Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Gražinos Šeibokienes pranešimas (20)

Advertisement

Gražinos Šeibokienes pranešimas

 1. 1. Projekto “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” II etapas Gražina Šeibokienė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja 2012 m. sausio 20 d. Vilnius
 2. 2. Projekto II etapo siekiai Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinti socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių
 3. 3. Projekto II etapo siekiai Užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų . ugdymosi poreikius
 4. 4. Pagrindinės veiklų kryptys: informavimas/konsultavimas, motyvavimas, nuostatų ir praktikos keitimas
 5. 5. Konsultacinė pagalba
 6. 6. Finansinis rėmimas
 7. 7. Mokymai Stažuotės
 8. 8. Metodinė medžiaga
 9. 9. Gerosios patirties sklaida
 10. 10. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumas padidės: mieste 3 proc., kaime 8 proc.
 11. 11. Ne mažiau kaip 20 proc. įstaigų taikys įvairius, šeimai patrauklius, lanksčius organizacinius modelius: pvz. sutrumpintos dienos, kelių dienų per savaitę, savaitgalio, sezoninės įstaigos ir grupės; įvairius vaikų ugdymo(-si) poreikius atliepiantys (pritaikytos programos, individualizuotos veiklos ir kt.)
 12. 12. Ne mažiau kaip 20 savivaldybių teiks koordinuotą kompleksinę pagalbą vaikui ir jo tėvams
 13. 13. Įsikurs ne mažiau kaip 50 nevalstybinių darželių
 14. 14. Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa
 15. 15. Parengti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų aprašai
 16. 16. Parengtos ir išleistos ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo rekomendacijos
 17. 17. Naujas kompetencijas įgis ir patobulins 3380 asmenų Tapyba ant šilko- iš interneto Bociule
 18. 18.  Visą projekto vykdymo laikotarpį ir jam pasibaigus veiks portalas www.ikimokyklinis.lt  Bus sukurti 2 metodiniai filmai

×