Advertisement

Peter Gonda: Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (zhrnutie)

Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Dec. 4, 2018
Advertisement

More Related Content

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika(20)

Advertisement

Peter Gonda: Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (zhrnutie)

 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov)
 2. Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2
 3. Východiská Legenda: DE – Nemecko, LU – Luxembursko, EE – Estónsko, FI – Fínsko, AT – Rakúsko, IT – Taliansko, MT – Malta, BE – Belgicko, SI – Slovinsko, NL – Holandsko, SK – Slovensko, FR – Francúzsko, CY – Cyprus, PT – Portugalsko, IE – Írsko, EL – Grécko, ES - Španielsko
 4. Vývoj verejného dlhu USA 4 Zdroj: http://www.usgovernmentdebt.us/
 5. Východiská Vývoj verejného dlhu USA (1940 – 2010) 5 Verejný dlh USA (1940 – 2010)
 6. Centrálne plánovanie a regulovanie 7 Podstatné zdroje v západných spoločnostiach Súčasnosť: štátno - korporativistický a demokratický systém s regulovanými trhmi a sociálnym štátom
 7. Centrálne plánovanie a regulovanie financií Vláda Centrálna banka Komerčnábankač.2 Komerčnábankač.1 - T Verejné výdavky Verejné príjmy
 8. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 9 Váha verejných výdavkov Zdroj: Tanzi (2005), OECD (2014) 0 10 20 30 40 50 60 70 1870 1913 1937 1960 1978 1994 2013 Verejnévýdavky/HDPv% Francúzsko Švédsko USA Spojené kráľovstvo Nemecko
 9. Rast miery vládneho prerozdeľovania 10
 10. Váha verejných výdavkov na Slovensku, osobitne k súkromnému sektoru 0% 25% 50% 75% 100% Verejné výdavky / HPH súkromných podnikov Verejné výdavky / HPH podnikov Verejné výdavky / HPH sukr. podnikov a domácn. Verejné výdavky / HPH súkromného sektora Verejné výdavky / HPH ostatných v ekonomike Verejné výdavky / HDP Zdroj: ŠÚ SR (2014), MF SR (2013) Poznámka: Údaje sú za rok 2012. Legenda: HPH: hrubá pridaná hodnota
 11. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 12 Vymedzenie základných tokov financovania v ekonomike DOMÁCNOSTI (podnikajúci) PODNIKY (finančné,nefinančné) VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI (nepodnikajúci) DOMÁCNOSTI ZAHRANIČIE mzdy mzdy dane a SP dane a SP dane a SP bežné transfery TVORBA ZDROJOV PREROZDEĽOVANIE ZDROJOV PRÍJEM ZDROJOV PZI,PI ... N I S D dary dary bežné transfery dotácie dary granty granty Zdroj: Autor PODNIKY (finančné,nefinančné)subvencie ZAHRANIČIE úroky Vymedzenie vlády a verejných financií SP – sociálne príspevky (odvody), NISD – neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
 12. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 13 Vymedzenie vlády a verejných financií Pre koho? pre mňa pre iných Čie peniaze? moje peniaze cudzie peniaze získané legálnym donútením x x Zdroj: Friedman – Friedmanová (1992), autor. Súkromné vs. verejné financie x – verejné financie
 13. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Eurostat (2015)
 14. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (2018) Celkové daňové bremeno vo vzťahu k priemerným mzdovým nákladom práce na Slovensku za rok 2017 15
 15. 16 1861-–– prvýkrát schválený zákon o dani z príjmu; 3% 1862 –– 3%; 5% 1864 –– 3% - 10% 1867 –– 5% 1870 -–- 2,5% 1872 –– zrušenie dane Kongresom 1894 –– 2% 1895 –– zrušenie dane Najvyšším súdom ako protiústavnej 1913 –– schválenie ústavného dodatku o dani z príjmu; 1% - 7% 1918 –– 6% - 77% 1929 –– 4% - 24% 1944 –– 23% - 94% 1945 1988 –– 15% - 28% 2003 –– 10%- 35% ZDROJ: Higgs (1987), Young (2004), NTU (2012) Vývoj dane z príjmu fyzických osôb v USA Poznámka: Popri uvedených sadzbách sa v prezentovanom časovom období uplatňovalo aj nezdaniteľné minimum.
 16. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 17 Financovanie verejných výdavkov Lafferova krivka: Vzťah medzi mierou zdanenia a príjmami z vybraných daní Zakázaná zóna ? Bod zlomu
 17. 18 Príloha . 18. stor 19. stor 2017* Spojené štáty americké Anglicko * Poradie podľa údajov za rok 2012, podľa Heritage Foundation 1. Hongkong 2. Singapur 3. N. Zéland 4. Švajčiarsko 5. Austrália 6. Írsko Ekonomická sloboda
Advertisement