Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /8. seminár/

112 views

Published on

Viac na ake.institute.sk

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /8. seminár/

 1. 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Problémy daní a sociálnych odvodov (Zhrnutie obrázkov)
 2. 2. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Vymedzenie základných tokov financovania v ekonomike DOMÁCNOSTI (podnikajúci) PODNIKY (finančné,nefinančné) VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI (nepodnikajúci) DOMÁCNOSTI ZAHRANIČIE mzdy mzdy dane a SP dane a SP dane a SP bežné transfery TVORBA ZDROJOV PREROZDEĽOVANIE ZDROJOV PRÍJEM ZDROJOV PZI,PI ... N I S D dary dary bežné transfery dotácie dary granty granty Zdroj: Autor PODNIKY (finančné,nefinančné)subvencie ZAHRANIČIE úroky Vymedzenie vlády a verejných financií SP – sociálne príspevky (odvody), NISD – neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
 3. 3. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 3 Váha verejných výdavkov Zdroj: Tanzi (2005), OECD (2014) 0 10 20 30 40 50 60 70 1870 1913 1937 1960 1978 1994 2013 Verejnévýdavky/HDPv% Francúzsko Švédsko USA Spojené kráľovstvo Nemecko
 4. 4. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Rogers - Phillippe (2014) 4 Základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca v EÚ (rok 2014) 0 10 20 30 40 50 60 1.Cyprus 2.Malta 3.Írsko 4.Spoj.kráľovstvo 5.Bulharsko 6.Luxembursko 7.Portugalsko 8.Dánsko 9.Slovinsko 10.Estónsko 11.Španielsko 12.Chorvátsko 13.Poľsko 14.Litva 15.Česko 16.Fínsko 17.Slovensko 18.Lotyšsko 19.Holandsko 20.Švédsko 21.Taliansko 22.Rumunsko 23.Nemecko 24.Grécko 25.Maďarsko 26.Rakúsko 27.Francúzsko 28.Belgicko %knákladompráce
 5. 5. 5 1861-–– prvýkrát schválený zákon o dani z príjmu; 3% 1862 –– 3%; 5% 1864 –– 3% - 10% 1867 –– 5% 1870 -–- 2,5% 1872 –– zrušenie dane Kongresom 1894 –– 2% 1895 –– zrušenie dane Najvyšším súdom ako protiústavnej 1913 –– schválenie ústavného dodatku o dani z príjmu; 1% - 7% 1918 –– 6% - 77% 1929 –– 4% - 24% 1944 –– 23% - 94% 1945 1988 –– 15% - 28% 2003 –– 10%- 35% ZDROJ: Higgs (1987), Young (2004), NTU (2012) Vývoj dane z príjmu fyzických osôb v USA Poznámka: Popri uvedených sadzbách sa v prezentovanom časovom období uplatňovalo aj nezdaniteľné minimum.
 6. 6. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (2016) Celkové daňové bremeno vo vzťahu k priemerným nákladom práce na Slovensku za rok 2015 6
 7. 7. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 7 Financovanie verejných výdavkov Lafferova krivka: Vzťah medzi mierou zdanenia a príjmami z vybraných daní Zakázaná zóna ? Bod zlomu
 8. 8. Príklady rovnej dane 8Zdroj: KPMG (2012), Rabushka (2010), Mitchell (2007) Sadzby daníRok z príjmu fyzických osôb z príjmu právnických osôb 1940 Jersey 20 0 1947 Hong Kong 16 (15) /alt.: 2 – 17 / 17,5 (16,5) 1960 Guernsey 20 0 1994 Estónsko 26 (21) 26 (21), 0 (reinvet. zisk) 1994 Litva 33 (15) 29 (15) 1995 Lotyšsko 25 15 2001 Rusko 13 24 2003 Srbsko 12 10 2003 Ukrajina 13 25 2004 Slovensko 19 19 2005 Rumunsko 16 16 2007 Macedónsko 12 12 2007 Island 35,7 /2010: progresív./* 18 2008 Bulharsko 10 10 2008 Česká rep. 15 19 2011 Maďarsko 16 10 * Pre DPFO na národnej úrovni 24,1%, 27 a 33% a na miestnej úrovni 11,24 %, 13,28% a 46,28%. (22)
 9. 9. 9 Zdroj: PwC-The World Bank / IFC: Paying Taxes 2014
 10. 10. 9 Zdroj: PwC-The World Bank / IFC: Paying Taxes 2014

×