Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl

Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. ŠtefánikaConservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter GONDA
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Miesto klasickej ekonomickej školy a
iných liberálnych ekonomických škôl
(Zhrnutie obrázkov)
Vysoká škola manažmentu
2
Východiská
Zdroj: autor
Peter Gonda, február 2014
?
21. st.
Vybraní nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte
Platón Aristoteles
4. st. pred n. l.
15. st.
18. st.
20. st.
13.st. n. l.
19. st.
Tomáš Akvinský
Španielski scholastici
(Navarrus, Mercado,...)
Fyziokrati
(Quesnay, Turgot..)
Fil. prirodz. práva
(Locke,
Hume..)
Klasická ekon. škola
Smith
Ricardo
Say
Senior
J. S. Mill
...
Fr. harmonisti
(Bastiat, ..)
Rakúska škola
Menger
Böhm-Bawerk
Wieser
Mises
Hayek
Rothbard
Kirzner
J.H. Soto,
Boettke,..
Monetarizmus (Friedman,...)
Marginalisti
(Gossen,
Jevons,..)
Neoklasická šk.
(Marshall, ....)
Teória verejnej voľby
(J. M. Buchanan,..)
Neoinštitucionalisti
(North, Coase,..)
Merkantilisti
(Mun,...)
Mandeville, Cantillon
Keynesov. škola
(J. M. Keynes,..)
Neokeynes.
(Mankiw,..)
Teória racion. očakávaní
(Lucas, Barro,..)
Postkeynes.
(Kaldor,...)
Marx
3
Východiská
Aristoteles (384 –322 pred n.l.)
D. Hume (1711 – 1776)
[R. Cantillon (1680 – 1734)] F. Quesnay (1694 – 1774)
[Navarrus (1492 -1586)] [B. Mandeville (1670 – 1733)]
4
Spontánny poriadok - trhový poriadok + mravný poriadok
+
(„nestranný pozorovateľ “)
(„neviditeľná ruka“)
1776 1759
Klasická ekonomická škola
5
Klasická ekonomická škola
David RICARDO
(1772 – 1823)
Jean B. SAY
(1767 – 1832)
John S. MILL
(1806 – 1872)
Zákon trhu
S D
(ST=DT)
Zákon komparatívnych výhod Teória recipročného dopytu
6
Ekonomickí liberálni pokračovatelia
Friedrich Hayek (1899-1992) Milton Friedman (1912 - 2006)
Frédéric Bastiat (1801 – 1850)
Adam Smith (1723 – 1790)
J. M. Buchanan (1919-2013)
7
Zdroj: autor
Filozofické dedičstvo
Rovnováha trhu a etických noriem
ETICKÉ
NORMY
= osobná zodpovedn.
= rešpekt k vlastníctvu
a životu iných
= dodržiavanie dohôd, a
„zlaté pravidlo“
= spolupatričnosť
T R H
= osobná sloboda
= neobmedz. konkurencia
a slobod. tvorba cien
= neregulov. ekon. aktivity
= maximaliz. vlastného
úžitku
8
Dosahy v praxi - ekonomická sloboda
.
18. stor 19. stor 2020*
Spojené štáty americké
Anglicko
* Podľa výsledkov „2020 Index of Economic Freedom“, zverejnených Heritage Foundation
(http://www.heritage.org/index/ranking)
1. Singapur
2. Hongkong
3. N. Zéland
4. Austrália
5. Švajčiarsko
6. Írsko
7. Spojené
kráľovstvo
9
Dosahy v praxi - ekonomická sloboda
.
Zdroj: Fraser Institute (2018)
10
Dosahy v praxi – rast bohatstva
HDP na 1 obyvateľa sveta
Zdroj: Wilson (2017) podľa Maddison Projeect Database
11
Dosahy v praxi – rast bohatstva
HDP na 1 obyvateľa a populácia sveta
Zdroj: Slaus, Jacobs (2011)
12
Dosahy v praxi – pokles chudoby
Zdroj: SB (2015), AEI (2016)
13
Dosahy v praxi – pokles chudoby
14
Dosahy v praxi - ekonomická výkonnosť
Najvyššie HDP na 1 obyvateľa v parite kúpnej sily
1. Monako
2. Lichtenštajnsko
3. Luxembursko
4. Makau
5. Švajčiarsko
6. Írsko
7. Nórsko
8. Island
9. USA
10. Sigapur
Zdroj: Svetová banka (www.worldbank.org)
15
Dosahy v praxi – podnikateľské prostredie
Miera jednoduchosti podnikania (podľa SB, 2020)
1. Nový Zéland
2. Singapur
3. Hongkong
4. Dánsko
5. Južná Kórea
6. USA
7. Gruzínsko
8. Spojené kráľovstvo
Zdroj: Doing Business 2020
16
Využitie v hospodársko-politickej praxi
F. A. von Hayek
Moderný klasický liberalizmus hospodárske politiky: presadzovanie menšieho
štátu a trhovo konformnejších podmienok...
Milton Friedman
Margaret Thatcher
Ronald Reagan
J. J. Cowperthwaite
Roger Douglas
1 of 16

More Related Content

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho... by
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
18 views14 slides
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ... by
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
24 views6 slides

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika(20)

Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl

 • 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl (Zhrnutie obrázkov) Vysoká škola manažmentu
 • 2. 2 Východiská Zdroj: autor Peter Gonda, február 2014 ? 21. st. Vybraní nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte Platón Aristoteles 4. st. pred n. l. 15. st. 18. st. 20. st. 13.st. n. l. 19. st. Tomáš Akvinský Španielski scholastici (Navarrus, Mercado,...) Fyziokrati (Quesnay, Turgot..) Fil. prirodz. práva (Locke, Hume..) Klasická ekon. škola Smith Ricardo Say Senior J. S. Mill ... Fr. harmonisti (Bastiat, ..) Rakúska škola Menger Böhm-Bawerk Wieser Mises Hayek Rothbard Kirzner J.H. Soto, Boettke,.. Monetarizmus (Friedman,...) Marginalisti (Gossen, Jevons,..) Neoklasická šk. (Marshall, ....) Teória verejnej voľby (J. M. Buchanan,..) Neoinštitucionalisti (North, Coase,..) Merkantilisti (Mun,...) Mandeville, Cantillon Keynesov. škola (J. M. Keynes,..) Neokeynes. (Mankiw,..) Teória racion. očakávaní (Lucas, Barro,..) Postkeynes. (Kaldor,...) Marx
 • 3. 3 Východiská Aristoteles (384 –322 pred n.l.) D. Hume (1711 – 1776) [R. Cantillon (1680 – 1734)] F. Quesnay (1694 – 1774) [Navarrus (1492 -1586)] [B. Mandeville (1670 – 1733)]
 • 4. 4 Spontánny poriadok - trhový poriadok + mravný poriadok + („nestranný pozorovateľ “) („neviditeľná ruka“) 1776 1759 Klasická ekonomická škola
 • 5. 5 Klasická ekonomická škola David RICARDO (1772 – 1823) Jean B. SAY (1767 – 1832) John S. MILL (1806 – 1872) Zákon trhu S D (ST=DT) Zákon komparatívnych výhod Teória recipročného dopytu
 • 6. 6 Ekonomickí liberálni pokračovatelia Friedrich Hayek (1899-1992) Milton Friedman (1912 - 2006) Frédéric Bastiat (1801 – 1850) Adam Smith (1723 – 1790) J. M. Buchanan (1919-2013)
 • 7. 7 Zdroj: autor Filozofické dedičstvo Rovnováha trhu a etických noriem ETICKÉ NORMY = osobná zodpovedn. = rešpekt k vlastníctvu a životu iných = dodržiavanie dohôd, a „zlaté pravidlo“ = spolupatričnosť T R H = osobná sloboda = neobmedz. konkurencia a slobod. tvorba cien = neregulov. ekon. aktivity = maximaliz. vlastného úžitku
 • 8. 8 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . 18. stor 19. stor 2020* Spojené štáty americké Anglicko * Podľa výsledkov „2020 Index of Economic Freedom“, zverejnených Heritage Foundation (http://www.heritage.org/index/ranking) 1. Singapur 2. Hongkong 3. N. Zéland 4. Austrália 5. Švajčiarsko 6. Írsko 7. Spojené kráľovstvo
 • 9. 9 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . Zdroj: Fraser Institute (2018)
 • 10. 10 Dosahy v praxi – rast bohatstva HDP na 1 obyvateľa sveta Zdroj: Wilson (2017) podľa Maddison Projeect Database
 • 11. 11 Dosahy v praxi – rast bohatstva HDP na 1 obyvateľa a populácia sveta Zdroj: Slaus, Jacobs (2011)
 • 12. 12 Dosahy v praxi – pokles chudoby Zdroj: SB (2015), AEI (2016)
 • 13. 13 Dosahy v praxi – pokles chudoby
 • 14. 14 Dosahy v praxi - ekonomická výkonnosť Najvyššie HDP na 1 obyvateľa v parite kúpnej sily 1. Monako 2. Lichtenštajnsko 3. Luxembursko 4. Makau 5. Švajčiarsko 6. Írsko 7. Nórsko 8. Island 9. USA 10. Sigapur Zdroj: Svetová banka (www.worldbank.org)
 • 15. 15 Dosahy v praxi – podnikateľské prostredie Miera jednoduchosti podnikania (podľa SB, 2020) 1. Nový Zéland 2. Singapur 3. Hongkong 4. Dánsko 5. Južná Kórea 6. USA 7. Gruzínsko 8. Spojené kráľovstvo Zdroj: Doing Business 2020
 • 16. 16 Využitie v hospodársko-politickej praxi F. A. von Hayek Moderný klasický liberalizmus hospodárske politiky: presadzovanie menšieho štátu a trhovo konformnejších podmienok... Milton Friedman Margaret Thatcher Ronald Reagan J. J. Cowperthwaite Roger Douglas