SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Peter GONDA
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov
ľudí (Zhrnutie obrázkov)
Východiská
Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2
Východiská
Legenda: DE – Nemecko, LU – Luxembursko, EE – Estónsko, FI – Fínsko, AT – Rakúsko, IT –
Taliansko, MT – Malta, BE – Belgicko, SI – Slovinsko, NL – Holandsko, SK –
Slovensko, FR – Francúzsko, CY – Cyprus, PT – Portugalsko, IE – Írsko, EL – Grécko,
ES - Španielsko
Vývoj verejného dlhu USA
4
Zdroj: http://www.usgovernmentdebt.us/
Východiská
Vývoj verejného
dlhu USA
(1940 – 2010)
5
Verejný dlh USA
(1940 – 2010)
Centrálne plánovanie a regulovanie
7
Podstatné zdroje v západných spoločnostiach
Súčasnosť: štátno - korporativistický a demokratický systém s
regulovanými trhmi a sociálnym štátom
Centrálne plánovanie a regulovanie financií
Vláda
Centrálna
banka
Komerčnábankač.2
Komerčnábankač.1
-
T
Verejné výdavky
Verejné príjmy
Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 9
Váha verejných výdavkov
Zdroj: Tanzi (2005), OECD (2014)
0
10
20
30
40
50
60
70
1870 1913 1937 1960 1978 1994 2013
Verejnévýdavky/HDPv%
Francúzsko
Švédsko
USA
Spojené kráľovstvo
Nemecko
Rast miery vládneho prerozdeľovania
10
Váha verejných výdavkov na Slovensku,
osobitne k súkromnému sektoru
0% 25% 50% 75% 100%
Verejné výdavky / HPH
súkromných podnikov
Verejné výdavky / HPH
podnikov
Verejné výdavky / HPH sukr.
podnikov a domácn.
Verejné výdavky / HPH
súkromného sektora
Verejné výdavky / HPH
ostatných v ekonomike
Verejné výdavky / HDP
Zdroj: ŠÚ SR (2014), MF SR (2013)
Poznámka: Údaje sú za rok 2012.
Legenda: HPH: hrubá pridaná hodnota
Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 12
Vymedzenie základných tokov financovania v ekonomike
DOMÁCNOSTI
(podnikajúci)
PODNIKY
(finančné,nefinančné)
VEREJNÁ
SPRÁVA
DOMÁCNOSTI
(nepodnikajúci)
DOMÁCNOSTI
ZAHRANIČIE
mzdy
mzdy
dane a SP
dane a SP
dane a SP
bežné
transfery
TVORBA ZDROJOV PREROZDEĽOVANIE ZDROJOV PRÍJEM ZDROJOV
PZI,PI ...
N I S D
dary
dary bežné
transfery
dotácie
dary
granty
granty
Zdroj: Autor
PODNIKY
(finančné,nefinančné)subvencie
ZAHRANIČIE
úroky
Vymedzenie vlády a verejných financií
SP – sociálne príspevky (odvody), NISD – neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 13
Vymedzenie vlády a verejných financií
Pre koho?
pre mňa pre iných
Čie peniaze?
moje peniaze
cudzie peniaze
získané legálnym
donútením
x x
Zdroj: Friedman – Friedmanová (1992), autor.
Súkromné vs. verejné financie
x – verejné financie
Financovanie verejných výdavkov
Zdroj: Eurostat (2015)
Financovanie verejných výdavkov
Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (2018)
Celkové daňové bremeno vo vzťahu k priemerným
mzdovým nákladom práce na Slovensku za rok 2017
15
16
1861-–– prvýkrát schválený zákon o dani z príjmu; 3%
1862 –– 3%; 5%
1864 –– 3% - 10%
1867 –– 5%
1870 -–- 2,5%
1872 –– zrušenie dane Kongresom
1894 –– 2%
1895 –– zrušenie dane Najvyšším súdom ako protiústavnej
1913 –– schválenie ústavného dodatku o dani z príjmu; 1% - 7%
1918 –– 6% - 77%
1929 –– 4% - 24%
1944 –– 23% - 94%
1945
1988 –– 15% - 28%
2003 –– 10%- 35%
ZDROJ: Higgs (1987), Young (2004), NTU (2012)
Vývoj dane z príjmu fyzických osôb v USA
Poznámka: Popri uvedených
sadzbách sa v prezentovanom
časovom období uplatňovalo aj
nezdaniteľné minimum.
Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 17
Financovanie verejných výdavkov
Lafferova krivka: Vzťah medzi mierou zdanenia a príjmami
z vybraných daní
Zakázaná zóna
?
Bod zlomu
18
Príloha
.
18. stor 19. stor 2017*
Spojené štáty americké
Anglicko
* Poradie podľa údajov za rok 2012, podľa Heritage Foundation
1. Hongkong
2. Singapur
3. N. Zéland
4. Švajčiarsko
5. Austrália
6. Írsko
Ekonomická sloboda

More Related Content

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (20)

Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
 
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really worksCharlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
 
Daniel Klein: Adam Smith 300
Daniel Klein: Adam Smith 300Daniel Klein: Adam Smith 300
Daniel Klein: Adam Smith 300
 
Na obranu slobodného trhu
Na obranu slobodného trhuNa obranu slobodného trhu
Na obranu slobodného trhu
 
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlGonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
 
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
 
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and Liberty
 
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického mysleniaPeter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
 
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledkySocializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 

Peter Gonda: Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (zhrnutie)

 • 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov)
 • 2. Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2
 • 3. Východiská Legenda: DE – Nemecko, LU – Luxembursko, EE – Estónsko, FI – Fínsko, AT – Rakúsko, IT – Taliansko, MT – Malta, BE – Belgicko, SI – Slovinsko, NL – Holandsko, SK – Slovensko, FR – Francúzsko, CY – Cyprus, PT – Portugalsko, IE – Írsko, EL – Grécko, ES - Španielsko
 • 4. Vývoj verejného dlhu USA 4 Zdroj: http://www.usgovernmentdebt.us/
 • 5. Východiská Vývoj verejného dlhu USA (1940 – 2010) 5 Verejný dlh USA (1940 – 2010)
 • 6.
 • 7. Centrálne plánovanie a regulovanie 7 Podstatné zdroje v západných spoločnostiach Súčasnosť: štátno - korporativistický a demokratický systém s regulovanými trhmi a sociálnym štátom
 • 8. Centrálne plánovanie a regulovanie financií Vláda Centrálna banka Komerčnábankač.2 Komerčnábankač.1 - T Verejné výdavky Verejné príjmy
 • 9. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 9 Váha verejných výdavkov Zdroj: Tanzi (2005), OECD (2014) 0 10 20 30 40 50 60 70 1870 1913 1937 1960 1978 1994 2013 Verejnévýdavky/HDPv% Francúzsko Švédsko USA Spojené kráľovstvo Nemecko
 • 10. Rast miery vládneho prerozdeľovania 10
 • 11. Váha verejných výdavkov na Slovensku, osobitne k súkromnému sektoru 0% 25% 50% 75% 100% Verejné výdavky / HPH súkromných podnikov Verejné výdavky / HPH podnikov Verejné výdavky / HPH sukr. podnikov a domácn. Verejné výdavky / HPH súkromného sektora Verejné výdavky / HPH ostatných v ekonomike Verejné výdavky / HDP Zdroj: ŠÚ SR (2014), MF SR (2013) Poznámka: Údaje sú za rok 2012. Legenda: HPH: hrubá pridaná hodnota
 • 12. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 12 Vymedzenie základných tokov financovania v ekonomike DOMÁCNOSTI (podnikajúci) PODNIKY (finančné,nefinančné) VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI (nepodnikajúci) DOMÁCNOSTI ZAHRANIČIE mzdy mzdy dane a SP dane a SP dane a SP bežné transfery TVORBA ZDROJOV PREROZDEĽOVANIE ZDROJOV PRÍJEM ZDROJOV PZI,PI ... N I S D dary dary bežné transfery dotácie dary granty granty Zdroj: Autor PODNIKY (finančné,nefinančné)subvencie ZAHRANIČIE úroky Vymedzenie vlády a verejných financií SP – sociálne príspevky (odvody), NISD – neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
 • 13. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 13 Vymedzenie vlády a verejných financií Pre koho? pre mňa pre iných Čie peniaze? moje peniaze cudzie peniaze získané legálnym donútením x x Zdroj: Friedman – Friedmanová (1992), autor. Súkromné vs. verejné financie x – verejné financie
 • 15. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (2018) Celkové daňové bremeno vo vzťahu k priemerným mzdovým nákladom práce na Slovensku za rok 2017 15
 • 16. 16 1861-–– prvýkrát schválený zákon o dani z príjmu; 3% 1862 –– 3%; 5% 1864 –– 3% - 10% 1867 –– 5% 1870 -–- 2,5% 1872 –– zrušenie dane Kongresom 1894 –– 2% 1895 –– zrušenie dane Najvyšším súdom ako protiústavnej 1913 –– schválenie ústavného dodatku o dani z príjmu; 1% - 7% 1918 –– 6% - 77% 1929 –– 4% - 24% 1944 –– 23% - 94% 1945 1988 –– 15% - 28% 2003 –– 10%- 35% ZDROJ: Higgs (1987), Young (2004), NTU (2012) Vývoj dane z príjmu fyzických osôb v USA Poznámka: Popri uvedených sadzbách sa v prezentovanom časovom období uplatňovalo aj nezdaniteľné minimum.
 • 17. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 17 Financovanie verejných výdavkov Lafferova krivka: Vzťah medzi mierou zdanenia a príjmami z vybraných daní Zakázaná zóna ? Bod zlomu
 • 18. 18 Príloha . 18. stor 19. stor 2017* Spojené štáty americké Anglicko * Poradie podľa údajov za rok 2012, podľa Heritage Foundation 1. Hongkong 2. Singapur 3. N. Zéland 4. Švajčiarsko 5. Austrália 6. Írsko Ekonomická sloboda