Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Henk zeegers proeftuin voor robots in de zorg

689 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Henk zeegers proeftuin voor robots in de zorg

 1. 1. Een proeftuin voor robots in de zorgSymposium ‘Zorg op Afstand met Robots’, 21 mei 2012, Organisatie: TU/e & Zuidzorg Henk Zeegers Gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant Partner INROADS Projectleider/penvoerder TSR project
 2. 2. INHOUDWat is een proeftuin?Hoe werkt de proeftuin?Waarom willen wij zo graag proeftuinen?Wat willen we bereiken met de proeftuin?PlanningBegrotingFinanciering 2
 3. 3. ‘Een proeftuin is een beproefd middel voor de introductie van iets nieuws’ Voorbeeld: Car2Go 300 ES Amsterdam/D’dorf Elektrische Smarts 300 ESmarts in Amsterdam Duurzame mobiliteitsketen: en Dusseldorf Bus, fiets, Car2Go Je betaalt per minuut 0,29 € 3
 4. 4. Een proeftuin voor robots in de zorg is eenPROEFPROJECT met enige SCHAALGROOTTE datuitgevoerd wordt in de ZORGOMGEVING waarbij deTOEPASSING centraal staat en waar TECHNIEK enZORG samen leren WAT zinvol is en HOE het moet 4
 5. 5. Hoe werkt de proeftuin 5
 6. 6. Zorgcentrale Rose BV Cliënten 6
 7. 7. Een proeftuin is 7
 8. 8. WAAROM WILLEN WIJ ZO GRAAG PROEFTUINEN? 8
 9. 9. Het is dé manier om teleren en ontwikkelslagente maken 9
 10. 10. We kunnen verschillende platforms uitproberen en het bestevan elk gebruiken in een volgende generatie 10
 11. 11. We kunnen met cliëntentesten, evalueren enverbeteren 11
 12. 12. We kunnen hetzorgcentrale/selfmanagement concepttesten en verbeteren 12
 13. 13. We willen aan het publiek en de zorgsectordemonstreren wat er mogelijk is Publiek Proeftuin Zorgsector 13
 14. 14. In een proeftuin werk je met professionals en clientenontdek je wat zinvol en practisch is,loop je tegen de problemen aan,kun je ontwikkelslagen maken in zorgproces en techniek endoet de markt actief meeEEN PROEFTUIN IS DE KORTSTE WEG NAAR DE MARKT! 14
 15. 15. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET DE PROEFTUIN? 15
 16. 16. SAMENVATTING!− Leren wat zinvol en effectief is− De robot en het zorgconcept verbeteren− De sector, de professionals, de cliënten en de mantelzorg laten kennismaken en leren− Aan het werkveld en het publiek demonstreren wat er mogelijk is− Het werkveld en de overheden informeren 16
 17. 17. De Roadmap Minder grote waarde-niet moeilijk Grote waarde-moeilijk(er) Grote waarde-niet moeilijk 17
 18. 18. Uitvoering 18
 19. 19. 19
 20. 20. 2 1 Proeftuin Coordinatie & Stuurgroep Rose BV, Zorgcentrale, Integratie Toetsing en Zorgorganisaties, Zorgverzekeraar, Inroads Overheid besluitvormingOrganisatie Aansturing 3 4 Robot & Operations Infrastructuur Zorgcentrale, Rose BV Zorgorganisaties 20
 21. 21. SCENARIO 1 2 ORGANISATIES/8 ROBOTS SERIE 1 (2X1) herontwerp proto Rose 2, prod voorbereiding- looptijd 3 jaar productie, bouw, testen inbedrijfstellen, training, kinderziektes 2xI E1 E2 E3 E4 Gebruik en 1e evaluatie Gebruik, periodieke/eind evaluatie- 4~8 robots SERIE 2 (2X1)- 2~3 organisaties herontwerp serie 1, prod voorbereiding productie, bouw, testen inbedrijfstellen, training, kinderziektes 2xI E1 E2 E3- 2~3 ontwikkel loops Gebruik en 1e evaluatie Gebruik, periodieke/eind evaluatie- ca 10 software updates SERIE 3 (2X2) herontwerp serie 2, prod voorbereiding productie, bouw, testen inbedrijfstellen, training, kinderziektes 4xI E1 E2 Gebruik en 1e evaluatie Gebruik, periodieke/eind evaluatie 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 (maanden) 21
 22. 22. Begroting 8 robots/2 zorgorganisaties/3 jaar Proteion/ Rose BV Zorgcentrale Zuidzorg CBusineZ Totaal Thebe Uren 1.414.800 926.100 123.660 123.660 10.800 2.599.020 Machines 90.000 90.000 Materialen 50.500 420.500 420.500 891.500 Installatie en Onderhoud 40.800 42.000 42.000 124.800 Kosten Derden 369.050 5.000 5.000 5.000 384.050 Congressen 15.000 15.000 9.000 6.000 30.000 Totaal 1.888.850 1.037.400 600.160 597.160 10.800 4.134.370 22
 23. 23. Interne/externe financiering8 robots/2 zorgorganisaties/3jaar Financiering (€) In kind bijdrage zorgorganisaties en verzekeraar 1.184.220 (projecturen + urenzorgcentrale) In kind bijdrage Rose BV (machines) 90.000 Totaal intern €1.274.220 Uren Rose BV 1.414.800 Materialen 891.500 Installatie & Onderhoud 124.800 Kosten Derden, congressen, R&V kosten 429.050 Totaal extern €2.860.150 Totaal €4.134.370 23
 24. 24. Schaalbaarheid# robots vaste kosten variabele kosten totaal 8 1.929.650 2.204.720 4.134.370 6 1.929.650 1.653.540 3.583.190 4 1.929.650 1.102.360 3.032.010 2 1.929.650 551.180 2.480.830 24
 25. 25. Let‘s go! 25
 26. 26. DANK VOOR UW AANDACHT Gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant

×