Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mýty o socializme | Ivan Kuhn

499 views

Published on

Súvisiaci reprezentatívny prieskum agentúry Focus sa uskutočnil v apríli 2018 rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte. www.konzervativizmus.sk

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mýty o socializme | Ivan Kuhn

 1. 1. Výsledky prieskumu: Ľudia na Slovensku cítia nostalgiu za životom v socializme a preferujú silný zaopatrovateľský štát reprezentatívny prieskum verejnej mienky agentúra Focus, apríl 2018 Projekt Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation
 2. 2. 1. Asociácie a spomienky na socializmus
 3. 3. 2. Hodnotenie tvrdení o socializme • Z 21 sledovaných rozmanitých tvrdení o socializme v prípade 16 prevažuje u opýtaných súhlas, a to v podobe, že sa s nimi stotožňuje viac ako polovica opýtaných. • Pozitívne hodnotenie (spomienky) až mýty týkajúce sa socializmu sú v silnej prevahe v mysliach obyvateľov krajiny.
 4. 4. 4 42% 39% 40% 37% 33% 29% 29% 39% 40% 38% 34% 38% 40% 40% 8% 8% 10% 13% 14% 13% 14% 4% 5% 6% 6% 6% 5% 8% 8% 8% 7% 10% 10% 13% 10% Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší. Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia. Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť. Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu. Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch. Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 81% 79% 77% 71% 71% 69% 69% súhlas 12% 13% 16% 20% 19% 18% 22% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – I. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 5. 5. 5 35% 30% 29% 31% 24% 23% 21% 32% 36% 35% 32% 38% 37% 33% 18% 15% 19% 20% 18% 20% 26% 6% 7% 9% 7% 9% 10% 11% 9% 12% 9% 10% 11% 11% 9% Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes. Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta. Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes. Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby. Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania. Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo. Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 67% 66% 64% 63% 62% 59% 55% súhlas 24% 21% 27% 27% 27% 30% 37% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – II. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 6. 6. 6 23% 19% 14% 18% 12% 12% 8% 31% 33% 32% 27% 24% 20% 14% 23% 25% 25% 26% 27% 27% 27% 13% 14% 19% 20% 25% 32% 44% 11% 9% 11% 10% 12% 9% 8% Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie. Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom. Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali. Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek postihovaný. Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické. Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes. Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 54% 52% 45% 45% 36% 31% 22% súhlas 35% 39% 44% 45% 52% 60% 71% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – III. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 7. 7. 7 77 75 79 59 55 69 78 82 86 89 79 81 77 72 77 77 80 77 78 79 74 60 91 51 79 83 85 73 74 63 16 16 15 10 22 20 17 16 12 9 8 13 17 23 16 16 15 16 14 18 21 36 7 16 18 10 16 12 16 16 23 7 9 6 32 23 11 5 1 2 2 13 7 7 5 8 7 5 7 8 3 5 4 2 33 4 11 1 3 11 10 15 78 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 77 64 81 82 90 55 69 85 78 78 76 76 88 87 82 81 77 72 66 64 76 80 77 83 76 71 70 77 82 81 75 80 76 77 16 20 15 11 8 16 15 10 16 17 23 14 5 10 13 16 16 19 22 19 14 14 15 14 17 22 24 15 16 13 17 13 18 9 7 16 4 7 2 29 17 5 6 6 1 10 7 3 5 3 7 9 12 17 10 6 9 3 8 7 6 9 2 6 8 7 6 14 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 8. 8. 8 77 81 80 81 85 88 77 84 74 74 69 69 66 82 88 93 74 67 43 96 84 64 61 16 16 15 9 14 7 21 9 22 20 16 19 19 16 10 5 21 28 12 3 12 28 11 7 3 6 10 2 4 2 7 4 6 15 13 15 2 2 2 5 5 45 1 4 7 28 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 77 82 79 74 71 91 79 71 60 43 86 71 54 95 81 75 78 76 72 73 74 69 89 73 78 87 16 15 13 23 9 5 14 19 30 52 9 19 38 5 15 15 16 17 17 17 20 24 7 17 21 17 9 7 3 8 4 20 4 7 10 9 4 6 10 7 4 11 7 7 11 9 6 7 4 10 8 5 4 71 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 9. 9. 9 55 55 55 22 40 41 52 61 64 73 55 60 54 50 55 57 42 65 59 52 48 35 71 28 53 68 64 48 48 42 37 35 38 44 35 46 42 36 33 24 31 32 38 45 36 34 54 26 31 42 45 59 26 39 47 42 28 32 40 41 45 9 10 8 34 25 13 6 3 3 3 14 8 9 6 9 9 5 9 10 5 7 6 3 33 8 5 4 4 12 12 13 45 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 55 39 58 67 73 30 47 63 55 60 55 28 66 66 63 56 55 54 45 25 51 61 51 52 55 64 59 47 64 49 37 56 67 57 37 42 38 25 21 43 36 31 36 34 43 57 28 28 31 38 37 38 43 54 38 31 38 45 37 27 34 42 34 45 52 35 28 26 9 20 4 8 6 27 18 6 9 6 3 15 6 6 6 6 8 9 12 21 11 8 12 3 8 9 7 12 3 7 10 9 5 17 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 10. 10. 10 55 46 58 51 71 66 51 60 37 57 55 46 41 59 69 82 54 27 26 87 60 37 41 37 45 37 34 25 29 46 31 55 38 31 40 42 39 27 16 38 66 25 12 35 54 31 9 9 5 15 4 5 3 9 8 5 14 14 17 2 4 2 8 7 49 1 5 10 29 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 55 65 60 44 46 66 58 49 50 10 62 49 35 70 61 57 55 53 46 47 56 69 70 47 60 67 37 30 33 50 32 29 33 39 42 82 31 39 57 28 34 33 36 38 42 42 38 20 26 41 41 33 29 9 5 8 6 23 6 9 12 8 8 7 12 8 2 6 10 9 9 12 11 6 11 5 13 9 7 5 51 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 11. 11. 11 31 30 33 10 19 25 27 34 41 44 29 36 30 30 32 26 26 39 35 30 25 21 42 12 27 35 38 27 29 20 60 61 58 63 59 64 67 62 53 49 56 56 63 61 58 67 70 49 56 66 67 74 53 60 61 55 58 57 61 60 66 9 10 9 27 22 11 5 4 6 7 15 8 7 9 10 7 5 12 10 4 8 5 5 29 13 18 7 5 12 11 14 27 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 31 20 36 27 41 14 19 39 36 33 29 11 25 41 43 40 32 26 23 10 28 35 24 30 34 45 42 23 39 24 27 29 44 22 60 63 58 66 51 53 60 56 57 60 66 77 63 53 49 55 62 65 64 67 60 59 64 65 57 46 49 64 58 69 64 60 50 62 9 16 6 7 8 33 21 5 6 8 5 13 12 6 8 5 6 9 13 23 12 7 11 5 9 9 9 13 3 7 9 12 6 16 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes.” podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 12. 12. 12 31 40 34 24 43 34 34 28 22 33 33 23 23 32 43 50 31 13 9 62 35 15 19 60 57 58 67 56 57 65 64 73 61 51 61 62 65 51 45 60 83 44 34 59 77 51 9 3 8 9 1 10 2 8 5 6 16 16 15 4 6 5 10 4 46 3 6 8 31 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 31 38 33 27 24 38 31 29 33 8 35 29 24 36 40 42 24 33 22 25 37 33 40 23 41 39 60 55 60 68 50 56 59 61 56 87 57 61 67 59 52 49 67 60 65 64 56 56 52 66 58 45 55 9 7 8 5 26 7 10 11 11 5 8 11 9 5 8 9 10 7 13 11 7 11 8 11 8 13 6 34 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 13. 13. 2. Hodnotenie tvrdení o socializme • Medzi respondentmi prevládajú pozitívne hodnotenia tvrdení (mýtov) o socializme, najmä v sociálno-ekonomických otázkach (menej v otázkach slobody a demokracie), a to vo všetkých skupinách obyvateľov bez ohľadu na vzdelanie, pracovné zaradenie alebo politickú orientáciu. • pozitívne hodnotenia tvrdení (mýtov) o socializme sú dominantné najmä u starších respondentov, nekvalifikovaných manuálne pracujúcich a voličov SNS a Smer-SD.
 14. 14. 3. Predstavy o úlohe štátu • Z 10 vyjadrení, ktoré hovoria o silnej úlohe štátu v rôznych oblastiach, až v 9 prípadoch prevažuje u opýtaných súhlas, a to v podobe, že sa s nimi stotožňuje viac ako polovica opýtaných.
 15. 15. 15 Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú úlohy štátu v rôznych oblastiach života spoločnosti. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte. 55% 31% 32% 36% 44% 40% 9% 11% 14% 16% 19% 28% 26% 34% 5% 4% 7% 8% 11% 29% 5% 8% 5% 9% 8% 5%6% 19% 23% 21% 31% 34% 45% 17% 48% 46% 39% 36% 26% 43% 22% 17% 4% 3% 4% 5% 6% Zdravie nie je tovar, preto štát musí garantovať, financovať a poskytovať bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých. Spoplatnenie vysokoškolského štúdia by bránilo chudobnejším ľuďom študovať na vysokých školách, preto musí štát garantovať bezplatné vzdelávanie od základnej až po vysokú školu. Ak by Zákonník práce nechránil zamestnancov pred svojvôľou zamestnávateľov, zamestnanci by mali horšie pracovné podmienky, prichádzali by častejšie o prácu a nezamestnanosť by bola vyššia. Bez štátu a ním poskytovaných sociálnych dávok by veľká časť spoločnosti žila v chudobe. Vo vyspelých krajinách majú ľudia vyššiu životnú úroveň, lebo v nich štát výraznejšie prerozdeľuje zdroje od bohatších smerom k chudobnejším. Ľudia nie sú ochotní v dostatočnej miere dobrovoľne pomáhať ľuďom v núdzi, preto sa o nich musí prostredníctvom sociálneho systému starať štát. Minimálna mzda pomáha ľuďom s nízkou kvalifikáciou. Súkromné a mimovládne organizácie nedokážu poskytovať rovnako kvalitné sociálne služby ako štátne zariadenia, preto by mali fungovať len ako doplnok k sociálnym službám poskytovaným štátom. Štát dokáže svojim občanom dlhodobo garantovať dôchodky aspoň na ich súčasnej úrovni, preto je štátny dôchodkový systém lepší ako súkromné dôchodkové systémy. Štát by mal pomáhať ľuďom z iných krajín, ktorí prídu na Slovensko ako utečenci. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 87% 11% 81% 15% 77% 17% 74% 21% 71% 21% 69% 26% 69% 26% 56% 35% 55% 37% 32% 63% Predstavy o úlohe štátu v rôznych oblastiach života % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov súhlas nesúhlas
 16. 16. 16 81 80 82 78 82 80 81 78 82 86 78 84 83 78 82 82 72 86 84 79 81 56 87 79 83 85 83 82 79 74 15 15 14 15 10 17 17 18 13 9 14 12 14 19 15 9 23 9 13 19 16 40 8 13 15 12 11 13 14 17 19 4 5 4 7 8 3 2 4 5 5 9 4 3 4 4 9 5 6 3 3 3 4 6 8 5 4 4 4 4 7 85 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 81 81 81 80 89 79 80 85 82 79 77 84 86 82 83 79 79 83 79 84 81 78 82 83 80 84 81 80 85 73 89 82 73 89 15 14 16 17 5 14 13 11 15 17 20 14 6 12 15 19 18 14 16 13 14 17 12 14 18 14 18 11 9 21 8 16 25 7 4 5 4 3 6 7 8 4 4 4 3 2 7 6 2 3 4 4 5 4 5 5 6 3 2 2 2 9 6 6 3 2 3 5 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Predstavy o úlohy štátu: „Spoplatnenie vysokoškolského štúdia by bránilo chudobnejším ľuďom študovať na vysokých školách, preto musí štát garantovať bezplatné vzdelávanie od základnej až po vysokú školu.” podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 17. 17. 17 81 86 78 85 77 86 80 85 79 83 78 81 80 78 86 87 75 81 68 86 88 77 67 15 9 20 10 21 9 19 13 18 14 17 13 15 19 9 10 23 17 13 11 11 22 11 4 5 3 6 3 5 2 2 3 2 6 6 4 3 5 4 2 2 19 3 1 2 22 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 81 83 82 81 78 92 84 72 82 60 89 72 74 85 80 80 85 83 78 83 77 63 83 84 77 85 15 15 14 16 12 6 12 21 17 38 9 21 25 11 18 12 13 14 17 14 18 19 11 14 23 10 10 4 2 4 3 10 2 4 7 1 2 3 7 2 4 3 8 3 4 5 3 5 19 6 3 4 13 5 73 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. Predstavy o úlohy štátu: „Spoplatnenie vysokoškolského štúdia by bránilo chudobnejším ľuďom študovať na vysokých školách, preto musí štát garantovať bezplatné vzdelávanie od základnej až po vysokú školu.” podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
 18. 18. 18 56 55 57 29 42 50 61 55 64 64 53 58 58 51 56 48 63 68 60 53 45 55 66 36 50 63 63 53 52 40 35 37 34 42 44 41 35 40 27 27 32 34 33 43 35 37 30 24 34 38 50 40 25 41 37 38 30 31 37 38 44 9 9 9 29 14 9 4 6 9 9 15 8 9 6 8 15 7 8 6 9 5 6 9 23 11 12 7 7 10 10 16 52 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 56 48 58 55 65 35 49 62 64 50 52 48 59 65 62 59 60 52 44 40 53 60 52 58 63 55 59 49 68 57 47 55 64 49 35 38 36 35 25 43 35 32 28 43 42 37 30 25 35 37 31 39 47 41 37 33 38 33 32 36 37 41 28 31 44 41 33 29 9 14 6 10 11 22 17 6 8 7 6 16 12 10 3 5 9 9 10 19 10 8 11 9 5 9 5 10 4 12 9 5 3 23 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Predstavy o úlohy štátu: „Súkromné a mimovládne organizácie nedokážu poskytovať rovnako kvalitné sociálne služby ako štátne zariadenia, preto by mali fungovať len ako doplnok k sociálnym službám poskytovaným štátom.” podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 19. 19. 19 56 58 58 60 61 70 56 56 43 60 54 42 48 59 63 69 57 42 42 78 59 45 43 35 34 37 30 34 24 39 37 56 34 34 37 41 35 28 25 38 51 26 16 36 48 26 9 8 5 10 5 7 5 7 1 5 13 22 11 6 9 7 5 7 32 6 5 6 32 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 56 65 60 49 43 65 59 50 46 31 63 50 41 59 59 59 56 54 52 51 59 43 65 49 61 66 35 30 32 46 33 28 31 38 51 64 29 38 56 29 34 31 34 39 39 40 34 43 24 41 40 30 26 9 5 8 6 24 7 10 12 3 5 8 12 4 12 7 10 10 8 9 9 7 14 10 11 7 9 8 53 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. Predstavy o úlohy štátu: „Súkromné a mimovládne organizácie nedokážu poskytovať rovnako kvalitné sociálne služby ako štátne zariadenia, preto by mali fungovať len ako doplnok k sociálnym službám poskytovaným štátom.” podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
 20. 20. 20 32 30 34 22 37 34 31 33 30 32 29 31 34 33 33 19 42 26 34 29 35 27 32 31 34 32 32 33 33 29 63 65 61 73 55 62 66 63 66 62 65 65 62 62 62 73 54 66 63 66 61 69 63 62 51 62 62 65 63 61 65 5 5 5 5 9 4 4 4 4 6 7 4 4 5 5 7 4 9 3 6 4 4 6 8 5 7 4 4 6 6 49 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 32 32 33 25 34 25 37 32 32 32 33 23 33 30 35 33 34 33 31 26 32 35 29 33 33 33 33 35 25 25 29 31 49 29 63 61 64 70 61 68 56 63 63 65 64 70 62 63 62 63 61 63 66 65 63 59 66 65 63 61 63 60 70 70 67 66 50 62 5 7 4 5 5 6 7 5 5 4 3 7 6 7 3 4 5 4 4 9 5 6 5 2 4 6 4 6 5 6 4 3 1 9 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Predstavy o úlohy štátu: „Štát by mal pomáhať ľuďom z iných krajín, ktorí prídu na Slovensko ako utečenci.” podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 21. 21. 21 32 42 38 20 25 31 43 18 35 45 33 21 34 31 31 27 31 39 35 28 33 33 32 63 50 62 74 72 62 51 81 61 53 62 70 61 65 64 69 66 59 46 68 65 65 48 5 8 6 2 7 6 1 4 2 5 9 5 4 6 4 3 3 20 4 2 2 20 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 32 36 30 36 25 21 28 38 50 51 24 38 50 47 35 35 33 28 27 32 34 31 31 33 35 32 63 62 65 60 65 75 67 56 46 47 71 56 46 47 59 61 62 67 68 64 62 61 62 64 64 58 63 5 2 5 4 10 4 5 6 4 2 4 6 4 6 6 4 5 5 5 4 4 8 7 4 6 8 5 30 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. Predstavy o úlohy štátu: „Štát by mal pomáhať ľuďom z iných krajín, ktorí prídu na Slovensko ako utečenci.” podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
 22. 22. 3. Predstavy o úlohe štátu • Pohľad výraznej väčšiny respondentov na úlohu štátu môžeme hodnotiť ako silno kolektivistický, etatistický, či socialistický.
 23. 23. 4. Pravo-ľavé zaradenie v ekonomických veciach • Pri sebazaradení na pravo-ľavom spektre v ekonomických veciach, mierne prevažujú respondenti hlásiaci sa k pravici nad respondentmi hlásiacimi sa k ľavici, najviac respondentov sa však hlási k stredu • Pri triedení respondentov podľa preferovania jedného z dvoch protichodných ekonomických prístupov v rôznych spoločenských oblastiach, sme väčšinu respondentov zadefinovali ako ľavicových, pravicoví respondenti tvorili výraznú menšinu
 24. 24. nevie 14% ľavicovo 7% pravicovo 10% napravo od stredu 15% ani ľavicovo/ ani pravicovo (stred) 39% naľavo od stredu 15% 24 PRAVICOVÉ 26% Sebazaradenie v ekonomických veciach % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „V ekonomických veciach sa považujete skôr za pravicovo zmýšľajúceho alebo skôr za ľavicovo zmýšľajúceho človeka?“ ANI-ANI 39%
 25. 25. pravicovo 4% napravo od stredu 7% ani ľavicovo/ ani pravicovo (stred) 34% naľavo od stredu 23% ľavicovo 32% 25 PRAVICOVÉ 11% Zaradenie respondentov na základe postojov k dvojiciam výrokov – ekonomická orientácia I. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov ANI-ANI 34%
 26. 26. 26Otázka: „Prečítam Vám postupne vždy dvojicu výrokov. Pri každej dvojici mi, prosím, povedzte, s ktorým z výrokov súhlasíte?” 44% 23% 32% 28% 32% 34% 13% 16% 21% 24% 28% 10% 16% 22% 26% 16% 19% 39% 22% 18% 10% 7% 35% 19% 29% 24% 24% 12% 15% 17% 7% 8% Štát by mal čo najviac chrániť zamestnancov a ich práva voči zamestnávateľom. Štát by mal zabezpečiť, aby mal každý prácu a slušnú životnú úroveň. V hospodárstve sú viaceré oblasti, ktoré by nemali patriť do súkromných rúk a mal by ich vlastniť a spravovať štát. Je spravodlivé, ak štát prerozdeľuje prostriedky bohatších ľudí v prospech chudobnejších, pretože tým znižuje sociálnu nerovnosť v spoločnosti. Existuje mnoho oblastí, kde sú potrebné zásahy štátu do ekonomiky. Ak štát svoje výdavky používa a investuje rozumne, prispieva tým k hospodárskemu rastu, preto by sa štátne výdavky nemali za každú cenu obmedzovať. Vo verejnom záujme možno súkromné vlastníctvo obmedziť, verejný záujem musí mať prednosť pred súkromným. Postoje k miere intervencie štátu v rôznych ekonomických otázkach % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Zamestnávatelia by mali mať čo najvoľnejšie ruky pri rozhodovaní o podmienkach práce a pri odmeňovaní zamestnancov. O svoju prácu a životnú úroveň by sa mal postarať predovšetkým každý sám. Štát by nemal vôbec podnikať a vlastniť podniky a hospodárske subjekty. Je nesprávne, ak štát zaťažuje nadpriemerne zarábajúcich a majetnejších ľudí príliš vysokými daňami a odvodmi, pretože tým obmedzuje iniciatívu ľudí a hospodársky rast. Čím menej zásahov štátu do ekonomiky, tým lepšie. Výdavky štátu by mali byť čo najnižšie, štát by mal ponechať čo najviac peňazí ľuďom a firmám, ktoré s nimi dokážu naložiť lepšie. Súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné, zásahy doňho sú možné iba vo výnimočných prípadoch. jednoznačne s výrokom A skôr s výrokom A ani, ani skôr s výrokom B jednoznačne s výrokom B výroky ľavicovej orientácie výroky pravicovej orientácie
 27. 27. 27 Stĺpcové % Sebazaradeni e - ľavicové Sebazaradeni e - stred Sebazaradeni e - pravicové Sebazaradenie - nevie Zaradenie na základe výrokov – ľavicové 63,8 54,2 44,0 61,7 Zaradenie na základe výrokov – ani-ani (stred) 27,2 36,9 36,9 30,5 Zaradenie na základe výrokov – pravicové 9,1 8,9 19,0 7,8 100% 100% 100% 100% Riadkové % Sebazaradenie - ľavicové Sebazaradenie - stred Sebazaradenie - pravicové Sebazaradenie - nevie Zaradenie na základe výrokov – ľavicové 25,9 38,3 20,6 15,2 100% Zaradenie na základe výrokov – ani-ani (stred) 17,8 42,1 28,0 12,1 100% Zaradenie na základe výrokov – pravicové 17,6 30,3 42,9 9,2 100% Zaradenie na základe výrokov verzus sebazaradenie v ekonomických veciach % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov

×