Nazor ucitelov ZS a SS na sucasny stav v oblasti ucebnic (2011)

1,033 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
203
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nazor ucitelov ZS a SS na sucasny stav v oblasti ucebnic (2011)

 1. 1. Názor učiteľov ZŠ a SŠ na súčasný stav v oblasti učebníc Kvantitatívny prieskum 2011
 2. 2. Background <ul><li>Cieľom prieskumu bolo zistiť názory pedagógov na súčasný stav v oblasti učebníc na základných a stredných školách v SR. </li></ul><ul><li>Cieľovú skupinu tvorili pedagógovia ZŠ a SŠ. </li></ul><ul><li>Zber dát prebehol od 24.6. do 1.7.2011 na vzorke 414 respondentov: </li></ul><ul><ul><li>pedagógovia ZŠ: 218 </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagógovia SŠ: 196 </li></ul></ul>
 3. 3. Backgroung - pokračovanie <ul><li>Prieskumu sa zúčastnili pedagógovia z každého kraja: </li></ul>Základné školy Stredné školy N=196 N=218
 4. 4. Spokojnosť pedagógov so súčasnými učebnicami <ul><li>U pedagógov prevláda so súčasnými učebnicami nespokojnosť. </li></ul><ul><li>Nespokojných učiteľov na základných školách je až 76,6%: </li></ul><ul><ul><li>56,4% sú skôr nespokojní </li></ul></ul><ul><ul><li>20,6% sú veľmi nespokojní </li></ul></ul><ul><li>Iba 1,4% sú veľmi spokojní a 21,6% sú skôr spokojní </li></ul>
 5. 5. Spokojnosť pedagógov so súčasnými učebnicami - pokračovanie <ul><li>Nespokojných učiteľov na stredných školách je až 84,2%. </li></ul><ul><ul><li>59,7% sú skôr nespokojní </li></ul></ul><ul><ul><li>24,5% sú veľmi nespokojní </li></ul></ul><ul><li>Iba 1,5% sú veľmi spokojní a14,3% sú skôr spokojní. </li></ul>
 6. 6. Spokojnosť pedagógov so súčasnými učebnicami - grafy Základné školy Stredné školy N=196 N=218
 7. 7. <ul><li>Pedagógovia definovali základné dôvody nespokojnosti. </li></ul><ul><li>Medzi najväčšie nedostatky patrí: </li></ul><ul><ul><li>absencia doplnkových materiálov k učebniciam (napr. metodická príručka) </li></ul></ul><ul><ul><li>absencia aktivít na precvičovanie pochopenia učiva </li></ul></ul><ul><ul><li>nelogické usporiadanie tém a učiva </li></ul></ul><ul><ul><li>ťažká orientácia v učebnici </li></ul></ul><ul><ul><li>absencia medzipredmetových prepojení a pod. </li></ul></ul><ul><li>Konkrétne hodnoty uvádzame v nasledujúcom grafe . </li></ul>Základné dôvody nespokojnosti so súčasnými učebnicami
 8. 8. Základné dôvody nespokojnosti so súčasnými učebnicami - graf Možnosť respondentov viacerých odpovedí
 9. 9. Iné dôvody nespokojnosti so súčasnými učebnicami <ul><li>niektoré učebnice nie sú k dispozícii </li></ul><ul><li>sú tam rozporuplné tvrdenia </li></ul><ul><li>chýbajú zbierky úloh k učebnici </li></ul><ul><li>zlá systematizácia </li></ul><ul><li>chýbajú odborné učebnice </li></ul><ul><li>chýbajú učebnice - pre 3. ročník gymnázií vôbec nie sú </li></ul><ul><li>učebnice matematiky sú hrozné - veľmi malá náročnosť </li></ul><ul><li>nemáme nové učebnice, absencia učebníc 7x </li></ul><ul><li>nesulad s centrálnym ŠVP </li></ul><ul><li>v 5 ročniku prišli neskoro,v6.ročníku neskoro a v 7.ročníku na konci </li></ul><ul><li>pre pilotný (v ďalšom šk.roku 8.ročník) chýbajú učebnice </li></ul><ul><li>pre reformné ročníky vôbec nie sú knihy pre niektoré predmety </li></ul><ul><li>nepútavé, nefarebné, učivo zbytočne podrobné </li></ul><ul><li>Chýba zbierka gradovaných príkladov na precvičenie učiva </li></ul><ul><li>nekvalitná väzba učebníc </li></ul><ul><li>niektoré aktivity vytrhnuté z kontexu </li></ul><ul><li>výber učebníc </li></ul><ul><li>zastaralé 2x </li></ul><ul><li>týka sa to nových učebníc - chaos </li></ul><ul><li>učebnice nie sú aktualizované nie je aktualizovaná </li></ul><ul><li>neskorá dodávka do škôl </li></ul><ul><li>chýba spracovanie tém, ktoré obsahuje SERR </li></ul><ul><li>Chyby v popise obrázkov </li></ul><ul><li>chýba zbierka úloh </li></ul><ul><li>v učebniciach sú gramatické a aj iné chyby </li></ul><ul><li>nejednoznačné cvičenia, zložité zadania úloh </li></ul><ul><li>morálne aj odborne zaostalé </li></ul><ul><li>mnohé učebnice chýbajú, napr. matematika pre 3. a 4. ro?ník </li></ul><ul><li>učebnice jazykov, M, F, odbor. predmetov sú staré, resp. nie sú </li></ul><ul><li>absencia učebníc pre 3. ročník SŠ </li></ul><ul><li>inovacia ucebnic, nemame ich v škole-nie sú na sklade </li></ul><ul><li>chýbajú učebnice </li></ul><ul><li>odborné učebnice sú zastarané </li></ul><ul><li>nemajú farebné prílohy!!!!Preprava a zasielateľstvo 2. a 3.r </li></ul><ul><li>veľa obrázkov málo príkladov, chýba ucelenosť tém učiva </li></ul><ul><li>veľmi obšírne spracované témy určené na 1 hodinu </li></ul><ul><li>neskoré dodanie do škôl </li></ul><ul><li>niektoré učebnice sú ešte zo socialistickej éry </li></ul><ul><li>obsah nezodpovedá pôvodne stanoveným osnovám </li></ul><ul><li>krátka životnosť obalového materiálu </li></ul><ul><li>čo som objednal pred 4 rokmi, ešte stále nemám. </li></ul><ul><li>nemáme vôbec učebnice na predmet ekológia </li></ul><ul><li>máme zastaralé učebnice pre učebné odbory </li></ul><ul><li>SOŠ nemajú žiadne nové učebnice </li></ul><ul><li>preklepy, chýbajúce písmená,chýbajúce časti časti textu </li></ul><ul><li>k dispozícii veľmi malo učebníc pre reformné ročníky </li></ul><ul><li>Nie vždy kvalitná väzba </li></ul><ul><li>neaktuálne učivo </li></ul><ul><li>témy nie sú v súlade s cieľovými požiadavkami ŠVP </li></ul><ul><li>je ich málo a ked si ich objednáme, nie sú dodané </li></ul><ul><li>staré , nové nevyhovujú na maturitnú skúšku. </li></ul><ul><li>žiak sa porebuje učiť z učebnice, ale nie sú </li></ul><ul><li>absencia učebníc na SJL a umenie a kultúra pre 3. a 4. r. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ak by mali pedagógovia možnosť výberu z viacerých učebníc, určite by ju využili. </li></ul><ul><li>Až 95% učiteľov ZŠ a 97 učiteľov SŠ by určite využilo túto možnosť. </li></ul><ul><li>Iba 5% učiteľov ZŠ a iba 3% učiteľov SŠ by určite túto možnosť nevyužilo . </li></ul>Možnosť výberu z viacerých učebníc
 11. 11. Možnosť výberu z viacerých učebníc Základné školy Stredné školy
 12. 12. Príloha <ul><li>V samostatnej prílohe v xls formáte pripájame ďalšie pripomienky pedagógov ZŠ a SŠ k súčasnému stavu učebníc. </li></ul>
 13. 13. Ďakujeme za pozornosť

×