Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ján Dinga: Akadémia klasickej ekonómie /8. seminár/

2,916 views

Published on

Viac na ake.institute.sk

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ján Dinga: Akadémia klasickej ekonómie /8. seminár/

 1. 1. www.cenastatu.sk Ján Dinga November 2014
 2. 2. Rozcvička Minimálna mzda Priemerná mzda Mediánová mzda - 352 eur - 826 eur - 718 eur
 3. 3. Rozcvička Počet policajtov Počet vojakov Počet vysokoškolských študentov Počet učiteľov
 4. 4. Rozcvička HDP Verejná správa Deficit Dlh - 75 mld eur - 29,7 mld. eur (39,5% HDP) - 2,2 mld. eur - 40,6 mld. eur
 5. 5. Rozcvička
 6. 6. Rozcvička Počet obyvateľov SR Počet pracujúcich Počet dôchodcov Počet zamestnancov verejnej správy
 7. 7. Rozcvička Počet obyvateľov SR Počet pracujúcich Počet dôchodcov Počet zamestnancov verejnej správy
 8. 8. Štát vykonáva základné funkcie... Obrana, bezpečnosť, spravodlivosť, pomoc ľuďom v hmotnej núdzi ...aj mnoho ďalších funkcií Výplata dôchodkov, daňové úrady, nemocnice, školy, kontrola potravín a liečiv, pošta, turistický ruch, galérie, múzeá, cirkvi, doprava, šport, atď. až po predpoveď počasia
 9. 9. Vybrané verejné výdavky
 10. 10. Mnohodetné rodiny a verejné financie
 11. 11. Ako financuje štát svoje výdavky? Štát nemá vlastné peniaze. Výdavky financuje z daní a odvodov, ktoré zaplatili obyvatelia.
 12. 12. Druhy daní a odvodov Dane • z príjmu zamestnanca, zo zisku firmy, • daň z pridanej hodnoty (zo všetkého, čo si kúpime), • spotrebné dane (alkohol, pohonné hmoty, cigarety) • daň z nehnuteľnosti, daň zo psa atď. Odvody • Sociálne odvody (na dôchodky, na poistenie v práceneschopnosti, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti) • Zdravotné poistenie • Odvody hradí zamestnanec, hoci časť z nich je formálne vykazovaná zamestnávateľom. Živnostník platí odvody zo svojej mzdy alebo zisku. Od koho by mal štát vyberať dane?
 13. 13. Kto by mal živiť štát?
 14. 14. Ako štát vyberá peniaze na úhradu svojich výdavkov?
 15. 15. Koľko nás stojí štát?
 16. 16. Diskusia •Komu by ste pridali viac? Školám, poľnohospodárom? Nemocniciam? •Na úkor koho iného? •Myslíte si, že štát by mal viac prispievať na vzdelávanie alebo rodinnú politiku? •Ak áno, kto by to mal zaplatiť? •Kto by nemal platiť dane a prečo?
 17. 17. www.cenastatu.sk
 18. 18. Klasifikácia výdavkov verejnej správy (29,7 mld. eur)

×