Peter Gonda: Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v slobodnej spoločnosti

Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. ŠtefánikaConservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
VÝZNAM VLASTNÍCTVAA VLASTNÍCKEHO
PRÁVA V SLOBODNEJ SPOLOČNOSTI
PETER GONDA
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
„Súkromné vlastníctvo je základný stavebný kameň
každej spoločnosti“
„Systém súkromného vlastníctva je najdôležitejšou
zárukou slobody nielen pre tých, ktorí ho vlastnia,
ale aj pre ostatných.“
2
Richard PIPES
(1923 - 2018)
Friedrich August von HAYEK
(1899-1992)
3
Aristoteles (384 –322 pred n.l.)
Navarrus (1493-
1586)
„Som, teda vlastním“
John LOCKE (1632 – 1704)
Cicero (106 – 43 pred n.l.)
4
„Vlastníctvo je konečná kontrola a správa
zdrojov. Súčasťou vlastníckeho práva je tiež
schopnosť rozhodovať o nich, ako aj právo
vlastníctva sa zbaviť.“
Murray ROTHBARD (1926 - 1995)
„Legitímne vlastnícke právo je také, ktoré je
nadobudnuté slobodnou vôľou a činnosťou bez
obmedzovania iných.“
Pascal SALIN (1939 - )
„Nikto ešte nevidel, aby nejaké zviera naznačovalo
svojimi pohybmi či zvukmi: toto je moje a to je
tvoje.“
...neviditeľná ruka vlastných záujmov ľudí (ako
vlastníkov)
Adam SMITH (1723 – 1790)
"Neúcta k majetku a skutočnosti, že sa proti princípom
majetku stavajú akési údajné prednosti štátu, je práve
tou príčinou, ktorá viedla ku všetkým ostatným zlám,
ktoré zničili Francúzsko a uvrhli celú Európu do
bezprostredného ohrozenia"
Edmund BURKE
(1727-1797)
6
„Spoločnosť, ktorá funguje na princípe spoločne
vlastneného majetku (obecnej pastviny), stráca
spoločenské kvality... Príkladom je nevlastnená pôda,
z ktorej si môže každý privlastniť jej plody. Ak
hocikto môže získať prírodné zdroje (napríklad drevo
v lese), tak bude dochádzať k ich drancovaniu. Nikto
nie je zodpovedný za ujmu, ku ktorej dôjde zničením
týchto zdrojov. Budú klčované lesy, bez toho, aby sa
niekto staral o novú výsadbu..
Ludwig von MISES (1881 – 1973)
7
„Kde nie je vlastníctvo, tam nemôže byť ekonomický
rozvoj, keďže nemôže prebiehať zmysluplná
(ekonomicky racionálna) deľba práce“
Ludwig MISES
a
„Kde nie je vlastníctvo, nie je ani spravodlivosť.“
Friedrich HAYEK
Rovná daň a smer daňovej reformy 8
„Bez dodržiavania abstraktných pravidiel garantujúcich
stabilitu vlastníctva, jeho prenos dohodou, či
dodržiavanie sľubov a zmlúv by sa veľký stroj
trhového poriadku rozpadol na atómy.“ (A. SMITH)
„Vždy keď sa v spoločnosti začalo vlastníctvo
pošľapávať, či ignorovať, spoločenský poriadok sa
rozpadal a spoločnosť chudobnela.“ (R. PIPES)
(SÚKROMNÉ) VLASTNÍCTVO A LEGITÍMNE
VLASTNÍCKE PRÁVO (rešpektované, dodržiavané a v
prípade potreby vynucované) = NUTNÁ PODMIENKA
SLOBODNEJ A PROSPERUJÚCEJ SPOLOČNOSTI
9
1 of 9

More Related Content

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho... by
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
17 views14 slides
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ... by
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
24 views6 slides

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika(20)

Peter Gonda: Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v slobodnej spoločnosti

  • 1. VÝZNAM VLASTNÍCTVAA VLASTNÍCKEHO PRÁVA V SLOBODNEJ SPOLOČNOSTI PETER GONDA Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
  • 2. „Súkromné vlastníctvo je základný stavebný kameň každej spoločnosti“ „Systém súkromného vlastníctva je najdôležitejšou zárukou slobody nielen pre tých, ktorí ho vlastnia, ale aj pre ostatných.“ 2 Richard PIPES (1923 - 2018) Friedrich August von HAYEK (1899-1992)
  • 3. 3 Aristoteles (384 –322 pred n.l.) Navarrus (1493- 1586) „Som, teda vlastním“ John LOCKE (1632 – 1704) Cicero (106 – 43 pred n.l.)
  • 4. 4 „Vlastníctvo je konečná kontrola a správa zdrojov. Súčasťou vlastníckeho práva je tiež schopnosť rozhodovať o nich, ako aj právo vlastníctva sa zbaviť.“ Murray ROTHBARD (1926 - 1995) „Legitímne vlastnícke právo je také, ktoré je nadobudnuté slobodnou vôľou a činnosťou bez obmedzovania iných.“ Pascal SALIN (1939 - )
  • 5. „Nikto ešte nevidel, aby nejaké zviera naznačovalo svojimi pohybmi či zvukmi: toto je moje a to je tvoje.“ ...neviditeľná ruka vlastných záujmov ľudí (ako vlastníkov) Adam SMITH (1723 – 1790)
  • 6. "Neúcta k majetku a skutočnosti, že sa proti princípom majetku stavajú akési údajné prednosti štátu, je práve tou príčinou, ktorá viedla ku všetkým ostatným zlám, ktoré zničili Francúzsko a uvrhli celú Európu do bezprostredného ohrozenia" Edmund BURKE (1727-1797) 6
  • 7. „Spoločnosť, ktorá funguje na princípe spoločne vlastneného majetku (obecnej pastviny), stráca spoločenské kvality... Príkladom je nevlastnená pôda, z ktorej si môže každý privlastniť jej plody. Ak hocikto môže získať prírodné zdroje (napríklad drevo v lese), tak bude dochádzať k ich drancovaniu. Nikto nie je zodpovedný za ujmu, ku ktorej dôjde zničením týchto zdrojov. Budú klčované lesy, bez toho, aby sa niekto staral o novú výsadbu.. Ludwig von MISES (1881 – 1973) 7
  • 8. „Kde nie je vlastníctvo, tam nemôže byť ekonomický rozvoj, keďže nemôže prebiehať zmysluplná (ekonomicky racionálna) deľba práce“ Ludwig MISES a „Kde nie je vlastníctvo, nie je ani spravodlivosť.“ Friedrich HAYEK Rovná daň a smer daňovej reformy 8
  • 9. „Bez dodržiavania abstraktných pravidiel garantujúcich stabilitu vlastníctva, jeho prenos dohodou, či dodržiavanie sľubov a zmlúv by sa veľký stroj trhového poriadku rozpadol na atómy.“ (A. SMITH) „Vždy keď sa v spoločnosti začalo vlastníctvo pošľapávať, či ignorovať, spoločenský poriadok sa rozpadal a spoločnosť chudobnela.“ (R. PIPES) (SÚKROMNÉ) VLASTNÍCTVO A LEGITÍMNE VLASTNÍCKE PRÁVO (rešpektované, dodržiavané a v prípade potreby vynucované) = NUTNÁ PODMIENKA SLOBODNEJ A PROSPERUJÚCEJ SPOLOČNOSTI 9