Peter Gonda: Euroval a budúcnosť eurozóny

2,506 views

Published on

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v partnerstve s PwC, TRIM Broker a Hotel Avance**** organizoval v Bratislave dňa 19. septembra 2011 diskusný seminár
v rámci cyklu Reformné fórum na tému Euroval a budúcnosť eurozóny. Viac na www.konzervativizmus.sk

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,027
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peter Gonda: Euroval a budúcnosť eurozóny

 1. 1. Nebezpečenstvo euro(zá)valu Euroval a budúcnosť eurozóny (Bratislava, 19.9.2011) PETER GONDA
 2. 2. Euroval – špeciálny centrálny nástroj ako súčasť opatrení prehlbujúcich systémové príčiny dlhovej krízy <ul><li>Systémové príčiny: centrálne deformované peniaze </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Centrálne plánované a Deficitne financované a riadené nekryté meny verejné výdavky </li></ul><ul><li>+ na nadn. úrovni </li></ul><ul><li>Euro(zóna) </li></ul><ul><li>- postavené na ilúzii udržateľného finančného života nad pomery (na dlh bez krytia reálnymi zdrojmi z úspor), podporujúce morálny hazard </li></ul>
 3. 3. Zdroj: Eurostat (2011) Saldo verejných financií v krajinách eurozóny v roku 2010
 4. 4. Vývoj verejného dlhu k HDP krajín PIIGS v r. 2007 až 2010 Zdroj: Eurostat (2011) Legenda: GR - Grécko, IR – Írsko, POR – Portugalsko, ESP – Španielsko, IT - Taliansko
 5. 5. <ul><li>Vývoj hrubého verejného dlhu eurozóny na 1 obyvateľa </li></ul>Zdroj: Eurostat (2011)
 6. 6. Podstata problémov eurovalu (EFSF + ESM) <ul><li>stojí na s ystémovo chybn om základe: na garantovaní krytia nehospodárnosti vlád a  rizík a strát ich veriteľov (nemeckých, francúzskych a iných bánk ) daňovými poplatníkmi, v značnej miere z iných krajín </li></ul><ul><li>prehlbuje euro-príčiny problémov (motivácie k fiškálnemu príživníctvu, zadlžovaniu sa, kanál rastu nekrytých úverov a inflácie, politickej centralizácie,..) </li></ul><ul><li>vysiela signály finančnej nezodpovednosti , zvrátené motivácie finančného spoliehania sa na iných a prenáša záťaž z veriteľov zadlžených vlád na daňovníkov, aj v iných krajinách (znásobuje morálny hazard a prenáša ho na medzinárodnú úroveň) </li></ul>
 7. 7. Podstata problémov eurovalu (EFSF + ESM) <ul><li>prispieva k vytvoreniu dlhovej, transferovej a centralizovanejšej Únie </li></ul><ul><li>d emotiv uje uskutočňovať razantne a politicky nepopulárne úsporné opatrenia vo verejných financiách a  štrukturálne reformy </li></ul><ul><li>predstavuje vytlačovanie zdrojov pre financovanie investícií súkromného sektora, tým obmedzuje tvorbu zdrojov a budúci ekonomický rast </li></ul><ul><li>prehlbuje dlhovú krízu a prináša negatívne dôsledky pre občanov Slovenska – pre ich peňaženky, prosperitu a slobodu </li></ul>
 8. 8. Finančné riziká eurovalu pre Slovensko Ilustračné znázornenie garantovanej účasti SR v eurovale Zdroj: MF SR, Vláda SR (2011)
 9. 9. Problémy navýšenia EFSF (eurovalu 1) <ul><li>zvýšil by finančné krytie a riziká aj pre SR napriek (vďaka) jeho doterajšej neúčinnosti (škodlivosti) </li></ul><ul><li>uľahčil by ďalšiu pôžičku Grécku (viac ho potopil), hoci neplní podmienky, neurobilo dostatočné úspory, privatizáciu a je de facto v defaulte </li></ul><ul><li>väčšie a systémovo rizikové právomoci eurovalu, napr. možnosť kapitálovej pomoci bankám a poskytnutia úveru vláde v „relatívne zdravom štáte“ a priameho nákupu štátnych dlhopisov (!) </li></ul><ul><li>posun k fiškálnej centralizácii v EMU </li></ul>
 10. 10. Problémy zavedenia ESM (eurovalu 2) <ul><li>vytvoril by trvalý nástroj podpory morálneho hazardu a finančnej nezodpovednosti , podporujúc i čierne pasažierstvo vlád a nezodpovedné správanie finančných inštitúcií </li></ul><ul><li>natrvalo zavádza významné fiškálne nadnárodné kompetencie </li></ul><ul><li>odporuje platnej Zmluve o EÚ – vyžaduje účelovú zmenu Lisabonskej zmluvy </li></ul><ul><li>zvyšuje finančnú záťaž (aj v hotovosti, SR - 659 mil. eur) a vytláča zdroje na súkromné investície </li></ul><ul><li>účinný nástroj na vytvorenie dlhovej, transferovej a centralizovanej EMU </li></ul>
 11. 11. Budúci vývoj a možnosti riešenia problémov <ul><li>Riešením NIE JE uskutočňované a urýchľované smerovanie k fiškálnej, transferovej, politickej únii a euro-štátu , vrátane: </li></ul><ul><li>eurovalu </li></ul><ul><li>spoločnej hospodárskej vlády (presadzovanej Nemeckom a Francúzskom) </li></ul><ul><li>garantovaných euro-dlhopisov (presadzovaných napr. Talianskom, Gréckom a Belgickom) </li></ul><ul><li>Vedie k protireakciám postavených na nacionalizme (s možným neriadeným rozpadom únie) a obmedzeniam slobody a prosperity. </li></ul><ul><li>Slovensko by malo prehodnotiť a zvážiť samo alebo s inými krajinami vystúpiť z takejto E(M)U. </li></ul><ul><li>Riešenie NIE JE – pokračovanie a </li></ul>
 12. 12. Budúci vývoj a možnosti riešenia problémov <ul><li>Žiaduca alternatíva : </li></ul><ul><li>zastaviť a ukončiť euroval (NIE zvýšenie eurovalu 1 a zavedenie eurovalu 2) </li></ul><ul><li>ukončiť ďalšie centrálne zásahy, prehlbujúce krízu, vrátane nákupov štátnych dlhopisov ECB </li></ul><ul><li>privatizácia majetku v problematických krajinách (v Grécku, Taliansku,..) a z jej výnosov splácať dlh </li></ul><ul><li>štátom riadený bankrot - reštrukturalizácia dlhopisov znížením ich nominálnej hodnoty (napr. v Grécku) </li></ul><ul><li>! koncepčné zmeny vo verejných financiách, menovom a bankovom systéme a iné systémové zmeny </li></ul>
 13. 13. Budúci vývoj a možnosti riešenia problémov <ul><li>Žiaduca alternatíva : </li></ul><ul><li>reforma verejných financií nasmerovaná na vyrovnané rozpočty, razantné výdavkové úspory a štrukturálne výdavkové reformy (presadzovať aj na úrovni EÚ) </li></ul><ul><li>menová reforma s fungovaním slobodného trhu peňazí </li></ul><ul><li>liberalizácia, deregulácia a podmienky pre slobodné trhy mimo trh peňazí (na úrovni EÚ „odharmonizovávanie“, odbúravanie politík typu CAP) </li></ul><ul><li>Slovensko v E(M)U alebo jej časti (po riadenom rozdelení) v podobe zóny voľného obchodu bez ciel a regulácií trhu, podložených konkurenciou alebo mimo E(M)U (s dosiahnutými reformami). </li></ul>
 14. 14. Budúci vývoj a možnosti riešenia problémov <ul><li>Žiaduca alternatíva: menová konkurencia a sloboda </li></ul><ul><li>pre Slovensko vo vnútri alebo mimo E(M)U: </li></ul><ul><li>opätovné zavedenie komoditného krytia </li></ul><ul><li>peňazí a 100%-tné rezervné krytie vkladov na požiadanie </li></ul><ul><li>podmienky pre paralelný obeh eura a akýchkoľvek iných mien a platobných prostriedkov, vr. komoditných peňazí (zlatých, strieborných mincí,..), vytvorené odstránením legislatívnych prekážok na trhu s peniazmi (napr. zrušením inštitútu zákonného platidla) </li></ul><ul><li>Cestou by mohlo byť „ hnutie za slobodné </li></ul><ul><li>peniaze “. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Peter Gonda </li></ul><ul><li>[email_address] , [email_address] </li></ul><ul><li>www.petergonda.sk , www.konzervativizmus.sk </li></ul>

×