Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvorfor IPv6 nå?: Ørnulf Storm, Seksjonsleder, Post- og Teletilsynet

812 views

Published on

Hvorfor IPv6 nå?: Ørnulf Storm, Seksjonsleder, Post- og Teletilsynet

IKT-Norge IPv6 forum IPV6 konferanse 23 & 24 mai 2011

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvorfor IPv6 nå?: Ørnulf Storm, Seksjonsleder, Post- og Teletilsynet

 1. 1. Hvorfor IPv6 nå? - og hva skjer?Oslo, 23. mai 2011Seksjonssjef Ørnulf StormPost- og teletilsynet
 2. 2. Hvorfor er Internett viktig?•  Utviklet seg fra å være et forskningsnettverk til en sentral infrastruktur med avgjørende betydning for alle samfunnsfunksjoner.•  Vital betydning for sosial, økonomisk og kulturell vekst.•  Antall brukere passerer 2 milliarder i 2011.
 3. 3. Internettadresser – enbegrenset resurs!•  Dagens internettadresser er i ferd med å bli brukt opp.•  Alle tilgjengelige adresseblokker er nå tildelt av ICANN/IANA.•  I slutten av 2011 vil RIPE NCC være tomme og internettaktører vil ikke lenger kunne få tildelt IPv4 adresser.•  Vi må nå starte planleggingen med å innføre den nye versjonen av internettadresser (IPv6).
 4. 4. Hvorfor IPv6 nå?•  Samfunnet er blitt avhengige av Internett, både økonomisk, kulturelt og sosialt.•  Tomt for IPv4-adresser i 2011, flere brukere og utvikling av nye tjenester derfor avhengig av IPv6.•  Sikre norske internettaktørers konkurranseevne.•  Mindre kostnader med en godt planlagt innføring av IPv6.•  IPv6 den eneste langsiktige løsningen for fortsatt vekst av brukere og tjenester på Internett.
 5. 5. Hvorfor skal myndighetene bryseg med dette?•  Ekomlovens formål er å sikre ”framtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester”.•  Samfunnets avhengighet av Internett•  SD og PT har et ansvar for å legge til rette for nye tjenester på Internett.•  Et ansvar for å sikre at Internett fortsetter å være sikkert og tilgjengelig og en drivkraft til sosial og økonomisk vekst i Norge.•  Myndigheter må ta en aktiv rolle for at overordnede målsetninger for Internett nås.
 6. 6. Regulatorisk tilnærming•  Offentlig-privat samarbeid•  Regulere kun der det er nødvendig•  Innføring av IPv6 må styres av markedsøkonomiske prinsipper så lenge det overordnede målet nås.•  PT skal være en katalysator for samarbeid på tvers av internettaktører og ulike interesser.
 7. 7. Hva skjer?•  Nasjonalt møte 28. oktober 2010. Statssekretær Bartnes i SD åpnet møte og stor del av internettbransjen var tilstede.•  Oktober/November 2010 - Flere internettleverandører kunngjør at de har startet aktiviteter knyttet til IPv6.•  Januar 2011 - Oppdrag fra Samferdselsdepartementet til PT å starte nasjonalt samarbeidsforum.•  Mars 2011 - Oppstartsmøte i samarbeidsforum. Mange gode innspill fra aktørene.•  Mars 2011 - PT oppfordrer FAD til å stille krav til IPv6 i det offentlige•  Mai 2011 - IKT-Norge arrangerer IPv6 forum
 8. 8. IPv6 i det offentlige!•  Mars 2011 - Sterkt signal fra deltagere i nasjonalt samarbeidsforum - det offentlige bør stille krav til IPv6.•  Mars 2011 - PT sender brev til FAD og DIFI og oppfordrer til at dette vurderes.•  April 2011 - FAD gir tilbakemelding på at dette skal vurderes sammen med DIFI.•  Mai 2011 - DIFI utarbeider forslag til krav.
 9. 9. IPv6 i det offentlige –forslaget fra DIFI•  Alt IT-utstyr det offentlige anskaffer bør ha støtte for IPv4 og IPv6. Dette gjelder både programvare og maskinvare.•  Alle nye offentlige nettsider og elektroniske tjenester bør ha støtte for IPv4 og IPv6 og være i stand til å kommunisere over begge typer nettverk. Hvis nettsiden eller tjenestene inkluderer eller er avhengig av nettverksparametre som en del av sin operasjon, skal løsningen ha støtte for konfigurasjon av IPv6 parametre.•  IT-tjenester som det offentlige kjøper bør ha støtte for IPv4 og IPv6.•  Løsningene bør ikke ha store funksjonelle forskjeller på grunn av bruk av IPv4 eller IPv6. Brukerne av løsningen bør ikke oppleve store forskjeller ved bruk av de ulike protokollene.
 10. 10. •  Det nytter å samarbeide!!

×