Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl

227 views

Published on

Viac na ake.institute.sk

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl

 1. 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl (Zhrnutie obrázkov) Vysoká škola manažmentu
 2. 2. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 2 Východiská Zdroj: autor Peter Gonda, február 2014 ? 21. st. Vybraní nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte Platón Aristoteles 4. st. pred n. l. 15. st. 18. st. 20. st. 13.st. n. l. 19. st. Tomáš Akvinský Španielski scholastici (Navarrus, Mercado,...) Fyziokrati (Quesnay, Turgot..) Fil. prirodz. práva (Locke, Hume..) Klasická ekon. škola Smith Ricardo Say Senior J. S. Mill ... Fr. harmonisti (Bastiat, ..) Rakúska škola Menger Böhm-Bawerk Wieser Mises Hayek Rothbard Kirzner J.H. Soto, Boettke,.. Monetarizmus (Friedman,...) Marginalisti (Gossen, Jevons,..) Neoklasická šk. (Marshall, ....) Teória verejnej voľby (J. M. Buchanan,..) Neoinštitucionalisti (North, Coase,..) Merkantilisti (Mun,...) Mandeville, Cantillon Keynesov. škola (J. M. Keynes,..) Neokeynes. (Mankiw,..) Teória racion. očakávaní (Lucas, Barro,..) Postkeynes. (Kaldor,...) Marx
 3. 3. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 3 Východiská Aristoteles (384 –322 pred n.l.) D. Hume (1711 – 1776)[R. Cantillon (1680 – 1734)] F. Quesnay (1694 – 1774) [Navarrus (1492 -1586)] [B. Mandeville (1670 – 1733)]
 4. 4. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 4 Adam SMITH (1723 – 1790) Spontánny poriadok = cnosti (empatia,..) + slobodný trh „nestranný pozorovateľ“ + vlastný záujem, „neviditeľná ruka“ + Klasická ekonomická škola
 5. 5. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 5 Klasická ekonomická škola David RICARDO (1772 – 1823) Jean B. SAY (1767 – 1832) John S. MILL (1806 – 1872) Zákon trhu S D (ST=DT) Zákon komparatívnych výhod Teória recipročného dopytu
 6. 6. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 6 Ekonomickí liberálni pokračovatelia F. A. von Hayek (1899-1992) Milton Friedman (1912 - 2006) Frédéric Bastiat (1801 – 1850)Adam Smith (1723 – 1790)
 7. 7. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 7 Zdroj: autor Filozofické dedičstvo Rovnováha trhu a etických noriem ETICKÉ NORMY = osobná zodpovedn. = rešpekt k vlastníctvu a životu iných = dodržiavanie dohôd, a „zlaté pravidlo“ = spolupatričnosť T R H = osobná sloboda = neobmedz. konkurencia a slobod. tvorba cien = neregulov. ekon. aktivity = maximaliz. vlastného úžitku
 8. 8. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 8 Dosahy v praxi - ekonomická sloboda . 18. stor 19. stor 2016* Spojené štáty americké Anglicko * Podľa výsledkov „2016 Index of Economic Freedom“, zverejnených Heritage Foundation (http://www.heritage.org/index/ranking) 1. Hong Kong 2. Singapur 3. N. Zéland 4. Švajčiarsko 5. Austrália 6. Kanada 7. Chile 8. Írsko
 9. 9. 9 Dosahy v praxi – rast bohatstva HDP na 1 obyvateľa sveta Zdroj: Wilson (2017)
 10. 10. 10 Dosahy v praxi – rast bohatstva
 11. 11. 11 Dosahy v praxi – pokles chudoby Zdroj: SB (2015), AEI (2016)
 12. 12. 12 Dosahy v praxi – pokles chudoby
 13. 13. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 13 Dosahy v praxi - ekonomická výkonnosť Najvyššie HDP na 1 obyvateľa v parite kúpnej sily Podľa SB (2014) Podľa MMF (2014) 1. Katar 1. Katar 2. Luxembursko 2. Makau 3. Singapur 3. Luxembursko 4. Brunei 4. Singapur 5. Kuvajt 5. Kuvajt 6. Nórsko 6. Brunei 7. Spoj. Arabské Emiráty 7. Spoj. Arabské Emiráty 8. San Maríno 8. Nórsko 9. Švajčiarsko 9. Švajčiarsko 10. Honk Kong 10. Honk Kong Zdroj: www.worldbank.org, www.imf.org
 14. 14. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 14 Dosahy v praxi – podnikateľské prostredie Miera jednoduchosti podnikania (podľa SB, 2016) 1. Singapur 2. Nový Zéland 3. Dánsko 4. Kórea 5. Honk Kong 6. Spojené kráľovstvo 7. USA 8. Švédsko 9. Nórsko 10. Fínsko Zdroj: Doing Business 2016 (SB, 2015)
 15. 15. Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v teórii a praxi 15 Využitie v hospodársko-politickej praxi F. A. von Hayek Moderný klasický liberalizmus (konzervatívni) politici = presadzovanie menšieho štátu a trhovo konformnejších podmienok... Milton Friedman Margaret Thatcher Ronald Reagan Ludwig Mises (Ron Paul)

×