Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online strategie op 1 a4 webwinkel vakdagen 2014

737 views

Published on

De digitale wereld biedt weinig ruimte voor onzinnigheid. Het maken van duidelijke keuzes is zowel belangrijk als noodzakelijk. Een online strategie wordt steeds belangrijker voor het succes van organisaties. Weten wat online betekent en welke rol het speelt, helpt je om succesvol te worden en te blijven. Onze methodiek helpt om keuzes te maken door een heldere strategie te definiëren. Wat moet je wel doen en wat moet je vooral niet doen? Hier is veel denkwerk voor nodig, maar de dikke stapels documenten laten we overwegen. Met onze methodiek zetten we een volledig plan op één A4.

Published in: Business
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Online strategie op 1 a4 webwinkel vakdagen 2014

 1. 1. Online strategie op 1 A4 AAN DE HAND VAN AANSPREKENDE VOORBEELDEN WORDT JE GEÏNSPIREERD OM JOUW ONLINE STRATEGIE TE VATTEN OP 1 A4 Gideon Schipaanboord Strategy director Guiltpeople 21 Januari 2014
 2. 2. Full Service e-commerce bureau ISM eCompany ♥ e-commerce 200 ecommerce professionals +20 jaar e-Commerce ervaring
 3. 3. Wat we doen
 4. 4. ONLINE BRANDING & E-COMMERCE. We creëren een verbinding tussen mensen en merken met verrassende platformen, high-end websites, converterende webshops, rake social content en prikkelende campagnes. Hiermee realiseren we conversie en interactie. GuiltyPeople is HET bureau dat de marktstrategie van een organisatie vertaalt naar de juiste, merk-waardige online oplossing.
 5. 5. ACHTERGROND OGSM
 6. 6. OBJECTIVE: kwalitatieve doelstelling GOALS Kwantitatieve vertaling van elementen uit de objective MEASURES STRATEGIES Keuzes over hoe middelen in te zetten om de objective te bereiken DASH BOARD Meetinstrument m.b.t strategies WHO ACTION PLAN Uitgewerkte actieplannen / - stappen WHEN
 7. 7. CASCADEREN NAAR LAGERE NIVEAUS
 8. 8. Objective 2014-2016: HEMA maakt het leven leuker en makkelijker door haar fans vanuit een social community te laten meepraten, meedenken en meedoen. GOALS STRATEGIES ACTIONPLAN (What, Who, When) who when
 9. 9. AAN DE SLAG!
 10. 10. HET DOEL-DOOR-DOEN-MODEL Doel door Doen
 11. 11. IF YOU DO NOT KNOW WHERE YOU ARE GOING, YOU WILL PROBABLY END UP SOMEWHERE ELSE LAWRENCE J. PETER
 12. 12. OBJECTIVE: KWALITATIEVE DOELSTELLING WAT IS HET? Het beschrijft WAT we bereikt willen hebben na een bepaalde tijd CRITERIA • Ambitieus maar haalbaar • Intellectueel kloppen EN het hart raken • Objective behalen = volledige tevredenheid • Alle belangrijke elementen zijn aanwezig (‘need to have’) • Geen elementen waar zonder ook tevredenheid ontstaat (‘nice to have’) • Richtinggevend (‘Doel door Doen’)
 13. 13. GOALS: KWANTITATIEVE DOELSTELLING Wat is het? Goals zijn de kwantitatieve vertaling van alle belangrijke elementen van de Objective. Er is altijd een financiële goal. Criteria 1. Specifiek 2. Meetbaar 3. Acceptabel 4. Resultaatgericht 5. Tijdgebonden Prestatie indicatoren Hebben we bereikt wat we wilden? (doel) Hebben we het op de manier bereikt die we wilden? (doen)
 14. 14. STRATEGIES Wat is het? ‘Strategies’ zijn specifieke keuzes over de inzet en verdeling van middelen die moeten leiden tot het behalen van de Objective. Ze beschrijven HOE we de objective (& goals) gaan bereiken. Criteria 1. Specific 2. Selective 3. Sustainable 4. Sufficient 5. Synchronized
 15. 15. CRITERIA Zoals de objective: 1. Specific: Opbouw specifiek (Doel-door-Doen) Duidelijk wat beoogd wordt te bereiken Duidelijk de manier waarop dat bereikt gaat worden 2. Selective: Wat wordt er niet gedaan als gevolg van deze strategie? 3. Sustainable: Gaat de strategie uit van eigen kracht en is hij houdbaar ondanks omstandigheden? En de set van strategieën is: Sufficient: gaan we de goals bereiken met deze strategieën? Synchronized: zijn de strategieën samen sterker dan de losse strategieën?
 16. 16. MEASURES Measures bestaan uit een ‘Dashboard’ en een Action Plan • Het Dashboard geeft aan of een strategie op koers ligt • Het Action Plan geeft concreet aan hoe, door wie en wanneer een strategie in de praktijk wordt uitgevoerd
 17. 17. MEASURES: HET DASHBOARD Wat is het? • Een ‘Dashboard’ is een meetinstrument dat vertelt of je goed op weg bent de strategie te realiseren • Geeft je objectieve criteria voor go/no go beslissingen en/of correctieve maatregelen op weg naar de volgende uitvoeringsfase van de strategie • Meet zowel de doelstelling als de uitvoering van de actie (input/output) Criteria • Smart • Praktisch
 18. 18. MEASURES: ACTION PLAN Wat is het? Het Action Plan vertaalt de Strategies in concrete actiestappen, met duidelijke verantwoordelijke personen en tijdsplanning Criteria • Doel-door-Doen • Verantwoordelijke • Deadline
 19. 19. Objective 2014-2016: Consumenten en dealers voelen zich betrokken bij het merk door de merkbelofte zowel online als offline waar te maken. GOALS STRATEGIES DASHBOARD ACTIONPLAN (What, Who, When) Consumenten voelen zich betrokken bij het merk • 40% van consumenten geeft aan dat offline activiteiten van hebben bijgedragen aan het besluit tot koop • 40% van consumenten geeft aan dat online activiteiten van hebben bijgedragen aan het besluit tot koop • Merkvoorkeur stijgt met 15% Dealers voelen zich betrokken bij het merk • ≥ 40% stijging verkoop bij dealers die actief zijn in community • Merkvoorkeur stijgt met 19% Community We hebben een (online) community van fans (consumenten, medewerkers en dealers) door hen mee te laten praten, mee te laten doen en denken over ons merk • # bezoekers > 500 p/d, waarvan > 10% dealers • NPS community +10 • Maandelijkse IPM score Facebook/Platform ≥ 5 • 65% actieve deelnemers aan community (ambassadeurs) • • • • Communicatie Consumenten en dealers ervaren een consistente merkbeleving door online aan te sluiten op offline op basis van de customer journey • 70% consumenten en 90% dealers geeft aan dat de merkbelofte consistent waarmaakt • Online en offline aantoon baar ingericht obv klantcontactmomenten en merk • Praktisch doorvertalen van customer journey naar concrete en gewenste online en offline ervaring per contactmoment (oriëntatie/verleiding, selectie, aankoop, gebruik, after sales) voor consument en dealer • (Online) communicatiecampagne (merk imago & guerilla marketing) • Merk-waardige campagnes en acties rondom geselecteerde modellen (persona’s), ook online • OGSM maken voor gerichte inzet social media; bepalen welke kanalen, hoe en waar mogelijk leiden naar community Consumenten service We geven (online) altijd antwoord op vragen door opzetten van proces waarin persoonlijk contact met een medewerker wordt gefaciliteerd • 100% van de vragenstellers geeft aan dat vraag goed en tijdig beantwoord is • Iedere medewerker in proces weet wat zijn/haar taak en deadline van antwoorden is • • • • • Traffic Meer (toekomstige) fans online door hen op basis van beschikbare data via owned, earned en paid media naar site en community te verleiden • ≥ 1500 bezoekers p/d op community, website en webshop • ≥ 40% van bezoekers komt indirect naar de community, website en webshop • Bepalen waar de persona’s nog meer interesse in hebben (b.v. sportkleding, Linda lezers etc) • Bepalen waar we op basis daarvan online aanwezig moeten zijn (Zoekmachineoptimalisatie SEO/SEA (inclusief verleidelijke content), social media, Google Adwords, emailmarketing, vergelijkingssites) • Bepalen wat we communiceren en hoe (banners etc) • CRM inzetten om consumenten en dealers naar de community, website (en consumenten naar webshop) te laten gaan (toestemming voor gebruik vragen) • Consumenten database laten groeien door waar mogelijk in communicatie naar mailadressen te vragen Website Website verleidt tot koop door deze intuïtief en opmerkelijk in te richten op basis van geconstateerde quick wins en merkwaarden • NPS website +15 • Quick wins geïmplementeerd • • • • • Uitwerken van customer journey en quick wins in praktische, intuïtieve functionaliteiten en (functioneel) design 10 best verkochte producten Reviews Gebruikservaringen Consumenten service button/ contactformulier Webshop Wij zijn de snelst groeiende webshop in onze branche door onze modellen op een merk-waardige manier met directe call for action aan te bieden • Online marktaandeel groeit 10 % • NPS webshop +8 • • • • • Onderzoeken hoe andere merken nu online aan de slag zijn: functioneel en emotioneel Bepalen wat bij het merk past (webshop moet merkimago bevorderen of los staan) Top 3 learnings van andere sites/eigen ervaringen implementeren in webshop Besluiten hoe samen te werken met dealers Doorvertalen van de customer journey naar webshop design Merkbelofte online en offline waarmaken: • De merkwaarden zijn volgens MT, panel van consumenten en panel van dealers online functioneel en emotioneel aantoonbaar aanwezig Bepalen customer journey van zowel consument als dealer Bepalen rol van de community in de customer journey: consument, dealer, medewerkers Definiëren naam, look & feel community en ideale lid: persona consument en criteria (premium) dealer Bepalen welke op-merkelijke ervaringen/besluiten/inzichten we willen realiseren en deze doseren adhv content kalender (mening/hulp vragen , merk-waardige content, kijkje in de keuken , reviews, ontwerpwedstrijden, testpanel ) Definiëren van ‘goed’ en ‘tijdig’ in samenwerking met klant en dealer Maken protocol welke medewerker, wanneer en via welk kanaal antwoord geeft en binnen welke tijd Medewerkers trainen in het juist en merk-waardig beantwoorden van vragen via verschillende kanalen Maken interne conversatie gids met antwoorden en algemene do’s en dont’s Intern bewustzijn creëren van nut en noodzaak van online aanwezigheid van door het geven van presentaties hierover aan onze medewerkers
 20. 20. THE ONLY PLACE WHERE “SUCCES” COMES BEFORE WORK”, IS IN THE DICTIONARY VIDAL SASSOON
 21. 21. WIL JE GRATIS EEN INTERACTIEVE WORKSHOP BIJ WONEN? LEVER JE KAARTJE IN EN WE NODIGEN JE UIT!
 22. 22. Gideon Schipaanboord Strategy director| Guilty People/ ISM eCompany Foto gideon@guiltypeople.nl nl.linkedin.com/in/gideonschipaanboord/

×