Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kodėl verta vaiką vesti į darželį?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Kodėl verta vaiką vesti į darželį? (19)

Advertisement

More from Projektas "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" (8)

Advertisement

Kodėl verta vaiką vesti į darželį?

 1. 1. Projektas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra Kodėl verta vaiką vesti į darželį? Prof. O.Monkevičienė, LEU
 2. 2. Neuronų jungčių augimas (iki 2 m.) ir retinimas (iki 5 m.)
 3. 3. Po gimimo bręstančių vaiko smegenų nuotrauka
 4. 4. Kas gali paskatinti sėkmingą vaiko raidą? • Išmani šeima. • Vaiko ir mamos, tėčio mokyklėlės. • Ankstyvasis vaiko gabumų ugdymas (pvz., muzikos). • Motinystės įgūdžių grupės. • Socialinės rizikos šeimų vaikų iki trejų metų kokybiškas ugdymas įstaigose. • Įvairiapusis vaiko ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje (fizinis, kalbos, socialinis, pažinimo, meni
 5. 5. IQ tinkamos aplinkos poveikyje gali būti 15-16 ar net daugiau vienetų aukštesnis
 6. 6. Intelekto plėtros intervalas – genų nulemtas intelekto intervalas tarp galimos aukščiausios ir žemiausios ribos. Augimo ir ugdymosi aplinkos kokybė nulemia, kiek pasieks asmuo. Intervalo ribos: 20-25 IQ įverčiai (Weinberg, 1989) Capron ir Duyme,1989 tyrimai su įvaikintais 38 prancūzais vaikais (15-16 IQ skirtumas)
 7. 7. Dvigubo palankumo ir dvigubo nepalankumo dėsnis
 8. 8. Kai kuriems vaiko gebėjimams ir įgūdžiams atsirasti bei tobulėti susidaro dvigubo palankumo sąlygos: ♦ vaikas iš tėvų paveldi geras genetines gabumų raidos prielaidas (pvz., muzikines); ♦ auga šių įgimtų gabumų prielaidų plėtotei palankioje aplinkoje (nes tėvai domisi muzika, patys muzikuoja ir skatina tai daryti vaiką).
 9. 9. Kai kuriems vaiko gebėjimams atsirasti bei tobulėti susidaro dvigubo nepalankumo sąlygos: ♦ vaikas iš tėvų paveldi ribotas genetines gabumų raidos prielaidas (pvz., muzikines); ♦ auga šių įgimtų gabumų prielaidų plėtotei nepalankioje aplinkoje (tėvai neteikia reikšmės muzikai, neskatina vaiko muzikuoti ir nemoka to daryti).
 10. 10. Kas gali vaikui padėti įveikti dvigubo nepalankumo sąlygas? ♦ profesionalus ugdymas įstaigoje – pvz., muzikos pedagogas; ♦ įvairiapusiškas kokybiškas ugdymas įstaigoje, skiriant pakankamai dėmesio visoms vaiko ugdymosi sritims. H.Gardnerio daugialypio intelekto teorija, Regijo Emilija sistema
 11. 11. Socialinis mobilumas - išsiveržimas iš žemo socialinio sluoksnio
 12. 12. Tyrimai rodo, kad vaikai iš skurdo aplinkos išsiveržia tik tuomet, kai jiems garantuojamas kokybiškas ikimokyklinis ir tolesnis ugdymas Išeitis – ugdyti asmenines vaiko galias (tiek intelektines, tiek ir kitas). Ugdymas turi būti orientuotas į maksimalius pasiekimus pagal konkretaus vaiko galimybes (ne „ganyti”, bet ugdyti). Būtina užtikrinti vaiko gerovę, plėtoti pasitikėjimą savimi
 13. 13. Iki 3 m. vaikas mokosi užmegzti artimą asmeninį ryšį su artimaisiais, nuo 3 m. – mokosi atsiskirti nuo artimųjų
 14. 14. O jeigu atsiskirti reikia daug anksčiau?
 15. 15. Vaikas perkelia prieraišumą nuo tėvų pedagogui, jeigu.... Drąsus energingas Jautrus vaikas vaikas: • Trumpai • Žvelgti tiesiai vaikui į žvilgterėti, šyptelėti. akis, šypsotis Vaikui priprantant prie maždaug tokiais laiko pedagogo žvilgsniai ir intervalais, kaip tai šypsenos tampa daro vaikas. ilgesni, dažnesni. • Kol mama (tėtis) • Trumpai paliesti šalia, paimti vaiką ant rankutę, paglostyti, kai rankų, aprodyti vaikas ant mamos rankų. žaislus, grupę. Pabandyti paimti ant • Maloniai kalbinti, žaisti rankų. su vaiku. • Palengva sudominti žaidimais. ....pedagogas prisitaikys prie vaiko bendravimo ritmo
 16. 16. Auksinė kokybiško bendravimo valanda
 17. 17. Tėvai rūpinasi „Ar neprarasime artimo emocinio ryšio su vaiku, jeigu jis visą dieną praleis ugdymo įstaigoje?” „Gal jis mylės pedagogę, o ne mus” Išeitis: ne mažiau kaip valanda kokybiško bendravimo namuose ♦ Dėmesys skiriamas tik vaikui „veidas prieš veidą”. ♦ Žaidžiama ir veikiama tai, ko nori vaikas. ♦ Sukuriama džiugi, maloni artimumo atmosfera.
 18. 18. Žaisti vaidmeninius žaidimus, mokytis lyderiauti palankesnės sąlygos bendraamžių būryje
 19. 19. Ko vaikas mokosi žaisdamas • Kitą palaikančio elgesio. Palaiko sumanymus ir kt. • Diplomatiško elgesio. Bando pasiekti savo tikslų, nepažeisdamas kitų poreikių, tardamasis ir derindamasis su kitais. • Pasitikėjimo savimi. Žaidėjas turi pasitikėti savimi, užtikrintai siūlyti idėjas. • Pagalbos, paslaugos prašymo bei teikimo. Žaidime tai privalumas. • Kitų supratimo. Žaisdami vaikai iš gestų, mimikos, intonacijos turi suprasti kitų norus, idėjas, pritarimą ar protestą.
 20. 20. Ko vaikas mokosi draugaudamas? • Mokosi empatijos – suprasti kitą, įsijausti į kito būseną. • Vaikai kritiškesni draugo poelgiams ir žodžiams, nei kitų vaikų elgesiui. • Vardan draugystės mokosi savireguliacijos – kontroliuoti, ką sako, ką ir kaip daro.
 21. 21. Ikimokyklinio ugdymo pridėtinė vertė
 22. 22. Ikimokyklinės įstaigos lankymo poveikis vaiko mokyklinei sėkmei (OECD duomenys) Lankiusieji Nelankiusieji • Mokyklai brandūs – • Mokyklai brandūs – 96 proc. 25 proc. • Pauglystėje • Pauglystėje motyvuoti mokytis – motyvuoti mokytis – 60 proc. 38 proc. • Įgijusiųjų aukštąjį • Įgijusiųjų aukštąjį išsilavinimą – 78 išsilavinimą – 60 proc. proc.
 23. 23. Ikimokyklinės įstaigos lankymo poveikis vaiko gyvenimo sėkmei (K. Schulman, 2005) Lankiusieji (sulaukę 27 m.) Nelankiusieji (sulaukę 27 m.) • Turi nuosavus • Turi nuosavus namus – 27 proc. namus – 5 proc. • Turi automobilius – • Turi automobilius– 73 proc. 59 proc. • Išlaikomi šeimos • Įgijusiųjų aukštąjį narių – 2 proc. išsilavinimą – 16 proc.
 24. 24. 1 JAV dolerio investavimas į ikimokyklinį ugdymą sukuria 16,14 JAV dolerio pridedamąją vertę per metus: 80 proc. naudos tenka visuomenei ir 20 proc. asmeniui. (Larry Schweinhart, 2008). Harvardo-Tenesio eksperimentas: Gero vaikų darželio pedagogo darbas per metus vertas 320 tūkstančių dolerių (A.Čekuolis. Faktai ir šypsenos, 2012)

×