Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gražinos Šeibokienes pranešimas

1,995 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gražinos Šeibokienes pranešimas

 1. 1. Projekto“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” II etapas Gražina Šeibokienė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja 2012 m. sausio 20 d. Vilnius
 2. 2. Projekto II etapo siekiaiDidinti ikimokyklinio ugdymoprieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinti socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių
 3. 3. Projekto II etapo siekiai Užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimopagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų . ugdymosi poreikius
 4. 4. Pagrindinės veiklų kryptys:informavimas/konsultavimas,motyvavimas,nuostatų ir praktikos keitimas
 5. 5. Konsultacinė pagalba
 6. 6. Finansinis rėmimas
 7. 7. MokymaiStažuotės
 8. 8. Metodinė medžiaga
 9. 9. Gerosiospatirties sklaida
 10. 10. Ikimokyklinio ugdymoprieinamumas padidės:mieste 3 proc.,kaime 8 proc.
 11. 11. Ne mažiau kaip 20 proc. įstaigų taikys įvairius, šeimai patrauklius, lanksčius organizacinius modelius:pvz. sutrumpintos dienos, kelių dienų per savaitę, savaitgalio, sezoninės įstaigos ir grupės; įvairius vaikų ugdymo(-si) poreikius atliepiantys (pritaikytos programos,individualizuotos veiklos ir kt.)
 12. 12. Ne mažiau kaip 20savivaldybių teiks koordinuotą kompleksinę pagalbą vaikui ir jo tėvams
 13. 13. Įsikurs ne mažiau kaip 50 nevalstybinių darželių
 14. 14. Atnaujintapriešmokyklinio ugdymo programa
 15. 15. Parengti ikimokyklinioamžiaus vaikų ugdymo pasiekimų aprašai
 16. 16. Parengtos ir išleistosikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo rekomendacijos
 17. 17. Naujas kompetencijas įgis ir patobulins 3380 asmenųTapyba ant šilko- iš interneto Bociule
 18. 18.  Visą projekto vykdymo laikotarpį ir jam pasibaigus veiks portalas www.ikimokyklinis.lt Bus sukurti 2 metodiniai filmai

×