Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

40 timer er nok

347 views

Published on

Fra lederseminaret Tid for TID på INSPIRIA science center, 15. mai 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

40 timer er nok

 1. 1. 40 TIMER ER NOK!15. Mai 2013Geir EndregardAdm. Dir. INSPIRIA
 2. 2. TILSTÅELSE 1• Jeg sliter medtidsstyring avmin hverdag!
 3. 3. TILSTÅELSE 2• Det er så syktvanskelig å fåbrukt gode tipsog råd i praksis!
 4. 4. TILSTÅELSE 3• Jeg har bommautrolig mye somdaglig leder!
 5. 5. MIN BAKGRUNN….
 6. 6. OG NÅR VI SNAKKER OM TID…
 7. 7. MÅ TA MED EN TIL…
 8. 8. NÅ INSPIRIA!• 32 ansatte• 10 verter• 5 avdelinger• Stort spenn ioppgaver
 9. 9. OG TID ER VANSKELIG!• Bommet på tidsplanlegging• Bommet på tidsstyring• Bommet på tidsbruk
 10. 10. HVA ER TYPISK NÅR JEG HAR BOMMA?• Satt i gang alt formye utenforankring!
 11. 11. HVA ER TYPISK NÅR JEG HAR BOMMA?• Engasjert med igjennomføring i altfor mye!
 12. 12. HVA ER TYPISK NÅR JEG HAR BOMMA?• Ikke brukt nok tidpå planlegging ogforankre planer.
 13. 13. MEN NÅR LYKKES JEG?• Starteendringsprosesser,men lar andrefullføre de…
 14. 14. INNEKLIMASATSNING TIL NAAF• Flyttet kontor fra Bodø• Ansatte kompetent Fagsjef• Utvidet med 2 ekstra fagpersoner
 15. 15. MEN NÅR LYKKES JEG?• Når man brukertiden på det somvirker….
 16. 16. Konsentrasjon og antalloverskridelserForskriftensgrenseverdierNasjonale målKlif ogFolkehelseinstituttesluftkvalitetskriterierSvevestøvNO2VELG RIKTIG STRATEGI 1
 17. 17. VELG RIKTIG STRATEGI 1
 18. 18. VELG RIKTIG STRATEGI 1
 19. 19. VELG RIKTIG STRATEGI 2
 20. 20. MEN NÅR LYKKES JEG?• Når jeg jobberca. 40 timer i uka
 21. 21. HJERNEN MIN MÅ I HVERT FALLHVILE LITT AV OG TIL….
 22. 22. TAKK FOR OPPMERKSOMHETENGEIR ENDREGARDAdm. direktørTelefon: (+47) 958 46 220 / 03245E-post: geir.endregard@inspiria.noAdresse: Bjørnstadveien 16 , 1712 GrålumWeb: http://www.inspiria.noFacebook: http://www.facebook.com/INSPIRIAsc

×