Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Breng en houd je organisatie op orde voor een digitale toekomst

1,113 views

Published on

Wat komt er kijken bij het bij het bouwen van een toekomstbestendige digitale organisatie? Wat zijn de kansen en de valkuilen op gebied van structuur, cultuur, competenties, alignment van afdelingen en systemen? Hoe krijgt u de hele organisatie mee in de noodzakelijke veranderingen?

Published in: Retail
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Breng en houd je organisatie op orde voor een digitale toekomst

 1. 1. paulblok.com  @paulblok Paul  Blok   15  -­‐  11  -­‐  2016   je organisatie op orde voor een digitale toekomst omnichannel  event  2016  
 2. 2. paulblok.com  
 3. 3. paulblok.com   "Het  is  niet  moeilijk.     Men  hoe1  slechts  de  juiste   toetsen  op  het  juiste   moment  te  raken."       Johann  Sebas+an  Bach  
 4. 4. paulblok.com   "Het  is  niet  moeilijk.     Men  hoe1  slechts  de  juiste   mensen  op  het  juiste  moment   in  beweging  te  krijgen"       Paul  Blok  
 5. 5. paulblok.com   AGENDA OVER PAUL BLOK DIGITALE VOLWASSENHEID GEFASEERD VERANDEREN (DE VERANDERBERG) PARADOX BV CONCLUSIE
 6. 6. paulblok.com   AGENDA OVER PAUL BLOK DIGITALE VOLWASSENHEID GEFASEERD VERANDEREN (DE VERANDERBERG) PARADOX BV CONCLUSIE
 7. 7. paulblok.com   UvA  Communica=ewetenschap   VU  post  graduate  verandermanagement     start-­‐up   albert  heijn           hema                anwb                    heinz          kro                      omroep  brabant             landal  greenparks   adforma=e  groep,     ministerie  buza   eurosonic  noorderslag   gemeente  almere   consultancy  agency   bbie              unicef     hogeschool  van  amsterdam   diverse  ministeries     ...........   @PAULBLOK
 8. 8. paulblok.com   what  i  do   give  meaning  to  trends     issue   tech,  media  &  behaviour     problem   understanding  what’s  going  on     main  concern   what  does  this  mean  for  our  industry?     what  i  do   develop  strategies     issue   anBquated  organizaBon     problem   finding  a  compaBble  strategy     main  concern   how  can  we  adapt?   what  i  do   change  management     issue   gravity  of  exisBng  organizaBon     problem   make  ambiBons  come  true     main  concern   how  do  we  execute  our  strategy?   outside  world     of  organiza=on   inside  world   of  organiza=on   @PAULBLOK
 9. 9. paulblok.com   BRILLIANT STRATEGY, BUT CAN YOU EXECUTE?
 10. 10. paulblok.com   BRILLIANT STRATEGY, BUT CAN YOU EXECUTE?
 11. 11. paulblok.com   0"" " intake" " " ! Verkrijgen!van! inzicht!in!je! persoonlijke! vraagstukken! 1" " digitale"" volwassenheid" " ! Overview!van!het! programma!en!je! eigen!ambi9es.! Waar!sta!je!en!waar! wil!je!naartoe!met!je! organisa9e?!Waar! moet!je!aan!werken! om!digitaal! volwassen!te!zijn?! Waar!liggen!je! kansen!en!valkuilen?! 2"" " de"ideale"" organisa4e" " ! Wat!kun!je!leren!van! de!structuur!en!de! cultuur!bij! topbedrijven?!Hoe! kun!je!de! succesfactoren! doorvertalen!naar!je! eigen!bedrijf?! 3"" " mensen"en" systemen" " ! Welke!eisen!mag/ moet!je!stellen!aan! de!mensen!in!je! bedrijf,!zowel!aan! de!top!als!in!de! opera9e?!En! (ITF)systemen!en! tools?!! En...!hoe!werken! mens!en!systeem! op9maal!samen?! 4"" " verander9 management" " ! Ok,!je!hebt!een! beeld!waar!je!naar! toe!wilt.!Maar...! hoe!krijg!je!de! organisa9e!echt!in! beweging?!En!hoe! zorg!je!dat! veranderingen!ook! echt!beklijven?! 5"" " toekomst" verkenningen" ! ! Digitale! volwassenheid! betekent!ook!dat! je!kunt!aanpassen! aan!toekoms9ge! ontwikkelingen.! Hoe!kun!je!die! herkennen?!En! hoe!bereid!je!de! organisa9e!er! 9jdig(!)!op!voor?! 6" " break9out" ! ! ! De!bouwstenen! van!digitaal! volwassen! organisa9es!zijn! behandeld.!Op! voordracht!van!de! deelnemers! zoomen!we!nader! in!op!specifieke! onderwerpen.!!! 7" " individuele" plannen" " ! Hoe!ga!je!je!inspira9e! omzeMen!tot! plannen?!En!hoe!ga! je!zorgen!dat!je! plannen!omgezet! worden!in!ac9es?! Presenteer!en!leer! van!elkaar.! voor$wie?$ HR#,%e#commerce%en%marke.ng#managers% en%andere%trekkers%van% organisa.eontwikkeling.%% % Deelnemers%hebben%minimaal%vijf%jaar% bijeenkomsten$ ma%9/5% ma%30/5% ma%20/6% ma%4/7% % ma%29/8% ma%19/9% ma%10/10% De%Talent"Circle"DIGITAL"ORGANIZATION"hee@%als%doel%bedrijven%te%helpen%om%in%alle% geledingen%en%op%alle%niveaus%‘digitaal%volwassen’%te%worden%én%te%blijven.%In%deze%talect% circle%worden%managers%ondersteund%bij%het%bouwen%van%een%toekomstbestendige% digitale%organisa.e.%% % % % Je%gaat%op%zoek%naar%de%kansen%en%de%valkuilen%op%gebied%van%structuur,%cultuur,% competen.es,%alignment%van%afdelingen%en%systemen.%.%Je%krijgt%kennis%en%inzichten% aangereikt,%maar%het%is%geen%training%of%opleiding:%de%nadruk%ligt%op%het%toepassen%in%je% eigen%organisa.e.%Jouw%vraagstukken%staan%centraal.%% Opzet$ We%werken%op%basis%van% themabijeenkomsten.%Per%bijeenkomst%ligt% de%nadruk%op%een%bouwsteen%van%digitale% organisa.e.%Kennis%en%inzichten%worden% doorvertaald%naar%de%individuele% Studiebelas4ng $ $$ Zo’n%8%uur%per%sessie%voor%opdrachten%en% leeswerk;%Daarnaast%zoveel%mogelijk%direct% toepassen%in%dagelijkse%prak.jk.% $ literatuur/middelen $$ Talent Circle DIGITAL ORGANIZATION Programma% 0"" " intake" " " ! Verkrijgen!van! inzicht!in!je! persoonlijke! vraagstukken! 1" " digitale"" volwassenheid" " ! Overview!van!het! programma!en!je! eigen!ambi9es.! Waar!sta!je!en!waar! wil!je!naartoe!met!je! organisa9e?!Waar! moet!je!aan!werken! om!digitaal! volwassen!te!zijn?! Waar!liggen!je! kansen!en!valkuilen?! 2"" " de"ideale"" organisa4e" " ! Wat!kun!je!leren!van! de!structuur!en!de! cultuur!bij! topbedrijven?!Hoe! kun!je!de! succesfactoren! doorvertalen!naar!je! eigen!bedrijf?! 3"" " mensen"en" systemen" " ! Welke!eisen!mag/ moet!je!stellen!aan! de!mensen!in!je! bedrijf,!zowel!aan! de!top!als!in!de! opera9e?!En! (ITF)systemen!en! tools?!! En...!hoe!werken! mens!en!systeem! op9maal!samen?! 4"" " verander9 management" " ! Ok,!je!hebt!een! beeld!waar!je!naar! toe!wilt.!Maar...! hoe!krijg!je!de! organisa9e!echt!in! beweging?!En!hoe! zorg!je!dat! veranderingen!ook! echt!beklijven?! 5"" " toekomst" verkenningen" ! ! Digitale! volwassenheid! betekent!ook!dat! je!kunt!aanpassen! aan!toekoms9ge! ontwikkelingen.! Hoe!kun!je!die! herkennen?!En! hoe!bereid!je!de! organisa9e!er! 9jdig(!)!op!voor?! 6" " break9out" ! ! ! De!bouwstenen! van!digitaal! volwassen! organisa9es!zijn! behandeld.!Op! voordracht!van!de! deelnemers! zoomen!we!nader! in!op!specifieke! onderwerpen.!!! 7" " individuele" plannen" " ! Hoe!ga!je!je!inspira9e! omzeMen!tot! plannen?!En!hoe!ga! je!zorgen!dat!je! plannen!omgezet! worden!in!ac9es?! Presenteer!en!leer! van!elkaar.! voor$wie?$ HR#,%e#commerce%en%marke.ng#managers% en%andere%trekkers%van% bijeenkomsten$ ma%9/5% ma%30/5% ma%29/8% ma%19/9% De%Talent"Circle"DIGITAL"ORGANIZATION"hee@%als%doel%bedrijven%te%helpen%om%in%alle% geledingen%en%op%alle%niveaus%‘digitaal%volwassen’%te%worden%én%te%blijven.%In%deze%talect% circle%worden%managers%ondersteund%bij%het%bouwen%van%een%toekomstbestendige% digitale%organisa.e.%% % % % Je%gaat%op%zoek%naar%de%kansen%en%de%valkuilen%op%gebied%van%structuur,%cultuur,% competen.es,%alignment%van%afdelingen%en%systemen.%.%Je%krijgt%kennis%en%inzichten% aangereikt,%maar%het%is%geen%training%of%opleiding:%de%nadruk%ligt%op%het%toepassen%in%je% eigen%organisa.e.%Jouw%vraagstukken%staan%centraal.%% Opzet$ We%werken%op%basis%van% themabijeenkomsten.%Per%bijeenkomst%ligt% Studiebelas4ng $ $$ Zo’n%8%uur%per%sessie%voor%opdrachten%en% leeswerk;%Daarnaast%zoveel%mogelijk%direct% Talent Circle DIGITAL ORGANIZATION Programma% BRILLIANT STRATEGY, BUT CAN YOU EXECUTE?
 12. 12. paulblok.com   AGENDA OVER PAUL BLOK DIGITALE VOLWASSENHEID GEFASEERD VERANDEREN (DE VERANDERBERG) PARADOX BV CONCLUSIE
 13. 13. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( paulblok.com( paulblok.com  
 14. 14. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( business(perspecAef( systeemperspecAef( paulblok.com( perspec&ef:   business  -­‐  systeem   business  perspec=ef   systeemperspec=ef   paulblok.com  
 15. 15. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( paulblok.com( niveau:   strategie  -­‐  opera&e   strategie  opera=e   paulblok.com  
 16. 16. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( paulblok.com( binnen  de   organisa&e...   paulblok.com  
 17. 17. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( markt( partners( paulblok.com( ...  en  buiten  de   organisa&e   (context)   paulblok.com  
 18. 18. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( cultuur(&(management( markt( partners( paulblok.com( visie,  customer  centricity,   innova&ebereidheid,   veranderingsgezindheid,  in   control  zijn  van  de  hele   organisa&e       cultuur  &  management   paulblok.com  
 19. 19. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( cultuur(&(management( processen( markt( partners( paulblok.com( processen,  maar  ook  beleid,   werkwijzen,  TBV  (taken,   bevoegdheden,   verantwoordelijkheden)         processen   paulblok.com  
 20. 20. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( cultuur(&(management( processen( ondersteuning( markt( partners( paulblok.com( ondersteunende  technologie:   bv  business  applica&es,   produc&viteitstools,   communica&emiddelen.       ondersteuning   paulblok.com  
 21. 21. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(FRAME( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( cultuur(&(management( processen( ondersteuning( voorwaarden(&(fundamenten( markt( partners( paulblok.com( data-­‐integriteit,  security,   privacy,  systeemintegra&e       voorwaarden  &  fundamenten   paulblok.com  
 22. 22. paulblok.com   DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ paulblok.com  
 23. 23. paulblok.com   vroeger   nu   2020   wij  straks  wij  nu   paulblok.com  
 24. 24. paulblok.com   AGENDA OVER PAUL BLOK DIGITALE VOLWASSENHEID GEFASEERD VERANDEREN (DE VERANDERBERG) PARADOX BV CONCLUSIE
 25. 25. paulblok.com   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ paulblok.com  
 26. 26. paulblok.com   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ paulblok.com  
 27. 27. paulblok.com   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ paulblok.com  
 28. 28. paulblok.com  start   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ paulblok.com  
 29. 29. paulblok.com  start   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$    doel       mensen  losmaken  uit  oude  situa=e          slaagfactoren   noodzaak     noodzaaksbeleving     heldere  nieuwe  strategie     transparante  strategie  &  toekomstbeelden   start   paulblok.com  
 30. 30. paulblok.com  start   ontwerp   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ paulblok.com  
 31. 31. paulblok.com  start   ontwerp   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$    doel     van  model  naar    gedetailleerd  verbeterd  ontwerp          slaagfactoren   adequaat  nieuw  ontwerp     inzicht  in  toekoms=ge  eindsitua=e   ontwerp   paulblok.com  
 32. 32. paulblok.com  start   ontwerp   transi=e   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ paulblok.com  
 33. 33. paulblok.com  start   ontwerp   transi=e   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$    doel     mensen  in  nieuwe  situa=e  laten  werken          slaagfactoren   verankerde  structuuraanpassingen  in  de   organisa=e     verankerde  aanpassingen  in  gedrag   transi=e   paulblok.com  
 34. 34. paulblok.com  start   ontwerp   transi=e   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ consolida=e   paulblok.com  
 35. 35. paulblok.com  start   ontwerp   transi=e   de veranderberg DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$ DIGITALE(VOLWASSENHEID(TELRAAM( business(( model( markt( partners( business(perspecAef( systeemperspecAef( strategie(operaAe( voorwaarden(&(fundamenten(cultuur(&(management( processen( ondersteuning( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( verantwoordelijkheid:$ aanpak:$( ................................................................( anderen( ik( baby((absent)( kind((exploring)( puber((enabled)( volwassen((connected)( digitale$volwassenheid:$ nu( in(20..( paulblok.com( baby$ Je$bestaat$wel$en$je$hebt$misschien$ook$ veel$poten5e.$Maar$je$hebt$gewoon$ (nog)$niet$zoveel$relevante$ vaardigheden.$ kind$ Je$experimenteert,$je$leert$en$je$kijkt$ goed$om$je$heen.$Je$enthousiasme$ maakt$dat$je$soms$best$succesvol$bent.$ Maar$(te)$vaak$lukt$het$niet.$ puber$ Je$ziet$er$uit$–$en$wordt$vaak$ beschouwd$–$als$volwassene.$Je$ gedraagt$je$vaak$ook$zo,$maar$je$valt$ regelma5g$terug$naar$onvolwassen$ gedrag.$ volwassen$ Je$bent$een$voorbeeld$voor$de$ buitenwereld$(vriend$én$vijand).$Je$ hebt$je$zaakjes$op$orde$en$hebt$al5jd$ het$juiste$antwoord$klaar.$Soms$heb$je$ antwoorden$voordat$anderen$de$vraag$ gesteld$hebben!$ Hoe$digitaal$volwassen$is$je$organisa1e?$ Wie$is$verantwoordelijk$per$kwadrant?$ In$hoeverre$ben$jijzelf$of$zijn$anderen$ verantwoordelijkheid$voor$het$betreffende$ kwadrant?$ anderen( ik( Wat$is$je$aanpak$om$jezelf$of$anderen$ tot$gewenste$situa1e$te$brengen?$ Plannen,$overtuigen,$op$je$strepen$staan,$ overleggen,$vragen,$enthousiasmeren,$...?$    doel     nieuwe  situa=e  vasthouden  en  voorbereiden  op   komende  veranderingen          slaagfactoren   vermogen  om  transi=e  vast  te  houden     flexibiliteit  om  door  te  ontwikkelen   consolida=e   consolida=e   paulblok.com  
 36. 36. paulblok.com  start   ontwerp   transi=e   elke  fase  hee1  andere   -­‐doelen   -­‐slaagfactoren     elke  fase  vraagt  om  andere   -­‐ac=es   -­‐beïnvloedingss=jlen   -­‐projecten   -­‐et  cetera   de veranderberg consolida=e   paulblok.com  
 37. 37. paulblok.com  start   ontwerp   transi=e   It  isn't     the  mountains  ahead  to  climb   that  wear  you  out;     it's  the  pebble  in  your  shoe.       Muhammad  Ali   de veranderberg consolida=e   paulblok.com  
 38. 38. paulblok.com  start   ontwerp   transi=e   consolida=e   brilliant  strategy...   de veranderberg paulblok.com  
 39. 39. paulblok.com   AGENDA OVER PAUL BLOK DIGITALE VOLWASSENHEID GEFASEERD VERANDEREN (DE VERANDERBERG) PARADOX BV CONCLUSIE
 40. 40. paulblok.com   W   E   M  3  
 41. 41. paulblok.com   case: wanneer?
 42. 42. paulblok.com   2  jaar   10  jaar   morgen   aan  welke  horizon  denk  je?  
 43. 43. paulblok.com   drie  horizonnen   =jd   dominan=e   1e  horizon   nu  en  nabije  toekomst   2e  horizon   ‘zichtbare’  toekomst   3e  horizon   de  verre  toekomst  
 44. 44. paulblok.com   drie  horizonnen   =jd   dominan=e   1e  horizon   nu  &  nabije    toekomst   2e  horizon   ‘zichtbare’      toekomst   3e  horizon    verre      toekomst   nu   transi=e   toekomst  
 45. 45. paulblok.com  
 46. 46. paulblok.com   vroeger   nu   2020   wij  straks  wij  nu  
 47. 47. paulblok.com   vroeger   nu   2020   wij  straks  wij  nu   wat  we  weten  van  onze  context  
 48. 48. paulblok.com   vroeger   nu   2020   waarschijnlijke  toekomst:   forecasBng   (voorspellend)  
 49. 49. paulblok.com   vroeger   nu   2020   wenselijke  toekomst:   backcasBng   (norma=ef)    
 50. 50. paulblok.com   vroeger   nu   2020   mogelijke  toekomst:   scenario’s   (verkennend)  
 51. 51. paulblok.com   1   2   4   3   wenselijke  toekomst   waarschijnlijke  toekomst   mogelijke  toekomst   scenario’s   nu  
 52. 52. paulblok.com   case: wat?
 53. 53. paulblok.com   weerbaar   wendbaar   wat  wil  je  worden?  
 54. 54. paulblok.com   technical   changes   door  experts       toepassen  huidige  know-­‐how     oplossingsgericht     juiste  mensen  in  de  juiste  rol     gericht  je  werk  doen  
 55. 55. paulblok.com   adap&ve   challenges   door  probleemhouders     openstellen  externe  ‘bedreigingen’     ontregelend     rolverdeling  ter  discussie     nieuwe  verantwoordelijkheden     opvaKngen  &  gedrag  veranderen    
 56. 56. paulblok.com   technical   changes   adap&ve   challenges   door  experts       toepassen  huidige  know-­‐how     oplossingsgericht     juiste  mensen  in  de  juiste  rol     gericht  je  werk  doen   door  probleemhouders     openstellen  externe  ‘bedreigingen’     ontregelend     rolverdeling  ter  discussie     nieuwe  verantwoordelijkheden     opvaKngen  &  gedrag  veranderen    
 57. 57. paulblok.com   AGENDA OVER PAUL BLOK DIGITALE VOLWASSENHEID GEFASEERD VERANDEREN (DE VERANDERBERG) PARADOX BV CONCLUSIE
 58. 58. paulblok.com   "Het  is  niet  moeilijk.     Men  hoe1  slechts  de  juiste   mensen  op  het  juiste  moment   in  beweging  te  krijgen"       Paul  Blok  
 59. 59. paulblok.com  
 60. 60. paulblok.com  @paulblok Paul  Blok   15  -­‐  11  -­‐  2016  

×