Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK PRASEKOLAH ISMAIL BIN MAMAT JABATAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
Pengenalan :- <ul><li>Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) semakin memain peranan penting dalam kehidupan kita sehari-h...
<ul><li>Bagi pengajaran pembelajaran kanak-kanak di prasekolah, ICT perlu diintegrasikan supaya proses pengajaran dapat be...
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI <ul><li>Teknologi Maklumat </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan teknologi  moden /elektronik ...
<ul><li>ICT perlu diintegrasikan dalam berbagai komponen, penggabungjalinan dengan bahan, persekitaran yang bersesesuaian ...
Matlamat ICT Mentransformasikan masyarakat Malaysia kepada masyarakat bermaklumat.
<ul><li>Peranti tambahan seperti CD Rom interaktif, teknologi video dan digital dapat menyediakan persekitaran media yang...
<ul><li>Komputer dapat mengubah kaedah pembelajaran tradisional yang memerlukan guru memberi arahan kepada pendekatan han...
Apa dia ICT? Information & Communication Technology  Teknologi Maklumat dan Komunikasi  Suatu  sistem  bagi memudahkan...
Apa dia ICT? Manusia  Alat  Tatacara  Sumber  SISTEM  Hard Technology Soft Technology
Apa dia ICT? Komputer  Teknologi Maklumat  Teknologi Maklumat & Komunikasi
Alat P&P  Kurikulum <ul><li>PPBK </li></ul><ul><li>Multimedia </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Prasekolah </l...
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI <ul><li>Teknologi Maklumat </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan teknologi  moden /elektronik ...
Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara  terancang ,  bersesuaian , dan  berfikrah  untuk meningkat...
<ul><li>ICT untuk pembelajaran tutoran </li></ul><ul><li>ICT untuk pembelajaran penerokaan </li></ul><ul><li>ICT sebagai a...
<ul><li>ICT dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna untuk menyampai kandungan pelajaran berdasarkan urutan y...
<ul><li>Penggunaan ICT untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT digunakan sebagai medium untuk: </li></ul><ul><u...
ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanis...
ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza me...
Di mana kita? <ul><li>Prinsip penggunaan ICT ialah supaya pembelajaran yang optimum berlaku. </li></ul><ul><li>terancang ,...
KENAPA PENDEKATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ? <ul><li>Pendekatan ini digunakan untuk: </li></ul><ul><li>Membantu ...
CIRI CIRI KANAK KANAK PRASEKOLAH <ul><li>Kanak-kanak 2-6 tahun peringkat pra operasi masih mengunakan deria (penglihata...
PERKEMBANGAN OTAK KANAK KANAK PRASEKOLAH <ul><li>Otak kiri khusus dalam resepsi (penerimaan) - pendengaran, dalam baha...
Manfaat penggunaan ICT dalam P&P <ul><li>Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran </li></ul><ul><li>Memberi peluang pembe...
<ul><li>KELEBIHAN ICT DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN. </li></ul><ul><li>1. Ianya amat menarik kerana bercorak interaktif. ...
KEBAIKAN MENGUNAKAN ICT <ul><li>Penyertaan aktif oleh kanak kanak </li></ul><ul><li>Mengikut kadar kebolehan sendiri </li>...
KEBAIKAN MENGUNAKAN ICT DENGAN STAIL BELAJAR KANAK-KANAK <ul><li>Latih tubi-untuk meningkat kemahiran </li></ul><ul><li>La...
Kelebihan ICT Dalam P&P: <ul><li>1. Pembelajaran berpusatkan kanak-kanak – penerokaan dan penemuan. </li></ul><ul><li>2. ...
<ul><li>3. Kanak-kanak dapat menimba ilmu dengan contoh praktikal. </li></ul><ul><li>4.ICT menyediakan kaedah dengan penek...
<ul><li>5.Ia menarik kerana bercorak interaktif. </li></ul><ul><li>6.Penilaian dapat dilakukan selepas aktiviti selesai. <...
KELEMAHAN ICT <ul><li>Terlalu terjebak ke alam komputer hingga terlepas zaman kanak kanak </li></ul><ul><li>Keterasingan...
Matlamat Integrasi ICT Dalam P & P <ul><li>Membantu kanak-kanak mengembangkankebolehan dari segi mengguna, mengurus dan me...
Mengapa  Integrasi ICT Penting? <ul><li>Ramai kanak-kanak beajar secara ‘field dependent’. Belajar secara konkrit. Mere...
<ul><li>Internet membolehkan kanak-kanak meneroka, mencari bahan. </li></ul><ul><li>Dapat meneroka berulang kali. </li></u...
Ciri-Ciri Integrasi ICT Dalam P&P <ul><li>Bahan ICT mesti mesra pengguna – arahan jelas, bahasa yang sesuai dan jangkamasa...
<ul><li>CD ada bahan sokongan seperti gambarajah, carta atau perkataan. </li></ul><ul><li>Pengajaran dapat diindividukan d...
Strategi Mengintegrasi ICT Dalam P&P. <ul><li>Berikan peluang semua kanak-kanak berinterkasi dengan komputer. </li></ul><u...
<ul><li>Guru boleh menghubungi kanak-kanak di rumah dengan e-mail. </li></ul><ul><li>Hantar gambar, grafik, tanya keluarga...
KONSEP & ASPEK KOGNITIF <ul><li>Kognitif” asal Perkataan “Cognition” </li></ul><ul><ul><li>proses mengetahui dan membina p...
KOMPONEN KOGNITIF DALAM KURIKULUM PRASEKOLAH <ul><li>Pengelasan - Classification </li></ul><ul><li>Seriasi - Seriation...
LANDASAN TEORI ( Theoretical Premise) <ul><li>Teori Piaget </li></ul><ul><ul><li>Persekitaran /Bahan   Interaksi // Rang...
CIRI CIRI KANAK KANAK PRASEKOLAH <ul><li>Kanak-kanak 2-6 tahun peringkat pra operasi masih mengunakan deria (penglihata...
PERKEMBANGAN OTAK KANAK KANAK PRASEKOLAH <ul><li>Otak kiri khusus dalam resepsi (penerimaan) - pendengaran, dalam baha...
TEKNOLOGI (PERISIAN SUMBER MENGAJAR)  <ul><ul><li>Alat /Perisian  elektronik seperti komputer, portal, rakaman audio, ra...
Perisian yang dipilih <ul><li>Berdasarkan prinsip ABP: </li></ul><ul><li>- bersesuaian dengan kebolehan knk; </li></ul><ul...
<ul><li>Perisian yang sesuai memberi peluang kpd knk mempratikkan </li></ul><ul><ul><li>kemahiran berfikir </li></ul></ul...
<ul><li>Kegagalan dalam merancang akan merugikan kanak-kanak dan membazirkan masa guru. </li></ul>
<ul><li>Selaras dengan itu, perkakasan dan perisian yang sesuai harus dibekalkan oleh pihak atasan: </li></ul><ul><li>- pe...
BAGAIMANA MEMBANGUN PERKEMBANGAN KOGNITIF (i) <ul><li>Konsentrasi ( concentrate) </li></ul><ul><ul><li>Kemahiran menumpuk...
BAGAIMANA MEMBANGUN PERKEMBANGAN KOGNITIF(ii) <ul><li>Ingatan (memory) </li></ul><ul><ul><li>Kebolehan mendapat informas...
BAGAIMANA MEMBANGUN PERKEMBANGAN KOGNITIF (iii) <ul><li>Kreativiti ( creativity) </li></ul><ul><ul><li>Kemahiran meluahka...
PERKEMBANGAN ASPEK KOGNITIF Solve Problem Creative Imagine Memory Concept Concentrate COGN ITIVE
PERKEMBANGAN ASPEK KOGNITIF KANAK KANAK Selesai Masalah Kreativiti Imaginasi Ingatan Konsentrasi Konsep
PERANAN GURU DALAM PENGGUNAAN ICT <ul><li>Merancang </li></ul><ul><ul><li>memilih pakej/perisian yang sesuai </li></ul></u...
KRITERIA PENILAIAN PERISIAN(i) (Haugland and Shade,1996) <ul><li>Di bawah kawalan kanak </li></ul><ul><ul><li>Penyertaan ...
KRITERIA PENILAIAN PERISIAN(ii) <ul><li>Arahan lisan </li></ul><ul><ul><li>Mengikut peringkat kesukaraan (complexity) d...
KRITERIA PENILAIAN PERISIAN(iii) <ul><li>Tanpa Unsur Keganasan ( Non-violence) </li></ul><ul><ul><li>Tiada watak dan aksi ...
KRITERIA PENILAIAN PERISIAN (iv) <ul><li>Mencermin dunia nyata ( Real World) </li></ul><ul><ul><li>Persembahan yang konkri...
CD MENGENAI KEMAHIRAN KOGNTIF KURIKULUM PRASEKOLAH (i) <ul><li>Kemahiran Kognitif dalam kurikulum:  </li></ul><ul><ul><...
CD MENGENAI KEMAHIRAN KOGNTIF KURIKULUM PRASEKOLAH (ii) <ul><ul><li>Banyak terdapat bahan dalam Bahasa Inggeris tetapi a...
PERISIAN YANG BOLEH MEMBANGUN KOGNITIF (i) <ul><li>Objek terdapat dalam persekitaran yang sebenar; objek berfungsi dan me...
PERISIAN YANG BOLEH MEMBANGUN KOGNITIF (ii) <ul><li>Kanak-kanak menguji alternatif berulang kali hingga sampai dia puas h...
CONTOH PERISIAN PRASEKOLAH <ul><li>Mula Belajar ABC </li></ul><ul><li>Awal Sains </li></ul><ul><li>Matematik Awal </li></u...
PORTAL ICT  INTERNET <ul><li>http://www.unescobkk.org </li></ul><ul><li>http://www.kidsdomain.com </li></ul><ul><li>http...
CD - MULA BELAJAR ABC <ul><li>Aspek </li></ul><ul><ul><li>Mengenal huruf A hingga Z </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenal o...
CD BENTUK & BINATANG ( Shapes & Animals ) <ul><li>Pendekatan CD Bentuk </li></ul><ul><ul><li>Menunjuk gambar bentuk dari ...
CD – BELAJAR ABC Bersama Cikgu Galimeng) <ul><li>Pendekatan </li></ul><ul><ul><li>Lagu ABC </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca...
PERISIAN CD -DOREMON <ul><li>CD Doremon </li></ul><ul><ul><li>Mempersembahkan cerita </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak int...
1. Cermin Mata  <ul><li>Cerita </li></ul><ul><ul><li>Dengan memakai cermin mata khas Nobita boleh melihat pokok bercaka...
Program Pendidikan ICT yang sedang dilaksanakan <ul><li>Program Komputer Dalam Pendidikan </li></ul><ul><li>Program Litera...
Program Pendidikan ICT yang sedang dilaksanakan <ul><li>Mata Pelajaran Pengaturcaraan </li></ul><ul><li>Mata Pelajaran Per...
Penggunaan komputer dan perisianyang sesuai dengan tahap kanak-kanak menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, lebih t...
Tumpuan kanak-kanak adalah tinggi semasa menggunakan ICT
 
<ul><li>Kanak-kanak Prasekolah didedahkan dengan pelbagai  aktiviti 'hands on' sebagai satu cara pembelajaran melalui peng...
Dalam memperkenalkan komputer dalam kelas prasekolah, kita perlu fikirkan cara paling baik utk kanak-kanak menggunakannya ...
Pengalaman awal dengan komputer perlu bimbingan orang dewasa: kanak-kanak belajar bahagian-bahagian komputer, kemahiran as...
Kanak-kanak perlu belajar bagaimana klik dan heret dengan tetikus sebelum menggunakan papan kekunci – Cuba guna Cyberstart...
Kanak-kanak yang duduk dengan cara yang betul depan komputer tidak akan mengadu tentang sakit mata, bahu atau ketegangan o...
1 2
Faktor ergonomi harus diambil kira
Kepala tidak dongak ke atas untuk melihat monitor. Tunduk kepala sedikit pada sudut 10 – 15 º
Mata 25 inci daripada monitor
Perisian kanak-kanak – pilih perisian yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak:
Contoh perisian yang berdasarkan ABP <ul><li>Boleh guna MS Word, MS Powerpoint, </li></ul><ul><li>Program-program seperti...
Developmentally appropriate software- open-ended, calls for thinking & active problem solving Discovery-based software tha...
Contoh: Menggunakan Komputer dan Perisian MS Word <ul><li>Hasilkan sesuatu daripada pelbagai bentuk </li></ul>
Program kanak-kanak dalam internet                                                                             
 
Contoh: Menggunakan Internet dan Perisian MS Powerpoint <ul><li>Menghasilkan persembahan sebagai maklumat untuk perbualan...
Contoh: Menggunakan Komputer dan Perisian MS Word <ul><li>Menyediakan Album contohnya  Album Keluarga Saya </li></ul><ul>...
Buku Skrap Penguin
MERCU TANDA MALAYSIA MEMBUAT BUKU SKRAP
MEMBINA PERSEMBAHAN MULTIMEDIA
MEMBINA CERITA BERGAMBAR
Muzik: Lagu AKU UNGGAS Aku unggas kepala warna merah, Cari makan dari pokok ke pokok, Mula terbang bila hari dah cerah, ...
Klip Video : Singing “Put Your Finger”
Menyediakan Risalah/ Brosur Prasekolah dgn Microsoft Publisher
Pictographs and Bar charts or Bar Graphs
Count
Adding and Subtracting +
DIVISION
TALLY CHART Bag of coloured stones Red Green Blue Yellow
STEP4: EXPLAIN HOW TO RECORD DATA IN A FREQUENCY TABLE 5 6 3 4 Red Green Blue Yellow
PICTOGRAPH Coloured stones in the bag REPRESENTS 1 STONE RED GREEN BLUE YELLOW TITLE KEY
FREQUENCY TABLE : BOX OF COLOURED STONES RED 27 YELLOW 15 GREEN 9 BLUE 33
PICTOGRAPH COLOURED STONES IN THE BOX Represents 3 stones RED YELLOW GREEN BLUE
Activity <ul><li>Count the number of times each ball bounces </li></ul>
 
 
 
gold fish
 
 
RUMUSAN <ul><li>Peranan ICT untuk perkembangan kognitif </li></ul><ul><ul><li>Perisian ICT yang sempurna / lengkap dapat m...
RUMUSAN <ul><li>Perisian Semasa </li></ul><ul><ul><li>Perlu dibuat CD prasekolah berdasarkan aspek kognitif dalam kurikul...
RUMUSAN <ul><li>Kemahiran dan penguasaan dalam teknologi melahirkan kanak-kanak yang lebih bersedia dan yakin untuk mema...
Penutup. <ul><li>Penggabungan ICT dalam P&P memerlukan kemahiran dan komitmen secara tekal. </li></ul><ul><li>Peranan guru...
<ul><li>Kegagalan dalam merancang akan merugikan kanak-kanak dan membazirkan masa guru. </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ict dan multimedia kanak kanak prasekolah

 • Be the first to comment

Ict dan multimedia kanak kanak prasekolah

 1. 1. PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK PRASEKOLAH ISMAIL BIN MAMAT JABATAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 2. 2. Pengenalan :- <ul><li>Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) semakin memain peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui ICT, dunia seolah-olah berada dalam satu ruang lingkup yang amat sempit kerana ia mudah dicapai dan diteroka. Dalam sistem pendidikan, ICT dikatakan mampu menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Bagi pengajaran pembelajaran kanak-kanak di prasekolah, ICT perlu diintegrasikan supaya proses pengajaran dapat berjalan dengan berkesan, menarik, mencabar dan interaktif. Kajian Clements (1987) serta Hough dan Ellis (1997) mendapati ICT boleh membantu kanak-kanak menghasilkan sesuatu yang kreatif. </li></ul>
 4. 4. TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI <ul><li>Teknologi Maklumat </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan teknologi moden /elektronik seperti komputer, rakaman audio, video dan cakra padat (CD) bagi menyimpan, menyusun, menukar dan mencipta maklumat </li></ul></ul><ul><li>Teknologi Komunikasi </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan teknologi bagi menyebar dan menyampai maklumat melalui alat perhubungan modern seperti audio, satelit, internet, video conferencing, CD, multimedia </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>ICT perlu diintegrasikan dalam berbagai komponen, penggabungjalinan dengan bahan, persekitaran yang bersesesuaian dengan kebolehan, minat dan gaya pembelajaran kanak-kanak. </li></ul>
 6. 6. Matlamat ICT Mentransformasikan masyarakat Malaysia kepada masyarakat bermaklumat.
 7. 7. <ul><li>Peranti tambahan seperti CD Rom interaktif, teknologi video dan digital dapat menyediakan persekitaran media yang serba boleh untuk keperluan guru dan kanak-kanak. </li></ul><ul><li>Ng Wai Kong, 1999 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Komputer dapat mengubah kaedah pembelajaran tradisional yang memerlukan guru memberi arahan kepada pendekatan hands-on dan menggunakan sepenuhnya sifat inkuari yang ada dalam diri kanak-kanak. </li></ul><ul><li>Bill Gates, 1999 </li></ul>
 9. 9. Apa dia ICT? Information & Communication Technology Teknologi Maklumat dan Komunikasi Suatu sistem bagi memudahkan manusia memenuhi keperluannya. Data yang tersusun. Proses saling menghantar dan menerima maklumat.
 10. 10. Apa dia ICT? Manusia Alat Tatacara Sumber SISTEM Hard Technology Soft Technology
 11. 11. Apa dia ICT? Komputer Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat & Komunikasi
 12. 12. Alat P&P Kurikulum <ul><li>PPBK </li></ul><ul><li>Multimedia </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Prasekolah </li></ul>ICT Dalam Pendidikan
 13. 13. TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI <ul><li>Teknologi Maklumat </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan teknologi moden /elektronik seperti komputer, rakaman audio, video dan cakra padat (CD) bagi menyimpan, menyusun, menukar dan mencipta maklumat </li></ul></ul><ul><li>Teknologi Komunikasi </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan teknologi bagi menyebar dan menyampai maklumat melalui alat perhubungan modern seperti audio, satelit, internet, video conferencing, CD, multimedia </li></ul></ul>
 14. 14. Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara terancang , bersesuaian , dan berfikrah untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P Konsep penggunaan ICT dalam P&P
 15. 15. <ul><li>ICT untuk pembelajaran tutoran </li></ul><ul><li>ICT untuk pembelajaran penerokaan </li></ul><ul><li>ICT sebagai aplikasi </li></ul><ul><li>ICT sebagai pemudah komunikasi </li></ul>Adapted from Barbara Means classifications of technology use in learning, 1994 Pendekatan penggunaan ICT dalam P&P Kategori pengintegrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 16. 16. <ul><li>ICT dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna untuk menyampai kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutoran ini merangkumi: </li></ul><ul><ul><li>Pembelajaran ekspositori – penjelasan terperinci </li></ul></ul><ul><ul><li>Demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutan babaknya oleh sistem, </li></ul></ul><ul><ul><li>Latihan atau latihtubi yang disampai dan dikawal oleh sistem </li></ul></ul>ICT untuk Tutoran
 17. 17. <ul><li>Penggunaan ICT untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT digunakan sebagai medium untuk: </li></ul><ul><ul><li>mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, gerbang maklumat dll. </li></ul></ul><ul><ul><li>mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid </li></ul></ul>ICT untuk Penerokaan
 18. 18. ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat p&p . ICT sebagai Aplikasi
 19. 19. ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. ICT sebagai Pemudah Komunikasi
 20. 20. Di mana kita? <ul><li>Prinsip penggunaan ICT ialah supaya pembelajaran yang optimum berlaku. </li></ul><ul><li>terancang , sesuai dan berfikrah </li></ul><ul><li>Bergantung kepada infrastuktur , perkakasan dan perisian yang ada. </li></ul>
 21. 21. KENAPA PENDEKATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ? <ul><li>Pendekatan ini digunakan untuk: </li></ul><ul><li>Membantu proses pengajaran dan pembelajaran; </li></ul><ul><li>Memperolehi maklumat; </li></ul><ul><li>Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya; dan </li></ul><ul><li>Memperkayakan pengalaman pembelajaran </li></ul>~Petikan drp Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 22. 22. CIRI CIRI KANAK KANAK PRASEKOLAH <ul><li>Kanak-kanak 2-6 tahun peringkat pra operasi masih mengunakan deria (penglihatan dan pendengaran-audio visual) untuk mengumpul dan membina maklumat </li></ul><ul><li>Bergantung kepada tanggapan serta merta kanak kanak (immediate perception) </li></ul><ul><li>Pengetahuan kanak- kanak boleh dibina melalui interaksi dengan persekitaran atau bahan </li></ul><ul><li>Mengetahui apa yang betul dan apa yang salah dengan cara mudah </li></ul>
 23. 23. PERKEMBANGAN OTAK KANAK KANAK PRASEKOLAH <ul><li>Otak kiri khusus dalam resepsi (penerimaan) - pendengaran, dalam bahasa bercakap dan membaca dan mengira </li></ul><ul><li>Otak kanan khusus dalam persepsi dan interpretasi (tanggapan & terjemahan) </li></ul><ul><li>Umur 5 tahun otak kiri dan kanan sudah ada kordinasi </li></ul><ul><li>Kedua otak perlu dirangsang melalui pelbagai aktiviti dan ICT boleh membantu nya </li></ul>
 24. 24. Manfaat penggunaan ICT dalam P&P <ul><li>Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran </li></ul><ul><li>Memberi peluang pembelajaran yang sama </li></ul><ul><li>Meningkatkan motivasi </li></ul><ul><li>Membolehkan pembelajaran kendiri </li></ul><ul><li>Mengakses maklumat yang sukar diperolehi </li></ul><ul><li>Mewujudkan suasana pembelajaran seronok dan mencabar </li></ul><ul><li>Melaksanakan eksperimen yang mahal, mustahil dan bahaya </li></ul><ul><li>Meningkatkan kreativiti dan imaginasi </li></ul><ul><li>Pembelajaran berkesan dengan bimbingan minimum </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemahiran ICT </li></ul>
 25. 25. <ul><li>KELEBIHAN ICT DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN. </li></ul><ul><li>1. Ianya amat menarik kerana bercorak interaktif. </li></ul><ul><li>2. Penilaian dapat dilakukan selepas sesuatu aktiviti selesai dijalankan. </li></ul><ul><li>3. Bahan dapat digunakan berulangkali. </li></ul><ul><li>4. Bahan boleh digunakan di mana kaedah tradisional tidak dapat dijalankan. </li></ul><ul><li>5. Dapat menggunakan pelbagai media seperti grafik, bunyi, audio dan video. </li></ul>
 26. 26. KEBAIKAN MENGUNAKAN ICT <ul><li>Penyertaan aktif oleh kanak kanak </li></ul><ul><li>Mengikut kadar kebolehan sendiri </li></ul><ul><li>Pengulangan kerja memberi pengukuhan </li></ul><ul><li>Berkerjasama - pembelajaran koperatif </li></ul><ul><li>Meneroka –dibidang baru </li></ul><ul><li>Pengalaman konkerit – deria </li></ul><ul><li>Interaktif – antara komputer & kanak kanak </li></ul><ul><li>Latih tubi – tanpa jemu oleh komputer </li></ul>
 27. 27. KEBAIKAN MENGUNAKAN ICT DENGAN STAIL BELAJAR KANAK-KANAK <ul><li>Latih tubi-untuk meningkat kemahiran </li></ul><ul><li>Latihan tutorial – untuk pemulihan </li></ul><ul><li>Memberi simulasi keadaan tertentu </li></ul><ul><li>Merasai suasana sebenar (gambar/grafik) </li></ul><ul><li>Guna untuk tujuan khusus: </li></ul><ul><ul><li>Membetul perkataan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyemak ejaan jawapan </li></ul></ul>
 28. 28. Kelebihan ICT Dalam P&P: <ul><li>1. Pembelajaran berpusatkan kanak-kanak – penerokaan dan penemuan. </li></ul><ul><li>2. Membawa sikap positif – mereka ada peluang luas dalam aktiviti pembelajaran berbanding tradisional. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>3. Kanak-kanak dapat menimba ilmu dengan contoh praktikal. </li></ul><ul><li>4.ICT menyediakan kaedah dengan penekanan kepada penciptaan dan penerokaan secara aktif. Kanak-kanak mencari bukan menerima secara satu hala. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>5.Ia menarik kerana bercorak interaktif. </li></ul><ul><li>6.Penilaian dapat dilakukan selepas aktiviti selesai. </li></ul><ul><li>7.Bahan dapat digunakan berulangkali . </li></ul>
 31. 31. KELEMAHAN ICT <ul><li>Terlalu terjebak ke alam komputer hingga terlepas zaman kanak kanak </li></ul><ul><li>Keterasingan sosial – social isolation </li></ul><ul><li>Memberi gambaran dunia yang tidak realistik ( alam maya berbanding realiti) </li></ul><ul><li>Menggantikan sepenuhnya aktiviti lain </li></ul><ul><li>Mengurangkan rasa kesedaran dan kreativiti kerana terlalu bergantung kpd komputer </li></ul>
 32. 32. Matlamat Integrasi ICT Dalam P & P <ul><li>Membantu kanak-kanak mengembangkankebolehan dari segi mengguna, mengurus dan memahami ICT. </li></ul><ul><li>Membawa kaedah baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. </li></ul>
 33. 33. Mengapa Integrasi ICT Penting? <ul><li>Ramai kanak-kanak beajar secara ‘field dependent’. Belajar secara konkrit. Mereka mudah faham jika ada rajah, ilustrasi dan latihan. </li></ul><ul><li>Dalam ICT ada bahan interaktif, grafik, teks dan muzik. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Internet membolehkan kanak-kanak meneroka, mencari bahan. </li></ul><ul><li>Dapat meneroka berulang kali. </li></ul><ul><li>E-mail (komunikasi), net meeting membolehkan guru dan kanak-kanak bertukar idea. </li></ul>
 35. 35. Ciri-Ciri Integrasi ICT Dalam P&P <ul><li>Bahan ICT mesti mesra pengguna – arahan jelas, bahasa yang sesuai dan jangkamasa sesuai. </li></ul><ul><li>Bercorak interaktif – ada maklum balas kepada pengguna. </li></ul><ul><li>Contoh: ‘Salah’ atau ‘Betul.’ </li></ul>
 36. 36. <ul><li>CD ada bahan sokongan seperti gambarajah, carta atau perkataan. </li></ul><ul><li>Pengajaran dapat diindividukan dengan cara aktiviti dibuat berdasarkan kebolehan. </li></ul><ul><li>Sabar dan tidak penat. </li></ul>
 37. 37. Strategi Mengintegrasi ICT Dalam P&P. <ul><li>Berikan peluang semua kanak-kanak berinterkasi dengan komputer. </li></ul><ul><li>Kanak-kanak dibahagikan mengikut kumpulan supaya mudah dinilai. </li></ul><ul><li>Kanak-kanak lemah diberi latih tubi. Kanak-kanak cemerlang diberi latihan berbentuk pengayaan. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Guru boleh menghubungi kanak-kanak di rumah dengan e-mail. </li></ul><ul><li>Hantar gambar, grafik, tanya keluarga dll </li></ul>
 39. 39. KONSEP & ASPEK KOGNITIF <ul><li>Kognitif” asal Perkataan “Cognition” </li></ul><ul><ul><li>proses mengetahui dan membina pengetahuan – knowing and building knowledge </li></ul></ul><ul><li>Aspek Perkembangan Kognitif </li></ul><ul><ul><li>Perkembangan Konsentrasi, Konsep, Ingatan, Imaginasi, Kreativiti dan Menyelesaikan Masaalah </li></ul></ul><ul><li>Aspects of Cognitive Development </li></ul><ul><ul><li>Concentration, Concepts, Memory Imagination, Creativity, Problem Solving </li></ul></ul>
 40. 40. KOMPONEN KOGNITIF DALAM KURIKULUM PRASEKOLAH <ul><li>Pengelasan - Classification </li></ul><ul><li>Seriasi - Seriation </li></ul><ul><li>Padanan Satu dengan Satu - C orrespondence </li></ul><ul><li>Konsep dan Operasi - Concept & Operation Nombor of Number </li></ul><ul><li>Pengukuran - Measurement </li></ul><ul><li>Perbandingan -C omparison </li></ul><ul><li>Ramalan - Projection </li></ul><ul><li>Konsep Masa - Time </li></ul><ul><li>Konsep Ruang - Space </li></ul><ul><li>Penyelesaian Masalah - Problem Solving </li></ul>
 41. 41. LANDASAN TEORI ( Theoretical Premise) <ul><li>Teori Piaget </li></ul><ul><ul><li>Persekitaran /Bahan  Interaksi // Rangsang  Kognitif Kanak-kanak </li></ul></ul><ul><li>Teori Vygotsky </li></ul><ul><ul><li>Bahan /Sekitar -> rangsang+ bantuan guru ->ZPD kanak kanak </li></ul></ul><ul><li>Teori Memproses Maklumat </li></ul><ul><ul><li>Input=>(ransangan)=> Proses + Simpanan sekejap atau lama => Mengeluarkan kembali (Retrieve) </li></ul></ul><ul><li>Proses ICT (I => C => T ) </li></ul><ul><ul><li>-( I nformation => C ommunicate => T ransform (Congnitive) </li></ul></ul>
 42. 42. CIRI CIRI KANAK KANAK PRASEKOLAH <ul><li>Kanak-kanak 2-6 tahun peringkat pra operasi masih mengunakan deria (penglihatan dan pendengaran-audio visual) untuk mengumpul dan membina maklumat </li></ul><ul><li>Bergantung kepada tanggapan serta merta kanak kanak (immediate perception) </li></ul><ul><li>Pengetahuan kanak- kanak boleh dibina melalui interaksi dengan persekitaran atau bahan </li></ul><ul><li>Mengetahui apa yang betul dan apa yang salah dengan cara mudah </li></ul>
 43. 43. PERKEMBANGAN OTAK KANAK KANAK PRASEKOLAH <ul><li>Otak kiri khusus dalam resepsi (penerimaan) - pendengaran, dalam bahasa bercakap dan membaca dan mengira </li></ul><ul><li>Otak kanan khusus dalam persepsi dan interpretasi (tanggapan & terjemahan) </li></ul><ul><li>Umur 5 tahun otak kiri dan kanan sudah ada kordinasi </li></ul><ul><li>Kedua otak perlu dirangsang melalui pelbagai aktiviti dan ICT boleh membantu nya </li></ul>
 44. 44. TEKNOLOGI (PERISIAN SUMBER MENGAJAR) <ul><ul><li>Alat /Perisian elektronik seperti komputer, portal, rakaman audio, rakaman pita video dan pekej perisian dalam cakra padat (CD) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alat Penyebaran seperti komputer, alat pemain video/CD/DVD , alat multimedia, Video Conferencing , alat hubungan jarak jauh melalui satelit, internet, dll </li></ul></ul>
 45. 45. Perisian yang dipilih <ul><li>Berdasarkan prinsip ABP: </li></ul><ul><li>- bersesuaian dengan kebolehan knk; </li></ul><ul><li>- dapat menarik minat knk; </li></ul><ul><li>- bersifat “open-ended”; </li></ul><ul><li>- kanak yang dlm kawalan (child in control); </li></ul><ul><li>- kanak boleh membina sesuatu (create); </li></ul><ul><li>- memerangsangkan kanak berfikir, membuat keputusan, menyelesaikan masalah… </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Perisian yang sesuai memberi peluang kpd knk mempratikkan </li></ul><ul><ul><li>kemahiran berfikir </li></ul></ul><ul><ul><li>kemahiran membuat keputusan </li></ul></ul><ul><ul><li>kemahiran penyelesaian masalah </li></ul></ul><ul><li>Kanak-kanak mempratikkan ini dalam suasana yang menyeronokkan </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Kegagalan dalam merancang akan merugikan kanak-kanak dan membazirkan masa guru. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Selaras dengan itu, perkakasan dan perisian yang sesuai harus dibekalkan oleh pihak atasan: </li></ul><ul><li>- perabot yang mesra kanak-kanak; </li></ul><ul><li>- alat-alat sokongan seperti kamera digital, kamera video digital, scanner, printer harus ada; </li></ul><ul><li>- perisian-perisian yang berdasarkan prinsip ABP (open-ended, promote problem solving, creative thinking, project based.) </li></ul>
 49. 49. BAGAIMANA MEMBANGUN PERKEMBANGAN KOGNITIF (i) <ul><li>Konsentrasi ( concentrate) </li></ul><ul><ul><li>Kemahiran menumpukan pemerhatian pada satu tugasan. Digalakkan menumpukan pemerhatian dan kemahiran menumpukan pemerhatian dan kesabaran (perseverance) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanak-kanak mempunyai konsentrasi pendek tetapi jika aktiviti sesuai dan menarik minat boleh tambah masa konsentrasi </li></ul></ul><ul><li>Pembentukan Konsep ( concept) </li></ul><ul><ul><li>skema, asimilasi, akomodasi dan adaptasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembinaan konsep bagaimana skema lama disuaikan melalui proses asimilasi dan akomodasi </li></ul></ul>
 50. 50. BAGAIMANA MEMBANGUN PERKEMBANGAN KOGNITIF(ii) <ul><li>Ingatan (memory) </li></ul><ul><ul><li>Kebolehan mendapat informasi melalui deria </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagaimana kanak-kanak boleh menyimpan maklumat dalam jangka pendik dan panjang </li></ul></ul><ul><ul><li>Jika rangsangan yang diterima itu bermakna pada individu – objek wujud di sekelilingnya berwarna dan animasi </li></ul></ul><ul><li>Imaginasi (imagine) </li></ul><ul><ul><li>Kebolehan khayalan membina image, atau konsep objek yang tidak wujud </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemahiran yang dipupuk dan beri peluang main peranan </li></ul></ul>
 51. 51. BAGAIMANA MEMBANGUN PERKEMBANGAN KOGNITIF (iii) <ul><li>Kreativiti ( creativity) </li></ul><ul><ul><li>Kemahiran meluahkan membentuk idea secara tersendiri dan unik . Imaginasi yang aktif= pemikiran kreatif </li></ul></ul><ul><li>Menyelesai Masalah ( Problem Solving) </li></ul><ul><ul><li>Keboleh mengumpul, menusun dan menilai semua maklumat untuk menyelesaikan sesuatu masalah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuba jaya : peringkat awal kanak-kanak menguasai kemahiran menyelesai masalah </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanak-kanak cuba menyelesaikan masalah secara rawak (random) </li></ul></ul>
 52. 52. PERKEMBANGAN ASPEK KOGNITIF Solve Problem Creative Imagine Memory Concept Concentrate COGN ITIVE
 53. 53. PERKEMBANGAN ASPEK KOGNITIF KANAK KANAK Selesai Masalah Kreativiti Imaginasi Ingatan Konsentrasi Konsep
 54. 54. PERANAN GURU DALAM PENGGUNAAN ICT <ul><li>Merancang </li></ul><ul><ul><li>memilih pakej/perisian yang sesuai </li></ul></ul><ul><ul><li>menentukan tahap perkembangan kanak-kanak </li></ul></ul><ul><ul><li>Menentukan keperluan kanak-kanak </li></ul></ul><ul><li>Pelaksanaan </li></ul><ul><ul><li>(seperti dalam contoh akan diberikan berikutnya) </li></ul></ul><ul><li>Interaksi (rangsang, fasilitator, scaffolding) </li></ul><ul><ul><li>(seperti dalam contoh akan diberikan berikutnya) </li></ul></ul><ul><li>Penilaian </li></ul><ul><ul><li>Pemerhatian dan menilai untuk maklum balas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ini Proses Berterusan </li></ul></ul>
 55. 55. KRITERIA PENILAIAN PERISIAN(i) (Haugland and Shade,1996) <ul><li>Di bawah kawalan kanak </li></ul><ul><ul><li>Penyertaan aktif bukan pasif </li></ul></ul><ul><ul><li>Boleh keluar dengan senang dari pekej ( easy escape) </li></ul></ul><ul><li>Sesuai dengan Umur </li></ul><ul><ul><li>konsep yang realistik </li></ul></ul><ul><ul><li>kaedah yang sesuai </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanak menentukan kadar kemajuan sendiri </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuba & Jaya (Trial & Error) </li></ul></ul><ul><li>Arahan yang jelas ( Clear Instructions ) </li></ul><ul><ul><li>Pilih gambar - Picture Choices </li></ul></ul><ul><ul><li>Arahan ringkas & senang </li></ul></ul>
 56. 56. KRITERIA PENILAIAN PERISIAN(ii) <ul><li>Arahan lisan </li></ul><ul><ul><li>Mengikut peringkat kesukaraan (complexity) dari tahap mudah ke susah </li></ul></ul><ul><ul><li>Susunatur pembelajaran yang baik dan jelas </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengajaran Idea yang bernas ( powerful ideas) </li></ul></ul><ul><li>Berdikari ( Independence) </li></ul><ul><ul><li>Bimbingan guru tidak perlu lagi setelah tahap permulaan (hand over) </li></ul></ul>
 57. 57. KRITERIA PENILAIAN PERISIAN(iii) <ul><li>Tanpa Unsur Keganasan ( Non-violence) </li></ul><ul><ul><li>Tiada watak dan aksi ganas </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberi contoh dan nilai murni ( positif models & positive social values) </li></ul></ul><ul><li>Orientasi Proses </li></ul><ul><ul><li>lebih kepada pembelajaran secara temuan ( discovery learning) dan tidak melatih tubi kemahiran sahaja (not only skill drilling) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempunyai dorongan /galakan dalaman ( intrinsic motivation) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menumpu kepada proses yang dikendalikan dan tidak menekan kepada hasil sahaja (process engagement & product as secondary ) </li></ul></ul>
 58. 58. KRITERIA PENILAIAN PERISIAN (iv) <ul><li>Mencermin dunia nyata ( Real World) </li></ul><ul><ul><li>Persembahan yang konkrit (Concreate representation) </li></ul></ul><ul><ul><li>Model /contoh yang mudah dan reliable </li></ul></ul><ul><li>Ciri Teknikal </li></ul><ul><ul><li>Mempunyai animasi,warna menarik, senang dipasang, beroperasi berterusan, selari dgn muzik dan bunyi dan boleh dicetak </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan keadaan dan proses ditonjolkan (highligh t) </li></ul></ul>
 59. 59. CD MENGENAI KEMAHIRAN KOGNTIF KURIKULUM PRASEKOLAH (i) <ul><li>Kemahiran Kognitif dalam kurikulum: </li></ul><ul><ul><li>Seriasi , Padanan, Konsep & Operasi Nombor, Pengukuran, Perbandingan, Ramalan, Masa & Ruang , Penyelesaian Masalah </li></ul></ul><ul><li>Adakah terdapat CD/Video ? </li></ul><ul><ul><li>mengenai perkara tersebut di atas dalam Bahasa Melayu?Jika ada, hanya sedikit sahaja dan tahap isi kandungan serta pengetahuan kognitif tidak mendalam. </li></ul></ul>
 60. 60. CD MENGENAI KEMAHIRAN KOGNTIF KURIKULUM PRASEKOLAH (ii) <ul><ul><li>Banyak terdapat bahan dalam Bahasa Inggeris tetapi apakah tahap kemahiran guru dalam B. Inggeris untuk menterjemah secara spontan kepada kanak- kanak? </li></ul></ul><ul><li>Keperluan : </li></ul><ul><ul><li>Perlu dibuat CD/ Video khusus mengikut kurikulum untuk pendidikan pra sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Gunakan cd/video yang sedia ada untuk kognitif (diiringi buku panduan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Panduan kurikulum dalam buku dan ditukar kepada CD/ video </li></ul></ul>
 61. 61. PERISIAN YANG BOLEH MEMBANGUN KOGNITIF (i) <ul><li>Objek terdapat dalam persekitaran yang sebenar; objek berfungsi dan menyediakan kanak-kanak dalam dunia mikro dalam bilik darjah </li></ul><ul><li>Contoh CD Kamus bergambar menunjukkan objek-objek yang terdapat dalabilik darjah, bilik mandi, ruang tamu, bilik tidur dan di dapur </li></ul><ul><li>Memberi kanak-kanak peluang yang tidak terbatas untuk cuba jaya dan menggalak menyelesaikan masalah secara imaginatif dan kreatif </li></ul><ul><li>Menyoal “Apa akan terjadi jika sekira nya……..? (.What would happen if I…….?) </li></ul>
 62. 62. PERISIAN YANG BOLEH MEMBANGUN KOGNITIF (ii) <ul><li>Kanak-kanak menguji alternatif berulang kali hingga sampai dia puas hati </li></ul><ul><li>Mengulang (repetition) proses pembelajaran berkesan pada kanak-kanak dan komputer tidak bosan dan penat </li></ul><ul><li>Memberi peluang kanak-kanak membuat kesalahan satu proses </li></ul><ul><li>Melalui membetul kesalahan , menyelesai masalah kanak kanak bina struktur pengetahuan dalam diri nya (Kamii, 1991) </li></ul>
 63. 63. CONTOH PERISIAN PRASEKOLAH <ul><li>Mula Belajar ABC </li></ul><ul><li>Awal Sains </li></ul><ul><li>Matematik Awal </li></ul><ul><li>Belajar ABC Bersama Cikgu Galimeng </li></ul><ul><li>Siri Kamus Bergambar </li></ul><ul><li>Bacaan Jawi </li></ul><ul><li>PPK & JPN </li></ul><ul><li>Doremon </li></ul><ul><li>Teletubby </li></ul><ul><li>Sesame Street </li></ul><ul><li>Shapes </li></ul><ul><li>Animals </li></ul><ul><li>Family </li></ul>
 64. 64. PORTAL ICT INTERNET <ul><li>http://www.unescobkk.org </li></ul><ul><li>http://www.kidsdomain.com </li></ul><ul><li>http://www.macesoftware.com </li></ul><ul><li>http://www.microsoft.com/kid </li></ul><ul><li>http://www.yourchildlearns.com </li></ul><ul><li>http://www.kidgen.com </li></ul>
 65. 65. CD - MULA BELAJAR ABC <ul><li>Aspek </li></ul><ul><ul><li>Mengenal huruf A hingga Z </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenal objek </li></ul></ul><ul><ul><li>Membunyikan vokal </li></ul></ul><ul><ul><li>Membunyikan suku kata </li></ul></ul><ul><li>Latihan </li></ul><ul><ul><li>Lihat dan pilih </li></ul></ul><ul><ul><li>Warnakan objek </li></ul></ul><ul><ul><li>Menembak huraf </li></ul></ul><ul><li>Rangsangan aspek Kognitif </li></ul><ul><ul><li>Tumpuan ,Ingatan, Konsep </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreativiti, Imaginasi, Menyelesai Masalah </li></ul></ul>
 66. 66. CD BENTUK & BINATANG ( Shapes & Animals ) <ul><li>Pendekatan CD Bentuk </li></ul><ul><ul><li>Menunjuk gambar bentuk dari objek sebenar </li></ul></ul><ul><ul><li>Merumuskan bentuk darinya </li></ul></ul><ul><ul><li>Padanan bunyi dan bentuk </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsep bentuk dikenalpasti dengan nama dalam bentuk bunyi </li></ul></ul><ul><li>Pendekatan CD Binatang </li></ul><ul><ul><li>Menunjukkan binatang </li></ul></ul><ul><ul><li>Memadankan binatang dengan nama (sebutan bunyi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rangsangan aspek kognitif </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsentrasi, konsep, memori </li></ul></ul>
 67. 67. CD – BELAJAR ABC Bersama Cikgu Galimeng) <ul><li>Pendekatan </li></ul><ul><ul><li>Lagu ABC </li></ul></ul><ul><ul><li>Cara menulis ABC </li></ul></ul><ul><ul><li>Padanan dengan Objek </li></ul></ul><ul><li>Latihan /Interaktif </li></ul><ul><ul><li>Click tetikus </li></ul></ul><ul><ul><li>Video games-Tembak abjak </li></ul></ul><ul><ul><li>Quiz </li></ul></ul><ul><li>Ransangan Aspek Kognitif </li></ul><ul><ul><li>konsentrasi, Ingat , Konsep </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspek kognitif statik dibina </li></ul></ul>
 68. 68. PERISIAN CD -DOREMON <ul><li>CD Doremon </li></ul><ul><ul><li>Mempersembahkan cerita </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak interaktif </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlukan guru mengenalpasti aspek kognitif untuk dirangsang /soalan kpd kanak- kanak </li></ul></ul><ul><li>Mempunyai kesah berikut: </li></ul><ul><ul><li>Kisah cermin mata </li></ul></ul><ul><ul><li>Kisah menahan bising </li></ul></ul><ul><ul><li>Kisah sarung tangan ajaib </li></ul></ul><ul><ul><li>Kisah kereta tanah liat </li></ul></ul>
 69. 69. 1. Cermin Mata <ul><li>Cerita </li></ul><ul><ul><li>Dengan memakai cermin mata khas Nobita boleh melihat pokok bercakap dan tumbuh serta membiak </li></ul></ul><ul><li>Aspek Kognitif : </li></ul><ul><ul><li>konsep, penyelesaian masalah, imaginasi, tumpuan, kreatif, ingatan </li></ul></ul><ul><ul><li>** Cermin mata = pendekatan saintifik </li></ul></ul>
 70. 70. Program Pendidikan ICT yang sedang dilaksanakan <ul><li>Program Komputer Dalam Pendidikan </li></ul><ul><li>Program Literasi ICT Projek Sekolah Pengkomputeran </li></ul><ul><li>Mata Pelajaran Literasi ICT Sekolah Rendah </li></ul><ul><li>Mata Pelajaran Teknologi Maklumat </li></ul><ul><li>Mata Pelajaran Grafik Berkomputer </li></ul><ul><li>Mata Pelajaran Produksi Multimedia </li></ul>
 71. 71. Program Pendidikan ICT yang sedang dilaksanakan <ul><li>Mata Pelajaran Pengaturcaraan </li></ul><ul><li>Mata Pelajaran Perkomputeran </li></ul><ul><li>Mata Pelajaran Pembangunan Sistem </li></ul>
 72. 72. Penggunaan komputer dan perisianyang sesuai dengan tahap kanak-kanak menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, lebih tumpuan,menarik minat dan berkesan
 73. 73. Tumpuan kanak-kanak adalah tinggi semasa menggunakan ICT
 74. 75. <ul><li>Kanak-kanak Prasekolah didedahkan dengan pelbagai  aktiviti 'hands on' sebagai satu cara pembelajaran melalui pengalaman yang bermakna menggunakan komputer </li></ul>
 75. 76. Dalam memperkenalkan komputer dalam kelas prasekolah, kita perlu fikirkan cara paling baik utk kanak-kanak menggunakannya dengan optimum – Cara mengintegrasikannya dgn P&P
 76. 77. Pengalaman awal dengan komputer perlu bimbingan orang dewasa: kanak-kanak belajar bahagian-bahagian komputer, kemahiran asas memegang tetikus…
 77. 78. Kanak-kanak perlu belajar bagaimana klik dan heret dengan tetikus sebelum menggunakan papan kekunci – Cuba guna Cyberstart
 78. 79. Kanak-kanak yang duduk dengan cara yang betul depan komputer tidak akan mengadu tentang sakit mata, bahu atau ketegangan otot belakang.
 79. 80. 1 2
 80. 81. Faktor ergonomi harus diambil kira
 81. 82. Kepala tidak dongak ke atas untuk melihat monitor. Tunduk kepala sedikit pada sudut 10 – 15 º
 82. 83. Mata 25 inci daripada monitor
 83. 84. Perisian kanak-kanak – pilih perisian yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak:
 84. 85. Contoh perisian yang berdasarkan ABP <ul><li>Boleh guna MS Word, MS Powerpoint, </li></ul><ul><li>Program-program seperti: </li></ul><ul><ul><li>Cyberstart </li></ul></ul><ul><ul><li>Drape </li></ul></ul><ul><ul><li>Microworlds JR </li></ul></ul><ul><li>Internet (cari perisian yang sesuai) </li></ul>
 85. 86. Developmentally appropriate software- open-ended, calls for thinking & active problem solving Discovery-based software that encourages and allows ample room for free exploration
 86. 87. Contoh: Menggunakan Komputer dan Perisian MS Word <ul><li>Hasilkan sesuatu daripada pelbagai bentuk </li></ul>
 87. 88. Program kanak-kanak dalam internet                                                                           
 88. 90. Contoh: Menggunakan Internet dan Perisian MS Powerpoint <ul><li>Menghasilkan persembahan sebagai maklumat untuk perbualan pagi/aktiviti P&P yang berdasarkan tema, </li></ul><ul><li>Contohnya Perayaan Hari Kebangsaan: </li></ul>
 89. 91. Contoh: Menggunakan Komputer dan Perisian MS Word <ul><li>Menyediakan Album contohnya Album Keluarga Saya </li></ul><ul><li>Menghasilkan Buku skrap, </li></ul><ul><li>contohnya, buku skrap mengenai </li></ul><ul><li>Burung Penguin </li></ul>
 90. 92. Buku Skrap Penguin
 91. 93. MERCU TANDA MALAYSIA MEMBUAT BUKU SKRAP
 92. 94. MEMBINA PERSEMBAHAN MULTIMEDIA
 93. 95. MEMBINA CERITA BERGAMBAR
 94. 96. Muzik: Lagu AKU UNGGAS Aku unggas kepala warna merah, Cari makan dari pokok ke pokok, Mula terbang bila hari dah cerah, Orang panggilku burung belatuk. Aku unggas badan berwarna hijau, Cari makan dari bukit ke bukit, Bila terbang warna bulu berkilau, Orang panggilku burung serindit. Aku unggas badanku banyak warna , Cari makan dari kolam dan desa, Kepak biru, merah putih di dada, Orang panggilku burung pekaka. Aku unggas bulu badanku kuning, Paruh pendek tapi pandai berkicau, Aku terbang sejalan dan seiring, Orang panggilku burung bebarau.
 95. 97. Klip Video : Singing “Put Your Finger”
 96. 98. Menyediakan Risalah/ Brosur Prasekolah dgn Microsoft Publisher
 97. 99. Pictographs and Bar charts or Bar Graphs
 98. 100. Count
 99. 101. Adding and Subtracting +
 100. 102. DIVISION
 101. 103. TALLY CHART Bag of coloured stones Red Green Blue Yellow
 102. 104. STEP4: EXPLAIN HOW TO RECORD DATA IN A FREQUENCY TABLE 5 6 3 4 Red Green Blue Yellow
 103. 105. PICTOGRAPH Coloured stones in the bag REPRESENTS 1 STONE RED GREEN BLUE YELLOW TITLE KEY
 104. 106. FREQUENCY TABLE : BOX OF COLOURED STONES RED 27 YELLOW 15 GREEN 9 BLUE 33
 105. 107. PICTOGRAPH COLOURED STONES IN THE BOX Represents 3 stones RED YELLOW GREEN BLUE
 106. 108. Activity <ul><li>Count the number of times each ball bounces </li></ul>
 107. 112. gold fish
 108. 115. RUMUSAN <ul><li>Peranan ICT untuk perkembangan kognitif </li></ul><ul><ul><li>Perisian ICT yang sempurna / lengkap dapat membantu perkembangan kognitif kanak- kanak </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat teori kukuh yang membukti pekara ini </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru yang mengendalikan ICT perlu memahamnya secara mendalam </li></ul></ul><ul><li>Peranan Guru melaksanakan ICT </li></ul><ul><ul><li>Peranan guru dalam mengendalikan ICT bersama kanak- kanak sangat penting untuk lebih berkesan dengan menampung ( scaffolding) di mana terdapat kekurangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh pengendalian ICT dengan kanak- kanak telah memberi cue cara pelaksanaan yang boleh membangun perkembangan kognitif mengikut individu yang berbeza </li></ul></ul>
 109. 116. RUMUSAN <ul><li>Perisian Semasa </li></ul><ul><ul><li>Perlu dibuat CD prasekolah berdasarkan aspek kognitif dalam kurikulum </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlu kenalpasti CD sedia ada yang sesuai dan cari aspek perkembangan kognitif dan boleh mengalih bahasa secara selari </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru perlu kenalpasti aspek kognitif dalam perisian dan merangsang kanak- kanak dgn mengunakan soalan tertentu </li></ul></ul><ul><li>Sumbangan ICT </li></ul><ul><ul><li>ICT menyumbang kepada perkembangan kognitif tetapi ada kebaikan &kelemahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru adalah sebagai komunikator yang dapat supplement dan complement ICT untuk perkembangan kognitif maksimum </li></ul></ul>
 110. 117. RUMUSAN <ul><li>Kemahiran dan penguasaan dalam teknologi melahirkan kanak-kanak yang lebih bersedia dan yakin untuk memasuki alam pekerjaan . </li></ul><ul><li>Rosenberg 2001 </li></ul>
 111. 118. Penutup. <ul><li>Penggabungan ICT dalam P&P memerlukan kemahiran dan komitmen secara tekal. </li></ul><ul><li>Peranan guru mengintergrasikan ICT bermula dari persediaan sebelum mengajar, semasa dan penilaian selepas. </li></ul>
 112. 119. <ul><li>Kegagalan dalam merancang akan merugikan kanak-kanak dan membazirkan masa guru. </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • PuanDysabel

  Sep. 23, 2012
 • mohamadfadlymohamad

  Feb. 24, 2013
 • hamidin

  Oct. 9, 2013
 • JafriJep

  Mar. 25, 2014
 • MeiMay

  Jun. 5, 2014
 • juzianasalleh

  Apr. 12, 2015
 • ibnujamaludinalqedahy

  Apr. 27, 2015
 • sunnysun18

  Apr. 27, 2015
 • eldawatiabdullatip

  Jul. 18, 2015
 • AisyahHamid

  Aug. 4, 2015
 • hafizahkhir

  Jan. 19, 2016
 • Beatronica

  May. 28, 2016
 • ShuRu2

  Jun. 13, 2017
 • FiefyFiera

  Mar. 13, 2018

Views

Total views

41,376

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

1,329

Shares

0

Comments

0

Likes

14

×