Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare INPCP Movila Miresii

471 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare INPCP Movila Miresii

 1. 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 2. 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 3. 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 4. 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 5. 5. MOVILA MIRESII, jud. BRĂILA 45°12’10" N 27°36’34" E
 6. 6. PRIMĂRIA COMUNEI MOVILA MIRESII
 7. 7.  Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor – martie 2011 Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor – septembrie 2011 Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Național – octombrie 2011 Emiterea Hotărârii guvernului nr. 1222/2011 prin care s-a aprobat realizarea investiției şi indicatorii tehnico-economici ai investiției de la comuna Schitu Voineşti – decembrie 2011 PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI
 8. 8.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie în jurul împrjmuirii; două piezometre pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor deseuri periculoase DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 9. 9. STADIUL ACTUAL URMEAZĂ...  Organizarea de către UMP a licitației S-a finalizat etapa de pentru construire platformă realizare a Proiectului – noiembrie 2012 Tehnic şi a Detaliilor de  Organizarea de către UMP a licitației Execuție pentru pentru echipamente platforma de depozitare a – decembrie 2012 gunoiului de grajd  Definitivarea construcției platformei A fost emisă Autorizația – mai 2013 de Construire pentru  Livrarea echipamentelor( 1 tractor, 2 platforma comunală remorci, un încărcător frontal, o maşină de împrăştiat gunoi şi o cisternă vidanjă) – mai 2013 STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ÎN MOVILA MIRESII
 10. 10. VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/

×