Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja web iqgis(3short_small)

270 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja web iqgis(3short_small)

 1. 1. Wzrost przychodów i optymalne koszty Zarządzanie terytorium sprzedaży z iQ●GIS sprzedaży
 2. 2. AGENDAKorzyści dla Twojej organizacjiKilka słów o nas
 3. 3. AGENDAKorzyści dla Twojej organizacjiKilka słów o nas
 4. 4. Co to jest? iQ●GIS Area Sale Management - kompletne rozwiązanie wspieraj ące zarządzanie planowaniem pracy terenowych sił sprzeda ży, obsługi Klienta, serwisu, (Przedstawicieli Handlowych, VanSeller’ów, Merchendiser’ów, Serwisantów,...) Planuj optymalne trasy Twoich Przedstawicieli Handlowych na cały cykl Optymalizuj trasy według atrybutów biznesowych Zarządzaj w prosty i łatwy sposób relacjami Klient-PH Zarządzaj Klientami potencjalnymi
 5. 5. Dostarczane narzędzia iQ●GIS Zarządzanie trasami Zarządzanie Zarządzanie Konfiguracja i Planowanie i relacjami i Klientami Analizy i raporty Użytkownikami i integracja ze Optymalizacja tras potencjalnymi Uprawnieniami źródłami danych
 6. 6. Optymalnie zarządzaj regionami w iQ●GIS Zweryfikuj lokalizację swoich Klientów. Potwierdź przez GPS. Dostarczymy Ci narzędzi automatycznej standaryzacji i79% Weryfikacja położenia geokodowania. Zarządzaj relacjami Twoich Klientów cały czas! Zmiany w relacjach automatycznie trafią do SFA/CRM! Relacje Klienci99% Klient - PH potencjalni Uaktywniaj potencjalnych Klientów, usuwaj nierentownych! Opracuj wizytę. Przypisz z poziomu wybranego punktu kluczowe wska źnikiOpracowaniewizyty opisujące Twojego Klienta
 7. 7. Planuj optymalne trasy wizyt z iQ●GIS Zaplanuj optymalne trasy w oparciu o atrybuty biznesowe, takie jak: • częstotliwość79% Trasy • czas wizyty • czas pracy • wyznaczony dzień tygodnia i przedział czasowy • min/maks liczba punktów w trasie • obowiązkowe miejsca obecności, startu, zakończenia Cały czas masz dostępne narzędzia kontroli realizacji optymalnych planów w cyklu!Kontrola • cząstkowe i całościowe raporty wykonaniatras • automatyczne powiadamianie o statusach planów zagrożonych
 8. 8. Przykładowy proces automatycznegoplanowania Wyznaczony interwał Wyznaczony interwałPrzygotowany Przygotowany Przygotowany Przygotowany w cyklu gdzie w cyklu gdzieoptymalny planoptymalny plan optymalny plan optymalny plan następuje weryfikacja następuje weryfikacja zrealizowanych i i zrealizowanych doplanowanie doplanowanie nieodbytych wizyt nieodbytych wizyt Oś czasu Plan/cykl x ----- Cykl: 1 miesiąc Plan/cykl x ----- x ----- x ----- x ----- x ----- Wizyty Wizyty Wizyty Wizyty Start Start End End Optymalizacja Optymalizacja Optymalizacja Optymalizacja Optymalizacja Optymalizacja Optymalizacja Optymalizacja Optymalizacja Optymalizacja Początek cyklu Początek cyklu Koniec cyklu Koniec cyklu
 9. 9. Bądź na bieżąco - iQ●GIS Area SalesManagement Informacje dostępne od ręki:Raporty • wykresy drill-down • wskaźniki bezpośrednio na mapie • filtry i tabele
 10. 10. Wymiana danych i administracja w iQ●GIS Połącz się z posiadanym źródłem danych: system do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), system do zarządzania relacjami z Klientem stacjonarny i mobilny (CRM, SFA), system raportowania99% Integracja Wymiana danych odsprzedaży, zewnętrzne bazy danych, ... Wymianę danych dzięki statusom integracji masz zawsze pod kontrolą. Skonfiguruj Użytkowników, ich role i uprawnienia.Konfiguracja Nadawanie uprawnień Każdy Użytkownik otrzymuje tyle funkcji, ile jest niezbędnych do realizacji jego zadań Dostęp do narzędzi sięga aż do Przedstawiciela Handlowego UżytkownicDrzewoorganizacji y
 11. 11. Damy Ci aż tyle, co potrzebujesz! Przykładowy widok panelu Użytkownika Przykładowy widok panelu Administratora
 12. 12. Korzyści, o których mówią nasi Klienci• Charakterystyka organizacji • Firma z branży FMCG potencjalny wzrost liczby wizyt 24,8% • Ponad 8 terytoriów wzrost powtarzalności wizyt • 60 PH• Założenia: optymalizacja tras 50,69% zaoszczędzonych kilometrów • Liczba PH - 6 • Wielkość bazy 1620 PSD do 21% oszczędności czasu • Cykl - 1 miesiąc / częstotliwość 4,2,1• Charakterystyka organizacji 37% więcej wizyt u nowych Klientów • Firma z branży Dobra Konsumpcyjne • Ponad 5 terytoriów • Kanał 1: 50 PH 43,97% zaoszczędzonych kilometrów• Założenia: optymalizacja tras • Liczba badanych PH - 6 • Wielkość bazy 1264 PSD 29% dodatkowych oszczędności z • Cykl - 3 miesiące przeprojektowanych regionów sprzedaży• Charakterystyka organizacji 29,7 % zaoszczędzonych kilometrów • Firma z branży FMCG • 16 terytoriów • 120 PH 10 % zaoszczędzonego czasu• Założenia: optymalizacja tras • Liczba PH - 120 30 % więcej wizyt, 11 % większa ilość aktywnych PSD • Wielkość bazy 40 000 PSD • Cykl - 1 miesiąc ponad 9 % zwiększenie sprzedaży
 13. 13. AGENDAKorzyści dla Twojej organizacjiKilka słów o nas
 14. 14. Kim jesteśmy?• Innowacyjne środowisko rozwoju -• Doś wiadczenie i wiedza - kompetencje w prowadzeniu projektów i wdrażaniu rozwiązań wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP, CRM, SFA, BI, ...)• Specjalizacja - optymalizacja procesów zarządzania sprzedażą i logistyką, szczególnie optymalizacja tras i terytoriów sprzedaży• Pozycjonowanie - producent rozwiązań iQ●GIS i dostawca rozwiązań biznesowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw• Klienci - przedsiębiorstwa posiadające terytorialnie wyznaczoną strukturę działania dla zespołów działu sprzedaży, vansellingu, merchendiser’ów, serwisantów, etc.
 15. 15. Kim jesteśmy?
 16. 16. Wyróżnienia i rozwójInnofirma - Parkowe Orły 2011, organizowanym przez Stowarzyszenie Audyt Innowacji 2011, w zakresie strategii, produktów i usług.Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsi ębiorczo ści w Polsce
 17. 17. Dołącz do nas • Udostępniamy rozwiązanie w modelu usługowym SaaS (ang. System as a Service) • Zapewnimy dostępność systemu na poziomie 99,99% przez nasze Data Center • Zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych - udostępniamy dostęp do systemu przez kanał VPN lub za pomocą SSL • Będziemy z Tobą przez cały czas trwania umowy: • świadczymy pełne wsparcie techniczne i Help Desk dla Użytkowników Końcowych • otrzymujesz aktualizację systemu i map cyfrowych
 18. 18. Dziękuję za uwagę Wojciech Adamowski Mail: wadamowski@iqsolution.pl Tel.: +48 691 44 57 75

×