Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sørnesuret - tar tiden på det meste

383 views

Published on

Fra lederseminaret Tid for TID på INSPIRIA science center, 15. mai 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sørnesuret - tar tiden på det meste

 1. 1. SØRNESURETTAR TIDEN PÅ DET MESTE….15. Mai 2013Geir EndregardAdm. Dir INSPIRIA
 2. 2. TROLLMANNEN FRA TRONDVIK PÅ JELØY
 3. 3. BONDESØNN FRA JÆREN• Rasmus Sørnes ble fødtpå Jæren i 1893• Han var utdannetelektriker, arbeidet somsykkelreparatør og tokettårig elementærtekniskskole som sin utdanning.• Han ble i 1921 maskinistpå Ullandhaug Radio vedStavanger og bleoverflyttet til Jeløy Radioi 1931 som teknikker,radiomekaniker oginstrumentmaker. Mens han bodde på Jæren hadde Rasmus laget endampmaskin, en en-cylindret 4-takter bensinmotor, entraktor, og muligens Norges første radiosendinger derhan leste nyheter og kona sang, og mye mer.
 4. 4. LAGET 4 ASTRONOMISKE UR.• Ur nr. 1 ble ferdig i1937 og befinner seg ifamiliens eie.• Ur nr. 2 ble betraktetsom et prøvearbeideog demontert etterfullførelse. Finnes somen rest påBorgarsyssel museumi Sarpsborg.
 5. 5. LAGET 4 ASTRONOMISKE UR.• Ur nr. 4 , ferdig rett før han dødei 1967, Ble kjøp til USA etterhans død for £ 25.000,- ogbefant seg som en avhovedattraksjonene i The TimeMuseum, Chicago.Dette uret er vurdert som"Verdens mest kompliserte ur".• Museet ble oppløst og uret solgtpå auksjon i 2003 for nær 3millioner kroner og vi vet ikkehvor det befinner seg i dag.
 6. 6. UR NR 3. ER EGENTLIG MESTAVANSERT….• Står nå på INSPIRIA• Vår plan er å lage enutstilling om Tidsom måleenhet ogforståelse iforskjellige kulturer
 7. 7. SØRENSEN LAGDE ALT SELV…• I lite verksted ihagen sin i Mosslagde han disseurene• Han lagde alledelene selv!• Og han lagdeverktøyene selv!!
 8. 8. FUNKSJONER• Vanlig klokke• Greenwich Mean Time• Sidereal time• Kalender• Månesyklus (19 års-syklus)• Solsyklus (kalender utenskuddårsdagene)• Skatteperiode• Fortløpende dager• Soloppgang og solnedgang
 9. 9. FUNKSJONER• Tid når sola er i sør• Flo og fjære• Månefasene• Jordkloden/globus• Stjernehimmel overkloden• Solflekkperioder (11 år)• Sol og måneformørkelser• Planetenes posisjoner• Presisjon av jordaksensrotasjon (25,772 år)• Stille klokken fremover ogbakover
 10. 10. OG HER BLE DET LAGET….
 11. 11. TAKK FOR OPPMERKSOMHETENGEIR ENDREGARDAdm. direktørTelefon: (+47) 958 46 220 / 03245E-post: geir.endregard@inspiria.noAdresse: Bjørnstadveien 16 , 1712 GrålumWeb: http://www.inspiria.noFacebook: http://www.facebook.com/INSPIRIAsc

×