Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projektas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra  Kodėl verta vaiką vesti į darželį?       Prof. O.Monkev...
Neuronų jungčių augimas (iki 2 m.)ir retinimas (iki 5 m.)
Po gimimobręstančių vaikosmegenų nuotrauka
Kas gali paskatinti sėkmingą     vaiko raidą?• Išmani šeima.• Vaiko ir mamos, tėčio mokyklėlės.• Ankstyvasis vaiko ga...
IQ tinkamos aplinkos poveikyje gali būti 15-16 ar net daugiau vienetų aukštesnis
Intelekto plėtros intervalas – genų nulemtas intelekto intervalas  tarp galimos aukščiausios ir     žemiausios rib...
Dvigubo palankumo irdvigubo nepalankumo   dėsnis
Kai kuriems vaiko gebėjimams irįgūdžiams atsirasti bei tobulėtisusidaro dvigubo palankumo sąlygos: ♦ vaikas iš tėvų pavel...
Kai kuriems vaiko gebėjimamsatsirasti bei tobulėti susidaro dvigubonepalankumo sąlygos: ♦ vaikas iš tėvų paveldi ribotasg...
Kas gali vaikui padėti įveikti dvigubonepalankumo sąlygas? ♦ profesionalus ugdymas įstaigoje –pvz., muzikos pedagogas; ♦ į...
Socialinis mobilumas -išsiveržimas iš žemosocialinio sluoksnio
Tyrimai rodo, kad vaikai iš skurdoaplinkos išsiveržia tik tuomet, kai jiems    garantuojamas kokybiškas  ikimokyklinis...
Iki 3 m. vaikas mokosi užmegzti artimą asmeninį  ryšį su artimaisiais, nuo3 m. – mokosi atsiskirti nuo      artimųjų
O jeigu atsiskirti reikia daug     anksčiau?
Vaikas perkelia prieraišumą  nuo tėvų pedagogui, jeigu....Drąsus energingas       Jautrus vaikas vaikas:     ...
Auksinė kokybiškobendravimo valanda
Tėvai rūpinasi „Ar neprarasime artimoemocinio ryšio su vaiku, jeigu jis visą dieną praleis ugdymo įstaigoje?” „Gal jis my...
Žaisti vaidmeniniusžaidimus, mokytis lyderiauti  palankesnės sąlygos  bendraamžių būryje
Ko vaikas mokosi žaisdamas• Kitą palaikančio elgesio. Palaiko sumanymus ir kt.• Diplomatiško elgesio. Bando pasiekti savo...
Ko vaikas mokosi draugaudamas?• Mokosi empatijos – suprasti kitą, įsijausti į kito būseną.• Vaikai kritiškesni draugo poe...
Ikimokyklinio ugdymo  pridėtinė vertė
Ikimokyklinės įstaigos lankymo poveikis vaiko mokyklinei sėkmei        (OECD duomenys)   Lankiusieji     ...
Ikimokyklinės įstaigos lankymo   poveikis vaiko gyvenimo sėkmei          (K. Schulman, 2005)Lankiusieji (sulau...
1 JAV dolerio investavimas į ikimokyklinį ugdymą sukuria 16,14 JAV dolerio pridedamąją vertę per metus: 80  proc. naudos ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kodėl verta vaiką vesti į darželį?

1,765 views

Published on

Prof. O. Monkevičienės paskaita parodoje "Vaikų šalis" 2012-11-24

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kodėl verta vaiką vesti į darželį?

 1. 1. Projektas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra Kodėl verta vaiką vesti į darželį? Prof. O.Monkevičienė, LEU
 2. 2. Neuronų jungčių augimas (iki 2 m.)ir retinimas (iki 5 m.)
 3. 3. Po gimimobręstančių vaikosmegenų nuotrauka
 4. 4. Kas gali paskatinti sėkmingą vaiko raidą?• Išmani šeima.• Vaiko ir mamos, tėčio mokyklėlės.• Ankstyvasis vaiko gabumų ugdymas (pvz., muzikos).• Motinystės įgūdžių grupės.• Socialinės rizikos šeimų vaikų iki trejų metų kokybiškas ugdymas įstaigose.• Įvairiapusis vaiko ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje (fizinis, kalbos, socialinis, pažinimo, meni
 5. 5. IQ tinkamos aplinkos poveikyje gali būti 15-16 ar net daugiau vienetų aukštesnis
 6. 6. Intelekto plėtros intervalas – genų nulemtas intelekto intervalas tarp galimos aukščiausios ir žemiausios ribos.Augimo ir ugdymosi aplinkos kokybė nulemia, kiek pasieks asmuo.Intervalo ribos: 20-25 IQ įverčiai (Weinberg, 1989)Capron ir Duyme,1989 tyrimai su įvaikintais 38 prancūzais vaikais (15-16 IQ skirtumas)
 7. 7. Dvigubo palankumo irdvigubo nepalankumo dėsnis
 8. 8. Kai kuriems vaiko gebėjimams irįgūdžiams atsirasti bei tobulėtisusidaro dvigubo palankumo sąlygos: ♦ vaikas iš tėvų paveldi gerasgenetines gabumų raidos prielaidas(pvz., muzikines); ♦ auga šių įgimtų gabumų prielaidųplėtotei palankioje aplinkoje (nes tėvaidomisi muzika, patys muzikuoja irskatina tai daryti vaiką).
 9. 9. Kai kuriems vaiko gebėjimamsatsirasti bei tobulėti susidaro dvigubonepalankumo sąlygos: ♦ vaikas iš tėvų paveldi ribotasgenetines gabumų raidos prielaidas(pvz., muzikines); ♦ auga šių įgimtų gabumų prielaidųplėtotei nepalankioje aplinkoje (tėvaineteikia reikšmės muzikai, neskatinavaiko muzikuoti ir nemoka to daryti).
 10. 10. Kas gali vaikui padėti įveikti dvigubonepalankumo sąlygas? ♦ profesionalus ugdymas įstaigoje –pvz., muzikos pedagogas; ♦ įvairiapusiškas kokybiškasugdymas įstaigoje, skiriantpakankamai dėmesio visoms vaikougdymosi sritims.H.Gardnerio daugialypio intelektoteorija, Regijo Emilija sistema
 11. 11. Socialinis mobilumas -išsiveržimas iš žemosocialinio sluoksnio
 12. 12. Tyrimai rodo, kad vaikai iš skurdoaplinkos išsiveržia tik tuomet, kai jiems garantuojamas kokybiškas ikimokyklinis ir tolesnis ugdymasIšeitis – ugdyti asmenines vaiko galias (tiek intelektines, tiek ir kitas).Ugdymas turi būti orientuotas į maksimalius pasiekimus pagal konkretaus vaiko galimybes (ne „ganyti”, bet ugdyti).Būtina užtikrinti vaiko gerovę, plėtoti pasitikėjimą savimi
 13. 13. Iki 3 m. vaikas mokosi užmegzti artimą asmeninį ryšį su artimaisiais, nuo3 m. – mokosi atsiskirti nuo artimųjų
 14. 14. O jeigu atsiskirti reikia daug anksčiau?
 15. 15. Vaikas perkelia prieraišumą nuo tėvų pedagogui, jeigu....Drąsus energingas Jautrus vaikas vaikas: • Trumpai• Žvelgti tiesiai vaikui į žvilgterėti, šyptelėti. akis, šypsotis Vaikui priprantant prie maždaug tokiais laiko pedagogo žvilgsniai ir intervalais, kaip tai šypsenos tampa daro vaikas. ilgesni, dažnesni.• Kol mama (tėtis) • Trumpai paliesti šalia, paimti vaiką ant rankutę, paglostyti, kai rankų, aprodyti vaikas ant mamos rankų. žaislus, grupę. Pabandyti paimti ant• Maloniai kalbinti, žaisti rankų. su vaiku. • Palengva sudominti žaidimais. ....pedagogas prisitaikys prie vaiko bendravimo ritmo
 16. 16. Auksinė kokybiškobendravimo valanda
 17. 17. Tėvai rūpinasi „Ar neprarasime artimoemocinio ryšio su vaiku, jeigu jis visą dieną praleis ugdymo įstaigoje?” „Gal jis mylės pedagogę, o ne mus”Išeitis: ne mažiau kaip valandakokybiško bendravimo namuose♦ Dėmesys skiriamas tik vaikui „veidas prieš veidą”.♦ Žaidžiama ir veikiama tai, ko nori vaikas.♦ Sukuriama džiugi, maloni artimumo atmosfera.
 18. 18. Žaisti vaidmeniniusžaidimus, mokytis lyderiauti palankesnės sąlygos bendraamžių būryje
 19. 19. Ko vaikas mokosi žaisdamas• Kitą palaikančio elgesio. Palaiko sumanymus ir kt.• Diplomatiško elgesio. Bando pasiekti savo tikslų, nepažeisdamas kitų poreikių, tardamasis ir derindamasis su kitais.• Pasitikėjimo savimi. Žaidėjas turi pasitikėti savimi, užtikrintai siūlyti idėjas.• Pagalbos, paslaugos prašymo bei teikimo. Žaidime tai privalumas.• Kitų supratimo. Žaisdami vaikai iš gestų, mimikos, intonacijos turi suprasti kitų norus, idėjas, pritarimą ar protestą.
 20. 20. Ko vaikas mokosi draugaudamas?• Mokosi empatijos – suprasti kitą, įsijausti į kito būseną.• Vaikai kritiškesni draugo poelgiams ir žodžiams, nei kitų vaikų elgesiui.• Vardan draugystės mokosi savireguliacijos – kontroliuoti, ką sako, ką ir kaip daro.
 21. 21. Ikimokyklinio ugdymo pridėtinė vertė
 22. 22. Ikimokyklinės įstaigos lankymo poveikis vaiko mokyklinei sėkmei (OECD duomenys) Lankiusieji Nelankiusieji• Mokyklai brandūs – • Mokyklai brandūs – 96 proc. 25 proc.• Pauglystėje • Pauglystėje motyvuoti mokytis – motyvuoti mokytis – 60 proc. 38 proc.• Įgijusiųjų aukštąjį • Įgijusiųjų aukštąjį išsilavinimą – 78 išsilavinimą – 60 proc. proc.
 23. 23. Ikimokyklinės įstaigos lankymo poveikis vaiko gyvenimo sėkmei (K. Schulman, 2005)Lankiusieji (sulaukę 27 m.) Nelankiusieji (sulaukę 27 m.) • Turi nuosavus • Turi nuosavus namus – 27 proc. namus – 5 proc. • Turi automobilius – • Turi automobilius– 73 proc. 59 proc. • Išlaikomi šeimos • Įgijusiųjų aukštąjį narių – 2 proc. išsilavinimą – 16 proc.
 24. 24. 1 JAV dolerio investavimas į ikimokyklinį ugdymą sukuria 16,14 JAV dolerio pridedamąją vertę per metus: 80 proc. naudos tenka visuomenei ir 20 proc. asmeniui. (Larry Schweinhart, 2008). Harvardo-Tenesio eksperimentas:Gero vaikų darželio pedagogo darbas per metus vertas 320 tūkstančių dolerių (A.Čekuolis. Faktai ir šypsenos, 2012)

×