Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (zhrnutie)

344 views

Published on

Viac na ake.institute.sk

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (zhrnutie)

 1. 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov)
 2. 2. Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2
 3. 3. Východiská Legenda: DE – Nemecko, LU – Luxembursko, EE – Estónsko, FI – Fínsko, AT – Rakúsko, IT – Taliansko, MT – Malta, BE – Belgicko, SI – Slovinsko, NL – Holandsko, SK – Slovensko, FR – Francúzsko, CY – Cyprus, PT – Portugalsko, IE – Írsko, EL – Grécko, ES - Španielsko
 4. 4. Vývoj verejného dlhu USA 4 Zdroj: http://www.usgovernmentdebt.us/
 5. 5. Východiská Vývoj verejného dlhu USA (1940 – 2010) 5 Verejný dlh USA (1940 – 2010)
 6. 6. Centrálne plánovanie a regulovanie 7 Podstatné zdroje v západných spoločnostiach Súčasnosť: štátno - korporativistický a demokratický systém s regulovanými trhmi a sociálnym štátom
 7. 7. Centrálne plánovanie a regulovanie financií Vláda Centrálna banka Komerčnábankač.2 Komerčnábankač.1 - T Verejné výdavky Verejné príjmy
 8. 8. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 9 Váha verejných výdavkov Zdroj: Tanzi (2005), OECD (2014) 0 10 20 30 40 50 60 70 1870 1913 1937 1960 1978 1994 2013 Verejnévýdavky/HDPv% Francúzsko Švédsko USA Spojené kráľovstvo Nemecko
 9. 9. Rast miery vládneho prerozdeľovania 10
 10. 10. Váha verejných výdavkov na Slovensku, osobitne k súkromnému sektoru 0% 25% 50% 75% 100% Verejné výdavky / HPH súkromných podnikov Verejné výdavky / HPH podnikov Verejné výdavky / HPH sukr. podnikov a domácn. Verejné výdavky / HPH súkromného sektora Verejné výdavky / HPH ostatných v ekonomike Verejné výdavky / HDP Zdroj: ŠÚ SR (2014), MF SR (2013) Poznámka: Údaje sú za rok 2012. Legenda: HPH: hrubá pridaná hodnota
 11. 11. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 12 Vymedzenie základných tokov financovania v ekonomike DOMÁCNOSTI (podnikajúci) PODNIKY (finančné,nefinančné) VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI (nepodnikajúci) DOMÁCNOSTI ZAHRANIČIE mzdy mzdy dane a SP dane a SP dane a SP bežné transfery TVORBA ZDROJOV PREROZDEĽOVANIE ZDROJOV PRÍJEM ZDROJOV PZI,PI ... N I S D dary dary bežné transfery dotácie dary granty granty Zdroj: Autor PODNIKY (finančné,nefinančné)subvencie ZAHRANIČIE úroky Vymedzenie vlády a verejných financií SP – sociálne príspevky (odvody), NISD – neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
 12. 12. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 13 Vymedzenie vlády a verejných financií Pre koho? pre mňa pre iných Čie peniaze? moje peniaze cudzie peniaze získané legálnym donútením x x Zdroj: Friedman – Friedmanová (1992), autor. Súkromné vs. verejné financie x – verejné financie
 13. 13. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Eurostat (2015)
 14. 14. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (2018) Celkové daňové bremeno vo vzťahu k priemerným mzdovým nákladom práce na Slovensku za rok 2017 15
 15. 15. 16 1861-–– prvýkrát schválený zákon o dani z príjmu; 3% 1862 –– 3%; 5% 1864 –– 3% - 10% 1867 –– 5% 1870 -–- 2,5% 1872 –– zrušenie dane Kongresom 1894 –– 2% 1895 –– zrušenie dane Najvyšším súdom ako protiústavnej 1913 –– schválenie ústavného dodatku o dani z príjmu; 1% - 7% 1918 –– 6% - 77% 1929 –– 4% - 24% 1944 –– 23% - 94% 1945 1988 –– 15% - 28% 2003 –– 10%- 35% ZDROJ: Higgs (1987), Young (2004), NTU (2012) Vývoj dane z príjmu fyzických osôb v USA Poznámka: Popri uvedených sadzbách sa v prezentovanom časovom období uplatňovalo aj nezdaniteľné minimum.
 16. 16. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 17 Financovanie verejných výdavkov Lafferova krivka: Vzťah medzi mierou zdanenia a príjmami z vybraných daní Zakázaná zóna ? Bod zlomu
 17. 17. 18 Príloha . 18. stor 19. stor 2017* Spojené štáty americké Anglicko * Poradie podľa údajov za rok 2012, podľa Heritage Foundation 1. Hongkong 2. Singapur 3. N. Zéland 4. Švajčiarsko 5. Austrália 6. Írsko Ekonomická sloboda

×