Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť

150 views

Published on

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizoval prvý seminár v rámci dvanásteho ročníka cyklu Akadémia klasickej ekonómie. Viac na ake.institute.sk

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť

 1. 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl (grafická príloha prezentácie) Vysoká škola manažmentu (Bratislava, 20. február 2019)
 2. 2. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 2 Východiská Zdroj: autor ? 21. st. Vybraní nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte Platón Aristoteles 4. st. pred n. l. 15. st. 18. st. 20. st. 13.st. n. l. 19. st. Tomáš Akvinský Španielski scholastici (Navarrus, Mercado,...) Fyziokrati (Quesnay, Turgot..) Fil. prirodz. práva (Locke, Hume..) Klasická ekon. škola Smith Ricardo Say Senior J. S. Mill ... Fr. harmonisti (Bastiat, ..) Rakúska škola Menger Böhm-Bawerk Wieser Mises Hayek Rothbard Kirzner J.H. Soto, Boettke,.. Monetarizmus (Friedman,...) Marginalisti (Gossen, Jevons,..) Neoklasická šk. (Marshall, ....) Teória verejnej voľby (J. M. Buchanan,..) Neoinštitucionalisti (North, Coase,..) Merkantilisti (Mun,...) Mandeville, Cantillon Keynesov. škola (J. M. Keynes,..) Neokeynes. (Mankiw,..) Teória racion. očakávaní (Lucas, Barro,..) Postkeynes. (Kaldor,...) Marx
 3. 3. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 3 Vybraní nositelia liberálneho ekon. myslenia D. Ricardo (1772 – 1823) J. B. Say (1767 – 1832)A. Smith (1723 – 1790) F. Bastiat (1801 – 1850) F. A. von Hayek (1899-1992) M. Friedman (1912 - 2006)
 4. 4. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 4 Východiská: širší kontext Sv. T. Akvinský (1225 – 1274) E. Burke (1729-1797) A. de Tocqueville (1805-1859) Cicero (106-43 pr. n.l.) I. Kant (1724-1804)
 5. 5. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 5 Východiská ekonomického myslenia Aristoteles (384 –322 pred n.l.) D. Hume (1711 – 1776)[R. Cantillon (1680 – 1734)] F. Quesnay (1694 – 1774) [Navarrus (1492 -1586)] [B. Mandeville (1670 – 1733)]
 6. 6. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 6 Zdroj: autor Filozofické dedičstvo Rovnováha trhu a etických noriem ETICKÉ NORMY = osobná zodpovedn. = rešpekt k vlastníctvu a životu iných = dodržiavanie dohôd, a „zlaté pravidlo“ = spolupatričnosť T R H = osobná sloboda = neobmedz. konkurencia a slobod. tvorba cien = neregulov. ekon. aktivity = maximaliz. vlastného úžitku
 7. 7. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 7 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . 18. stor 19. stor 2018* Spojené štáty americké Anglicko / Spojené kráľovstvo * Podľa výsledkov „2018 Index of Economic Freedom“, zverejnených Heritage Foundation (http://www.heritage.org/index/ranking) 1. Hongkong 2. Singapur 3. N. Zéland 4. Švajčiarsko 5. Austrália 6. Írsko 7. Estónsko
 8. 8. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 8 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . Zdroj: Fraser Institute (2018)
 9. 9. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 9 Dosahy v praxi – nárast prosperity
 10. 10. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 10 Dosahy v praxi – nárast prosperity Zdroje: Maddison Project (2013), World Bank
 11. 11. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 11 Dosahy v praxi – nárast prosperity
 12. 12. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 12 Dosahy v praxi – nárast prosperity
 13. 13. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 13 Dosahy v praxi - ekonomická výkonnosť Najvyššie HDP na 1 obyvateľa v parite kúpnej sily Podľa Svetovej banky (2017) 1. Katar 2. Luxembursko 3. Singapur 4. Brunei 5. Írsko 6. Nórsko 7. Kuvajt 8. Spojené arabské emiráty 9. Švajčiarsko 10. Hongkong Zdroj: www.worldbank.org
 14. 14. Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 14 Dosahy v praxi – pokles miery absol. chudoby Zdroj: Svetová banka

×