Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fact sheet 6M 2013 SW

413 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fact sheet 6M 2013 SW

  1. 1. Faktablad Pengar bygger inte en bank, relationer gör det Bank Vozrozhdenie har en historia som går tillbaka till april 1991. De flesta i den nuvarande ledningen har varit med banken i mer än 15 år, många - sedan starten 1991, efter att ha genomgått flera kriser i banksektorn. Nu är vi en av de ledande bankerna i Ryssland rankad 28 av tillgångar, 23 genom låneportföljen och 19 av insättningar. Bankens viktigaste verksamhet är i utlåningen till små och medelstora företag (47% av den totala utlåningen), Privatlån, inteckningar och bankkort (22%). Vår distributionsnät täcker 142 butiker och ca 850 uttagsautomater som täcker 21 regioner i Ryssland med fokus på Moskva regionen, södra och nordvästra Ryssland. Genom att hantera omkring 63.400 företagskunder och 1.7 miljoner privatkunder koncentrerar vi oss på våra viktigaste styrkor - stark avgift- generera inkomster kapacitet (faktiskt en av de högsta andelen av avgifter i rörelseresultatet bland ryska banker) och högre marginal-små och medelstora företag och bolån samt stabil finansiering från kundernas insättningar. Bank Vozrozhdenie är noterat på Moskva bӧrsen (kod VZRZ, pref - vzrzp). Banken har publicerat ekonomi enligt rysk redovisningsstandard och International Financial Reporting Standards sedan 1991. Vår externa revisor är PricewaterhouseCoopers Revision. Bankens långsiktiga betyg är: Moody’s Ba3, Standard & Poor’s BB-. Huvudägare i banken är: Dmitry Orlov, Styrelseordförande (32.03%), Otar Margania, Styrelseledamot (19.67%), JPM International Consumer Holding Inc. (9.88%). * - Enligt RBC kreditvärderingsinstitut Marknads position * 6:a för lån till små och medelstora bolag 9:a i utfärdande av inteckningar 19:e i enskilda insättningar 19:e i antalet kontat uttagsautomater 21:e i antal förtagskrediter IR Kontakt: E-mail: investor@voz.ru Yulia Vinogradova E-mail: Yu.Vinogradova@voz.ru Tel: +7 (495) 620-90-71 Fax: +7 (495) 620-19-52 Elena Mironova E-mail: E.Mironova@voz.ru Tel: +7 (495) 620-90-71 Fax: +7 (495) 620-19-52 Maria Gorbunova E-mail: M.Gorbunova@voz.ru Tel: +7 (495) 620-90-71 Fax: +7 (495) 620-19-52 www.vbank.ru 1
  2. 2. Faktablad Pengar bygger inte en bank, relationer gör det Nyckeltal balansrӓkningen nummer, Rub miljoner Tillgångar 6M 2013 2012 2011 216,168 209,062 183,888 Nyckeltal resultatrӓkningen nummer, Rub miljoner 6M 2013 2012 2011 Rӓntenetto 4,417 9.058 Aktiekursutveckling 7.456 Aktier Rubel 800 10000 Lån bok 150,019 141,662 124,383 Net avgifter 2,322 5.061 4.822 600 1000 Företagslån, % 78% 79% 82% Detaljhandel lån, % 22% 21% 163,876 418 674 611 18% 169,310 Ӧvriga intӓkter 145,142 Reserver (2,275) (2.722) (2.304) (4,226) (8.652) (8.353) 1 Årets resultat 18,462 Nyckeltal balansrӓkningen indikatorer 6M 2013 2012 2011 Lån / inlåning 99% 95% 2.331 1.594 Nyckelindikatorer 6M 2013 2012 2011 4.2% 4.7% 2.8% 1.8% 1.8% 02.07.12 4.3% Riskkostnader (årsbasis) 20,807 521 Rӓntenettomarginalen 21,351 200 10 Rörelsekostader Kundkonton 400 100 0 02.10.12 02.01.13 02.04.13 02.07.13 95% Aktiekapital Kapitaltӓckning 14.6% 14.9% 10.1% 10.0% 10.0% Kostnad / intӓkter 59.0% 58.5% 86.9% 87.1% 87.7% Genomsnittliga dagliga handelsvolymen 6M 2013 2012 2011 Moskva bӧrsen (Rub miljarder) 0.6 1.0 1.4 6M 2013 2012 2011 41.6 93 64 64.8% Avkastning på tillgångar Kundkonton / skulder Senast pris Vinst per aktie 13.8% Soliditet, % Volym 0.5% 1.2% 0.91% Avkastning på eget kapital 4.9% 11.9% 9.1% VPA, Rub 2

×