Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konzervatívny klub: Čo prináša predvolebný rozpočet? /Vladimír Vaňo/

604 views

Published on

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s týždenníkom .týždeň a v partnerstve so SAKS organizoval v poradí 40. diskusný konzervatívny klub, tentoraz na tému Čo prináša predvolebný rozpočet?, ktorý sa konal v Bratislave dňa 6. decembra 2011. Viac informácií na www.konzervativizmus.sk

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konzervatívny klub: Čo prináša predvolebný rozpočet? /Vladimír Vaňo/

 1. 1. Slovenské verejné financie Nedávny vývoj a ďalšie vyhliadky Vladim ír Vaňo 6. december 2011
 2. 2. Slovensko s ratingovým varovaním Moody ’s Slovakia : S &P: A +, positive , Moody ’ s: A1, stable Fitch: A+, positive Hungary : S &P: BBB - , negative Moody ’ s: Baa3 , negative Fitch: B BB - stabile Czech Republic : S &P: A A- , stable Moody ’ s: A1, stable Fitch: A + , positive Poland : S &P: A-, stable, Moody ’ s: A2, stable Fitch: A-, stable VOLKSBANK Slovensko: Fitch: BBB+/stable
 3. 3. Riziková prirážka v rámci regiónu
 4. 4. Ročné deficity v historickej perspektíve
 5. 5. Verejný dlh Slovenska v historickej perspektíve
 6. 6. Riziková prirážka ŠD 2019
 7. 7. Jeseň 2011 – jeseň 2008
 8. 8. Najbližšie vyhliadky v USA
 9. 9. Najbližšie vyhliadky v Eurozóne
 10. 10. EFSF („euroval“): Ako funguje? [ Európsky finančný stabilizačný fond ] Dlhopisov ý trh – súkromní investori a zahrani čné centrálne banky. Štátny emitent Štátny emitent Štátny emitent Štátny emitent A + A - A AA
 11. 11. Rozpočet 201 2 1998 2012
 12. 12. Akékoľvek otázky: [email_address] 0910/ 444 525 Disclaimer/Upozornenie: Komentáre a názory uvedené v tomto materiáli majú výhradne informačný charakter. Sú názormi autora materiálu a netvoria komentáre alebo názory VOLKSBANK Slovensko, a. s. Materiál nie je formou investičného poradenstva, odporúčaním alebo ponukou na nákup alebo predaj finančných nástrojov alebo ponukou na poskytnutie investičnej alebo vedľajšej služby, alebo vykonanie investičnej činnosti. Z dôvodu, že finančné trhy ako komplexné a komplikované systémy podliehajú neustálym zmenám, tento materiál neposkytuje žiadnu záruku budúceho vývoja trhov s finančnými nástrojmi, resp. budúceho vývoja cien, úrokových mier, alebo iných charakteristík finančných nástrojov, ktoré sú určujúce pri rozhodovaní sa o investičnej stratégií. Tento materiál môže tvoriť len časť podkladov pre tvorbu investičnej stratégie, spolu so zvážením investičných cieľov, znalostí a skúseností a finančnej situácie investora. V prípade plánovania investičnej stratégie odporúčame kontaktovať VOLKSBANK Slovensko, a. s. za účelom prípadného poskytnutia bližšieho investičného poradenstva. Informácie použitá na vytvorenie tohto materiálu pochádzajú z verejných, voľne dostupných zdrojov, o ktorých platí domnienka ich úplnosti a správnosti. VOLKSBANK Slovensko , a. s., však úplnosť a správnosť informácií použitých pri vytvorení tohto materiálu nemôže garantovať. Poďakovanie

×