Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v slobodnej spoločnosti

137 views

Published on

Viac na ake.institute.sk

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v slobodnej spoločnosti

 1. 1. VÝZNAM VLASTNÍCTVAA VLASTNÍCKEHO PRÁVA V SLOBODNEJ SPOLOČNOSTI PETER GONDA Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
 2. 2. „Súkromné vlastníctvo je základný stavebný kameň každej spoločnosti“ „Systém súkromného vlastníctva je najdôležitejšou zárukou slobody nielen pre tých, ktorí ho vlastnia, ale aj pre ostatných.“ 2 Richard PIPES (1923 - 2018) Friedrich August von HAYEK (1899-1992)
 3. 3. 3 Aristoteles (384 –322 pred n.l.) Navarrus (1493- 1586) „Som, teda vlastním“ John LOCKE (1632 – 1704) Cicero (106 – 43 pred n.l.)
 4. 4. 4 „Vlastníctvo je konečná kontrola a správa zdrojov. Súčasťou vlastníckeho práva je tiež schopnosť rozhodovať o nich, ako aj právo vlastníctva sa zbaviť.“ Murray ROTHBARD (1926 - 1995) „Legitímne vlastnícke právo je také, ktoré je nadobudnuté slobodnou vôľou a činnosťou bez obmedzovania iných.“ Pascal SALIN (1939 - )
 5. 5. „Nikto ešte nevidel, aby nejaké zviera naznačovalo svojimi pohybmi či zvukmi: toto je moje a to je tvoje.“ ...neviditeľná ruka vlastných záujmov ľudí (ako vlastníkov) Adam SMITH (1723 – 1790)
 6. 6. "Neúcta k majetku a skutočnosti, že sa proti princípom majetku stavajú akési údajné prednosti štátu, je práve tou príčinou, ktorá viedla ku všetkým ostatným zlám, ktoré zničili Francúzsko a uvrhli celú Európu do bezprostredného ohrozenia" Edmund BURKE (1727-1797) 6
 7. 7. „Spoločnosť, ktorá funguje na princípe spoločne vlastneného majetku (obecnej pastviny), stráca spoločenské kvality... Príkladom je nevlastnená pôda, z ktorej si môže každý privlastniť jej plody. Ak hocikto môže získať prírodné zdroje (napríklad drevo v lese), tak bude dochádzať k ich drancovaniu. Nikto nie je zodpovedný za ujmu, ku ktorej dôjde zničením týchto zdrojov. Budú klčované lesy, bez toho, aby sa niekto staral o novú výsadbu.. Ludwig von MISES (1881 – 1973) 7
 8. 8. „Kde nie je vlastníctvo, tam nemôže byť ekonomický rozvoj, keďže nemôže prebiehať zmysluplná (ekonomicky racionálna) deľba práce“ Ludwig MISES a „Kde nie je vlastníctvo, nie je ani spravodlivosť.“ Friedrich HAYEK Rovná daň a smer daňovej reformy 8
 9. 9. „Bez dodržiavania abstraktných pravidiel garantujúcich stabilitu vlastníctva, jeho prenos dohodou, či dodržiavanie sľubov a zmlúv by sa veľký stroj trhového poriadku rozpadol na atómy.“ (A. SMITH) „Vždy keď sa v spoločnosti začalo vlastníctvo pošľapávať, či ignorovať, spoločenský poriadok sa rozpadal a spoločnosť chudobnela.“ (R. PIPES) (SÚKROMNÉ) VLASTNÍCTVO A LEGITÍMNE VLASTNÍCKE PRÁVO (rešpektované, dodržiavané a v prípade potreby vynucované) = NUTNÁ PODMIENKA SLOBODNEJ A PROSPERUJÚCEJ SPOLOČNOSTI 9

×