Základný rámec
fungovania rady
Ivan Šramko
Úvod
• Nový rámec pre rozpočtovú politiku na
Slovensku – ústavný zákon o rozpočtovej
zodpovednosti (493/2011)
• Rada – nez...
Nová európska
legislatíva
• Reforma PSR (6Pack): lepšie sankčné mechanizmy,
výdavkový benchmark, makroekonomické nerovnová...
RRZ a odporúčania
OECD (1)
Nezávislé fiškálne rady fungujú v 15 krajinách OECD, pre
ktoré sa pripravilo 23 odporúčaní v 7 ...
RRZ a odporúčania
OECD (2)
5. Vzťah so zákonodarcami – hlavný výstup je predkladaný
na rokovanie národnej rady
6. Prístup ...
Koncepcia zákona
Rada
Rada

Horný
Horný
limit pre
limit pre
dlh
dlh

VýdavVýdavkové
kové
limity
limity

Pravidlá
Pravidlá
...
Čisté bohatstvo
• Väčšinou nás zaujímajú tokové veličiny a málo
stavové. Nepoznáme „bilanciu“ štátu

7
Záchranná brzda (1)
• Krajiny potrebujú tvrdý limit, ktorý obmedzí
nadmernú tvorbu dlhu ešte predtým ako je už
neskoro. Pr...
Záchranná brzda (2)
40% (v prechodnom období o 10% z HDP viac)
- Otvorený list ministra financií parlamentu + stratégia zn...
Výdavkové limity

• Budú špecifikované v zákone o rozpočtových
pravidlách
• Na rozdiel od horného limitu na dlh,
výdavkové...
Pravidlá pre samosprávy
• Zlaté pravidlo pre samosprávy: dlh len na
investičné projekty;
• Dlh by nemal presiahnuť 60% sku...
Pravidlá
transparentnosti
• Zákonné požiadavky na informácie; špecifikácia
povinného časového rámca (t-2 až t+3 je minimum...
Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (1)
• Zrkadlo pre vládu, studňa informácií pre verejnosť a
pomocník parlamentu
• Traja čl...
Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (2)
• Rada odborne garantuje výstupy; operatívu má na
starosti výkonný riaditeľ kancelári...
Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (3)
Správa o dlhodobej udržateľnosti:
- prvýkrát v decembri 2012
- komplexný pohľad na dl...
Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (4)
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej
zodpovednosti a pravidiel rozpočtove...
Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (5)
Stanoviská k legislatívnym návrhom:
- prvýkrát v novembri 2012 (zákon o sociálnom
poi...
Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (6)
Monitoring a hodnotenie:
- prvýkrát v novembri 2012 (rozpočet verejných
financií)
- p...
Kľúčové body NRVS 20142016
• Návrh rozpočtu je postavený najmä na
jednorazových a dočasných opatreniach
• Štrukturálny def...
Ciele sú menej
ambiciózne
Tab 4: Ciele v oblasti salda verejnej správy (% HDP)
1. Rozpočet VS na roky 2013 až 2015
2. Návr...
Rok 2013
Pozitívne vplyvy

Negatívne vplyvy

Nižšie výdavky na spolufinancovanie EÚ fondov

+0,55

Menej daňových a odvodo...
Rok 2014
• Štrukturálne zmeny sa dajú očakávať najmä v troch
oblastiach: dane (DPPO), ESO a zdravotníctvo. Ich celkový
vpl...
Štrukturálne saldo
Tab 19: Zmena štrukturálneho salda v rokoch 2012-2015 (ESA95, % HDP)
2012
2013OS
2014RVS
RRZ (metodika ...
Hrubý dlh

24
Riziká pre rok 2014
• Celkovo vnímame menej rizík ako v rozpočte na tento rok
• Makroprognóza vybilancovaná
• Daňové progn...
Riziká pre rok 2014
Tab 20: Prehľad rizík a rezerv návrhu rozpočtu na rok 2014 (mil. eur)
Riziká pre naplnenie rozpočtovýc...
Fiškálne pravidlá a
transparentnosť
• Z európskych pravidiel je otázne najmä dodržiavanie
konsolidačného úsilia v preventí...
Dlhodobá udržateľnosť
• Zhoršenie štrukturálneho salda oproti rozpočtu na
tento rok
• Mierne vyššia štartovacia pozícia hr...
Zhrnutie (1)
• Ciele rozpočtu sú menej ambiciózne vo väzbe na plánované
využitie „investičnej klauzuly“
• Riziká identifik...
Zhrnutie (2)
• Úskalia investičnej klauzuly: i) ukončenie EDP je podmienkou,
ii) dodatočná konsolidácia v ďalších rokoch, ...
Ďakujeme za pozornosť!

31
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rozpočet pre rok 2014 a dlhová brzda | Ivan Šramko, RRZ

678 views

Published on

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a týždenník .týždeň organizovali dňa 21. novembra 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave diskusiu na tému Rozpočet pre rok 2014 a dlhová brzda. Videozáznam nájdete na www.konzervativizmus.sk

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
158
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rozpočet pre rok 2014 a dlhová brzda | Ivan Šramko, RRZ

 1. 1. Základný rámec fungovania rady Ivan Šramko
 2. 2. Úvod • Nový rámec pre rozpočtovú politiku na Slovensku – ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti (493/2011) • Rada – nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky • Rada ako súčasť širšej koncepcie 2
 3. 3. Nová európska legislatíva • Reforma PSR (6Pack): lepšie sankčné mechanizmy, výdavkový benchmark, makroekonomické nerovnováhy, kritérium na pokles dlhu, atď. • “Fiškálny kompakt” – štrukturálne saldo pod 1% z HDP, pri odklone by sa mali aktivovať sankčné mechanizmy. Dôležitá úloha nezávislých fiškálnych inštitúcií pri aktivácii korekčných mechanizmov a únikových klauzúl (mal by platiť princíp “akceptovať alebo verejne vysvetliť”). • Ďalšie 2 legislatívne úpravy v príprave (2Pack) – jedna ohľadom krajín vo vážnej rozpočtovej situácii, druhá aj o úlohe EK v rozpočtovom procese 3
 4. 4. RRZ a odporúčania OECD (1) Nezávislé fiškálne rady fungujú v 15 krajinách OECD, pre ktoré sa pripravilo 23 odporúčaní v 7 oblastiach: 1. Domáce “vlastníctvo” – RRZ vznikla na základe širokého politického konsenzu a bez externých tlakov 2. Nezávislosť – Voľba členov RRZ prebehla konsenzom a v odbornej a nie politickej rovine; analytici sú vyberaní prostredníctvom otvorených konkurzov 3. Definícia mandátu – RRZ funguje na základe jasne definovaného mandátu; hlavné publikácie sú uvedené v ústavnom zákone aj s termínmi 4. Zdroje – RRZ je primárne financovaná z rozpočtu NBS 4
 5. 5. RRZ a odporúčania OECD (2) 5. Vzťah so zákonodarcami – hlavný výstup je predkladaný na rokovanie národnej rady 6. Prístup k informáciám – ústavný zákon garantuje súčinnosť subjektov verejnej správy pri získávaní dát 7. Komunikácia, transparentnosť a vyhodnotenie – RRZ zverejňuje všetky svoje výstupy, predpoklady aj metodológiu na svojej webstránke; prácu RRZ bude externe vyhodnocovať medzinárodný panel expertov 5
 6. 6. Koncepcia zákona Rada Rada Horný Horný limit pre limit pre dlh dlh VýdavVýdavkové kové limity limity Pravidlá Pravidlá pre pre samosamosprávy správy Pravidlá Pravidlá transpatransparentnosti rentnosti Čisté bohatstvo Čisté bohatstvo 6
 7. 7. Čisté bohatstvo • Väčšinou nás zaujímajú tokové veličiny a málo stavové. Nepoznáme „bilanciu“ štátu 7
 8. 8. Záchranná brzda (1) • Krajiny potrebujú tvrdý limit, ktorý obmedzí nadmernú tvorbu dlhu ešte predtým ako je už neskoro. Prevencia je veľmi dôležitá. • Ústavný zákon ustanovuje limit 50% z HDP pre hrubý dlh (v prechodným obdobím klesá z úrovne 60% z HDP) • Sankčné pásma sa aktivujú už 10 % z HDP pod ústavným limitom. Sankcie sú odstupňované a kumulujú sa. • Jednoznačne definované únikové klauzuly 8
 9. 9. Záchranná brzda (2) 40% (v prechodnom období o 10% z HDP viac) - Otvorený list ministra financií parlamentu + stratégia znižovania dlhu 43% - Zmrazenie/zníženie platov ústavných činiteľov - Vláda predloží návrh opatrení na zníženie dlhu do parlamentu 45% - Viazanie 3% výdavkov v aktuálnom rozpočte (s výnimkami) - Nemožnosť čerpať rezervy vlády a predsedu vlády - Nemožnosť zvýšiť nominálne výdavky v rozpočte na ďalší rok (platí to na celú verejnú správu vrátane samospráv) 47% - Nutnosť predložiť vyrovnaný rozpočet (aj samosprávy) 50% - Hlasovanie o dôvere vláde v parlamente 9
 10. 10. Výdavkové limity • Budú špecifikované v zákone o rozpočtových pravidlách • Na rozdiel od horného limitu na dlh, výdavkové limity by mali byť hlavným viacročným rámcom pre rozpočtovanie na Slovensku • Rada bude monitorovať ich plnenie 10
 11. 11. Pravidlá pre samosprávy • Zlaté pravidlo pre samosprávy: dlh len na investičné projekty; • Dlh by nemal presiahnuť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka • Ak dlh presiahne hranicu 60% platí sa pokuta 5% z rozdielu nad horným limitom • No bail-out; štát nezachraňuje rozpočet samospráv • Nové kompetencie len so zodpovedajúcimi finančnými prostriedkami 11
 12. 12. Pravidlá transparentnosti • Zákonné požiadavky na informácie; špecifikácia povinného časového rámca (t-2 až t+3 je minimum) • Čisté bohatstvo, konsolidovaná bilancia, daňové výdavky, hospodárenie štátnych podnikov, jednorázová vplyvy, implicitný a podmienený dlh budú súčasťou základných dokumentov • Stratégia štátneho dlhu a jej plnenie budú tiež obsiahnuté v rozpočte a štátnom záverečnom účte • Zákonná úprava 2 výborov (makroekonomické a daňové prognózy) 12
 13. 13. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (1) • Zrkadlo pre vládu, studňa informácií pre verejnosť a pomocník parlamentu • Traja členovia + sekretariát s výkonným riaditeľom (cca. 15 analytikov) • Menovanie predsedu rady parlamentom (2/3 väčšina); ďalších dvoch navrhuje prezident a guvernér (tam stačí nadpolovičná väčšina); ostatní výberovým konaním • Sedemročné obdobie, neobnoviteľné • Financovanie z NBS (rakúsky model) s možnosťou preplatenia Ministerstvom financií SR 13
 14. 14. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (2) • Rada odborne garantuje výstupy; operatívu má na starosti výkonný riaditeľ kancelárie • Striktne v pozitívnej rovine a nie v normatívnej (rada nehodnotí opatrenia) • Štyri hlavné úlohy rady - Správa o dlhodobej udržateľnosti - Hodnotenie dodržiavania pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti - Stanoviská k legislatívnym návrhom 14 - Monitoring a hodnotenie vývoja rozpočtu
 15. 15. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (3) Správa o dlhodobej udržateľnosti: - prvýkrát v decembri 2012 - komplexný pohľad na dlhodobú udržateľnosť verejných financií - definícia základného scenára - vypočítanie ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti - v budúcnosti: vplyv na ekonomický rast, medzigeneračné dopady, detailnejší pohľad na čisté bohatstvo 15
 16. 16. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (4) Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti: - prvýkrát v júni 2013 (štandardne do konca augusta) - vyhodnotenie plnenia pravidiel – horný limit na dlh, výdavkové limity, pravidlá pre samosprávy - vyhodnotenie pravidiel transparentnosti – zverejňovanie a dostupnosť údajov - analýza stavu plnenia medzinárodných záväzkov v oblasti fiškálneho rámca 16
 17. 17. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (5) Stanoviská k legislatívnym návrhom: - prvýkrát v novembri 2012 (zákon o sociálnom poistení) - z vlastnej iniciatívy alebo na podnet poslaneckého klubu - skúma sa najmä rozpočtový vplyv a vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií - v budúcnosti: dynamické mikrosimulácie (skúmanie vplyvu opatrení na makroekonomické a rozpočtové veličiny aj cez štruktúru príjmov a výdavkov domácností) 17
 18. 18. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (6) Monitoring a hodnotenie: - prvýkrát v novembri 2012 (rozpočet verejných financií) - posúdenie reálnosti dosahovania rozpočtových cieľov - priebežné vyhodnotenia plnenia rozpočtu verejných financií (2 až 3-krát do roka) - citlivostné analýzy a alternatívne scenáre 18
 19. 19. Kľúčové body NRVS 20142016 • Návrh rozpočtu je postavený najmä na jednorazových a dočasných opatreniach • Štrukturálny deficit sa zvyšuje; bremeno konsolidácie sa presúva na ďalšie roky • Dlh sa približuje k dôležitým hraniciam ústavného zákona; dlhodobá udržateľnosť sa zhoršuje • Rizík však vidí RRZ menej ako v roku 2013 • Hlavný cieľ NRVS -2.8 HDP pre rok 2014 je dosiahnuteľný ak sa naplnia príjmy z jednorázových opatrení 19
 20. 20. Ciele sú menej ambiciózne Tab 4: Ciele v oblasti salda verejnej správy (% HDP) 1. Rozpočet VS na roky 2013 až 2015 2. Návrh východísk rozpočtu VS na roky 2014 až 2016 3. Návrh rozpočtu VS na roky 2014 až 2016 4. Zmeny oproti RVS 2013-2015 (3-1) 5. Zmena oproti VRVS 2014-2016 (3-2) 2013 -2.9 -2.9 -3.0 0.0 0.0 2014 -2.4 -2.6 -2.8 -0.4 -0.2 2015 -1.9 -2.0 -2.6 -0.6 -0.6 2016 -1.3 -1.5 -0.2 Zdroj: MF SR, RRZ Program stability na jar počítal s konsolidáciou v roku 2014 na úrovni 0,8%, teraz rozpočet hovorí o zápornom úsilí 0,2 % HDP. Hrubý dlh je v budúcom roku vyšší o 0,5 % HDP a dosiahne podľa návrhu rozpočtu 56,8 % HDP. 20
 21. 21. Rok 2013 Pozitívne vplyvy Negatívne vplyvy Nižšie výdavky na spolufinancovanie EÚ fondov +0,55 Menej daňových a odvodových príjmov -0,71 Odpredaj núdzových zásob ropy +0,51 Menej príjmov z dividend -0,52 Rezerva z otvorenia 2. piliera +0,31 Príjmy Telekomunikačného úradu -0,18 Presun prostriedkov ŠR do roku 2014 +0,16 Dlh zdravotníckych zariadení -0,14 Verejné zdravotné poistenie +0,11 Vyššie výdavky samospráv -0,12 • Veľké zmeny tak na strane príjmov ako aj výdavkov • Dosiahnutie cieľa je možné najmä vďaka jednorazovým položkám a v dôsledku veľmi nízkeho čerpania eurofondov • Eurofondy sú nevyužitým potenciálom pre podporu ekonomiky v roku 2013 a zároveň rizikom pre ďalšie obdobia (ak plánujeme vyčerpať všetky dostupné zdroje) 21
 22. 22. Rok 2014 • Štrukturálne zmeny sa dajú očakávať najmä v troch oblastiach: dane (DPPO), ESO a zdravotníctvo. Ich celkový vplyv bude však relatívne malý v porovnaní s jednorazovými a dočasnými opatreniami. • Štrukturálny deficit zostáva v návrhu rozpočtu aj v roku 2014 výrazne nad 3% z HDP, dokonca sa zvyšuje. • Vláda plánuje využiť investičnú výnimku. • Ukončenie EDP zatiaľ neisté, budú potrebné ďalšie opatrenia (alebo lepší výber daní). • Dosiahnutie strednodobého cieľa v roku 2017 je veľmi ambiciózne. 22
 23. 23. Štrukturálne saldo Tab 19: Zmena štrukturálneho salda v rokoch 2012-2015 (ESA95, % HDP) 2012 2013OS 2014RVS RRZ (metodika EK) Štrukturálne saldo Medziročná zmena štrukturálneho salda RRZ (národná metodika) Medziročná zmena štrukturálneho salda EK Štrukturálne saldo Medziročná zmena štrukturálneho salda MF SR (metodika EK) Štrukturálne saldo Medziročná zmena štrukturálneho salda -4,9 2015RVS -3,6 1,3 -4,1 -0,5 -2,8 1,3 1,0 -0,7 1,4 -4,0 -2,3 1,7 -3,1 -0,8 -2,9 0,2 -4,2 0,1 -2,9 1,3 -3,1 -0,2 Zdroj: RRZ, MF SR, EK 23
 24. 24. Hrubý dlh 24
 25. 25. Riziká pre rok 2014 • Celkovo vnímame menej rizík ako v rozpočte na tento rok • Makroprognóza vybilancovaná • Daňové prognózy s miernym negatívnym rizikom, ktoré však môže byť kompenzované lepším vývojom plnenia v posledných mesiacoch • Samosprávy a zdravotníctvo zostávajú najproblémovejšími oblasťami • Riziká z pohľadu čistého bohatstva sú najmä v predajoch aktív a nízkej úrovne kapitálových výdavkov 25
 26. 26. Riziká pre rok 2014 Tab 20: Prehľad rizík a rezerv návrhu rozpočtu na rok 2014 (mil. eur) Riziká pre naplnenie rozpočtových cieľov 1. Dodatočné opatrenia v daniach a odvodoch, ktoré neboli prediskutované vo Výbore pre daňové prognózy 2. Podhodnotenie bežných výdavkov samospráv 3. Podhodnotenie nákladov na zdravotníctvo (nerozpočtovaný nárast záväzkov) 4. Vklady do základného imania (Eximbanka, SZRB) 5. Výpadok príjmov z predaja emisných kvót 6. Nižší vplyv z ESO (Nižšie príjmy z predaja majetku a menšie úspory výdavkov) 7. Negatívny vplyv z dôvodu presunu výdavkov z roka 2013 8. Presun nevyčerpaných EÚ prostriedkov a príslušného spolufinancovania do ďalších rokov* Krytie rizika 30-60 Bez kvantifikácie Lepší výber daní v roku 2013 65 rezerva na dosiahnutie fiškálneho cieľa 120-180 100 max. 100 50-100 200-300 potenciálna úspora na spolufinancovaní v roku 2014 400 bez kvantifikácie Riziká z pohľadu čistého bohatstva bez vplyvu na saldo rozpočtu 1. Zníženie hodnoty majetku štátu z dôvodu predaja majetku 54 štátu (ESO) 2. Zníženie hodnoty majetku štátu z dôvodu obmedzenia bez kapitálových výdavkov kvantifikácie 3.Predaj aktív štátnych podnikov (CARGO) a použitie týchto 98 príjmov na bežné výdavky 4. Použitie aktív z odvodu finančných inštitúcií na bežné 160 výdavky a vznik podmienených výdavkov 9. Zmena metodiky ESA2010 * Ide o riziko pre celý horizont rozpočtu 2014-2016 a nemusí sa prejaviť hneď v roku 2014. Krytie rizika Zdroj: RRZ 26
 27. 27. Fiškálne pravidlá a transparentnosť • Z európskych pravidiel je otázne najmä dodržiavanie konsolidačného úsilia v preventívnej vetve • Zatiaľ nie je možné vyhodnotiť vývoj výdavkov po prekročení 55-percentnej hranice dlhu (opatrenia nie sú špecifikované) • Veľa ad hoc zmien nad rámec daňovej prognózy odsúhlasenej výborom – navrhujeme ďalšie zasadnutie • Celková transparentnosť sa zlepšila vďaka detailnému Národnému rozpočtovému plánu 27
 28. 28. Dlhodobá udržateľnosť • Zhoršenie štrukturálneho salda oproti rozpočtu na tento rok • Mierne vyššia štartovacia pozícia hrubého dlhu • Zvýšenie vianočných dôchodkov • Naopak, významná parametrická reforma výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov s pozitívnym vplyvom • Celkovo je možné skonštatovať zhoršenie pozície voči budúcim generáciám 28
 29. 29. Zhrnutie (1) • Ciele rozpočtu sú menej ambiciózne vo väzbe na plánované využitie „investičnej klauzuly“ • Riziká identifikované RRZ sa v roku 2013 zväčša naplnili; dosiahnutie cieľa je možné najmä v dôsledku jednorazových opatrení a výrazne nízkeho čerpania EÚ fondov • Aj v návrhu pre rok 2014 dominujú jednorazové a dočasné opatrenia, štrukturálne saldo sa zhoršuje • Dlh sa blíži k ekonomicky nákladným hraniciam ústavného zákona, hotovostné operácie a rezervy však ponúkajú dodatočný manévrovací priestor • Ukončenie EDP len v prípade zlepšenia príjmov alebo 29 vierohodného konsolidačného programu na jar 2014
 30. 30. Zhrnutie (2) • Úskalia investičnej klauzuly: i) ukončenie EDP je podmienkou, ii) dodatočná konsolidácia v ďalších rokoch, iii) benchmark štrukturálnej konsolidácie nie je splnený ani po uplatnení klauzuly • K dosiahnutiu MTO v roku 2017 bude potrebné v roku 2015-2017 konsolidovať ročným tempom v blízkosti 1% z HDP • Riziká v návrhu sú menšie ako minulý rok: makroekonomické prognózy viac vybilancované, samosprávy a zdravotníctvo však zostávajú medzi hlavnými rizikami • Transparentnosť sa zlepšila najmä vďaka NRP • Dlhodobá udržateľnosť sa zhoršuje 30
 31. 31. Ďakujeme za pozornosť! 31

×