Rozpočet pre rok 2014 a dlhová brzda | Peter Gonda, KI

666 views

Published on

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a týždenník .týždeň organizovali dňa 21. novembra 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave diskusiu na tému Rozpočet pre rok 2014 a dlhová brzda. Videozáznam nájdete na www.konzervativizmus.sk

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
157
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rozpočet pre rok 2014 a dlhová brzda | Peter Gonda, KI

 1. 1. Vládna rozpočtová nezodpovednosť PETER GONDA Konzervatívny klub Rozpočet pre rok 2014 a dlhová brzda (Bratislava, 21.11.2013)
 2. 2. Východiská Prehlbovaná dlhová kríza v eurozóne 26000 Verejný dlh eurozóny na 1 obyvateľa 160 Verejný dlh / HDP v krajinách eurozóny ku koncu roka 2012 140 120 22000 100 eur % 18000 80 60 40 14000 20 2008 2009 Zdroj: Eurostat (2013) 2010 2011 2012 EE LU SK FI SI NL MT AT DE ES CY FR BE IE PT IT EL 0 10000 Zdroj: Eurostat (2013)
 3. 3. Východiská Zaťaté vládne rozpočtové sekery v krajinách eurozóny Saldo verejných financií v krajinách eurozóny v roku 2012 DE EE LU FI AT 1 0 -1 % HDP -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 Zdroj: Eurostat (2013) IT MT BE SI NL SK FR CY PT IE EL ES
 4. 4. Východiská Nízka produkčná schopnosť v eurozóne Reálna medziročná zmena HDP v eurozóne (priemer), v Nemecku a vo Francúzsku 5,0 4,0 3,0 2,0 % 1,0 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 2008 2009 2011 2012 DE Zdroj: Eurostat (2013) 2010 FR 2013* EA17
 5. 5. Východiská Rýchly rast verejného dlhu a dlhová brzda na Slovensku 40000 Verejný dlh Slovenska k HDP Verejný dlh na Slovensku 55 mil. eur 35000 50 45 30000 40 25000 35 20000 % 30 25 15000 20 15 10000 10 5000 0 2008 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 OS 2011 Zdroj MF SR (2013) 2012 2013 OS
 6. 6. Hodnotenie vládneho návrhu Plánované zvyšovanie verejného dlhu (vyšší nárast dlhu v roku 2014 ako v predchádzajúcom roku) Medziročné zmeny verejného dlhu SR 3500 3000 mil. eur 2500 % 2000 1500 1000 500 0 2013 2014 2015 2016 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 Verejný dlh Slovenska k HDP 2013 OS 2014 Zdroj: MF SR (2013), RRZ (2013), prepočty autora 2015 2016
 7. 7. Hodnotenie vládneho návrhu Riziká vyššieho dlhu (aj stredno a dlhodobejšie), napríklad: - splátky „návratných finančných výpomocí“ Cargom, Vodohospodárskou výstavbou a - iné jednorazové transakcie medzi spoločnosťami so št. účasťou a vládou (dividendy), kryté úvermi (ZSE, SPP,..) - vklady štátu do základného imania SZRB a Eximbanky - podmienené záväzky (napr. z arbitráží), celkom 2,1 mld. € - záväzky nemocníc, nižšia úspora ESO (EK, RRZ) - zmeny podľa novej metodiky ESA - záväzky z členstva Slovenska v ESM a - dlhodobo implicitné záväzky (takmer 230 % HDP)
 8. 8. Hodnotenie vládneho návrhu Osobitné riziko: primárne deficity 2013 OS 2014 2015 2016 0 -200 mil. eur -400 -600 -800 -1000 -1200 Poznámka: Roky 2015 a 2016 rozpočtované bez dodatočných opatrení Zdroj: MF SR (2013), RRZ (2013), prepočty autora
 9. 9. Hodnotenie vládneho návrhu Naplánované deficity verejných financií (deficit v roku 2014 na takmer rovnakej úrovni ako v r. 2013) Rozpočtované saldá bez Cielené rozpočtované saldá (za dodatočných konsolidačných úprav predpokladu dodatočných úprav) 2013 OS 2014 2015 2013 OS 2016 -1000 -1000 mil. eur 0 mil. eur 0 -2000 -2000 -3000 -3000 Zdroj: MF SR (2013) 2014 2015 2016
 10. 10. Hodnotenie vládneho návrhu Štrukturálne deficity verejných financií (rok 2014: vyšší štrukturálny deficit ako v predchádzajúcom roku) Štrukturálne saldo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) 2013 OS 2014 Štrukturálne saldo podľa Európskej komisie (EK) 2015 2013 OS 2015 -1 -2 % HDP 0 -1 % HDP 0 2014 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (2013), Európska komisia (2013)
 11. 11. Hodnotenie vládneho návrhu Medzera medzi verejnými výdavkami a príjmami (rok 2014: spoliehanie sa zvýšenie príjmov, s analogickým zvýšením verejných výdavkov) 30000 Verejné príjmy Verejné výdavky mil. eur 28000 26000 24000 22000 20000 2013 OS 2014 2015 2016 Zdroj: MF SR (2013)
 12. 12. Hodnotenie vládneho návrhu Snaha o získanie verejných príjmov: - z jednorazových a dočasných opatrení - dodatočným zdanením a na úkor podnikania - napríklad daňové licencie pre obchodné spoločnosti (aj v strate) - osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach NIE viditeľnejšie úspory a štrukturálne zmeny na výdavkovej strane
 13. 13. Hodnotenie vládneho návrhu Zvyšuje výdavky a ponecháva ich deformovanú štruktúru: - udržiava nadmernú spotrebu a administratívu zvyšuje počet zamestnancov v štátnych rozpočtových organizáciách o vyše 5000 (napr. zamestnancov v štátnej službe o 1400) - dotácie a iné transfery do podnikateľskej sféry (vrát. investičných stimulov, dotácií štátnym spoločnostiam,..) - neadresný a príliš štedrý sociálny systém (vrátane univerzálnych a „jednorazových“ sociálnych dávok) - iné transfery, ktoré nesúvisia s funkciami vlády v slobodnej spoločnosti s trhovou ekonomikou
 14. 14. Záver Návrh rozpočtu na rok 2014: - je neúsporný , nezodpovedný a do budúcnosti rizikový, s negatívnymi dôsledkami na daňovníkov a ekonomiku; - prináša zaťatie podobne veľkej rozpočtovej sekery a väčšie zvýšenie verejného dlhu ako v roku 2013, - podložené vysokým nárastom verejných príjmov (osobitne jednorazových) a výdavkov, bez viditeľnejších úspor; - prehlbuje príčiny problémov verejných financií; - prináša dodatočné zaťaženie a obmedzovanie podnikania; - významne obmedzí tvorcov ekonomických hodnôt a je postavený na úkor budúcnosti = prehĺbenie vládnej rozpočtovej nezodpovednosti
 15. 15. Záver Rozpočtovo zodpovednejší prístup by minimálne znamenal: - výrazne znižovať deficity bez zvýšenia daní, odvodov a jednorazových opatrení smerom k vyrovnanému rozpočtu - realizovať škrty a úspory na výdavkovej strane („výdavkovú diétu pre verejné financie“ – KI, 2012) - rozpočet tvoriť z príjmovej princípom opatrnosti) strany (odhadovanej - zastaviť rast a znižovať verejný dlh (do/privatizácia,..) - naštartovať systémové zmeny vo verejných financiách (zamerané na ústup a zasahovanie vlády, odbúravanie mentality nárokovateľnosti spolu so znižovaním daňovoodvodového zaťaženia,...)
 16. 16. Záver Systémové a koncepčné zmeny dlhodobo účinného riešenia podstaty problémov verejných financií, napr.: - systémové reformy ústupu vlády zo jednotlivých oblastí (sociálnej, dôchodkovej, školskej, zdravotnej,..) a prenesenie zodpovednosti na občanov - minimalizovať vplyv záujmových skupín (zrušením tripartity na centrálnej úrovni,..) - striktné zákonné a iné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti (nad rámec úst. zákona o rozpočtovej zodpovednosti) - presadzovať odbúranie dnešných a zastavenie nových európskych, či iných nadnárodných zásahov do verejných financií v SR
 17. 17. Ďakujem za pozornosť. Peter Gonda petergonda@institute.sk, petergonda@gmail.com www.petergonda.sk, www.konzervativizmus.sk
 18. 18. Príloha Vymedzenie základných tokov financovania v ek onomik e TVORB A ZDROJO V PRERO ZDEĽO VANIE ZDROJO V PRÍJEM ZDROJO V dary DOMÁCNOSTI (podnikajúci) bežné transfery dane a SP mzdy DOMÁCNOSTI VEREJNÁ SPRÁVA dane a SP DOMÁCNOSTI (nepodnikaj úci) subvencie mzdy dotácie dane a SP dary P ODNIKY (finančné, nefinančné) PZI, PI ... bežné transfery dary granty P ODNIKY (finančné, nefinančné) úroky ZAHRANIČIE NISD ZAHRANIČIE granty Zdroj: Autor 18
 19. 19. 27. Belgicko 26. Francúzsko 25. Rakúsko 24. Maďarsko 23. Nemecko 22. Taliansko 21. Rumunsko 20. Lotyšsko 19. Holandsko 18. Švédsko 17. Slovensko 16. Česko 15. Fínsko 14. Litva 13. Grécko 12. Estónsko 11. Španielsko 10. Poľsko 9. Slovinsko 8. Dánsko 7. Portugalsko 6. Luxembursko 5. Bulharsko 4. Spoj. kráľovstvo Zdroj: Rogers-Philippe (2013) 3. Malta 60 2. Írsko 1.Cyprus % mzdových nákladov Príloha Daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca v krajinách EÚ (rok 2013) 50 40 30 20 10 0 19

×