Successfully reported this slideshow.

Občania Slovenska sú zavalení stále väčším daňovým bremenom

0

Share

Loading in …3
×
1 of 7
1 of 7

Občania Slovenska sú zavalení stále väčším daňovým bremenom

0

Share

Download to read offline

Celkové daňové bremeno občanov Slovenska v ostatných rokoch neustále rastie. V minulom roku sa dokonca vyšplhalo až na 63 percent vo vzťahu k priemernej odmene patriacej zamestnancovi. Zamestnanec s priemernou mzdou pracoval na zaplatenie všetkých daní takmer 230 dní z 365 dní v roku a až od 231. dňa začal zarábať pre seba a svoju rodinu. Deň daňového odbremenia na Slovensku preto aktuálne pripadol na 20. augusta.

Celkové daňové bremeno občanov Slovenska v ostatných rokoch neustále rastie. V minulom roku sa dokonca vyšplhalo až na 63 percent vo vzťahu k priemernej odmene patriacej zamestnancovi. Zamestnanec s priemernou mzdou pracoval na zaplatenie všetkých daní takmer 230 dní z 365 dní v roku a až od 231. dňa začal zarábať pre seba a svoju rodinu. Deň daňového odbremenia na Slovensku preto aktuálne pripadol na 20. augusta.

More Related Content

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Občania Slovenska sú zavalení stále väčším daňovým bremenom

  1. 1. DEŇ DAŇOVÉHO ODBREMENIA NA SLOVENSKU 2015 2016 2017 2018 10 AUG 12 AUG 16 AUG 20 AUG Aktualizovaný údaj Deň daňového odbremenenia vyjadruje symbolický a hypotetický dátum od začiatku roka, od kedy by zamestnanec s priemernou mzdou zarábal iba na seba a svoju rodinu a už nie na dane v ich ekonomickej podstate (všetky administratívne vynútené platby). Aktualizovaný údaj
  2. 2. CELKOVÉ DAŇOVÉ BREMENO (V %) ZA ROK 2017 V POROVNANÍ S RAKÚSKOM A ČESKOM RAKÚSKO 66,32% SLOVENSKO 63,01% ČESKO 62,45% Zdrojom prezentovaného prepočtu za Česko je Liberální institut a za Rakúsko Austrian Economics Center.
  3. 3. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 O VÄČŠINE ZAROBENÝCH PEŇAZÍ NEROZHODUJE ZAMESTNANEC Celkové daňové bremeno (v %) Koľko ostáva zamestnancovi z odmeny 60,34% 61,1% 61,86% 63,01 % 39,66% 38,9% 38,14% 36,99%
  4. 4. DAŇOVÉ BREMENO ZAMESTNANCA S PRIEMERNOU MZDOU K PRIEMERNÝM MZDOVÝM NÁKLADOM NA SLOVENSKU V ROKU 2017 Mesačné daňové výdavky občana SR v € Priemerná mzda patriaca zamestnancovi (mzdové náklady) 1328 eur (pri priemernej hrubej mzde 954 eur) ZOSTATOK PEŇAZÍ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ODVODY DPH INÉ DANE SPOTREBNÉ DANE DAŇ Z PRIJMOV FYZICKÝCH OSÔB 491,25€ 463,64€ 119,05€ 118,22€ 88,28€ 47,62€
  5. 5. ČO A V AKEJ VÝŠKE ŠTÁT MESAČNE ZDAŇUJE Priemerná mzda patriaca zamestnancovi (mzdové náklady) 1328 eur (pri priemernej hrubej mzde 954 eur) v roku 2017 PRÍJEM / 586,79€ PODNIKANIE / 11,23€ SPOTREBU / 220,84€ MAJETOK / 17,97€
  6. 6. Zostatok peňazí 36,99% Sociálne a zdravotné odvody 34,91% DPH 8,96% Iné dane 8,9% Spotrebné dane 3,59% Daň z prijmov fyzických osôb 6,65% DAŇOVÉ BREMENO ZAMESTNANCA S PRIEMERNOU MZDOU K PRIEMERNÝM MZDOVÝM NÁKLADOM NA SLOVENSKU V ROKU 2017
  7. 7. KOMU A KOĽKO NA DANIACH POVINNE MESAČNE PLATÍME Priemerná mzda patriaca zamestnancovi (mzdové náklady) 1328 eur (pri priemernej hrubej mzde 954 eur) v roku 2017 ŠTÁTU / 79,84% OBCIAM / 9,47% VÚC / 3,09% SÚKROMNÝM SPOLOČNOSTIAM EÚ / 0,03% / 7,57% EUR 668,12 79,24 25,87 63,37 0,22 836,82 €100%

×