Konzervatívny klub: Čo prináša predvolebný rozpočet? /Ján Tóth/

555 views

Published on

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s týždenníkom .týždeň a v partnerstve so SAKS organizoval v poradí 40. diskusný konzervatívny klub, tentoraz na tému Čo prináša predvolebný rozpočet?, ktorý sa konal v Bratislave dňa 6. decembra 2011. Viac informácií na www.konzervativizmus.sk

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konzervatívny klub: Čo prináša predvolebný rozpočet? /Ján Tóth/

 1. 1. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk/ifpŠtátny rozpočet v kontexte hospodárskej politiky vlády Ján Tóth Bratislava 6.12.2011
 2. 2. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP OBSAH • Aktuálny odhad deficitu za rok 2011 • Scenáre vývoja: – Scenár bez zmien v politikách (pasívne No Policy Change)-odhad – Rozpočtové provizórium – Návrh rozpočtu pre 2012 • Konsolidačné opatrenia zahrnuté v rozpočte -odhad • Výdavkové priority • Nerealizované reformy • Výzvy pre hospodársku politiku6.12.2011
 3. 3. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Odhad deficitu pre 2011 – 4,9% HDP • Malý výpadok kvôli zhoršenému makru a neschopnosti predať emisie bol prefinancovaný jednorázovými príjmami – 0,1% HDP • Pomalšie čerpanie EU fondov a zlepšené dividendy prefinancovali deficity v ţelezniciach a nemocniciach - 0,4% HDP • Pokles základných výdavkov vytvoril rezervu pre neočakávané udalosti (predpoklad presunu celej sumy nevyčerpaných fondov do budúceho roka)-0,2% HDP6.12.2011
 4. 4. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Rozpočet je zaloţený na „po-krízovom“ makre Hlavné predpoklady prognózy boli: • Predpokladá sa veľmi mierna recesia v Nemecku v 4Q11 a 1Q12 a následne mierne oživenie – už zahrnuté v makro scenári – výpadok 900 mil eur (1,3% HDP) zohľadnený v rozpočte • Nedôjde k plnému prepuknutiu dlhovej krízy v eurozóne: nákaza sa nebude šíriť do Španielska a Talianska, pnutia na finančnom trhu postupne budú opadávať, bankový systém nebude paralizovaný – ZATIAĽ SA NEPLNÍ • Nedôjde k príliš silnému priškrteniu fiskálnej politiky v USA: „no-policy change“ legislatívny proces predpokladá zníţenie štrukturálneho deficitu o 2% HDP pre 2012 a 3% HDP pre 2013. Prognóza predpokladá, ţe USA budú zniţovať deficit pozvoľnejšie (o 0,5% v 2012 a o 1% v 2013) – tj, prijme sa časť návrhov prezidenta a finančné trhy si nevynútia prudšie šetrenie – EŠTE NIE JE SPLNENÉ • Neklesne dôvera v hospodársku politiku SR: podobne ako v iných krajinách, zhoršenie makro výhľadu ohrozí fiskálny cieľ pre rok 2012. Napriek predčasným voľbám sa budú hlavné politické strany drţať cieľa hodnoverne zníţiť deficit pod 3% HDP v roku 2013 a teda sa nespochybní strednodobý cieľ –NÁZNAKY NEPLNENIA6.12.2011
 5. 5. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Deficit, pasívny scenár – 6,0% HDP No Policy Change scenár: • Výdavky rastú prirodzeným tempom: – Mzdy vo verejnej správe ako mzdy v súkromnom sektore (zmrazenie v rozpočte mimo učiteľova doktorov) – Beţné výdavky rastú o infláciu (v rozpočte pokles do 5% ) – Kapitálové výdavky rastú o nominálne HDP • Príjmy: ţiadne nové dane6.12.2011
 6. 6. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Rozpočtové provizórium 2012 – 4,4% HDP • Výdavky by boli niţšie min. o 160 mil. eur (0,2% HDP), v zlej štruktúre (ale môţe zmeniť minister financií) • Avšak zlý signál pre finančný trh6.12.2011
 7. 7. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Prečo zatiaľ rozpočet s deficitom 4,6% HDP ? • Deficit niţší ako 4,9% HDP v roku 2011 napriek zhoršenému makru (výpadok 1,3% HDP ) • Vytvorenie priestoru pre menej cyklickú (tj, „pro- rastovú“) hospodársku politiku: prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti • Hlavný cieľ „pod 3% HDP“ je pre rok 2013 • Predčasné voľby na „začiatku“ roka – nová vláda bude mať väčšinu roka6.12.2011
 8. 8. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Rozpočet pre 2012 – opatrenia: • Doterajší odhad mixu hovorí, ţe konsolidácia v roku 2012 prebieha v daniach na úrovni menej ako 40% a vo výdavkoch na úrovni viac ako 60% • Výdavky spolu – 0,9% HDP, z toho: – mzdy a beţné výdavky – 0,5% HDP – uspora na kapitálových výdavkoch – 0,7% HDP • Príjmy spolu – 0,6% HDP, z toho: – dane - 0,3% HDP – zefektívnenie štátnych podnikov – 0,3% HDP6.12.2011
 9. 9. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Výdavky, vybrané, medziročná zmena 2010 S 2011 R 2011 OS 2012 NPriority v prvotnom návrhu MF voči 2011 OSRegionálne školstvo (kapitola MŠVVŠ SR) 0,0 -0,2 -0,2 3,1Vysoké školstvo (štátny rozpočet) -0,2 -6,0 -5,8 3,2Cestná a ţelezničná infraštruktúra (vrátane EÚ fondov) -1,6 29,6 22,2 30,1Ostatné vyššie nárastyVybrané zdroje v zdravotníctve (vrátane EÚ fondov) 3,2 1,6 0,0 4,5Dôchodky (vrátane vianočného príspevku) 4,1 5,3 3,2 5,7Polícia -0,3 -8,5 -6,2 4,7Kultúra a cirkev -3,3 -12,0 -9,3 5,2Nárasty kvôli EU fondomPôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 17,6 6,8 10,4 7,8Ţivotné prostredie -16,9 300,9 63,4 14,0 9
 10. 10. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Konsolidačné úsilie (ako % z HDP) Potrebné konsolidačné úsilie pre deficit pod 3% HDP 4 ( na úrovni 2/3 konsolidácie v roku 2011) 3 2.9 2.9 1.9 2 1 0.7 0.8 0.4 0.2 0 -0.1 2,9 -0,1 0,7 -0,3 -0,6 0,4 -4,3 -0,6 2,9 0,8 1,9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,2 -1 -0.6 -0.3 -0.6 2013 -2 -3 -4 -4.3 -56.12.2011
 11. 11. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Fiskálny impulz (ako % z HDP) Konsolidačné úsilie je nutné v zlom čase (pro-cyklické), bude bolestivé 4 3 2.7 2.9 2.8 2 1 1.1 0.5 0.2 0.2 0 -0.2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -1 -0.5 -0.4 -2 -1.8 -3 -4 -5 -5.1 -66.12.2011
 12. 12. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Nerealizované pripravené reformy OBSAH • Dôchodková reforma ponúka príklad „pro-rastovej“ konsolidácie: razantné zlepšenie fiskálnej udrţateľnosti bez brzdenia ekonomiky v súčasnosti • Odvodová reforma nebude brzdiť obchádzanie platenia odvodov, ani nezabezpečí mierne zníţenie zaťaţenia práce6.12.2011
 13. 13. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFPUdržateľnosť verejných financií s dôchodkovou reformou SR - jedna z najhorších krajín v EÚ v S2 pre 2011 dlhodobej udržateľnosti 7.6% Zníženie deficitu pod 3% Dôchodková reforma -2.0pb -3.4pb S2 pre 2013 1.5% SR - jedna z najlepších krajín v EÚ v dlhodobej udržateľnosti 13
 14. 14. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Výzvy pre najbliţšie roky • Vonkajšie prostredie nebude žičlivé ( finančné trhy + moţné pokuty v rámci EDP ) , ekonomika bude trpieť konsolidáciou • Treba konsolidovať maximálne „pro-rastovo“ (dôchodková reforma, neplošné/“inteligentné“ šetrenie, odstraňovanie výnimiek a dotácií, zvyšovanie príjmov cez dane+poplatky, ktoré menej zaťaţujú dlhodobý rast) a dlhodobo (rušením inštitúcií +prepúštaním, nie zniţovaním miezd), • Deficit bude treba ďalej zniţovať smerom k 1% HDP tempom najmenej 0,5% HDP • 2 dlhodobé priority - výstavba diaľnic je zabezpečená cez EU fondy, výdavky do vzdelávania sa však nepribliţujú dostatočne rýchlo k EU priemeru (gap na úrovni 1,5% HDP)6.12.2011
 15. 15. Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR IFP Výzvy pre najbliţšie roky • Dodatočné opatrenia pre zníţenie deficitu pod 3% HDP na úrovni 1,8% HDP (1,3 mld eur) • Dodatočné opatrenia pre budúce 4-ročné volebné obdobie na úrovni 3% HDP (vyše 2 mld eur) . To znamená zníţenie pod 3% HDP a ďalšie zniţovanie štrukturálneho primárneho salda kaţdý rok o 0,5% HDP do roku 2016, kedy headline deficit by mohol byť 1,3% HDP) • Citlivosť na krízu. Ak kríza bude pokračovať, potrebná konsolidácia na úrovni 3% HDP sa môţe zmeniť na 4,5 % HDP6.12.2011

×