Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /7. seminár/

136 views

Published on

Viac na ake.institute.sk

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /7. seminár/

 1. 1. Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov)
 2. 2. Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Zdroj: Eurostat
 3. 3. Východiská Legenda: DE – Nemecko, LU – Luxembursko, EE – Estónsko, FI – Fínsko, AT – Rakúsko, IT – Taliansko, MT – Malta, BE – Belgicko, SI – Slovinsko, NL – Holandsko, SK – Slovensko, FR – Francúzsko, CY – Cyprus, PT – Portugalsko, IE – Írsko, EL – Grécko, ES - Španielsko
 4. 4. Vývoj verejného dlhu USA 4 Zdroj: http://www.usgovernmentdebt.us/
 5. 5. „..človek unesený pôvabom vlastnej koncepcie vládnutia...si predstavuje, že vie usporiadať členov veľkej spoločnosti tak, ako figúrky na šachovnici. Neberie do úvahy, že šachové figúrky sa môžu pohybovať len z donútenia rukou, zatiaľ čo na veľkej šachovnici ľudskej spoločnosti má každá figúrka vlastný zdroj pohybu, odlišný od toho, ktorý by jej chcel vnútiť zákonodarný zbor.“ (Adam Smith, 1759) Centrálne plánovanie a regulovanie
 6. 6. Centrálne plánovanie a regulovanie 7 Podstatné zdroje v západných spoločnostiach Súčasnosť: štátno - korporativistický a demokratický systém s regulovanými trhmi a sociálnym štátom
 7. 7. Centrálne plánovanie a regulovanie financií Vláda Centrálna banka Komerčnábankač.2 Komerčnábankač.1 - T Verejné výdavky Verejné príjmy
 8. 8. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 9 Váha verejných výdavkov Zdroj: Tanzi (2005), OECD (2014) 0 10 20 30 40 50 60 70 1870 1913 1937 1960 1978 1994 2013 Verejnévýdavky/HDPv% Francúzsko Švédsko USA Spojené kráľovstvo Nemecko
 9. 9. 1010 Rast miery vládneho prerozdeľovania oproti roku 2007 10
 10. 10. Váha verejných výdavkov na Slovensku, osobitne k súkromnému sektoru 0% 25% 50% 75% 100% Verejné výdavky / HPH súkromných podnikov Verejné výdavky / HPH podnikov Verejné výdavky / HPH sukr. podnikov a domácn. Verejné výdavky / HPH súkromného sektora Verejné výdavky / HPH ostatných v ekonomike Verejné výdavky / HDP Zdroj: ŠÚ SR (2014), MF SR (2013) Poznámka: Údaje sú za rok 2012. Legenda: HPH: hrubá pridaná hodnota
 11. 11. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 12 Vymedzenie základných tokov financovania v ekonomike DOMÁCNOSTI (podnikajúci) PODNIKY (finančné,nefinančné) VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI (nepodnikajúci) DOMÁCNOSTI ZAHRANIČIE mzdy mzdy dane a SP dane a SP dane a SP bežné transfery TVORBA ZDROJOV PREROZDEĽOVANIE ZDROJOV PRÍJEM ZDROJOV PZI,PI ... N I S D dary dary bežné transfery dotácie dary granty granty Zdroj: Autor PODNIKY (finančné,nefinančné)subvencie ZAHRANIČIE úroky Vymedzenie vlády a verejných financií SP – sociálne príspevky (odvody), NISD – neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
 12. 12. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 13 Vymedzenie vlády a verejných financií Pre koho? pre mňa pre iných Čie peniaze? moje peniaze cudzie peniaze získané legálnym donútením x x Zdroj: Friedman – Friedmanová (1992), autor. Súkromné vs. verejné financie x – verejné financie
 13. 13. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Eurostat (2015)
 14. 14. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (2016) Celkové daňové bremeno vo vzťahu k priemerným nákladom práce na Slovensku za rok 2015 15
 15. 15. Financovanie verejných výdavkov Zdroj: Rogers - Phillippe (2014) 16 Základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca v EÚ (rok 2014) 0 10 20 30 40 50 60 1.Cyprus 2.Malta 3.Írsko 4.Spoj.kráľovstvo 5.Bulharsko 6.Luxembursko 7.Portugalsko 8.Dánsko 9.Slovinsko 10.Estónsko 11.Španielsko 12.Chorvátsko 13.Poľsko 14.Litva 15.Česko 16.Fínsko 17.Slovensko 18.Lotyšsko 19.Holandsko 20.Švédsko 21.Taliansko 22.Rumunsko 23.Nemecko 24.Grécko 25.Maďarsko 26.Rakúsko 27.Francúzsko 28.Belgicko %knákladompráce
 16. 16. 17 1861-–– prvýkrát schválený zákon o dani z príjmu; 3% 1862 –– 3%; 5% 1864 –– 3% - 10% 1867 –– 5% 1870 -–- 2,5% 1872 –– zrušenie dane Kongresom 1894 –– 2% 1895 –– zrušenie dane Najvyšším súdom ako protiústavnej 1913 –– schválenie ústavného dodatku o dani z príjmu; 1% - 7% 1918 –– 6% - 77% 1929 –– 4% - 24% 1944 –– 23% - 94% 1945 1988 –– 15% - 28% 2003 –– 10%- 35% ZDROJ: Higgs (1987), Young (2004), NTU (2012) Vývoj dane z príjmu fyzických osôb v USA Poznámka: Popri uvedených sadzbách sa v prezentovanom časovom období uplatňovalo aj nezdaniteľné minimum.
 17. 17. Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 18 Financovanie verejných výdavkov Lafferova krivka: Vzťah medzi mierou zdanenia a príjmami z vybraných daní Zakázaná zóna ? Bod zlomu

×