Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ŁĄCZYMYWIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE
W SKUTECZNE ROZWIĄZANIA
Dynamiczny rozwój uczelni i całego szkolnictwa wyższego nie jest możliwy bez
odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności os...
O NAS
Jesteśmy niezależną organizacją, działającą w obszarze szkolnictwa wyższego, która powstała na
bazie doświadczeń eks...
W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY:
Prawo o szkolnictwie
wyższym
Wewnętrzne systemy
zapewniania jakości
kształcenia
Zarządzanie zas...
WYBRANI EKSPERCI
dr Adam Szot
Ekspert ds. prawnych i jakości
kształcenia
Piotr Pokorny
Ekspert ds. prawnych
dr hab. Emanue...
Joanna Domagała
Ekspertka ds. internacjonalizacji oraz
komunikacji międzykulturowej
dr Piotr Sitniewski
Ekspert ds. prawny...
PRZYKŁADOWE USŁUGI
01
Oceny i ewaluacje WSZJK
Budowa i modernizacja systemów
Szkolenia i warsztaty
Certyfikacje
Zajmujemy s...
PRZYKŁADOWE USŁUGI
02
Audyty formalno-prawne
Wsparcie prawne (opinie, porady itp.)
Wnioski o uprawnienia
Legislacja wewnęt...
PRZYKŁADOWE USŁUGI
03
Doradztwo, coaching
Assessment / Development Centre
Rekrutacja i selekcja kadr
Rozwój kompetencji mi...
PRZYKŁADOWE USŁUGI
04
Pozyskiwanie funduszy
Opracowywanie wniosków
Realizacja i rozliczanie projektów
Usługi doradcze i sz...
PRZYKŁADOWE USŁUGI
05
BADANIA I EKSPERTYZY DLA UCZELNI
Badania jakościowe i ilościowe
Ekspertyzy
Ewaluacja projektów
Celem...
PRZYKŁADOWE USŁUGI
06
PLANOWANIE I STRATEGIE
Strategie rozwoju uczelni i wydziałów
Strategie funkcjonalne
Audyty strategic...
6
70
lat doświadczeń
w opracowywaniu i wdrażaniu
projektów rozwojowych
oraz doradczych
dla polskich uczelni.
uczelni, któr...
DLA KTÓRYCH WARTO
Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ
5 POWODÓW
MAMY ŚWIADOMOŚĆ
I ROZUMIEMY POTRZEBY UCZELNI
nasi eksperci zdobywali swoj...
JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI
W ROZWÓJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO02
03
prowadzimy badania naukowe nad szkolnictwem wyższym
nasi eksperci...
NASZYM PARTNEROM GWARANTUJEMY
PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
gwarantujemy pełen profesjonalizm świadczonych usług oraz bezwzględ...
WYBRANE REKOMENDACJE
Politechnika Warszawska
„[…] Adam Szot – ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego uczestniczył ...
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Lubelska
„Współpracując z ekspertami Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, mieliśmy ...
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie
„Niniejszym pragnę gorąco zarekomendować Instytut Rozwoju Szko...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
„Ekspertyza »Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII –...
KONTAKT:
Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 ...
Oferta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oferta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

1,123 views

Published on

IRSW powstał jako organizacja wspierająca szkoły wyższe w ich rozwoju. Dzięki niniejszej ofercie można zapoznać się z szeroką działalnością Instytutu a w szczególności z usługami świadczonymi na rzecz uczelni i ich jednostek organizacyjnych (wydziałów, instytutów, itp.)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Oferta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

 1. 1. ŁĄCZYMYWIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W SKUTECZNE ROZWIĄZANIA
 2. 2. Dynamiczny rozwój uczelni i całego szkolnictwa wyższego nie jest możliwy bez odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za strate- giczne i bieżące decyzje. Nieustannie zmieniające się otoczenie wymaga szybkiej reakcji oraz ciągłego doskonalenia się. Korzystanie zewsparciawyspecjalizowanych i doświadczonych ekspertów oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji pozwala na skuteczne pełnienie obowiązków, a przede wszystkim prowadzi do uzyskania niewątpliwej przewagi nad innymi podmiotami. Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem usług, który powstał w wyniku obserwacji potrzeb, trendów i wyzwań w sektorze szkolnictwa wyższego. Zawarte w nim propozycje dla uczelni i innych instytucji bazują na wyspecjalizowanej wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu naszego zespołu ekspertów, trenerów i wykładowców. Zachęcamy także do zapoznania się z wybranymi rekomendacjami potwierdzającymi nasz potencjał, zaangażowanie i skuteczność w rozwiązywaniu problemów uczelni. Prezes Zarządu dr Adam Szot
 3. 3. O NAS Jesteśmy niezależną organizacją, działającą w obszarze szkolnictwa wyższego, która powstała na bazie doświadczeń ekspertówod lat zajmujących się zawodowo i naukowo tą tematyką. Nasz zespół skupia ludzi, których łączy ta sama pasja i którzy zjednoczyli się wokół wspólnej idei rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Wspieramy polskie uczelnie w strategicznej i bieżącej działalności oraz inspirujemy do rozwoju i nieustannego doskonalenia się. Pomagamy w rozwiązywaniu bieżących problemów, wywołanych zmieniającą się sytuacją prawno-ekonomiczną, demograficzną i polityczną w naszym kraju, jak również w sprostaniu wyzwaniom przyszłości i realizacji strategicznych celów. Doradzamy, szkolimy oraz dostarczamy skuteczne rozwiązania i wiedzę ekspercką. Współpracujemy z liderami zarządzającymi szkołami wyższymi, pomagając im w skutecznym rozwoju zarówno ich jednostek, jak i w podnoszeniu kompetencji pracowników różnego szczebla. Świadcząc usługi na rzecz naszych partnerów, dajemy pewność, iż podejmowane przez nich decyzje zwiększą efektywność działania uczelni w wielu obszarach jej funkcjonowania. Doskonale znamy i rozumiemy wyzwania, przed jakimi stoją polskie uczelnie i instytucje sektora szkolnictwa wyższego. Dzięki zespołowi najwyższej klasy specjalistów jesteśmy w stanie zagwarantować skuteczną pomoc w rozwoju, samodoskonaleniu i pełniejszym wykorzystaniu możliwości każdej szkoły wyższej.
 4. 4. W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY: Prawo o szkolnictwie wyższym Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi / rozwój kompetencji Projekty i dotacje unijne Planowanie i strategie Badania i ekspertyzy dla uczelni Działalność pro publico bono: Badania naukowe nad szkolnictwem wyższym Organizacja konferencji naukowych Inicjowanie debat publicznych Dzielenie się wiedzą praktyczną (strefa wiedzy: irsw.pl)
 5. 5. WYBRANI EKSPERCI dr Adam Szot Ekspert ds. prawnych i jakości kształcenia Piotr Pokorny Ekspert ds. prawnych dr hab. Emanuel Kulczycki Ekspert ds. ewaluacji nauki i komunikacji naukowej Marcin Wojtkowiak Ekspert ds. pracodawców i rynku pracy Agnieszka Sąsiadek Ekspertka ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym Grzegorz Laskowski Ekspert ds. prawnych i kształcenia
 6. 6. Joanna Domagała Ekspertka ds. internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej dr Piotr Sitniewski Ekspert ds. prawnych i dostępu do informacji publicznej Anna Mrozowska Ekspertka ds. komunikacji i rozwoju osobistego dr hab. Anna Haładyj Ekspertka ds. prawnych i ochrony środowiska dr Jacek Lewicki Ekspert ds. studiów doktoranckich i RPL Anna Rutz Ekspertka ds. osób z niepełnosprawnością Pełna lista ekspertów dostępna jest na naszej stronie: www.irsw.pl
 7. 7. PRZYKŁADOWE USŁUGI 01 Oceny i ewaluacje WSZJK Budowa i modernizacja systemów Szkolenia i warsztaty Certyfikacje Zajmujemy się tworzeniem od podstaw lub modernizacją wewnętrznych systemów zapew- niania jakości kształcenia w uczelni bądź jej jednostce organizacyjnej, przy założeniu minima- lizacji obciążenia pracowników pracą administracyjną i  sprawozdawczą. Bierzemy udział w  całym procesie wdrażania nowych lub zmienionych procedur, dokładając starań, aby zmiany były wprowadzone w sposób merytorycznie uzasadniony, planowy, efektywny oraz z poszanowaniem zwyczajów akademickich przy uwzględnieniu najnowszych trendów w szkolnictwie wyższym. Dzięki autorskiemu modelowi budowy i  wdrażania systemów zapewniania jakości kształcenia możemy zagwarantować, że ich implementacja przebiegnie sprawnie i przede wszystkim skutecznie. SYSTEMYJAKOŚCI KSZTAŁCENIA
 8. 8. PRZYKŁADOWE USŁUGI 02 Audyty formalno-prawne Wsparcie prawne (opinie, porady itp.) Wnioski o uprawnienia Legislacja wewnętrzna Szkolenia PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Pomagamy władzom i pracownikom uczelni w rozwiązywaniu problemów powstałych na  gruncie trudnych do interpretowania i często zmieniających się przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz innych aktów prawnych. Udzielamy porad i opinii prawnych, opracowujemy interpretacje przepisów, przygotowuje- my statuty, regulaminy, uchwały i zarządzenia wewnętrzne uczelni, a co najważniejsze – zawsze szukamy optymalnych sposobów rozwiązań problemów naszych klientów w możli- wie najszybszy i najlepszy sposób.
 9. 9. PRZYKŁADOWE USŁUGI 03 Doradztwo, coaching Assessment / Development Centre Rekrutacja i selekcja kadr Rozwój kompetencji miękkich Systemy ocen pracowniczych Systemy motywacyjne ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI / ROZWÓJ KOMPETENCJI Specjalizujemy się w rozwijaniu kompetencji zawodowych i osobistych pracowników szkół wyższych, zarówno pracowników naukowych, dydaktyków, kadry zarządzającej, jak i pracowników administracji każdego szczebla. Opracowujemy i wdrażamy krótko- i długofa- lowe programy podnoszenia kwalifikacji, dostosowane do potrzeb i wymagań naszych klien- tów. Oferujemy uczelniom wsparcie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Na  zlecenie naszych klientów tworzymy i wdrażamy systemy wartościowania stanowisk pracy, systemy oceny okresowej oraz systemy motywacyjne dla pracowników. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu przygotowania i realizacji procesu rekrutacji, jak również selekcji kandydatów na różnorodne stanowiska pracy (zarówno wśród nauczycieli akademickich, jak i pracowni- ków administracji niższego, średniego i wyższego szczebla).
 10. 10. PRZYKŁADOWE USŁUGI 04 Pozyskiwanie funduszy Opracowywanie wniosków Realizacja i rozliczanie projektów Usługi doradcze i szkoleniowe PROJEKTY I DOTACJE UNIJNE Uczelniom i  ich jednostkom organizacyjnym oferujemy usługi w  zakresie realizacji projektów rozwojowych oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z zewnętrznych źródeł, takich jak programy unijne (Program Operacyjny Wiedza Eduka- cja Rozwój, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Erasmus+ itp.), sponsorzy czy przedsiębiorcy. Wyszukujemy źródła finansowania, opracowujemy koncepcje projek- tów, przygotowujemy wnioski konkursowe wraz z dokumentacją, prowadzimy i rozli- czamy projekty. Pomagamy nawiązać kontakt z potencjalnymi sponsorami, negocjuje- my i finalizujemy umowy.
 11. 11. PRZYKŁADOWE USŁUGI 05 BADANIA I EKSPERTYZY DLA UCZELNI Badania jakościowe i ilościowe Ekspertyzy Ewaluacja projektów Celem działalności Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jest poszerzanie wiedzy na temat szkolnictwa wyższego we wszystkich jego obszarach, identyfikowanie problemów i barier w rozwoju tego sektora oraz formułowanie propozycji rozwiązań systemowych. Bazując na kapitale intelektualnym naszego zespołu, specjalistycznej wiedzy i doświad- czeniu naszych ekspertów, przygotowaliśmy ofertę dla uczelni i instytucji sektora szkol- nictwa wyższego obejmującą opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz oraz komplek- sowe usługi badawcze w zakresie: projektowania, gromadzenia danych, analizy i prezetacji wyników badań. Na zlecenie szkół wyższych realizujemy badania i opracowujemy ekspertyzy w zakresie szkolnictwa wyższego, dotyczące m.in.: • diagnozy wizerunku uczelni; • monitoringu losów absolwentów uczelni; • oczekiwań pracodawców odnośnie do kompetencji (zawodowych, społecznych i interpersonalnych) absolwentów uczelni (i danego kierunku); • potrzeb i oczekiwań kandydatów na studia; • jakości doradztwa zawodowego na uczelni.
 12. 12. PRZYKŁADOWE USŁUGI 06 PLANOWANIE I STRATEGIE Strategie rozwoju uczelni i wydziałów Strategie funkcjonalne Audyty strategiczne i operacyjne Analizy otoczenia Zarządzanie strategiczne to ciągły proces osiągania zamierzonych celów, polegający na użyciu właściwych środków w konkretnym czasie i miejscu, przy uwzględnieniu istnieją- cych ograniczeń i możliwości.Wdynamicznie zmieniającym się otoczeniu uczelni ustale- nie odpowiednich długofalowych celów i metod ich osiągnięcia nierzadko stanowi o jej sukcesie i osiągnięciu przewagi nad konkurencją. Uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym oferujemy szerokie wsparcie w procesie planowania i zarządzania strategicznego, uwzględniające w szczególności prowadzenie warsztatów i spotkań strategicznych, pomoc w sformułowaniu wizji i misji, opracowanie polityk i innych dokumentów strategicznych o charakterze kompleksowym lub funkcjo- nalnym (polityka kadrowa, polityka jakości, strategia rozwoju naukowego wydziału itp.). W ramach planowania strategicznego oferujemy także usługi uzupełniające, które pozwolą na podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych danych i analiz (SWOT, PEST, badania otoczenia społeczno-gospodarczego itp.).
 13. 13. 6 70 lat doświadczeń w opracowywaniu i wdrażaniu projektów rozwojowych oraz doradczych dla polskich uczelni. uczelni, które skorzystały z naszej oferty doradczo-szkoleniowej. 10 lat doświadczeń naszych ekspertów w zakresie realizacji badań społecznych, marketingowych i ewaluacyjnych oraz różnego rodzaju ekspertyz. 4000 200 6 500 000 osób ze 120 szkół wyższych, które wzięły udział w naszych szkoleniach. projektów, które zreali- zowali nasi eksperci na  zlecenie i/lub we współ- pracy ze szkołami wyższymi i instytucjami sektora szkolnictwa wyższego. kwota środków z programu PO WER pozyskanych przez uczelnie z wniosków konkursowych opracowywanych przez ekspertów IRSW. IRSW W LICZBACH
 14. 14. DLA KTÓRYCH WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ 5 POWODÓW MAMY ŚWIADOMOŚĆ I ROZUMIEMY POTRZEBY UCZELNI nasi eksperci zdobywali swoją wiedzę i doświadczenie w różnych krajowych i zagranicznych uczelniach rozumiemy specyfikę funkcjonowania różnych typów uczelni oraz szanujemy tradycję akademicką każdej z nich znamy i rozumiemy wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania szkół wyższych 01
 15. 15. JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W ROZWÓJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO02 03 prowadzimy badania naukowe nad szkolnictwem wyższym nasi eksperci aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia prawa obowiązującego w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki (np. Ustawa 2.0) nasze doświadczenie i wiedzę wykorzystujemy w pracy w gremiach eksperckich takich jak: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Młodych Naukowców przy MNiSW opracowujemy ekspertyzy dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego POSIADAMY WIEDZĘ EKSPERCKĄ I BOGATE DOŚWIADCZENIE mamy świadomość trendów w polskim i europejskim szkolnictwie wyższym posiadamy wiedzę nt. dobrych praktyk stosowanych na światowych uczelniach oraz wiemy, jak je zaimplementować w polskich warunkach w ramach współpracy z różnymi instytucjami sektora szkolnictwa wyższego korzystamy także ze wsparcia know-how naszych Partnerów posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów rozwojowych oraz doradczych dla polskich uczelni
 16. 16. NASZYM PARTNEROM GWARANTUJEMY PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO gwarantujemy pełen profesjonalizm świadczonych usług oraz bezwzględną terminowość ich wykonania dostarczamy skuteczne narzędzia i rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zespół wysokiej klasy ekspertów gwarantujemy efektywność w  działaniu relacje z klientami zawsze są oparte na wzajemnym zaufaniu i gwarancji zachowania pełnej poufności W DZIAŁANIU JESTEŚMY SKUTECZNI I UKIERUNKOWANI NA EFEKTY oferujemy uczelniom rozwiązania oparte na pogłębionych badaniach, analizach, specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu szacujemy stopień ryzyka podejmowanych przez uczelnię działań i zajmujemy się jego niwelowaniem poprzez nasze działania optymalizujemy wykorzystanie zasobów uczelni wspólnie z naszymi klientami ustalamy cele i pożądane efekty współpracy oraz zakres działań zmierzających do ich osiągnięcia oferowane przez nas usługi dopasowane są do potrzeb i specyfiki danej uczelni 04 05
 17. 17. WYBRANE REKOMENDACJE Politechnika Warszawska „[…] Adam Szot – ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego uczestniczył w pracach nad przeglądem i modernizacją wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego wiedza, doświadczenie, systemowe spojrzenie oraz zaangażowanie przyczyniły się do wprowadzenia wielu istotnych zmian projakościowych, dostosowanych do specyfiki kształcenia na naszym Wydziale. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu synergii, jaki udało się osiągnąć w ramach realizacji tego zadania, oraz efektu finalnego pracy. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy współpracę w zakresie tworzenia i doskonalenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia”. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW Dziekan Wydziału Architektury Politechnika Warszawska
 18. 18. Uniwersytet Wrocławski Politechnika Lubelska „Współpracując z ekspertami Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, mieliśmy okazję przekonać się, z jak wielką skrupulatnością i  starannością przygotowują się do  powierzonego im zadania. Zwróciliśmy szczególną uwagę na  indywidualne podejście odbiorców i dostosowanie usług doradczych do ich potrzeb. Ponieważ wsparcie udzielone przez ekspertów IRSW cechował pełny profesjonalizm, z  przyjemnością udzielamy rekomendacji, polecając tym samym Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera". Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechnika Lubelska „Wrocławskie Centrum Biotechnologii posiadające status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego z  pełnym przekonaniem rekomenduje współpracę z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. W ramach wspólnych działań, ekspert Instytutu – Pan Piotr Pokorny przygotował Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich we Wrocławskim Centrum Biotechnologii KNOW oraz Regulamin przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów studiów II stopnia w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Zakres prac obejmował opracowanie i  zaproponowanie rozwiązań merytorycznych regulaminów, ich właściwe przygotowanie legislacyjne oraz  przygotowanie dokumentacji towarzyszącej na  potrzeby zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oba regulaminy uzyskały pozytywne opinie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego już przy pierwszym podejściu”. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski
 19. 19. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie „Niniejszym pragnę gorąco zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera uczelni w procesach zapewniania i podnoszenia jakości kształcenia. Eksperci IRSW przeprowadzili w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kompleksowy audyt funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. [...] Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalizmu i podejścia ekspertów IRSW do powierzonego im zlecenia. Otwarty kontakt z pracownikami Uczelni, skrupulatność oraz duże zaangażowanie przedstawicieli Instytutu pozwoliły na sprawne przeprowadzenie audytu bez zakłócania pracy poszczególnych działów WSPA. Przygotowany raport podsumowujący audyt w rzetelny i obiektywny sposób przedstawił stan faktyczny, a poszczególne ocenyi sformułowane rekomendacje pozwoliłynam na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do rozbudowy i poprawy wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia”. dr Marta Komorska Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie „[…] Z przyjemnością potwierdzamy, że zarówno szkolenie zorganizowane w siedzibie naszej Uczelni, jak i te szkolenia, z których korzystaliśmy w Instytucie, zorganizowane były w sposób profesjonalny, z należytą starannością i zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Zajęcia były przeprowadzone w sposób interesujący, a prowadzący wykazał się dużą wiedzą i praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia, czyniąc to w sposób ciekawy i sprzyjający zaangażowaniu w tematykę szkolenia”. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych Prodziekan ds. Kształcenia Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 20. 20. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Ekspertyza »Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007–2013 (PO  IiŚ)« opracowana przez zespół ekspertów IRSW pod kierownictwem dra Adama Szota na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została przygotowana z należytą starannością, odpowiadała na potrzeby NCBiR, a jej efekt końcowy można ocenić wysoko”. dr Agnieszka Tokaj-Krzewska Kierownik Sekcji Studiów, Analiz i Ewaluacji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu „Eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego aktywnie uczestniczyli w  pracach nad  tworzeniem koncepcji projektu oraz przygotowaniem wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wydziału Nauk o  Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im.  Piastów Śląskich we  Wrocławiu, który otrzymam finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 2 530 419,06 zł. Dodatkowo w chwili obecnej służą swoim doświadczeniem i  radą na  etapie realizacji zadań projektowych. Polecamy korzystanie z  usług IRSW w  zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie ze środków Unii Europejskiej". dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 21. 21. KONTAKT: Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2 20-262 Lublin tel.: +48 81 8228 615 fax: +48 81 8228 616 e-mail: biuro@irsw.pl www.irsw.pl

×