Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Meet Magento 2015 - Sander Lems

1,706 views

Published on

Magento & Online marketing: 10 must-haves voor iedere webshop

Wilt u maximaal rendement halen uit uw Magento webshop of denkt u hier wellicht mee te gaan werken? Magento biedt een goed fundament voor een succesvolle webwinkel. Om uw potentiële klanten online met uw producten in aanraking te laten komen dient uw productaanbod maximaal zichtbaar te zijn. Hoe u dit doet? Sander Lems geeft inzicht in de redenen waarom hij graag met Magento werkt. U ontdekt tevens welke online marketing tools of Magento extensies u moet kennen om optimaal gebruik te maken van de online marketing mogelijkheden van Magento.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Meet Magento 2015 - Sander Lems

 1. 1. Sander Lems s.lems@ism.nlDonderdag 28 mei 2015 10 musthaves voor iedere webwinkel
 2. 2. SanderLems @sanderlems linkedin.com/in/sanderlems
 3. 3. years of e-Commerce experience 25+ 100+ Online marketing customersSana & Magento Shops 500+ Design customers 100+ Netherlands | USA | Singapore | UK DACH | Australia | Ukraine | Sri Lanka 8offices e-Commerce specialists 350+
 4. 4. We maximize your e-Commerce success
 5. 5. Agenda. 1. Diepgaandestatistieken 2. Gelaagdenavigatie2.0 3. RichSnippets 4. Productnietopvoorraad 5. OmvangrijkeURLwijzigingen 6. Productfeedsoptimaliseren 7. GoogleTagManager 8. Winkelspromoten 9. Snelheid 10. E-mailmarketing 10musthavesvooriedereMagentowebwinkel
 6. 6. Musthave 1 Diepgaande inzichten m.b.v. statistieken.
 7. 7. Statistieken. Meten=weten=verbeteren Magento‘outofthebox’functionaliteit › GoogleAnalyticsaccountnummerinvoeren › Goedgenoegombasisstatistiekenteontsluiten
 8. 8. Statistieken. Meerinzichtindecustomerjourneyvandebezoekersinjewebshop Highlights › Crossdevicetracking › Winkelgedraganalyse › Betaalgedraganalyse › Retouren › Kortingscodes UniversalAnalytics&EnhancedEcommerce
 9. 9. Statistieken. Crossdevicetracking › Ingelogdegebruikersmetenoververschillendeapparaten › Inzichtinrolmobielbinnencustomerjourney UniversalAnalytics&EnhancedEcommerce
 10. 10. Statistieken. Online/offlinetracking › Koppelenonlineprofiel&klantenkaart UniversalAnalytics&EnhancedEcommerce
 11. 11. Statistieken. Onlineadvertisingkanalenaltijdgoedanalyseren › Marktplaatsopheteersteoogeenverlieslatendkanaal › Totaleondersteunendewaardeechter8xzohoogalsdirectewaarde! Conversieattributie
 12. 12. Statistieken. DashboardsmetGoogleAnalytics › Combinerenonline/offlinedata › Retourpercentages › Totalekostenperorder(verpakking/pinetc.) › Jaaropjaar/weekopweekvisualisaties › Prognoses Wijgebruiken › GoogleAnalyticsExcelplugin(3epartij) › GoogleAnalyticsSpreadsheetAdd-on Dashboards
 13. 13. Musthave 2 Gelaagde navigatie 2.0 (filters).
 14. 14. Watisgelaagdenavigatie? Magentostandaardfunctionaliteit › Statischenavigatie(enkeleselectie) › Benutgeenlong-tailSEOkansen Gelaagde navigatie 2.0 (filters).
 15. 15. Watishetvoordeelvaneengoedingerichtegelaagdenavigatie? › Landingspagina’sopbasisvanalleproducteigenschappenmogelijk › Merk(Castelijn&Beerensportemonnee/Steinwayvleugel) › Kleur(zwarteEastpakrugzak/witiPhone6hoesje) › Serie(EastpakPaddedPak’rrugzak) › Toepassing(rolgordijndakraam/gordijnenwoonkamer) › Formaat(laptoprugzak15inch/kopieerpapierA4/G-Starjeans28/30) Zoekwoordenonderzoeknoodzakelijk! Resultaat:meerrelevantorganischverkeeroplong-tailzoekwoorden Gelaagde navigatie 2.0 (filters). AmastyImprovedNavigation(extensie)$$$-doorontwikkelddoorISMeCompany
 16. 16. Belangrijkstefunctionaliteiten › SEOvriendelijkefilters › Geavanceerdesturingvanzoekmachines › Welkfilter(optie)welofnietindexeren? › Hoeveelfilterniveau’sdiep? › Filtersmetenkelvoudigeofmeervoudigeselecties › Filtervolgordeaanpassen › Filtersconditioneeltonen › Automatischemerken(overzichts)pagina Valkuil:geenofteweinigafbakeningwaardoorteveelirrelevante pagina’sgeïndexeerdworden! Gelaagde navigatie 2.0 (filters). AmastyImprovedNavigation(extensie)$$$-doorontwikkelddoorISMeCompany
 17. 17. Musthave 3 Rich snippets.
 18. 18. Uitgebreidereenrelevanterezichtbaarheidinzoekmachines: › Beoordelingen › Prijs › Voorraad › Kruimelpad Rich snippets. ZoekresultateninGoogleverrijktmetextrainformatie
 19. 19. 4›RICH SNIPPETS
 20. 20. Musthave 4 Niet voorradige producten afvangen.
 21. 21. Productofcategorieinformatierechtstreeksopzoekmachineresultaatpagina › Slechtegebruikerservaring › 404:optermijnzondevan(eventueel)opgebouwdepaginawaarde › Productpagina’sblijvenbereikbaar:risicoopteveelgeïndexeerde pagina’s Niet voorradige producten afvangen. 404paginanietgevondenofbestelbuttonafwezig
 22. 22. Musthave 5 Omvangrijke URL wijzigingen slim doorvoeren.
 23. 23. Omvangrijke URL wijzigingen. Begin2012vernieuwdedebelastingdiensthaarwebsite › Veelzoekresultatengaveneen404pagina(nietgevonden) › Opgebouwdewaardewordthiermee‘weggegooid’,nieuwepagina’s moetenopnieuweigenwaardeopbouwen › Internelinksverwezenregelmatigverkeerd Resultaat:stijgingkostenBelastingtelefoon
 24. 24. Magento‘outofthebox’functionaliteit:URLrewritemanagement › OudeURLdoorverwijzennaarnieuweURL(verhuisbericht) › Bezoekerenzoekmachineskomenopdejuistepagina › GrotendeelsbehoudenwaardeoudeURL Omvangrijke URL wijzigingen.
 25. 25. VerhuizendomeinofgroteURLwijziging › ZoveelmogelijkautomatiserenbijlogicatussenoudeennieuweURL › OverzichtmakenoudeURLenbijbehorendenieuweURL › Laatjewebbouwerditimporterenindedatabase › Hiernastatistiekenmonitorenenindiennodigredirectsaanvullen handleiding: create bulk 301 redirects in Magento Omvangrijke URL wijzigingen.
 26. 26. Musthave 6 Productfeeds optimaliseren.
 27. 27. Watiseenproductenfeedenwaarvoornodig › Vergelijkers(googleshopping,beslist,kieskeurigetc.) › Affiliatenetwerken › Remarketing(criteoetc.) › Etc. Magento‘outofthebox’functionaliteit › GoogleShoppingfeedmogelijk(basis) Productfeeds optimaliseren.
 28. 28. Productfeeds optimaliseren. FeedmanagementextensievoorMagento › Productfeedsopstellen(templaten) › Automatischegeneratietoteenaantalxperdag › Filters:product(groepen)gerichtuiteenfeed houden › Dynamischeattributen GoMageFeedPro(extensie)$$$
 29. 29. Productfeeds optimaliseren. Externefeedmanagementtoolsvoordelen: › Ontlasteigenwebserver:slechts1masterfeednodig › Snelleuitrolnaarnieuwebetaaldekanalen › Gebruiksvriendelijk(er) › KoppelingmetAnalytics:productensturenopbasisvanprestaties Channable&DataFeedWatch$$$
 30. 30. Productfeeds optimaliseren. Tip:voorzieiederefeedvanGoogleAnalyticstags › Product(groep)prestatiesperkanaalmonitoren › Datakoppelingmetexternefeedmanagementtool:daarbijsturenop basisvanprestaties
 31. 31. Musthave 7 Google Tag Manager.
 32. 32. Google Tag Manager. Eéncontainervooraljescripts/pixels › Affiliates › Vergelijkers › Remarketing(dynamic) › A/Btesttools › Analytics › Etc.etc.etc. Magento‘outofthebox’functionaliteit › Vooriederescriptimplementatiehebjejouwwebbouwernodig
 33. 33. Wijgebruiken:GoogleTagManagermeteigen‘data-laag’ › Data-laagontsluitMagentoinformatiedieinGTMgebruiktkan worden.Bijvoorbeeldtransactionelegegevensofsoortpagina (categorie/product/checkout). Enkeletoepassingsvoorbeelden › UniversalAnalytics+enhanceecommerceviaGTM › Vrijwelallesismeetbaartemaken,zoalsfiltergebruik: Google Tag Manager.
 34. 34. Musthave 8 Winkels promoten.
 35. 35. Hebjewinkel(s)?Zorgdanvoor: › Winkeloverzichtspagina(meerderewinkels) › Winkeldetailpagina’smetadres,telefoonnummer,openingstijdenetc. › GooglePlacesvermeldingen Winkels promoten.
 36. 36. Locatie: Nederland. Zonder zoekhistorie
 37. 37. Regionaal › Gerichtoponline&winkels › Scherperebiedingsstrategie Buitendewinkelregio’s › Gerichtoponline › Meergematigdebiedingsstrategie Winkels promoten. AdWordsincombinatiemetwinkels
 38. 38. Musthave 9 Snelheid.
 39. 39. Voordelen › Beteregebruikerservaring › Hogereconversie;positiefeffectopallekanalen › Hogererankingsinzoekmachines(SEO) Snelheid. Meer snelheid. Needforspeed
 40. 40. Hoe? › Efficiënttemplate › Efficiëntecode;geenonnodigeeffectenofelementeninladen › Eventueelapartmobieltemplated.m.v.dynamicserving › Snellehostingoplossing Needforspeed Snelheid. Meer snelheid.
 41. 41. Musthave 10 Loyaliteit met e-mailmarketing.
 42. 42. Vragen. Ofstuureenbericht.Ikbenomnichannelbereikbaar. s.lems@ism.nl linkedin.com/in/sanderlems twitter.com/sanderlems
 43. 43. Curious about ISM eCompany? www.ism.nl We maximize your e-Commerce success

×