Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 151 Ad

Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI

Download to read offline

Reprezentatívny prieskum agentúry Focus sa uskutočnil v apríli 2018 rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte. Viac na www.konzervativizmus.sk

Reprezentatívny prieskum agentúry Focus sa uskutočnil v apríli 2018 rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte. Viac na www.konzervativizmus.sk

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (20)

Advertisement

Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI

 1. 1. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 1 11 Prieskum verejnej mienky ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z KVANTITATÍVNEHO PRIESKUMU apríl 2018
 2. 2. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 2 OBSAH DESIGN PRIESKUMU 3 PROFIL RESPONDENTOV 5 VÝSLEDKY PRIESKUMU 6 1. Asociácie a spomienky na socializmus 7 1.1. Spontánne asociácie so socializmom 8 1.2. Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne 19 1.3. Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne 29 1.4. Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz 39 1.5. Uprednostňovanie typu ekonomiky 43 2. Hodnotenie tvrdení o socializme 47 3. Predstavy o úlohe štátu 97 4. Pravo-ľavé zaradenie v ekonomických veciach 121 4.1. Zaradenie na základe výrokov 122 4.2. Sebazaradenie 145 4.3. Zaradenie na základe výrokov verzus sebazarenie 149
 3. 3. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 DESIGN PRIESKUMU  Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 15 rokov  Výberový súbor (vzorka opýtaných)  Veľkosť výberového súboru: N = 1 046 respondentov.  Spôsob výberu vzorky: kvótny výber (kvóty – pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj).  Termín zberu dát: 24.4. – 30.4. 2018  Nástroj zberu údajov  Dotazník  Metodika zberu dát  Face to face (osobné) rozhovory vyškolených anketárov s respondentmi. Rozhovory realizovali vyškolení anketári agentúry FOCUS.  Štatistická odchýlka  Interval spoľahlivosti pre celú vzorku: max. ± 3,1 % na 95% hladine významnosti pre frekvenciu javu 50%.  Poznámky  Údaje boli spracované štatistickými metódami programu SPSS for Windows.  V analýze používame pre prehľadnosť zaokrúhlenie na celé percentá – z tohto dôvodu sa môže stať, že celkový súčet sa nerovná vždy presne 100%, ale napr. 99% alebo 101%.  V záverečnej správe používame v druhostupňových grafoch triedenie na základe „skúsenosti so socializmom“. Za respondentov so „žiadnou“ skúsenosťou sme označili tých, ktorí sú dnes vo veku 15-39 rokov; s „čiastočnou“ skúsenosťou vo veku 40-55 rokov a „významnou“ skúsenosťou respondentov vo veku 56 rokov a viac. METÓDA PRIESKUMU
 4. 4. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 Veľkosť výberovej vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu (prvostupňové údaje) na populáciu SR vo veku od 15 rokov s maximálnou odchýlkou ±3,1%. Zistené výsledky prezentované v tejto správe sú štatistické odhady, ktorých presnosť závisí od veľkosti vzorky/ subvzorky a od zisteného percentuálneho zastúpenia daného javu v tejto vzorke/ subvzorke. V nasledujúcej tabuľke uvádzame hodnoty štatistickej chyby pri 95% hladine významnosti. Štatistická odchýlka
 5. 5. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 5 POHLAVIE v % muži 48,5 ženy 51,5 VZDELANIE v % základné 16,9 stredoškolské bez maturity 26,8 stredoškolské s maturitou 35,8 vysokoškolské 20,5 VEĽKOSŤ OBCE v % menej ako 2 tisíc obyvateľov 30,3 2 – 5 tisíc obyvateľov 15,2 5 – 20 tisíc obyvateľov 16,4 20 – 50 tisíc obyvateľov 15,5 50 – 100 tisíc obyvateľov 10,4 nad 100 tisíc obyvateľov 12,2 VEK v % 15 – 17 rokov 3,9 18 – 24 rokov 9,9 25 – 34 rokov 18,2 35 – 44 rokov 19,3 45 – 54 rokov 15,5 55 – 64 rokov 15,7 65 a viac rokov 17,4 KRAJ v % Bratislavský kraj 11,6 Trnavský kraj 10,4 Trenčiansky kraj 11,2 Nitriansky kraj 13,0 Žilinský kraj 12,6 Banskobystrický kraj 12,6 Prešovský kraj 14,3 Košický kraj 14,3 PROFIL RESPONDENTOV NÁRODNOSŤ v % slovenská 86,3 maďarská 9,7 iná 4,0 %, Base (n): 1 046 ZAMESTNANIE v % nekvalifikovaný manuálny pracovník 3,7 kvalifikovaný manuál./prevádzkový pracov. 23,2 výkonný odborný prac., úradník 19,7 tvorivý odborný pracovník 11,2 podnikateľ, živnostník 5,6 dôchodca 22,2 študent 8,6 v domácnosti, na materskej dovolenke 2,3 nezamestnaný 3,6
 6. 6. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 6 VÝSLEDKY PRIESKUMU
 7. 7. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 7 1. ASOCIÁCIE A SPOMIENKY NA SOCIALIZMUS
 8. 8. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 8  Socializmus sa respondentom spája predovšetkým s istotami: konkrétne s istotou práce pre všetkých – „každý mal prácu“ „dostatok práce pre všetkých“, „plná zamestnanosť“ (20% respondentov) a sociálnymi istotami – „lacné byty, sociálne zabezpečene“, „sociálne vymoženosti“, „pomoc štátu občanom“ (16% respondentov); avšak na druhej strane aj s totalitou – potláčaním ľudských a občianskych práv – „diktatúra“, „náboženská nesloboda“, „žiadna sloboda prejavu“, „obmedzenie slobody pohybu“, „cenzúra“ (18%).  Približne desatine respondentov sa tiež vybavili asociácie: komunisti/ideológia – „KSS“, „propaganda“, „vedúca úloha jednej strany“, „Revolučné odborové hnutie“, „Gottwald“ (9%); kľudnejší život / menej stresu – „pohoda života“, „kľudnejšie časy“, „nebolo toľko stresových situácií“ (7%); dobré – zlaté časy vo všeobecnosti (7%); minulosť (všeobecne) - „obdobie pred rokom 1989“, „vek dávno minulý“, „bývalé politické zriadenie“ (7%).  V menšej miere sa respondentom vybavili asociácie:  rovnosť ľudí, sociálna spravodlivosť – „menšie sociálne rozdiely“, „rovnomernejší prístup k ľuďom“ (5%);  lepšie zdravotníctvo – „bezplatné zdravotníctvo - lieky zadarmo“, „lepšia starostlivosť“, „dostupné pre všetkých“ (4%);  ekonomická prosperita, blahobyt – „fungujúce družstva, fabriky“, „sebestačný štát“, „lepšie životné podmienky“ (4%); nízke ceny (3%);  osobné spomienky – „obdobe môjho detstva“, „moja mladosť“, „najkrajšie obdobie života“, „príbehy rodičov“ (3%);  nedostatok tovarov – „nedostatok potravín“, „prázdne obchody“, „málo sortimentu (3%); masové akcie – „prvomájové sprievody“, „Spartakiáda“, „pionieri“, „tábory“ (3%);  nízka kriminalita /bezpečnejší život (3%);  poriadok a zodpovednosť – „disciplína a poriadok“, „väčší rešpekt pred vládou“, „poriadok v štáte“, „väčšia zodpovednosť ľudí“ (3%);  lepšie medziľudské vzťahy (3%);  spoločné vlastníctvo – štátne podniky (3%);  lepšie vzdelávanie (2%);  dlhé rady v obchodoch (2%);  typické produkty – Bonpari, Detvy, Melta, Trabant, kubánske pomaranče, bony apod. (2%). 1.1. Spontánne asociácie so socializmom
 9. 9. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 9  Menej ako 2% respondentov tiež spontánne menovali: kvalitné produkty (1,6%); vplyv štátu na všetko (1,5%); vplyv ZSSR (1%); sloboda (1%); zlaté časy – všeobecne (1%); spravodlivosť – právny štát (0,6%); chudoba (0,6%); výstavba (0,5%); „papalášizmus“ – „veľké vymoženosti pre pánov komunistov“ (0,5%); aj pozitíva aj negatíva - všeobecne (0,5%); nepokoje / disidenti (0,4%). Ďalšie iné jednotlivo menované odpovede uviedli 3% respondentov – napr.: „pád jednej vlády“, „Československo“, „slovenské koruny“, „rozumnejšie vládnutie v porovnaní so súčasnosťou“ apod.  Pod pojmom socializmus si nevedela predstaviť, resp. neuviedla žiadne asociácie necelá desatina respondentov (9%). Spontánne asociácie so socializmom
 10. 10. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 10 Otázka: „Čo si Vy osobne predstavíte, keď sa povie socializmus, čo vám napadne ako prvé? A čo ešte?“ Spontánne asociácie so socializmom % všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov 18% 16% 9% 7% 7% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 9% 20%práca pre všetkých - zamestnanosť totalita - potláčanie ľudských a občianskych práv sociálne istoty komunisti, ideológia kľudnejší život, menej stresu dobré/zlaté časy - všeobecne minulosť - obdobie pred rokom 1989 rovnosť ľudí, sociálna spravodlivosť lepšie zdravotníctvo ekonomická prosperita, blahobyt nízke ceny osobné spomienky nedostatok tovarov masové akcie - sprievody, oslavy nízka kriminalita, bezpečný život poriadok, zodpovednosť lepšie medziľudské vzťahy, morálka spoločné vlastníctvo, štátne podniky lepšie vzdelávanie dlhé rady v obchodoch typické produkty neodpovedal, nič, nevie Menej ako 2% tiež menovali: • kvalitné produkty (1,6%) • etatizmus – vplyv štátu na všetko (1,5%) • vplyv ZSSR (1,4%) • sloboda (1,0%) • spravodlivosť a právny štát; chudoba (po 0,6%) • výstavba; „papalášizmus“; aj pozitíva aj negatíva – všeobecne (po 0,5%) • nepokoje, disidenti (0,4%) atď. spontánne odpovede, možnosť viacerých odpovedí
 11. 11. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 16 15 17 5 8 9 15 15 21 27 16 21 13 15 16 17 7 11 17 11 17 9 27 7 10 6 25 19 15 11 8 xxx 9 10 8 7 9 7 8 15 6 8 10 8 9 8 9 4 16 6 8 9 8 15 9 10 0 8 8 9 11 6 14 7 5 10 0 2 3 5 7 13 15 10 7 7 7 7 8 5 11 6 5 6 2 15 1 3 8 10 11 3 7 6 7 8 6 2 3 5 6 5 9 12 8 10 4 6 7 5 6 16 6 5 3 8 11 1 4 8 7 9 6 5 3 18 19 18 22 23 29 19 20 12 9 13 16 19 26 18 23 18 10 17 20 30 29 10 24 23 19 15 15 21 23 20 xxx 11 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 20 18 21 15 15 11 16 18 30 29 25 20 18 17 19 31 13 19 17 17 19 8 29 15 22 29 25 21 15 19 18 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx CELÁ VZORKA totalitapráca dobré časykomunisti menej stresu %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti soc. istoty 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3%
 12. 12. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 4 5 0 1 2 4 4 8 7 3 3 6 5 4 6 8 0 3 5 8 2 8 1 4 0 5 5 2 5 5 xxx 3 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 4 3 4 3 6 0 3 2 2 6 11 2 4 4 0 4 1 4 3 5 5 5 4 0 2 5 5 7 4 5 1 5 5 6 5 4 0 2 7 7 6 0 4 0 4 0 5 4 4 6 4 xxx 12 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 7 8 5 12 12 7 11 4 3 2 6 7 6 7 7 5 8 3 9 6 8 4 2 16 8 0 4 4 8 8 8 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxxrovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti lepšie zdravotníctvo 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3% nedostatok 4 4 4 2 4 1 3 4 8 6 4 4 4 4 5 2 0 6 3 5 4 2 5 4 4 8 4 5 2 4 8 xxx 3 5 2 0 3 2 3 3 5 5 6 4 3 2 3 3 6 2 3 3 2 5 6 0 9 3 4 4 1 4 6 3 3 4 0 1 3 5 6 2 4 3 3 4 4 4 3 0 6 2 5 1 10 4 0 0 0 5 3 3 4 2 CELÁ VZORKA
 13. 13. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 7 5 6 4 15 4 3 9 10 5 4 3 11 13 5 8 5 6 4 2 7 8 3 8 5 10 8 5 7 6 6 7 6 8 18 25 17 17 9 14 21 10 21 19 26 26 15 13 11 16 22 20 26 26 20 18 18 18 16 19 25 22 14 22 22 17 9 17 xxx 13 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 20 15 21 23 21 16 24 25 15 20 18 14 33 22 23 17 17 14 20 18 19 16 24 26 13 17 15 15 16 20 20 19 22 27 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxxtotalitapráca dobré časykomunisti menej stresu %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 16 10 17 24 22 10 10 23 17 12 15 5 22 24 13 18 17 14 11 5 10 12 19 25 17 19 19 16 23 13 10 20 15 13 xxx 9 8 8 11 10 4 8 10 8 9 9 7 4 9 8 13 11 9 5 9 10 5 10 10 10 6 9 10 9 5 8 11 8 10 7 4 8 10 11 3 8 12 6 7 4 4 13 8 13 5 8 5 4 4 9 7 4 9 6 8 11 5 4 8 4 12 9 7 CELÁ VZORKA
 14. 14. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 7 10 6 4 2 11 10 3 6 9 5 13 3 3 6 4 7 10 7 12 8 5 6 4 5 10 4 4 7 6 14 4 3 10 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx 5 2 5 6 7 0 2 4 6 6 5 5 2 5 4 5 5 7 4 3 4 7 4 5 5 4 7 4 6 7 5 1 5 3 xxx 14 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov %, N = 1046 odpovede nad 3% rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 rovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny lepšie zdravotníctvo nedostatok 4 1 6 5 6 0 2 5 4 6 5 3 6 6 4 4 4 3 4 5 3 3 7 7 3 4 6 5 2 4 3 4 5 5 xxx 4 2 5 4 5 11 7 4 2 5 5 0 5 4 3 5 4 5 4 4 8 2 3 2 5 4 3 3 6 6 2 5 5 3 xxx 3 2 4 1 4 0 3 4 3 4 3 5 9 2 3 4 2 2 5 4 5 1 3 6 2 1 1 6 6 1 2 1 3 8 3 2 4 9 3 0 0 3 3 4 5 10 3 4 5 1 3 1 6 6 2 2 4 6 1 6 5 2 2 4 3 2 2 6 3 4 3 3 2 2 2 3 1 4 7 0 5 2 2 1 4 3 7 3 2 2 4 7 2 1 1 8 3 3 4 4 2 1 CELÁ VZORKA
 15. 15. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 7 2 6 6 10 5 5 8 2 8 8 10 4 5 11 11 5 2 3 15 6 4 5 16 4 11 17 19 22 14 20 14 15 14 19 10 16 24 26 14 7 6 21 23 7 8 xxx 18 26 20 26 9 10 17 21 35 19 17 16 25 17 11 6 14 37 19 4 17 30 13 xxx 15 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 20 13 20 21 27 28 19 13 10 23 22 14 12 20 30 29 15 12 14 25 23 14 16 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxxtotalitapráca dobré časykomunisti menej stresu %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% 9 8 12 9 3 13 8 10 12 6 7 8 9 10 8 6 9 12 10 4 9 11 9 7 6 3 10 16 12 17 5 4 8 5 3 2 7 15 15 2 2 1 17 9 3 2 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike CELÁ VZORKA
 16. 16. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 3 1 4 5 7 4 3 2 5 3 8 1 5 8 8 3 1 0 9 6 1 1 xxx 3 4 3 4 1 4 2 1 3 3 3 4 4 4 1 1 4 6 0 1 3 5 1 5 8 1 4 1 6 0 7 10 4 4 3 4 7 4 6 6 3 0 5 7 3 0 xxx 16 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 7 5 10 7 6 5 12 6 5 3 6 10 10 6 3 5 6 8 11 4 5 10 7 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxxrovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny %, N = 1046 lepšie zdravotníctvo odpovede nad 3% nedostatok 4 4 3 2 4 5 2 6 1 7 6 2 2 4 7 7 2 2 1 9 4 2 2 xxx 3 4 3 2 6 5 4 1 2 3 4 2 3 3 5 5 2 2 3 6 4 1 4 3 2 1 6 2 5 6 4 5 3 3 3 2 7 3 4 7 1 5 3 4 3 5 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 CELÁ VZORKA
 17. 17. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 20 25 21 11 23 28 16 16 18 10 23 16 15 31 20 19 20 20 17 16 19 34 26 16 15 24 26 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 18 12 14 34 12 13 19 19 24 39 16 19 30 19 15 18 16 22 21 24 17 10 9 24 22 12 11 xxx 17 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov totalitapráca dobré časykomunisti menej stresu %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% CELÁ VZORKA 16 24 16 12 10 23 18 10 10 5 21 10 8 14 18 16 14 18 14 14 15 16 21 12 17 15 20 xxx 9 9 8 9 9 8 7 10 7 12 8 10 9 10 7 9 10 9 9 8 14 0 6 9 9 12 7 7 12 8 5 2 10 7 7 4 0 9 7 2 12 12 9 6 6 4 4 9 24 13 3 7 15 12 7 6 8 5 9 8 7 6 4 7 7 6 6 8 10 5 7 6 6 5 6 6 12 5 4 3 11 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 18. 18. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 2 4 4 1 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 4 5 3 4 2 0 1 5 4 0 1 7 6 7 6 9 6 4 8 12 6 5 8 10 2 4 4 10 7 8 7 8 7 3 7 10 7 4 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 5 6 4 5 2 7 6 3 0 4 6 3 1 2 4 6 5 3 5 5 4 0 5 4 6 1 5 xxx 18 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov rovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny %, N = 1046 lepšie zdravotníctvo odpovede nad 3% nedostatok CELÁ VZORKA 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 4 6 4 4 4 7 6 3 0 0 6 3 0 6 5 6 5 3 3 4 7 0 5 3 3 6 6 xxx 4 6 4 3 5 7 5 2 3 0 6 2 2 5 8 6 4 2 2 4 5 0 5 3 5 6 5 xxx 3 3 3 4 4 4 3 4 1 0 3 4 1 9 3 4 4 2 3 3 2 4 5 3 2 8 5 3 4 4 3 3 4 5 2 0 5 5 2 2 8 2 2 2 5 5 3 4 6 3 3 2 5 4 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 19. 19. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 19  Respondenti na živote pred rokom 1989 oceňujú predovšetkým: zamestnanosť – „bola istota zamestnania“, „neexistovala nezamestnanosť“, „každý mal robotu“ (spontánne uviedlo 36% respondentov) a sociálne istoty – „sociálne zabezpečenie“, „mladomanželské pôžičky“, „bývanie pre mladé rodiny“, „garantovaný dôchodok“ (23%).  Viac ako desatina tiež pozitívne hodnotí, že pred rokom 1989 bol/boli: kľudnejší život, menej stresu – „bola taká životná pohoda“, „nebolo toľko stresu“, „život bol kľudnejší“ (14%); lepšie medziľudské vzťahy, morálka - „ľudia neboli takí bezohľadní a sebeckí“, „vážili si iné hodnoty a mali k sebe bližšie“, „neboli tak konfliktní“ (11%); ekonomická prosperita a blahobyt – „potravinová sebestačnosť“, „dalo sa ľahšie žiť“, „nemali sme také finančné problémy“, „štát nebol zadlžený“, „nechýbali peniaze na živobytie“ (11%).  Ďalšie lepšie stránky života pred rokom 1989 spontánne uviedla menej ako desatina respondentov: nízka kriminalita; bezpečný život (8%); nízke ceny (7%); lepšie zdravotníctvo (6%); v ničom nebol život lepší (6%); rovnosť – spravodlivosť (5%).  V menšej miere boli spontánne menované asociácie: povinná práca (4%); kvalitné produkty (4%); nebola chudoba a bezdomovci (3%); lepšie vzdelávanie (3%); vo všetkom bol život lepší (3%); poriadok a zodpovednosť (2%); menej korupcie a klientelizmu (2%). Menej ako 2% respondentov tiež spontánne uviedli: neboli drogy/gambleri (1%); menej technológií (0,6%); vláda a vládnutie (0,5%); neboli migranti (0,4%); právny štát (0,4%); lepšie životné prostredie (0,4%) a pod. Ďalšie iné jednotlivo menované odpovede uviedli 2% respondentov – napr.: „menej byrokracie“, „atmosféra v krajine“, „ľudia vedeli, čo môžu očakávať“ apod.  Približne 15% respondentov na otázku nevedelo odpovedať, resp. nepamätajú sa, ešte v dobe pred rokom 1989 nežili. 1.2. Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
 20. 20. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 20 Otázka: „Predovšetkým v čom bol podľa Vás život pred rokom 1989 lepší? A v čom bol ešte lepší?” Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne % všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov 23% 14% 11% 11% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 15% 36%zamestnanosť sociálne istoty kľudnejší život, menej stresu lepšie medziľudské vzťahy, morálka ekonomická prosperita a blahobyt nízka kriminalita, bezpečný život nízke ceny lepšie zdravotníctvo v ničom nebol lepší rovnosť ľudí, spravodlivosť povinná práca kvalitné produkty nebola chudoba, bezdomovci lepšie vzdelávanie vo všetkom bol lepší poriadok, zodpovednosť menej korupcie, klientelizmu nevie, nepamätá sa/ ešte nežil, neuviedol Menej ako 2% tiež menovali: • neboli drogy, gambleri (1,1%) • menej technológií (0,6%) • vláda a vládnutie (0,5%) • neboli migranti; právny štát; lepšie životné prostredie (po 0,4%) • výstavba (0,3%) a pod. spontánne odpovede, možnosť viacerých odpovedí
 21. 21. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 14 14 15 2 6 6 15 18 20 21 12 18 13 13 14 22 9 20 14 15 11 8 22 6 7 8 16 15 11 14 20 xxx 11 10 12 0 2 5 9 14 16 19 10 11 10 13 10 20 7 12 9 9 13 3 21 1 6 5 15 15 8 7 7 xxx 11 11 10 7 7 8 13 12 7 16 13 11 10 10 11 13 5 12 11 8 13 7 15 7 4 7 14 10 8 12 11 8 8 8 0 4 4 10 10 9 11 7 9 7 9 8 9 6 8 7 8 10 4 11 2 7 13 7 9 9 7 6 23 21 24 5 14 18 25 24 28 27 21 23 20 28 23 20 14 18 20 24 28 16 30 10 18 18 24 27 20 22 16 xxx 21 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 36 34 37 20 24 24 38 38 46 43 33 42 36 29 35 44 24 42 34 35 29 42 45 19 22 44 43 40 34 33 23 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx CELÁ VZORKA menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti soc. istoty 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3% nízke ceny 7 6 8 10 8 7 4 6 8 11 11 7 7 6 7 12 4 12 5 8 3 5 11 7 4 10 8 7 9 5 6
 22. 22. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 3 4 2 2 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 1 4 5 3 4 5 2 4 2 4 0 4 5 4 2 1 4 5 4 7 5 4 3 4 4 6 5 5 4 4 5 2 0 0 3 5 3 7 6 5 8 0 5 4 6 5 2 xxx 4 4 4 0 2 3 4 4 4 6 3 3 4 6 4 5 4 2 3 5 6 0 5 0 8 0 4 4 3 4 3 5 4 6 2 5 3 5 6 6 6 4 4 6 5 5 5 3 3 5 6 5 0 6 2 6 3 6 5 5 5 4 xxx 3 3 3 0 0 2 3 4 4 6 1 3 4 4 3 2 5 0 1 4 4 4 6 0 0 0 6 4 2 2 2 6 7 6 12 11 12 6 7 2 0 5 3 7 11 7 2 14 0 4 9 14 11 0 12 10 9 4 4 9 6 10 xxx 22 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 6 6 7 0 1 4 5 9 10 10 6 7 7 6 6 8 9 5 4 8 5 5 11 4 4 4 10 7 4 8 3 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx v ničom nie je lepšízdravotníctvo neboli bezdomovcipovinná práca kvalitné produkty %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti rovnosť 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3% vzdelávanie CELÁ VZORKA
 23. 23. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 36 25 37 44 49 27 31 40 36 37 33 34 42 43 42 32 36 35 26 29 34 36 32 42 33 36 37 33 31 29 33 43 39 39 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx 23 15 26 27 22 9 16 28 22 24 27 5 26 27 24 25 21 26 20 5 18 19 19 27 29 32 35 22 31 24 16 24 17 14 xxx 23 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% nízke ceny 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 14 8 16 20 21 5 9 20 15 13 10 23 20 19 15 11 12 10 13 18 18 12 13 21 5 9 13 13 11 21 13 22 12 9 xxx 11 3 12 17 21 2 6 16 10 9 13 12 13 14 14 9 8 6 13 11 9 14 14 13 5 11 13 3 6 13 15 14 8 13 xxx 11 8 10 12 17 5 6 15 8 14 10 11 19 12 9 11 9 12 8 6 12 10 8 12 8 12 9 11 5 7 8 14 12 17 8 3 10 6 14 6 5 9 8 9 9 7 7 9 8 6 9 5 11 9 5 12 8 10 5 11 7 7 6 10 11 4 6 14 7 8 7 5 12 13 8 10 6 8 4 0 11 8 9 6 8 6 7 4 13 6 6 4 2 3 2 7 11 11 6 8 6 9 rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj
 24. 24. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 2 3 5 5 4 1 4 1 3 6 4 7 1 6 2 0 4 4 4 2 2 3 2 3 8 6 2 1 2 2 4 4 4 6 3 7 8 10 5 4 8 5 10 7 4 12 7 6 8 5 6 6 3 4 8 8 6 7 9 9 9 7 7 4 6 3 7 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx 6 11 5 4 1 12 9 3 6 4 13 6 1 1 5 3 7 8 12 13 7 7 3 6 3 12 11 8 7 3 5 7 4 7 xxx 24 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov zdravotníctvo neboli bezdomovcipovinná práca kvalitné produkty %, N = 1046 rovnosť odpovede nad 3% vzdelávanie CELÁ VZORKA 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 5 4 5 5 7 0 3 5 6 5 3 14 5 6 3 2 5 5 7 8 5 5 5 5 6 5 5 1 5 6 8 1 6 6 xxx 4 5 4 3 7 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 2 2 3 9 6 5 3 1 3 3 3 5 9 5 6 xxx 4 2 5 3 5 0 2 3 6 2 6 5 2 6 1 6 4 3 4 3 3 4 5 6 2 1 1 7 5 3 2 4 4 4 3 2 4 5 4 2 2 3 4 4 3 5 1 6 3 3 3 7 1 3 3 3 3 5 3 4 5 2 4 2 4 1 5 5 rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj v ničom nie je lepší
 25. 25. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 36 45 23 27 46 39 36 33 31 39 32 37 26 41 44 45 36 29 14 43 40 30 25 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxx 23 21 22 23 30 24 25 19 19 26 19 23 17 25 28 30 22 17 7 29 29 16 10 xxx 25 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% nízke ceny 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 14 10 11 16 21 23 14 8 11 11 14 14 6 19 21 20 7 12 7 19 17 10 12 xxx 11 11 5 13 10 17 23 8 6 10 9 11 5 12 18 15 8 8 6 20 12 6 9 xxx 11 14 10 19 11 9 6 10 6 18 12 4 8 13 13 17 7 7 1 20 10 8 4 8 4 6 10 11 12 13 8 2 9 7 7 5 10 11 12 5 5 4 11 9 6 7 7 8 4 16 5 12 5 4 1 11 8 4 7 5 10 10 5 6 3 12 7 6 5
 26. 26. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 4 2 0 3 4 2 1 4 3 2 5 1 4 5 5 3 1 1 5 4 2 0 6 9 5 2 7 9 6 3 8 6 3 10 3 8 10 10 6 3 1 12 8 3 2 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxx 6 4 7 2 4 5 5 8 12 7 7 6 11 6 1 0 5 16 4 0 3 14 7 xxx 26 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov zdravotníctvo neboli bezdomovcipovinná práca kvalitné produkty %, N = 1046 rovnosť odpovede nad 3% vzdelávanie CELÁ VZORKA 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 5 4 2 5 6 5 6 7 5 7 4 5 3 6 6 7 3 5 0 8 6 3 3 xxx 4 6 6 2 5 6 5 10 3 2 2 6 5 3 5 5 6 4 2 4 4 4 6 xxx 4 6 5 7 6 4 1 3 3 5 2 3 3 4 5 4 2 5 1 5 5 3 0 3 2 3 0 7 3 4 3 4 3 3 5 2 5 4 5 3 3 0 6 4 2 2 v ničom nie je lepší
 27. 27. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 36 44 35 30 34 41 39 32 27 24 40 32 26 35 39 37 33 40 31 31 37 55 42 29 36 44 42 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 23 28 22 21 17 31 25 16 15 12 28 16 14 24 23 21 18 27 24 23 20 20 23 22 18 26 25 xxx 27 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% nízke ceny 14 19 16 9 13 19 15 12 12 2 17 12 8 24 18 16 15 13 9 10 16 24 20 11 12 16 19 xxx 11 14 10 8 14 16 14 6 7 2 15 6 5 25 17 14 7 7 9 8 11 9 18 7 10 11 16 11 10 13 7 11 17 11 7 6 2 14 7 4 7 15 10 9 10 10 9 10 22 13 8 12 17 12 8 10 9 6 7 11 10 5 6 3 11 5 5 10 9 8 11 4 7 8 9 4 9 6 9 12 9 7 8 7 8 8 9 9 6 5 2 9 6 4 8 10 8 8 7 5 8 4 0 9 9 3 5 8 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 28. 28. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 6 9 6 6 3 11 4 6 2 2 8 6 2 10 7 4 8 6 5 5 7 4 9 5 6 4 10 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 6 5 3 13 6 2 4 9 12 28 2 9 18 2 3 7 5 6 11 9 5 7 1 10 6 8 2 xxx 28 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov zdravotníctvo neboli bezdomovcipovinná práca kvalitné produkty %, N = 1046 rovnosť odpovede nad 3% vzdelávanie CELÁ VZORKA 5 6 4 4 6 7 7 3 1 0 7 3 1 3 8 3 5 5 4 5 5 0 5 4 5 7 6 xxx 4 5 6 3 4 6 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 6 6 5 3 4 4 6 3 5 4 xxx 4 5 4 4 2 3 5 4 3 2 4 4 3 0 4 4 3 2 5 4 1 2 5 4 2 4 5 3 4 3 3 5 7 3 2 0 0 5 2 0 8 5 4 2 4 3 4 3 0 4 4 3 0 4 3 6 2 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 3 7 3 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. v ničom nie je lepší
 29. 29. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 29  V porovnaní pred rokom 1989 respondenti na dnešnom živote pozitívne vnímajú predovšetkým:  možnosti cestovania, voľný pohyb – „hranice sú otvorené“, „cestovanie kam chcem a kedy chcem“, „neobmedzené možnosti cestovať“ (spontánne menovalo 39% respondentov).  slobodu a demokraciu – „nie je zakazované náboženstvo“, „sloboda slova“, „nie sme takí kontrolovaní – môžeme sa slobodne vyjadrovať a zdieľať názor, zapájať sa do spoločenského diania“, „demokracia“ (26%).  Naopak, takmer pätina respondentov si myslí, že život v súčasnosti nie je – oproti životu pred rokom 1989 - v ničom lepší, resp. hodnotia ho negatíve – „v ničom – bojím sa o prácu“, „v ničom – je oveľa horší“, „je ťažký hlavne pre starých ľudí“, „v ničom – kriminalita, drogy, bezdomovci, nezamestnanosť, chudoba“ (18%).  Približne desatina na dnešnom živote oceňuje: dostatok tovarov a služieb – „všetkého je viac na výber“, „plné obchody tovaru“ (13%); prácu a štúdium v zahraničí (8%) alebo ekonomickú slobodu – „sloboda podnikania“, „viacej voľnosti v podnikaní“, „doba voľného trhu“ (6%).  V menšej miere boli spontánne menované asociácie: nové technológie / nová technika (5%); viac možnosti – všeobecne (4%); vyššia životná úroveň (4%); lepšie možnosti vzdelávania (4%); väčšie možnosti uplatnenia – osobnostný rozvoj (3%), viac pracovných príležitostí (2%); Európska únia – euromena (2%); vo všetkom je život lepší (0,8%); lepšie zdravotníctvo (0,6%); život je rovnaký (0,5%); lepšie možnosti v oblasti kultúry (0,4%). Ďalšie iné jednotlivo menované odpovede uviedlo 1% respondentov – napr.: „doba je zaujímavejšia“, „viac sa stavia“, „zrušili povinnú vojenskú službu“ apod.  Desatina respondentov na otázku nevedela odpovedať, resp. neodpovedali (10%). 1.3. Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne
 30. 30. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 30 Otázka: „A naopak, predovšetkým v čom je podľa Vás život dnes lepší ako pred rokom 1989? A v čom je ešte lepší?“ Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne % všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov 26% 18% 13% 8% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 10% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 39%cestovanie, voľný pohyb sloboda, demokracia v ničom nie je lepší, má skôr negatíva dostatok tovarov a služieb práca a štúdium v zahraničí ekonomická sloboda nové technológie/nová technika viac možností - všeobecne vyššia životná úroveň školy, štúdium, vzdelanosť osobnostný rozvoj, uplatnenie sa viac pracovných príležitostí Európska únia, euromena vo všetkom je lepší zdravotníctvo je rovnaký kultúra iné odpovede nevie odpovedať, neodpovedal/-a Iné odpovede: vzťahy sú síce horšie – ale doba je oproti roku 1989 zaujímavejšia; viac sa stavajú nehnuteľnosti; Maďari a Slováci majú lepšie vzťahy; ochrana prírody; atď... spontánne odpovede, možnosť viacerých odpovedí
 31. 31. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 18 19 16 5 3 9 16 20 23 33 24 25 13 11 17 26 14 34 20 12 9 6 31 3 4 27 26 24 10 14 12 xxx 13 9 16 10 7 9 15 14 13 17 13 11 16 9 13 19 0 16 9 16 9 8 18 10 24 3 14 14 13 13 6 8 7 8 7 9 8 10 7 7 5 8 6 9 7 8 3 9 7 7 6 8 12 6 10 13 11 5 5 9 8 13 6 6 6 10 5 8 6 7 7 3 5 4 6 11 6 8 3 0 5 6 13 8 4 6 10 8 4 7 7 5 6 26 26 26 32 28 29 27 32 22 19 19 25 27 31 26 23 40 15 21 28 39 37 20 28 41 22 28 22 29 27 28 xxx 31 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 39 41 36 39 37 43 43 42 37 28 29 36 42 43 39 36 34 23 39 37 52 55 31 40 42 26 33 35 42 40 42 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx CELÁ VZORKA slobodacestovanie ekonomická sloboda dostatok tovaru práca, štúdium v zahraničí %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti v ničom - negatíva 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3%
 32. 32. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 3 3 7 3 3 6 3 2 0 3 2 2 6 3 3 0 0 3 4 5 4 1 6 0 3 1 2 4 4 4 4 5 4 2 1 4 5 6 5 3 3 4 4 6 4 5 4 3 3 5 3 11 4 2 6 0 4 5 6 4 1 xxx 4 4 5 2 6 5 4 4 5 2 3 3 4 6 4 4 0 3 4 5 5 0 3 5 11 2 3 4 6 3 4 xxx 32 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 5 5 6 20 13 3 3 6 2 5 9 2 6 6 6 3 6 11 3 7 4 6 4 13 4 0 5 4 4 8 7 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx viac možností nové technológie školy, štúdium uplatnenie, osobnostný rozvoj %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti vyššia životná úroveň 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3% 4 3 4 5 8 6 3 3 1 2 2 2 5 5 4 5 0 3 3 4 7 3 1 6 4 3 5 2 3 5 4 CELÁ VZORKA
 33. 33. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 39 42 38 39 31 45 34 31 39 42 49 40 23 26 34 36 45 46 46 46 35 33 46 48 30 39 44 43 33 32 40 48 24 47 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx 26 32 25 18 22 28 26 22 27 24 34 20 19 23 23 26 30 31 28 21 25 24 27 27 30 24 31 25 30 22 26 31 23 22 xxx 33 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA slobodacestovanie ekonomická sloboda dostatok tovaru práca, štúdium v zahraničí %, N = 1046 v ničom - negatíva odpovede nad 3% 18 8 20 21 30 10 14 27 19 16 10 9 32 30 21 18 14 12 9 9 18 14 15 17 19 26 19 13 19 19 14 18 19 19 xxx 13 9 14 12 17 5 14 16 15 11 8 11 13 12 14 18 13 12 9 12 11 10 9 24 9 13 10 21 13 9 15 12 9 14 8 7 8 7 6 10 11 5 6 8 9 17 6 4 5 7 9 7 9 16 8 5 7 10 6 7 9 4 6 5 7 7 8 12 6 8 5 9 5 9 5 6 6 6 10 2 6 4 5 8 5 6 10 6 7 4 7 6 8 6 8 7 5 8 8 6 4 4 rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150
 34. 34. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 5 4 1 4 2 7 3 4 3 3 11 4 4 5 2 3 4 5 8 4 7 4 2 1 7 4 2 7 6 3 5 1 5 xxx 34 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 5 9 4 3 6 14 6 3 5 5 7 5 0 7 3 4 5 5 9 9 3 7 7 7 5 5 5 2 3 5 5 4 9 9 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx viac možností nové technológie školy, štúdium uplatnenie, osobnostný rozvoj %, N = 1046 vyššia životná úroveň odpovede nad 3% CELÁ VZORKA 4 3 5 4 4 0 2 5 5 2 8 3 5 4 4 3 5 5 3 4 4 2 4 9 5 1 2 13 1 6 2 4 3 4 xxx 4 6 3 3 0 4 5 2 4 5 4 0 3 1 7 3 4 3 4 4 3 1 5 8 5 1 2 2 3 4 8 2 3 3 3 4 3 5 1 12 1 1 4 4 5 3 1 0 2 5 6 1 5 4 3 2 3 5 3 2 3 1 2 4 7 2 2 4 rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150
 35. 35. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 39 47 42 27 38 38 39 36 47 42 30 41 40 45 31 33 36 50 30 23 41 50 25 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxx 26 27 24 29 29 19 29 21 35 25 26 27 29 27 21 14 27 45 15 8 26 41 15 xxx 35 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA slobodacestovanie ekonomická sloboda dostatok tovaru práca, štúdium v zahraničí %, N = 1046 v ničom - negatíva odpovede nad 3% 18 11 14 22 23 25 21 27 5 19 18 13 7 21 29 34 14 1 4 54 13 5 14 xxx 13 15 14 22 9 15 12 12 14 16 11 7 10 13 16 13 10 15 7 6 17 13 8 8 6 11 8 11 8 6 7 10 6 4 11 9 8 6 6 5 12 7 5 9 8 4 6 7 13 2 4 3 9 4 4 8 7 7 7 7 5 3 8 10 6 1 4 12 5 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133
 36. 36. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 4 5 4 4 3 3 5 5 2 5 5 5 3 3 3 3 8 0 1 4 6 4 xxx 36 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 5 9 7 3 2 3 4 5 2 5 9 5 7 5 4 5 4 5 9 3 5 6 7 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxx viac možností nové technológie školy, štúdium uplatnenie, osobnostný rozvoj %, N = 1046 vyššia životná úroveň odpovede nad 3% CELÁ VZORKA 4 6 2 11 2 4 4 2 4 10 3 2 3 6 4 2 2 9 0 1 3 8 1 xxx 4 11 4 0 0 4 4 1 1 5 3 4 6 3 1 1 2 6 7 1 3 5 3 3 2 6 3 4 2 1 3 4 3 2 5 4 4 1 2 2 6 2 0 5 3 3 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133
 37. 37. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 39 39 36 45 32 38 41 35 43 55 39 35 48 31 35 34 41 36 46 46 34 26 26 48 34 24 32 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 26 20 23 36 24 21 27 27 23 49 24 27 33 34 22 23 27 28 27 31 22 11 20 30 26 24 22 xxx 37 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA slobodacestovanie ekonomická sloboda dostatok tovaru práca, štúdium v zahraničí %, N = 1046 v ničom - negatíva odpovede nad 3% 18 23 21 8 18 26 15 14 16 0 21 14 10 21 23 18 13 20 14 10 15 44 34 8 12 37 31 xxx 13 14 13 16 5 16 12 12 6 7 15 12 7 12 17 16 14 10 8 12 10 12 16 12 12 6 15 8 8 6 9 8 7 8 8 3 11 8 8 6 7 10 7 8 5 8 9 7 0 6 9 8 1 6 6 3 6 10 5 6 8 3 10 16 7 3 12 6 7 5 5 6 7 9 5 0 2 9 5 3 4 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 38. 38. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 5 4 4 3 3 4 5 1 7 4 5 3 2 3 5 5 3 5 4 5 0 3 4 5 2 4 xxx 38 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 5 2 5 6 11 6 4 6 8 2 5 6 6 5 6 8 6 4 4 7 4 0 3 9 3 3 3 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx viac možností nové technológie školy, štúdium uplatnenie, osobnostný rozvoj %, N = 1046 vyššia životná úroveň odpovede nad 3% CELÁ VZORKA 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 4 3 4 7 2 2 5 4 10 8 4 4 9 6 2 2 5 4 6 4 3 14 4 3 6 8 4 xxx 4 2 3 6 3 3 4 4 4 7 3 4 5 2 2 4 5 4 3 5 2 3 1 6 3 0 2 3 2 3 4 5 3 3 3 5 0 3 3 3 2 5 3 3 4 2 4 4 2 0 4 5 3 1 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 39. 39. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 39  Štyria z desiatich respondentov sú presvedčení, že pred rokom 1989 sa žilo ľudom lepšie ako teraz (43%). Pričom pätina opýtaných (20%) je zástancom názoru, že sa vtedy „žilo výrazne lepšie ako teraz“ a približne rovnaký podiel opýtaných (23%), že „sa žilo o niečo lepšie ako teraz“.  Opačný názor – lepšie sa žije teraz zastáva tretina opýtaných (32%). Pričom 13% opýtaných je názoru, že teraz „sa žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989“ a pätina respondentov (19%), že teraz sa žije ľuďom „o niečo lepšie ako pred rokom 1989“.  16% opýtaných je presvedčených, že „žilo sa asi rovnako vtedy, aj teraz“. K otázke sa nevedelo vyjadriť 9% respondentov. 1.4. Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz
 40. 40. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 nevie 9% pred rokom 1989 sa žilo výrazne lepšie ako teraz 20% teraz sa žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989 13% teraz sa žije o niečo lepšie ako pred rokom 1989 19% žilo sa asi rovnako vtedy, aj teraz 16% pred rokom 1989 sa žilo o niečo lepšie ako teraz 23% 40 Lepšie sa žilo PRED 1989 43% Lepšie sa žije TERAZ 32% Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Kedy sa žilo, podľa Vás, lepšie ľuďom ako ste Vy, pred rokom 1989 alebo teraz?“ žije sa ROVNAKO 16%
 41. 41. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 41 43 42 43 10 18 22 36 46 62 73 51 51 38 32 43 46 34 62 44 35 30 19 71 15 39 56 55 34 32 33 16 17 16 5 20 18 18 17 16 13 12 19 17 14 17 8 25 15 21 16 16 15 14 9 23 19 20 17 15 15 16 32 32 32 44 37 46 38 35 21 14 23 23 35 47 32 32 38 12 28 42 49 53 13 42 50 26 21 24 41 38 38 9 9 9 42 25 14 8 3 2 1 14 7 10 6 9 13 2 11 8 7 5 14 2 35 8 16 3 4 10 16 13 19 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 43 23 46 55 68 22 31 60 43 43 30 28 59 63 55 40 41 33 24 26 37 46 40 50 43 47 42 25 52 48 36 49 45 43 16 15 16 23 16 13 14 17 18 14 16 14 25 14 18 19 17 17 13 10 17 22 15 9 19 14 17 16 15 12 15 14 25 14 32 41 33 18 15 37 32 20 30 36 49 42 10 18 21 33 37 39 52 38 36 23 33 36 29 30 30 45 29 35 41 31 21 29 9 22 5 3 2 27 22 3 8 6 5 16 6 5 6 8 5 12 12 26 10 10 11 5 9 9 11 14 4 6 8 6 9 14 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Kedy sa žilo ľuďom lepšie podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 42. 42. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 42 43 33 41 44 57 62 50 42 29 40 39 33 22 45 68 100 93 47 15 29 16 15 18 10 22 14 18 18 12 15 18 18 17 18 14 100 4 22 15 18 32 41 32 37 20 18 30 32 55 39 29 34 43 33 17 100 2 27 61 19 9 11 10 10 1 7 3 8 5 6 15 15 18 4 2 100 1 4 9 34 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom Kedy sa ľuďom žilo lepšie podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 43 58 45 29 38 61 43 33 32 5 53 33 22 59 50 46 42 41 33 29 47 67 66 27 53 62 16 16 19 11 19 12 19 19 16 10 15 19 14 15 19 14 14 18 16 16 18 13 17 14 17 17 18 32 20 28 54 24 21 31 35 45 76 25 35 56 19 25 30 34 34 39 43 27 9 15 44 35 21 18 9 5 9 7 20 6 8 13 8 10 7 13 8 7 5 10 11 8 12 12 8 11 3 15 8 9 2 39 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330
 43. 43. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 43  Necelé dve pätiny respondentov (39%) by dali prednosť sociálno-trhovej ekonomike, keď štát do značnej miery ovplyvňuje ekonomiku.  Traja z desiatich opýtaných (31%) by dali naopak prednosť ekonomike voľného trhu s minimálnymi zásahmi štátu.  Socialistickú ekonomiku v podobe aká bola u nás do roku 1989 by preferovalo 17% respondentov.  K otázke sa nevedelo vyjadriť 13% respondentov. 1.5. Uprednostňovanie typu ekonomiky
 44. 44. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 44 sociálno-trhovej, keď štát do značnej miery ovplyvňuje ekonomiku 39% nevie 13% ekonomike voľného trhu, s minimálnymi zásahmi štátu 31% socialistickej, aká u nás bola do roku 1989 17% Uprednostňovanie typu ekonomiky % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Keby ste si mohli vybrať, akej ekonomike by ste dali prednosť?“
 45. 45. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 45 17 19 16 2 3 7 10 23 26 35 27 19 16 10 16 23 27 34 17 11 7 10 34 2 22 22 29 10 8 15 39 35 42 17 29 40 44 41 41 38 28 39 40 45 41 28 17 35 44 44 40 25 39 19 59 25 41 38 37 43 31 31 35 28 44 46 42 34 28 25 15 24 29 34 37 31 33 42 8 28 36 46 54 17 49 30 20 25 26 40 31 36 13 12 14 37 23 10 13 9 8 12 21 14 11 8 12 17 13 23 11 9 8 11 11 31 4 33 12 7 13 18 18 7 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 17 7 19 25 28 4 15 28 16 17 11 5 27 28 25 21 13 11 8 8 17 18 15 15 21 21 18 8 28 21 9 18 20 17 39 31 42 45 34 25 27 38 44 45 38 37 36 37 39 40 41 45 39 25 38 32 39 44 37 44 42 29 40 38 47 45 32 35 31 44 29 22 20 38 35 23 30 32 44 34 19 20 25 30 36 39 40 41 30 36 32 31 31 29 34 44 18 30 35 31 31 30 13 18 10 8 18 33 24 12 10 7 7 24 18 16 12 9 10 6 13 27 15 15 15 10 11 6 7 20 14 11 9 6 17 19 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Uprednostňovanie typu ekonomiky podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 46. 46. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 46 17 13 12 13 22 27 29 16 9 19 18 10 6 20 30 38 4 1 2 100 39 44 29 35 52 44 38 47 33 36 34 38 36 40 41 42 53 32 19 100 31 39 38 41 22 13 25 26 53 38 33 29 42 30 19 11 29 59 31 100 13 4 20 11 4 16 8 11 5 7 16 23 17 9 10 9 14 8 49 100 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom Uprednostňovanie typu ekonomiky podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 17 27 18 9 14 27 16 13 11 2 22 13 8 26 25 16 16 14 14 8 21 29 33 7 29 31 39 47 43 35 22 52 45 30 20 8 49 30 16 40 39 43 39 40 33 40 39 30 36 37 41 37 39 31 21 29 50 21 13 25 39 64 88 18 39 73 18 25 26 35 33 38 39 28 24 18 41 35 20 19 13 6 11 7 43 9 14 19 5 2 11 19 4 15 11 14 11 13 15 13 12 18 13 15 11 15 11 13 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330
 47. 47. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 47 2. HODNOTENIE TVRDENÍ O SOCIALIZME
 48. 48. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 48  Z 21 sledovaných rozmanitých tvrdení o socializme v prípade 16 prevažuje u opýtaných súhlas, a to v podobe, že sa s nimi stotožňuje viac ako polovica opýtaných. Z tohto hľadiska sú pozitívne spomienky (až mýty) v silnej prevahe v mysliach obyvateľov krajiny.  Konkrétne, viac ako tri štvrtiny respondentov súhlasia s tvrdeniami:  „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“ (celkový súhlas 81%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 42% a skôr súhlasí 39% respondentov);  „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“ (celkový súhlas 79%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 39% a skôr súhlasí 40% respondentov);  „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ (celkový súhlas 77%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 40% a skôr súhlasí 37% respondentov).  Dve tretiny a viac respondentov súhlasia ďalej s tvrdeniami:  „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes.“ (celkový súhlas 71%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 37% a skôr súhlasí 34% respondentov);  Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“ (celkový súhlas 71%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 33% a skôr súhlasí 38% respondentov);  „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch.“ (celkový súhlas 69%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 29% a skôr súhlasí 40% respondentov);  „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“ (celkový súhlas 69%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 29% a skôr súhlasí 40% respondentov); 2. Hodnotenie tvrdení o socializme
 49. 49. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 49  „Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes.“ (celkový súhlas 67%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 35% a skôr súhlasí 32% respondentov);  „Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta.“ (celkový súhlas 66%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 30% a skôr súhlasí 36% respondentov).  Polovica a viac respondentov súhlasí s tvrdeniami:  „Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes.“ (celkový súhlas 64%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 29% a skôr súhlasí 35% respondentov);  „Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby.“ (celkový súhlas 63%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 31% a skôr súhlasí 33% respondentov);  „Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania.“ (celkový súhlas 62%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 24% a skôr súhlasí 38% respondentov);  „Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo.“ (celkový súhlas 59%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 23% a skôr súhlasí 37% respondentov);  „Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac.“ (celkový súhlas 55%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 21% a skôr súhlasí 33% respondentov);  „Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie.“ (celkový súhlas 54%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 23% a skôr súhlasí 31% respondentov);  „Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom.“ (celkový súhlas 52%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 19% a skôr súhlasí 33% respondentov). Hodnotenie tvrdení o socializme
 50. 50. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 50  V prípade dvoch tvrdení sú respondenti nerozhodní – časť respondentov s nimi súhlasí a približne rovnako veľká časť s nimi nesúhlasí:  „Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali.“ (celkový súhlas 45%, celkový nesúhlas 44% respondentov);  „Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek postihovaný.“ (celkový súhlas 45%, celkový nesúhlas tiež 45% respondentov).  Len v prípade troch tvrdení o socializme prevažuje nesúhlas nad súhlasom:  „Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické.“ (celkový nesúhlas 52%, naopak celkový súhlas 36% respondentov);  „Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes.“ (celkový nesúhlas 60%, naopak celkový súhlas 31% respondentov);  „Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia.“ (celkový nesúhlas 71%, naopak celkový súhlas 22% respondentov).  V rámci každého tvrdenia sa k téme nevedel vyjadriť približne rovnaký podiel opýtaných – v rozmedzí od 7% do 13%. Hodnotenie tvrdení o socializme
 51. 51. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 51 42% 39% 40% 37% 33% 29% 29% 39% 40% 38% 34% 38% 40% 40% 8% 8% 10% 13% 14% 13% 14% 4% 5% 6% 6% 6% 5% 8% 8% 8% 7% 10% 10% 13% 10% Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší. Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia. Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť. Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu. Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch. Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 81% 79% 77% 71% 71% 69% 69% súhlas 12% 13% 16% 20% 19% 18% 22% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – I. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 52. 52. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 52 35% 30% 29% 31% 24% 23% 21% 32% 36% 35% 32% 38% 37% 33% 18% 15% 19% 20% 18% 20% 26% 6% 7% 9% 7% 9% 10% 11% 9% 12% 9% 10% 11% 11% 9% Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes. Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta. Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes. Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby. Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania. Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo. Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 67% 66% 64% 63% 62% 59% 55% súhlas 24% 21% 27% 27% 27% 30% 37% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – II. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 53. 53. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 53 23% 19% 14% 18% 12% 12% 8% 31% 33% 32% 27% 24% 20% 14% 23% 25% 25% 26% 27% 27% 27% 13% 14% 19% 20% 25% 32% 44% 11% 9% 11% 10% 12% 9% 8% Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie. Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom. Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali. Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek postihovaný. Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické. Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes. Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 54% 52% 45% 45% 36% 31% 22% súhlas 35% 39% 44% 45% 52% 60% 71% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – III. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 54. 54. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 54 rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie SÚHLAS NESÚHLAS Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší. 42,2 38,7 7,6 4,0 7,5 80,9 11,6 Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia. 39,2 39,9 8,2 5,1 7,5 79,1 13,4 Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť. 39,6 37,5 9,6 5,9 7,4 77,1 15,5 Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. 37,0 33,8 13,3 6,3 9,7 70,8 19,6 Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu. 33,0 37,8 13,6 5,8 9,8 70,8 19,4 Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch. 29,0 40,1 12,7 5,3 12,9 69,1 18,1 Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch. 28,5 40,2 14,0 7,7 9,5 68,8 21,8 Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes. 35,3 31,6 17,7 6,0 9,4 66,9 23,7 Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta. 30,4 36,0 14,8 6,5 12,3 66,3 21,3 Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes. 28,9 34,8 18,5 8,9 8,8 63,7 27,4 Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby. 30,7 32,4 20,2 6,6 10,1 63,1 26,8 Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania. 23,9 38,2 17,8 9,2 10,9 62,0 27,0 Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo. 22,6 36,7 19,5 10,4 10,7 59,4 30,0 Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac. 21,3 33,4 25,8 10,7 8,8 54,7 36,5 Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie. 22,7 31,1 22,9 12,5 10,8 53,8 35,4 Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom. 18,9 32,7 25,2 13,9 9,3 51,6 39,1 Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali. 13,7 31,6 25,4 18,6 10,6 45,3 44,1 Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek postihovaný. 17,6 27,3 25,6 19,5 9,9 44,9 45,1 Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické. 11,9 24,3 26,8 25,3 11,6 36,3 52,1 Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes. 11,5 19,8 27,4 32,1 9,2 31,3 59,5 Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia. 7,9 13,6 27,1 43,7 7,6 21,5 70,8 Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – zhrnutie % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
 55. 55. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 55 81 82 80 56 58 72 80 88 95 92 79 86 81 78 81 87 74 85 83 76 77 73 96 55 83 88 89 75 77 69 12 11 12 12 22 14 16 9 4 7 9 9 13 14 12 8 18 8 9 18 16 25 3 15 9 9 11 8 15 12 14 8 8 7 32 21 14 4 3 2 1 13 6 6 8 8 5 9 7 8 6 7 2 1 30 8 8 1 3 10 11 16 83 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 81 67 85 84 94 55 74 91 81 80 79 80 93 87 90 86 82 72 69 71 78 84 86 84 80 75 78 80 87 85 81 84 80 74 12 15 11 11 5 18 11 5 12 14 20 8 3 9 7 8 12 19 18 13 11 12 9 12 14 14 15 12 12 9 14 9 15 8 8 18 4 5 1 27 16 4 7 6 2 13 4 4 3 6 7 10 12 16 11 4 6 4 7 12 7 8 1 7 5 8 5 18 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 56. 56. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 56 81 76 79 83 87 91 83 79 80 85 73 79 68 87 93 95 75 73 52 98 86 71 69 12 19 14 6 12 4 14 15 13 11 14 10 17 11 5 3 20 20 5 1 10 20 10 8 5 7 10 2 5 3 7 7 4 14 11 16 2 1 1 5 7 43 1 5 9 22 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 81 88 83 77 70 91 84 75 68 60 88 75 65 90 85 79 82 84 74 76 81 73 93 73 76 93 12 8 10 17 13 4 10 14 24 32 7 14 27 7 11 10 11 10 16 15 13 16 4 16 14 16 4 8 5 7 6 17 5 6 11 8 9 5 11 8 4 4 11 7 7 11 9 7 11 4 11 7 7 3 79 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330
 57. 57. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 57 79 78 80 54 59 72 79 83 90 92 80 83 77 78 79 86 73 85 79 77 78 57 94 57 79 84 83 79 76 67 13 14 13 15 16 18 18 14 8 6 8 11 16 17 14 7 23 6 12 18 15 37 5 13 11 14 13 12 14 13 18 8 8 7 32 25 11 4 3 2 2 12 6 7 6 8 7 4 9 9 5 8 6 1 30 7 3 5 7 10 15 89 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 79 64 84 83 93 52 75 88 79 79 76 75 88 88 87 83 76 73 71 68 79 79 78 86 74 77 76 78 89 84 79 78 79 71 13 18 13 11 6 17 11 7 16 15 19 15 9 10 9 12 16 17 17 15 11 16 14 11 18 14 17 15 9 9 15 13 14 14 8 18 4 5 1 31 14 5 5 6 5 10 3 2 5 5 8 10 13 17 10 5 9 3 9 9 7 7 3 6 5 9 7 15 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 58. 58. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 58 79 76 79 83 83 88 87 78 75 79 76 74 67 84 91 95 76 70 41 96 87 65 69 13 16 14 5 17 9 11 16 19 16 13 12 18 14 7 3 17 25 14 3 9 26 9 8 8 8 12 4 2 6 6 5 12 15 15 2 2 2 7 5 45 2 5 9 22 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka 79 87 81 75 70 91 82 73 71 45 87 73 62 93 83 80 78 83 70 75 78 69 91 72 79 89 13 11 13 19 8 4 11 19 21 43 7 19 29 5 13 10 13 12 19 15 16 24 6 17 16 14 7 8 2 6 6 22 6 7 9 8 12 6 9 9 2 4 10 9 6 11 10 7 7 3 11 7 8 4 78 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí CELÁ VZORKA účasť na bohoslužbách volebné preferencie skúsenosť so socializmom ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov ekonom. orientácia (výroky) II.
 59. 59. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 59 77 75 79 59 55 69 78 82 86 89 79 81 77 72 77 77 80 77 78 79 74 60 91 51 79 83 85 73 74 63 16 16 15 10 22 20 17 16 12 9 8 13 17 23 16 16 15 16 14 18 21 36 7 16 18 10 16 12 16 16 23 7 9 6 32 23 11 5 1 2 2 13 7 7 5 8 7 5 7 8 3 5 4 2 33 4 11 1 3 11 10 15 78 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 77 64 81 82 90 55 69 85 78 78 76 76 88 87 82 81 77 72 66 64 76 80 77 83 76 71 70 77 82 81 75 80 76 77 16 20 15 11 8 16 15 10 16 17 23 14 5 10 13 16 16 19 22 19 14 14 15 14 17 22 24 15 16 13 17 13 18 9 7 16 4 7 2 29 17 5 6 6 1 10 7 3 5 3 7 9 12 17 10 6 9 3 8 7 6 9 2 6 8 7 6 14 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 60. 60. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 60 77 81 80 81 85 88 77 84 74 74 69 69 66 82 88 93 74 67 43 96 84 64 61 16 16 15 9 14 7 21 9 22 20 16 19 19 16 10 5 21 28 12 3 12 28 11 7 3 6 10 2 4 2 7 4 6 15 13 15 2 2 2 5 5 45 1 4 7 28 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 77 82 79 74 71 91 79 71 60 43 86 71 54 95 81 75 78 76 72 73 74 69 89 73 78 87 16 15 13 23 9 5 14 19 30 52 9 19 38 5 15 15 16 17 17 17 20 24 7 17 21 17 9 7 3 8 4 20 4 7 10 9 4 6 10 7 4 11 7 7 11 9 6 7 4 10 8 5 4 71 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 61. 61. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 61 71 72 70 42 49 58 70 81 83 84 70 77 69 66 70 72 75 84 75 70 63 56 85 43 71 77 78 69 66 57 20 19 20 24 21 26 25 15 15 13 14 17 22 25 19 21 20 9 14 24 28 41 13 21 26 20 21 16 21 20 27 10 9 10 34 30 16 5 4 2 4 16 6 9 9 10 7 5 7 11 7 10 4 3 37 13 9 3 6 11 14 16 61 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 71 53 77 75 84 40 60 81 70 72 69 77 81 79 77 75 72 66 56 61 69 72 68 74 73 72 68 69 87 69 75 69 73 60 20 25 18 20 13 26 18 14 21 21 27 13 15 15 17 17 20 23 29 17 17 22 22 21 20 17 24 23 12 21 18 20 20 19 10 22 5 6 3 35 22 5 9 6 4 10 4 6 7 9 8 11 15 22 14 7 9 4 8 11 8 8 2 10 7 11 8 21 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 62. 62. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 62 71 65 68 70 78 85 73 78 63 68 66 66 57 77 84 92 72 51 41 94 78 53 60 20 27 24 17 20 11 22 15 32 26 16 16 24 20 14 7 20 39 14 5 15 36 14 10 8 8 14 3 4 5 7 6 6 18 18 19 3 3 2 9 11 45 1 7 11 26 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. “ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 71 81 72 63 65 82 73 67 57 32 78 67 47 73 73 69 74 72 66 65 70 66 86 62 72 84 20 15 18 31 11 11 19 21 34 56 14 21 42 20 19 19 17 21 22 23 21 21 10 23 24 18 12 10 4 10 7 24 8 8 12 9 12 8 12 10 8 8 13 9 8 12 12 9 13 4 15 9 11 4 67 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 63. 63. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 63 71 71 70 37 47 60 69 77 88 85 68 78 71 64 70 82 71 85 77 67 63 49 88 36 76 79 80 65 67 55 19 18 21 24 27 26 26 19 9 11 15 15 19 29 20 10 21 8 14 26 27 45 9 26 22 15 16 15 23 20 29 10 11 9 39 27 14 6 5 4 4 17 7 10 8 10 8 8 7 9 7 10 6 4 37 14 9 5 5 12 13 16 64 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 71 51 77 76 87 44 60 81 73 69 68 71 82 85 75 76 67 66 60 57 69 78 67 72 75 66 65 72 75 75 72 68 75 64 19 27 18 17 9 24 18 12 19 24 29 13 10 11 17 15 24 26 29 17 19 17 22 19 15 26 29 18 22 13 21 19 18 18 10 22 6 6 5 33 22 7 8 7 3 16 8 4 8 9 9 9 12 26 12 6 11 9 10 8 7 11 2 12 7 13 7 19 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 64. 64. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 64 71 59 67 77 80 86 76 83 63 71 64 63 57 74 86 93 66 54 38 96 80 51 57 19 30 28 10 17 9 23 10 27 25 18 22 25 21 10 5 26 38 9 2 15 36 13 10 12 6 13 3 6 2 7 10 4 18 16 18 5 4 2 8 8 53 1 5 13 30 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 71 84 73 61 61 86 73 63 56 30 81 63 47 84 71 68 74 75 64 64 72 69 85 61 75 85 19 11 19 31 14 7 18 25 31 60 11 25 42 16 21 18 19 18 22 24 21 20 9 25 25 13 10 10 5 8 8 26 7 9 13 13 10 8 13 12 8 14 8 8 15 12 8 11 6 14 9 11 5 67 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 65. 65. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 65 69 67 71 34 40 58 66 75 87 87 68 73 69 65 69 75 62 83 70 71 63 52 88 33 64 81 80 62 62 55 18 19 18 15 22 22 23 22 10 11 11 19 18 23 18 13 23 7 17 20 24 40 10 20 22 13 17 16 19 20 21 13 14 12 51 38 20 11 4 3 2 21 8 13 12 13 12 15 9 13 9 13 8 2 47 20 23 3 5 19 18 24 59 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 69 50 74 74 91 37 56 82 68 72 68 60 77 83 82 72 67 63 57 46 69 65 70 71 72 70 71 61 80 65 66 73 75 63 18 22 18 20 7 23 16 13 18 19 25 21 16 11 13 15 23 21 22 24 16 23 18 21 19 13 15 27 16 22 21 15 17 13 13 28 8 6 2 41 28 6 13 9 7 19 7 6 5 13 10 17 21 30 16 12 13 8 10 17 14 13 4 13 13 12 8 24 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 66. 66. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 66 69 65 64 70 72 83 82 66 64 73 61 64 52 73 88 90 61 57 26 94 79 52 48 18 25 23 13 21 9 13 19 24 19 21 15 21 22 10 6 29 31 11 5 13 33 13 13 11 13 17 6 7 6 16 12 8 18 21 27 5 2 3 11 12 64 1 8 15 39 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 69 79 72 64 56 84 73 60 53 31 80 60 45 84 76 72 69 67 60 63 68 69 85 60 72 83 18 14 18 25 13 7 14 24 35 46 10 24 39 9 16 14 17 22 21 20 23 24 10 20 22 23 12 13 7 11 11 32 9 13 16 12 24 10 16 16 7 8 14 14 11 18 18 9 7 5 20 13 5 5 66 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 67. 67. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 67 69 68 69 34 51 54 63 75 86 87 70 73 68 64 69 70 65 76 72 63 67 51 88 38 80 76 78 63 66 53 22 21 22 27 22 31 30 22 12 12 15 21 22 29 22 19 29 12 19 29 26 42 11 24 44 13 20 18 25 21 31 10 10 9 39 28 15 7 4 2 2 16 6 10 7 9 11 7 12 10 8 7 7 1 38 9 7 4 4 12 14 16 47 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 69 50 75 72 83 46 60 80 69 70 65 59 82 84 77 71 67 63 59 44 68 74 66 70 68 69 69 61 75 69 71 67 72 67 22 28 21 18 15 27 19 15 24 22 30 26 14 11 17 21 25 27 29 28 20 19 24 24 24 24 23 27 22 21 22 24 22 15 10 22 5 10 2 27 21 6 7 8 5 15 4 5 6 8 9 10 12 27 13 7 10 6 8 8 7 13 3 10 7 10 7 18 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 68. 68. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 68 69 63 61 79 80 80 76 74 59 71 65 59 52 73 87 93 63 50 33 94 78 48 58 22 29 34 7 18 12 23 19 31 24 21 23 28 24 11 5 31 42 12 4 18 40 14 10 8 6 15 2 8 2 7 10 5 14 18 19 3 2 2 6 8 55 1 5 12 28 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 69 79 71 62 59 85 70 61 58 18 79 61 43 84 76 68 67 68 63 62 65 66 88 60 68 87 22 16 21 31 18 9 20 27 32 73 14 27 47 14 18 22 23 23 25 25 28 27 8 26 31 25 10 10 5 8 8 24 6 10 12 11 9 8 12 10 3 7 11 10 9 12 13 7 7 3 15 9 7 4 61 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.

×