ ‫בתוכנה‬ , ,‫שבבסיסם‬ ‫לרכיבים‬ ‫דיבור‬ ‫מנועי‬ ‫באמצעות‬ ‫קולי‬ ‫חיווי‬ ‫מספקות‬ .‫חי‬ ‫טקסט‬ ‫נמצא‬ / , /‫או‬ ‫ו‬ ‫חלקי‬ ‫מידע‬ ‫תקריא‬ ‫מסך‬ ‫קוראת‬ ‫תוכנה‬ ‫חליפי‬ ‫חי‬ ‫טקסט‬ ‫בהעדר‬ .‫רלוונטי‬ ‫לא‬ .‫במקלדת‬ ‫קיצור‬ ‫מקשי‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫באמצעות‬ ‫תפעול‬ ‫ובמיוחד‬ ‫העבודה‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫מאריך‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מסך‬ ‫קורא‬ ‫תפעול‬ .‫נגיש‬ ‫לא‬ ‫כשאתר‬ ‫קורא‬ ‫ללא‬ ‫לאדם‬ ‫מוצגת‬ ‫שאינה‬ ‫אינפורמציה‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫מספקת‬ .‫מסך‬ ‫נוספים‬ ‫ייעודיים‬ ‫כלים‬ ‫הקריאה‬ ‫איכות‬ ‫לשיפור‬ ‫רכיבים‬ ‫לאיתור‬ ‫כלים‬ ‫כגון‬ ,‫מושכל‬ ‫חיפוש‬ ‫ספציפיים‬ ‫ועוד‬ ‫באתר‬ ‫יותר‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬  
 6. 6. ‫באינטרנט‬ ‫הנגישות‬ ‫מורכבות‬ ‫מסך‬ ‫קוראות‬ ‫תוכנות‬ ‫באמצעות‬ ‫חוויית‬,‫דפדפן‬ ‫סוג‬ ‫באותו‬ ‫לדפדפן‬ ‫מדפדפן‬ ‫משתנה‬ ‫הנגישות‬ ‫לאחרת‬ ‫אחת‬ ‫מסך‬ ‫קוראת‬ ‫ומתוכנה‬ ‫שונות‬ ‫בגרסאות‬ Screen reader support for HTML5 sections Element Jaws 14/FF 18 Jaws 14/IE 9 NVDA 2012.3/FF 18 NVDA 2012.3/IE 9 VoiceOver /Safari 6 Window Eyes 8/FF 18 Window Eyes 8/IE 9 article Yes Yes No No No No No aside Yes Yes Yes No Yes No No footer Yes No Yes No Yes No No header No No No No Yes No No nav Yes Yes No No Yes No No Section Yes Yes No No No No No , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 7. 7. ‫מאתר‬ ‫חלק‬ ‫תמלול‬ ‫גוגל‬ ‫חדשות‬ ‫מתחיל‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫סורק‬ ‫המסך‬ ‫קורא‬ ‫גוגל‬ ‫חדשות‬ ‫לאתר‬ ‫בכניסה‬ , ,‫מרכיבי‬ ‫ושאר‬ ‫הרשימות‬ ‫הכותרות‬ ‫הקישורים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להקריא‬ .‫הדף‬ ‫סוג‬ ‫אודות‬ ‫אינפורמציה‬ ‫לקבל‬ ‫מסייעת‬ ‫באתר‬ ‫הרכיבים‬ ‫סיכום‬ ‫הצגת‬ ‫באתר‬ ‫והתכנים‬ ‫הרכיבים‬ .‫לדפדפן‬ ‫מדפדפן‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫ההקראה‬ ‫אופן‬ ‫התמלול‬ ‫עם‬ ‫רשימה‬ ,‫גוגל‬ ,‫חדשות‬ ,‫ריק‬ ‫"מקום‬10‫קישור‬ ‫הופעל‬ ,‫פריטים‬ilana,‫חיפוש‬ ‫קישור‬ ‫הופעל‬ , ‫קישור‬ ‫הופעל‬ ,‫מפות‬ ‫קישור‬ ,‫תמונות‬ ‫קישור‬YouTube‫קישור‬ ‫הופעל‬ ,‫חדשות‬ ‫קישור‬ ,Gmail, ‫קישור‬ ‫הופעל‬Drive,‫קישור‬ ,‫חדשות‬ ‫קישור‬ ,‫לרשימה‬ ‫מחוץ‬ ,‫עוד‬ ‫קישור‬ ‫משני‬ ‫תפריט‬ ,‫יומן‬ ‫קישור‬ , ‫ב‬ ‫חיפוש‬ ‫כפתור‬ ,‫ללחיצה‬ ‫ניתן‬ ,‫עריכה‬ ‫ללחיצה‬ ‫ניתן‬Google‫עם‬ ‫רשימה‬ ,4‫משני‬ ‫תפריט‬ ,‫פריטים‬ ,‫קישור‬ilana benish‫קישור‬ ‫משני‬ ‫תפריט‬ ,‫הודעות‬ ‫קישור‬ ‫משני‬ ‫תפריט‬ ,RHlY‫משני‬ ‫תפריט‬ ‫גראפי‬ ‫פריט‬ ‫קישור‬ilana benish’‫תפריט‬ ‫תפריט‬ ‫כפתור‬ ‫חדשות‬ ‫ללחיצה‬ ‫ניתן‬ ,‫לרשימה‬ ‫מחוץ‬ , "...‫ישראל‬ ‫מהדורת‬ ‫ללחיצה‬ ‫ניתן‬ ‫משני‬ ‫שונים‬ ‫דפדפנים‬ ‫בין‬ ‫הבדלים‬ ‫כולל‬ ‫הדגמה‬ ‫סרטון‬ ‫נראה‬ ‫הבאה‬ ‫בשקופית‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 8. 8. ‫באינטרנט‬ ‫נגישות‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 9. 9. ‫משלים‬ ‫מידע‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 10. 10. ‫לתמונות‬ ‫חליפי‬ ‫טקסט‬ ‫בהעדר‬ALT‫מסתבך‬ ‫המסך‬ ‫קורא‬ ‫להוסיף‬ ‫יש‬ ‫התמונות‬ ‫שלכל‬ ‫היא‬ ‫הדרישה‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫המתאר‬ ‫חליפי‬ ‫טקסט‬♣ ‫ללא‬ ‫באתר‬ ‫מופיעה‬ ‫תמונה‬ ‫כאשר‬ALT .‫הקובץ‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫יקריא‬ ‫המסך‬ ‫קורא‬ ♣ ‫ללא‬ ‫קישור‬ ‫היא‬ ‫התמונה‬ ‫אם‬ALT .‫הקישור‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫יקריא‬ ‫המסך‬ ‫קורא‬ ♣ ‫יש‬ ‫לתמונה‬ ‫כאשר‬ALT‫המסך‬ ‫קורא‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫יקריא‬ALT ♣ ‫עם‬ ‫היא‬ ‫התמונה‬ ‫כאשר‬ALT) ‫ריק‬null‫קורא‬ ,( ‫משמעות‬ ‫חסרת‬ ‫היא‬ ‫שכן‬ ‫עליה‬ ‫מדלג‬ ‫המסך‬ ‫תוכן‬ ‫מבחינת‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 11. 11. ‫ב‬ ‫בשימוש‬ ‫בעיות‬CAPTCHA ‫עיוורים‬ •)‫ביצוע‬ ‫להשלים‬ ‫שמטרתו‬ ‫גראפי‬ ‫קוד‬ ‫לקרוא‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫מסך‬ ‫קורא‬ .(‫משימה‬ ‫של‬.‫קולית‬ ‫חלופה‬ ‫מציעים‬ ‫מהאתרים‬ ‫חלק‬ ‫לכן‬ •,‫בין‬ ‫בתיאום‬ ‫קושי‬ ‫קיים‬ ‫מושמעת‬ ‫הקולית‬ ‫שהחלופה‬ ‫בזמן‬ ‫לקורא‬ ‫ההקשבה‬‫שניהם‬ ‫שכן‬ ‫הקולית‬ ‫לחלופה‬ ‫והקשבה‬ ‫המסך‬ .‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫מושמעים‬ •. :‫משימה‬ ‫השלמת‬ ‫לצורך‬ ‫הקוד‬ ‫את‬ ‫להזין‬ ‫יכולת‬ ‫העדר‬ ‫התוצאה‬ ‫בנוסף‬ " :‫מושמע‬ ‫כ‬ ‫בד‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ‫הקולי‬ ‫הקוד‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫יתקשו‬ ‫שמיעה‬ ‫לקויי‬ ‫מעוות‬ ‫בקול‬ ,‫יתקשו‬ ‫חזותית‬ ‫תפיסה‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫ואנשים‬ ‫למידה‬ ‫ראייה‬ ‫לקויי‬ ‫הקוד‬ ‫בפענוח‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 12. 12. ‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬ •‫בנגן‬ ‫והפעלתו‬ ‫למחשב‬ ‫אודיו‬ ‫כקובץ‬ ‫להורדה‬ ‫הניתנת‬ ‫קולית‬ ‫חלופה‬ ‫מדייה‬, .‫להשהות‬ ‫הנגן‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫יווכל‬ ‫עיוור‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ ‫סטנדרטי‬ ‫ההשמעה‬ ‫את‬.‫אחורה‬ ‫לחזור‬ ‫אפשרות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫הקוד‬ ‫הקלדת‬ ‫בזמן‬ •:‫כהודעת‬ ‫קוד‬ ‫שליחת‬ ‫במסרון‬ ‫קוד‬SMS‫שמוקרא‬ ‫הנייד‬ ‫לטלפון‬ ‫באמצעות‬" /‫העברת‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫מסך‬ ‫קוראת‬ ‫תוכנה‬ – ‫קולית‬ ‫כשיחה‬ ‫המסרון‬"‫ללא‬ ‫התקשורת‬ ‫חברות‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫שמוצע‬ ‫שירות‬ .‫עלות‬ •/‫נכנסת‬ ‫כשיחה‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫למייל‬ ‫כקובץ‬ ‫ישירות‬ ‫הקולי‬ ‫הקוד‬ ‫שליחת‬ ‫הטלפון‬ ‫למכשיר‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 13. 13. ‫טפסים‬ ‫טפסים‬ ‫של‬ ‫שדות‬ ‫לזהות‬ ‫יודעת‬ ‫מסך‬ ‫קוראת‬ ‫תוכנה‬ ‫הטופס‬ ‫בתוך‬ ‫כשהיא‬ ‫חיצוני‬ ‫מטקסט‬ ‫ומתעלמת‬ ‫התג‬Label‫לשדה‬ ‫השדה‬ ‫תיאור‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫יוצר‬ ‫עצמו‬ ‫בהעדר‬Label,‫הסבר‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ ‫מסך‬ ‫קוראת‬ ‫תוכנה‬ ‫השדה‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫על‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 14. 14. ‫נתונים‬ ‫טבלאות‬ ‫בתג‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫הטבלה‬ ‫בכותרת‬TH‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫המאפשר‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫העמודות‬ ‫לכותרות‬ ‫בטבלה‬ ‫הנתונים‬ ‫בין‬ ‫תג‬ ‫בהעדר‬TH‫מסוים‬ ‫ערך‬ ‫בשיוך‬ ‫להתקשות‬ ‫עשוי‬ ‫העיוור‬ ‫במיוחד‬ ‫נכון‬ ‫והדבר‬ ‫הרלוונטית‬ ‫העמודה‬ ‫לכותרת‬ ‫בטבלה‬ ‫עמודות‬ ‫מרובות‬ ‫ארוכות‬ ‫בטבלאות‬ ‫כשמדובר‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 15. 15. ‫באמצעות‬ ‫ניווט‬ ‫המקלדת‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 16. 16. ‫כותרת‬ ‫תגי‬H ‫ברמות‬ ‫קיימים‬h1‫עד‬h6 ‫וסדור‬ ‫היררכי‬ ‫מבנה‬ ‫ליצור‬ ‫מאפשרים‬ ‫טקסטואלי‬ ‫בתוכן‬ ‫כשמדובר‬ ‫מאוד‬ ‫חשובים‬ ‫כותרת‬ ‫בתגי‬ ‫שימוש‬ ‫בהעדר‬H‫יתקשה‬ ‫מסך‬ ‫קורא‬ •‫באתר‬ ‫בניווט‬ •‫תוכן‬ ‫באיתור‬ •‫בו‬ ‫המצויים‬ ‫והתכנים‬ ‫האתר‬ ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫מהימן‬ ‫מידע‬ ‫בקבלת‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 17. 17. ‫סמנטיים‬ ‫תגים‬ ‫ב‬HTML5‫לחלק‬ ‫המאפשרים‬ ‫חשובים‬ ‫סמנטיים‬ ‫תגים‬ ‫נוספו‬ ‫בהקשר‬ ‫תוכן‬ ‫ולהבנת‬ ‫משמעות‬ ‫בעלי‬ ‫לאזורים‬ ‫הדף‬ ‫את‬ •Header: ‫תפריטים‬‫ה‬ ‫החלק‬ ‫ועוד‬ •Footer: ‫אודות‬‫התח‬ ‫החלק‬ ,‫החברה‬ •Section: ‫מאמר‬‫בתוך‬ ‫פרקים‬ ‫או‬ ‫מקטעים‬ •Article: ‫מאמר‬ •Aside:/ ‫צדדי‬‫תפריט‬ ‫תוכן‬ •Nav: ‫תפריט‬‫אזור‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 18. 18. ‫המקלדת‬ ‫באמצעות‬ ‫ניווט‬ ‫המקלדת‬ ‫באמצעות‬ ‫הניווט‬ ‫בעת‬ )‫עם‬ ‫למשל‬Tab‫ו‬Shift+Tab,( ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫יאפשר‬ ‫שלא‬ ‫באופן‬ ‫סתום‬ ‫למבוי‬ ‫נקלע‬ ‫לא‬ ‫שהמשתמש‬ ‫התקדמות‬ ‫או‬ ‫אחורה‬ ‫חזרה‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫ואנשים‬ ‫מסך‬ ‫בקורא‬ ‫הנעזרים‬ ‫עיוורים‬ ‫לגבי‬ ‫נכון‬ ‫קיצור‬ ‫מקשי‬ ‫באמצעות‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫המתפעלים‬ ‫בידיים‬ ‫מוטורית‬ ‫במקלדת‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 19. 19. ‫העמוד‬ ‫לתוכן‬ ‫דלג‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫לסרוק‬ ‫לא‬ ‫מסך‬ ‫קוראות‬ ‫תוכנות‬ ‫למשתמשי‬ ‫המסייעת‬ ‫תכונה‬ ,‫ולהגיע‬ ‫מחדש‬ ‫דף‬ ‫בכל‬ ‫והבאנרים‬ ‫התפריטים‬ ‫תתי‬ ‫התפריטים‬ ‫את‬ .‫העמוד‬ ‫לתוכן‬ ‫ישירות‬ ‫משתמשי‬ ‫בידיים‬ ‫מוטורית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫גם‬ ‫לסייע‬ ‫עשוי‬ ‫בלבד‬ ‫מקלדת‬ ‫לגלישה‬ ‫הזמן‬ ‫ומשך‬ ‫מאוד‬ ‫נפגעת‬ ‫המשתמש‬ ‫חוויית‬ ‫זו‬ ‫פונקציה‬ ‫בהעדר‬ .‫מאוד‬ ‫מתארך‬ ‫המרכזי‬ ‫התוכן‬ ‫ואיתור‬ ‫באתר‬,‫על‬ ‫לוחצים‬ ‫לאתר‬ ‫בכניסה‬TAB" ,‫דלג‬ ‫ל‬ ‫יעבור‬ ‫הפוקוס‬ ‫קיימת‬ ‫התכונה‬ ‫ואם‬ "‫על‬ ‫ולחיצה‬ ‫העמוד‬ ‫לתוכן‬ENTER.‫בעמוד‬ ‫המרכזי‬ ‫לתוכן‬ ‫הפוקוס‬ ‫את‬ ‫תביא‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 20. 20. ‫עיצוב‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 21. 21. ‫ביטולי‬CSS ‫כרקע‬ ‫יופיעו‬ ‫לא‬ ‫וכפתורים‬ ‫תמונות‬ ‫ביטולי‬ ‫במצב‬ ‫נראים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫שכן‬ CSS‫ראייה‬ ‫ללקויי‬ ‫המאפשרים‬ ‫ניגודיות‬ ‫צבעי‬ ‫להתאים‬ ‫בעיקר‬ ‫גבוהה‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 22. 22.    ‫ברמה‬AA  ‫יש דרישה לניגודיות בין צבע טקסט לצבע רגע ביחס של‬1:4.5  ‫הכלי‬Color Contrast Analyzer‫ מאפשר בדיקת ניגודיות‬  ‫מכניסים את הערך המספרי של צבע הטקסט בשורה העליונה‬  ‫ואת הערך המספרי של צבע הרקע בשורה התחתונה‬ ‫ומקבלים את תוצאת הניגודיות‬ ‫ניגודיות‬ ‫עיצוב‬ ‫רקע‬ ‫לצבע‬ ‫טקסט‬ ‫צבע‬ ‫בין‬ ‫ניגודיות‬ ‫יחס‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 23. 23. ‫לרקע‬ ‫טקסט‬ ‫צבע‬ ‫בין‬ ‫תקין‬ ‫לא‬ ‫ניגודיות‬ ‫יחס‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 24. 24. ‫לרקע‬ ‫טקסט‬ ‫צבע‬ ‫בין‬ ‫תקין‬ ‫ניגודיות‬ ‫יחס‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 25. 25. ‫ואודיו‬ ‫וידאו‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 26. 26. ‫וידאו‬ ‫בנגני‬ ‫נגישות‬ ‫וידאו‬ ‫וסרטוני‬ ‫אודיו‬ ‫של‬ ‫התפעול‬ ‫מקשי‬ ‫על‬ ‫כקישורים‬ ‫להופיע‬ ‫נמצא‬ ‫שבבסיסם‬ ‫נגישים‬ ‫ככפתורים‬ ‫או‬ ‫חי‬ ‫טקסט‬ ‫בחלק‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫נגישים‬ ‫וידאו‬ ‫כפתורי‬ ‫מסרטוני‬YouTube ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫נגישים‬ ‫לא‬ ‫וידאו‬ ‫כפתורי‬ ‫בערוץ‬GSM‫ב‬YNET,‫ועוד‬ ‫מאקו‬ ‫באתרי‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 27. 27. ‫נוספות‬ ‫דרישות‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 28. 28. ‫ושליטה‬ ‫נהירות‬ ‫נהירות‬ •:‫מחייב‬ ‫שאינו‬ ‫באופן‬ ‫ברורה‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫הקישור‬ ‫מטרת‬ ‫קישורים‬ ‫קריאת‬.‫מסך‬ ‫קוראת‬ ‫לתוכנות‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ‫מסביב‬ ‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫לזהות‬‫מטרת‬‫קיצור‬ ‫מקשי‬ ‫באמצעות‬ ‫הניווט‬ ‫בעת‬ ‫הקישור‬ .‫במקלדת‬ " :‫ב‬ ‫קישור‬ ‫נסמן‬ ‫לא‬ ‫לדוגמה‬‫כאן‬ ‫לחץ‬" "‫אלא‬‫לקורס‬ ‫להרשמה‬HTML5 ‫כאן‬ ‫לחץ‬" •. /‫לדוגמה‬ ‫פעולה‬ ‫לביצוע‬ ‫כהנחיה‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫יחידי‬ ‫כקריטריון‬ ‫ישמש‬ ‫לא‬ ‫צבע‬ ‫על‬ ‫לחץ‬.‫האדום‬ ‫הריבוע‬ ‫עצירה‬ ‫מנגנוני‬ •‫אוטומטית‬ ‫המתנגן‬ ‫אודיו‬ ‫של‬ ‫הפסקה‬ ‫או‬ ‫לעצירה‬ ‫מנגנון‬ ‫לספק‬ ‫יש‬ ‫למשך‬ ‫בדף‬‫מ‬ ‫למעלה‬3.‫שניות‬ •‫מ‬ ‫יותר‬ ‫במשך‬ ‫שרץ‬ ‫נגלל‬ ‫או‬ ‫נע‬ ‫מהבהב‬ ‫מידע‬ ‫להפסיק‬ ‫ניתן‬5‫שניות‬, , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 29. 29. ‫חלק‬ ‫ביישום‬ ‫קושי‬ ‫מהנחיות‬Wcag 2.0 ‫קריאה‬ ‫רמת‬ •‫ברמה‬ ‫הדרישה‬ ‫קיימת‬ ‫קוגניטיבית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫על‬AAA‫דפי‬ ‫להציג‬ .‫ט‬ ‫עד‬ ‫ז‬ ‫כיתות‬ ‫של‬ ‫קריאה‬ ‫לרמת‬ ‫יתאים‬ ‫שהתוכן‬ ‫כך‬ ‫אינטרנט‬ •‫חומרי‬ ‫הערכת‬ ‫בתחום‬ ‫בקיאים‬ ‫אינם‬ ‫תוכן‬ ‫עורכי‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫לנוכח‬ ‫ליישום‬ ‫קשה‬ ‫הנחיה‬‫קריאה‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫גורמים‬ ‫ע"י‬ ‫לשוני‬ ‫פישוט‬ ‫לעבור‬ ‫ווב‬ ‫דפי‬ ‫מיליוני‬ ‫לחייב‬ ‫ודרישה‬‫תעמוד‬ ‫לא‬ .‫המציאות‬ ‫במבחן‬ ‫לסרטים‬ ‫כתוביות‬ •‫יחסית‬ ‫במהירות‬ ‫לסרטים‬ ‫כתוביות‬ ‫להכין‬ ‫המאפשרת‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫כיום‬ ‫קיימת‬‫לא‬ ‫אולם‬‫עבור‬ .‫העברית‬ ‫השפה‬ •‫לסרבול‬ ‫תגרום‬ ‫כתוביות‬ ‫באמצעות‬ ‫העברית‬ ‫בשפה‬ ‫סרטון‬ ‫כל‬ ‫הנגשת‬ ‫לחייב‬ ‫הדרישה‬ ‫לכן‬ .‫כבדות‬ ‫כלכליות‬ ‫ולהוצאות‬ ‫בתהליכים‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 30. 30. ‫באתרי‬ ‫נגישות‬ ‫והטמעת‬ ‫סימול‬ ‫אינטרנט‬ •‫בנוגע‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫עבור‬ ‫נאות‬ ‫גילוי‬ ‫בבחינת‬ ‫שתהא‬ ‫נגישות‬ ‫הצהרת‬ .‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫הנגישות‬ ‫לרמת‬ •‫בארגון‬ ‫השירות‬ ‫ונגישות‬ ‫פיזיים‬ ‫נגישות‬ ‫הסדרי‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫איתור‬ •‫עמותת‬ ‫של‬ ‫נגישים‬ ‫אינטרנט‬ ‫לאתרי‬ ‫הישראלי‬ ‫במאגר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫רישום‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫איתור‬ ‫ולאפשר‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫כדי‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫נגישים‬ •‫נגישות‬ ‫הצהרת‬ ‫המהווה‬ ‫נגיש‬ ‫אתר‬ ‫תו‬ ‫סמל‬ ‫הטמעת‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬
 31. 31. ‫לאינטרנט‬ ‫נגישות‬ ‫לצמיחה‬ ‫כמנוף‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫השתלבות‬ ‫למען‬ ‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫מוגבלות‬ ‫עצמאות‬ ‫כבוד‬ ‫שוויון‬ ‫הזדמנויות‬ ‫צמיחה‬ ‫כלכלית‬ , , . . ©‫ולהפיץ‬ ‫לשכפל‬ ‫להעתיק‬ ‫תכנים‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫בהחלט‬ ‫אסור‬ ‫במצגת‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫נגישות‬ ‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬   . /‫מראש‬ ‫והיתר‬ ‫רשות‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫שקופית‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬

×