Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Explotació didàctica de sèries televisives a l’aula de CLE XXII Jornades Internacionals per a professors de català 24 de...
Per què incorporar el vídeo a l’aula de CLE? <ul><li>Actualitat dels mitjans audiovisuals (MAVS) en el nostre món </li></u...
1. Aspectes morfològics <ul><li>Elements visuals: Imatges </li></ul><ul><li>Elements sonors: </li></ul><ul><ul><li>Música ...
2. Aspectes sintàctics <ul><li>Plans, angles, composició... </li></ul><ul><li>Ritme, continuïtat... </li></ul><ul><li>Il·l...
3. Aspectes semàntics <ul><li>Significat denotatiu </li></ul><ul><li>Significats connotatius </li></ul><ul><li>Recursos es...
4. Aspectes estètics <ul><li>A banda de la funció n arrativa-descriptiva i sem à ntica, tots els elements formals d’un...
5. Aspectes didàctics <ul><li>Funció MOTIVADORA </li></ul><ul><li>Funció VICARIAL </li></ul><ul><li>Funció INFORMATIVA </l...
5. Aspectes didàctics <ul><li>Funció REDUNDANT </li></ul><ul><li>Funció RECREATIVA </li></ul><ul><li>Funció SUGGESTIVA </...
Per a què el vídeo? <ul><li>No només podem explotar-ne el contingut lingüístic (i visual) </li></ul><ul><li>Sinó que ofere...
Com seleccionem el material? <ul><li>Visualització prèvia del material per detectar-ne l’explotació potencial a l’aula </l...
<ul><li>A partir d’aquí, cal decidir: </li></ul><ul><ul><li>A quin nivell de llengua s’adreça </li></ul></ul><ul><ul><li>E...
Un exemple: “Plats bruts” <ul><li>Sèrie d’humor de TV3 </li></ul><ul><li>Realisme de la llengua (redundàncies, espontaneït...
“ Plats bruts: Tinc una edat” <ul><li>Treball previ del professor </li></ul><ul><ul><li>Preparar un treball previ per a l’...
“ Metaobjectius” de l’ús del vídeo a l’aula de CLE <ul><li>Fomentar l’ús dels MAVS per part dels alumnes d’una manera autò...
Enllaços d’interès (1) <ul><li>www.edu3.cat </li></ul><ul><li>www.gencat.cat  </li></ul><ul><li>www.llull.cat </li></ul><...
Enllaços d’interès (2) <ul><li>Per penjar i compartir vídeos: </li></ul><ul><li>www.youtube.com </li></ul><ul><li>www.vide...
Enllaços d’interès (3) <ul><li>www.mogulus.com </li></ul><ul><li>www.stickam.com  </li></ul><ul><li>video- toolbox </li><...
Bibliografia <ul><li>RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L., “Las funciones de la imagen en la enseñanza”. Edit.Gustavo Gili.  Barcelon...
Bibliografia <ul><li>Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1,2,3 (Clua, M.J., Crous, M. et al.) Castellnou Ed. </li>...
Fi 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El vídeo com a recurs didàctic a l'aula de català

2,682 views

Published on

Presentació de la Sílvia Vilaró i Comas del Vídeo com a recurs didàctic per a les classes de català com a llengua estrangera. XXII Jornades per a Professors de Català. Institut Ramon Llull. www.llull.cat. recursoscle.blogspot.com

Published in: Education, Technology

El vídeo com a recurs didàctic a l'aula de català

 1. 1. Explotació didàctica de sèries televisives a l’aula de CLE XXII Jornades Internacionals per a professors de català 24 de juliol de 2008 Sílvia Vilaró i Comas
 2. 2. Per què incorporar el vídeo a l’aula de CLE? <ul><li>Actualitat dels mitjans audiovisuals (MAVS) en el nostre món </li></ul><ul><li>Per les seves funcions didàctiques (com el llenguatge verbal, el llenguatge audiovisual té una sèrie d’aspectes: </li></ul><ul><ul><li>Aspectes morfològics </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes sintàctics </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes semàntics </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes estètics </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes didàctics) </li></ul></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 3. 3. 1. Aspectes morfològics <ul><li>Elements visuals: Imatges </li></ul><ul><li>Elements sonors: </li></ul><ul><ul><li>Música </li></ul></ul><ul><ul><li>Efectes sonors </li></ul></ul><ul><ul><li>Paraules </li></ul></ul><ul><ul><li>Silencis </li></ul></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 4. 4. 2. Aspectes sintàctics <ul><li>Plans, angles, composició... </li></ul><ul><li>Ritme, continuïtat... </li></ul><ul><li>Il·luminació, colors, intensitat del so... </li></ul><ul><li>Moviments de la càmera </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 5. 5. 3. Aspectes semàntics <ul><li>Significat denotatiu </li></ul><ul><li>Significats connotatius </li></ul><ul><li>Recursos estilístics: </li></ul><ul><ul><li>Visuals i lingüístics: El·lipsis, metonímia, hipèrbole, sinècdoque, comparació, metàfora, símbol, personificació, contradicció, hipèrbaton, repetició, alteració, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Només lingüístics: Frases fetes, ironia, onomatopeia, interjecció, exhortació, interrogació retòrica, neologismes, al·lusions, paraules col·loquials, vulgarismes, etc. </li></ul></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 6. 6. 4. Aspectes estètics <ul><li>A banda de la funció n arrativa-descriptiva i sem à ntica, tots els elements formals d’un producte audiovisual tenen una funció estètica. </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 7. 7. 5. Aspectes didàctics <ul><li>Funció MOTIVADORA </li></ul><ul><li>Funció VICARIAL </li></ul><ul><li>Funció INFORMATIVA </li></ul><ul><li>Funció de COMPROVACIÓ </li></ul><ul><li>Funció EXPLICATIVA </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 8. 8. 5. Aspectes didàctics <ul><li>Funció REDUNDANT </li></ul><ul><li>Funció RECREATIVA </li></ul><ul><li>Funció SUGGESTIVA </li></ul><ul><li>Funció ESTÈTICA </li></ul><ul><li>Funció EXPRESSIVA </li></ul><ul><li>Marquès Graells (2000) </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 9. 9. Per a què el vídeo? <ul><li>No només podem explotar-ne el contingut lingüístic (i visual) </li></ul><ul><li>Sinó que ofereix molts aspectes didàctics que fan del vídeo una bona eina per a l’aprenentatge d’aquests exponents lingüístics (funció motivadora, redundant, expressiva, etc.) </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 10. 10. Com seleccionem el material? <ul><li>Visualització prèvia del material per detectar-ne l’explotació potencial a l’aula </li></ul><ul><li>Factors que influeixen en la nostra selecció: </li></ul><ul><ul><li>Suport del material vs. condicions de l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta de recursos disponibles vs. possibilitat d’explotar-los </li></ul></ul><ul><ul><li>Temporització </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres (possible afinitat amb els alumnes, etc.) </li></ul></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 11. 11. <ul><li>A partir d’aquí, cal decidir: </li></ul><ul><ul><li>A quin nivell de llengua s’adreça </li></ul></ul><ul><ul><li>En quin moment de l’aprenentatge s’integra </li></ul></ul><ul><ul><li>Com s’explota </li></ul></ul><ul><ul><li>Temporització </li></ul></ul><ul><ul><li>(Es pot fer servir un mateix material per a diferents nivells en funció, precisament, de la manera com s’exploti) </li></ul></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 12. 12. Un exemple: “Plats bruts” <ul><li>Sèrie d’humor de TV3 </li></ul><ul><li>Realisme de la llengua (redundàncies, espontaneïtat...) </li></ul><ul><li>Llenguatge col·loquial i vulgar </li></ul><ul><li>Personatges arquetípics </li></ul><ul><li>Disponible en DVD o a Internet </li></ul><ul><li>Capítols curts, d’entre 25 i 30 min. </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 13. 13. “ Plats bruts: Tinc una edat” <ul><li>Treball previ del professor </li></ul><ul><ul><li>Preparar un treball previ per a l’alumne que faciliti la comprensió i l’aprenentatge dels continguts </li></ul></ul><ul><li>Treball previ a l’aula o a casa </li></ul><ul><ul><li>Presentació de la sèrie i dels personatges per part del professor </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercicis previs </li></ul></ul><ul><li>Visualització a l’aula </li></ul><ul><li>Treball posterior a l’aula o a casa </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 14. 14. “ Metaobjectius” de l’ús del vídeo a l’aula de CLE <ul><li>Fomentar l’ús dels MAVS per part dels alumnes d’una manera autònoma fora de l’aula  internet! </li></ul><ul><li>Diversificar els recursos didàctics en l’ensenyament del català </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 15. 15. Enllaços d’interès (1) <ul><li>www.edu3.cat </li></ul><ul><li>www.gencat.cat </li></ul><ul><li>www.llull.cat </li></ul><ul><li>www.3alacarta.cat </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 16. 16. Enllaços d’interès (2) <ul><li>Per penjar i compartir vídeos: </li></ul><ul><li>www.youtube.com </li></ul><ul><li>www.video.google.cat </li></ul><ul><li>www.viddler.com </li></ul><ul><li>www.blip.tv </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 17. 17. Enllaços d’interès (3) <ul><li>www.mogulus.com </li></ul><ul><li>www.stickam.com </li></ul><ul><li>video- toolbox </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 18. 18. Bibliografia <ul><li>RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L., “Las funciones de la imagen en la enseñanza”. Edit.Gustavo Gili. Barcelona 1978 </li></ul><ul><li>http :// www.xtec.cat / audiovisuals / sav /saip04/sessio1/ses1index. htm </li></ul><ul><li>http :// dewey.uab.es / pmarques / alfaaudi.htm (La alfabetización audiovisual. Introducción al lenguaje audiovisual. Dr. Pere Marquès Graells, 2000 . UAB) </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 19. 19. Bibliografia <ul><li>Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1,2,3 (Clua, M.J., Crous, M. et al.) Castellnou Ed. </li></ul><ul><li>Llengua catalana. Elemental 1 (Abelló, X., Rodríguez, J.) Ed. Barcanova </li></ul><ul><li>Passos 2 (Roig, N., Daranas, M.) Ed. Octaedro </li></ul>Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull
 20. 20. Fi 

×