Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inpcp - aparitii in presa 18 - 24 iunie 2012

811 views

Published on

Inpcp - aparitii in presa 18 - 24 iunie 2012

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inpcp - aparitii in presa 18 - 24 iunie 2012

 1. 1. CAMPANIA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE A PROIECTULUI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI MONITORIZARE 18-24 IUNIE 2012http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=4613
 2. 2. Bucuresti - 18 iunie 2012 - Informare de presa de la Intelligent Media SolutionsMinisterul Mediului şi Pădurilor vă invită la deschiderea Campaniei de sensibilizare şi conştientizare aProiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi” pentru Bazinul Hidrografic Prut.Evenimentul se petrece marti, 19 iunie, la ora 11,00, la hotel Astoria, din Iasi.Este vorba despre cel de-al cincilea workshop din cadrul proiectului si se adresează autorităţilor locale dinBazinul Hidrografic Prut, din care fac parte judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.La deschiderea oficială, participa Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat in Ministerul Mediului si Padurilor siGheorge Nichita, primarul municipiului Iasi. Alaturi de reprezentantii ministerului si de experti de mediu, laworkshop vor fi prezenţi responsabili din Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agentia de Plati si Interventiepentru Agricultura (APIA), Autoritatea Sanitar Veterinară, Directia de Sanatate Publica, Garda de Mediu,Direcţia pentru Agricultură şi autorităţi locale din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în care peste 1.900 de localităţi dinRomânia sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi.Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi solului cu nutrienţi prininvestiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrarea surselor de apă curate.Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi. În campanie serealizează, printre altele, activităţi de colectare, depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd prin construcţiaunor platforme comunale de depozitare a acestuia, dotarea gospodăriilor cu platforme individuale de
 3. 3. depozitare a gunoiului de grajd, dar şi dotarea comunităţilor locale cu echipamente pentru colectarea,compostarea şi împrăştierea ca fertilizant organic a gunoiului de grajd. Pana acum au fost construite 14platforme comunale şi 1.128 de platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd, recepţionate în nouăcomune din judeţele Argeş, Bihor, Buzău, Cluj, Dolj, Iaşi, Mureş, Timiş, Vâlcea şi Cluj.Campania de promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şiresponsabilizarea acestora pentru depozitarea deşeurilor animale.Potrivit normelor în vigoare, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fost incluşi în categoriasubstanţelor toxice din apa potabilă. Limita sanitară maximă admisă pentru nitraţi în apa potabilă este de 50mg/litru, la fel ca în Uniunea Europeană. Proiectul “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi” este finanţat deGuvernul României dintr-un împrumut rambursabil de 50 mil. Euro acordat de Banca Mondială şi un ajutorfinanciar nerambursabil de 5,5 mil. USD, acordat de Fondul Global de Mediu (GEF). Consiliile judeţene şiconsiliile locale implicate în proiect asigură o cotă de cofinanţare de până la 5% din valoarea investiţiilor.În cadrul Campaniei de promovare ș i conș tientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienț i”au mai fost organizate workshop-uri la Covasna (26, 27 aprilie), Bucuresti (16,17 mai), Buzău (7,8 iunie) şiBacău (14-15 iunie).Pentru mai multe informatii despre proiect, vă rugăm să accesati:www.inpcp.ro, www.inpcp-campanie.ro, www.blog.inpcp-campanie.ro,www.facebook.com/CampaniaImpotrivaPoluariiCuNutrientiPersoana de contact:Didi Rus 0758 10 20 10http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/131615.html
 4. 4. Comunicat de presă - MMP - Controlul integrat alpoluării cu nutrienţi - IaşiMiercuri, 20 Iunie 2012 15:36IASI, 20 iunie 2012 COMUNICAT DE PRESĂMinisterul Mediului şi Pădurilor a lansat Campania de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului ControlulIntegrat al Poluarii cu Nutrienţi în Bazinul Hidrografic Prut Barlad. Este cel de-al cincilea workshop organizatein cele 11 bazine hidrografice. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu BancaMondială şi Guvernul României.Workshop-ul se adreseaza reprezentantilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului, APIA, Autoritatea SanitarVeterinară, DSP, Garda de Mediu, Direcţia pentru Agricultură, Companii de apa şi autorităţi locale din judeţeleBotoşani, Iaşi, Vaslui si Galaţi.Este un eveniment prin care dorim ca societatea să conştientizeze necesitatatea de a avea nevoie de o apăcurată, o calitate a sănătăţii la un nivel ridicat şi dorim ca prin atfel de campanii de informare şi conştientizare şiprin intemediul dvs, care sunteţi formatori de opinie, să ni-i apropiem şi să îmbunătăţim calitatea apei şi aaerului - a declarat Corneliu Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat în Ministerul Mediului.
 5. 5. Pe duarata a doua zile, Sorin RADULESCU consultant UMP impreuna cu expertii de mediu ai UnivesitatiiEcologice prof.univ.dr.ing Vladimir ROJANSKI, conf.univ.dr. Florian GRIGORE, conf.dr. Horia-VictorHĂLMĂJAN si univ.dr. Giuliano TEVI au informat si au identificat soluţii viabile pentru protejarea în viitor apoluării apelor cu nitraţi şi nitriţi.Printre prezentarile specialistilor au fost: Poluarea si efectele ei asupra mediului. Masuri de protectia mediului-(Vladimir ROJANSKI), Influenta depozitelor de deseuri asupra apelor subterane -(Florian GRIGORE) sauPoluarea mediului geologic cu nitrati, mecanisme specifice, masuri de control si protectie- (Giuliano Tevi)Tehnologii avansate de epurare pentru re?inerea nutrienţilor din apele uzate-(Horia Victor Halmajan).Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în care peste 1900 de localităţi dinRomânia sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Câteva zeci dintre acestea sunt în Bazinul Hidrografic Iasi -Barlad, unde există zone sensibile la nitraţi pe tot spaţiul hidrografic.Prezenta nitraţilor în concentraţii peste limita admisă în zeci de fântâni şi izvoare din judeţul Iasi si Vaslui esteconfirmată de probele recoltate de personalul de la Autoritatea de Sănătate Publică. Sunt fântânile din interiorullocalităţilor, amplasate în apropierea surselor de poluare: latrinele, grajdurile şi depozitele de gunoi.Cantităţile peste limitele admise, a nitraţilor în apa de băut, conduc la blocarea oxigenului din sânge, ceea ceafectează capacitatea respiratorie. Afecţiunea se numeşte methemoglobinemie, sau boala albastră şi estedeosebit de periculoasă pentru sugari, putând provoca moartea.Specialiştii atrag atenţia că odată ingerati, nitraţii se transforma în nitriţi - substanţe extrem de toxice pentruorganismul uman. Limita admisa pentru nitraţi în apă este de 50 mg/litru. Cei mai expuşi îmbolnăvirilor cunitraţi sunt bebeluşii.Investiţiile sunt absolut necesare pentru a reduce poluarea apelor şi a solului. Este nevoie însă şi de măsuri dereducere a poluării. Extrem de important este ca oamenii să conştientizeze riscurile acestui tip de poluare şi săafle că aceasta poate fi redusă printr-o depozitare corespunzatoare a deşeurilor. Este deosebit de importantăinformarea populaţiei care foloseşte ca sursă apa din fântâni cu privire la amplasamentul, construcţia fântânii şiasigurarea protecţiei sanitare a acesteia.Dănuţ Pirchiu director al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi : Este foarte important ca tot ce rezultă dinactivităţile gospodăreşti, şi aici mă refer la gunoiul de grajd, să fie depozitat pe acele platforme, fie eleplatforme individuale, fiecare cetăţean care are un număr mai mare de animale să aibă o platformă individualăacasă, iar de la platforma respectivă, gunoiul să fie transportat la platforma comunală, de unde, după ceputrezeşte, se transformă în compost şi poate fi folosit şi ca fertilizator natural în agricultură. Aşa vom puteaajunge la o agricultură ecologică.Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi solului cu nutrienţi prininvestiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrarea surselor de apă curate.Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi. Campania de
 6. 6. promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şi responsabilizareaacestora pentru depozitarea deşeurilor animale .Obiective atinse în Bazinul Hidrografic Prut-BârladÎn Bazinul Hidrografic Prut platformele de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd sunt amplasate laMiroslava şi Mironeasa în judeţul Iaşi, la Ştefăneşti în judeţul Botoşani, şi la Fundeni şi Schela în judeţul GalaţiO altă componentă a proiectului este înfiinţarea de staţii de epurare şi construcţia reţelelor de canalizare. ÎnBazinul Hidrografic Prut -Barlad este prevăzută o astfel de investiţie pentru satele Homita şi Cristeşti din judeţulIaşi. Suma alocată este de 840 de mii de euro iar termenul de finalizare este luna septembrie 2013.Beneficiile proiectuluiAceste măsuri elimină riscul îmbolnăvirii cauzate de consumul de apă contaminată şi promovează utilizareaeficientă a gunoiului de grajd care, în acest mod, nu va mai fi un factor poluant.Informaţii suplimentare despre proiectInformaţii despre finanţareProiectul este finanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Facilitatea Globalăde Mediu (GEF), care au acordat României un împrumut, respectiv un Ajutor financiar nerambursabil. Valoareaproiectului, implementat pe o perioadă de 5 ani, este de 60,04 milioane euro, sursele de finanţare fiind:- împrumut Banca Mondială - 50 mil. euro,- donaţie Facilitatea Globală de Mediu (GEF) -. 4,01 mil euro,- contribuţii Consilii Judeţene - 1,4 mil. euro,- contribuţii Consilii Locale - 3,63 mil. euro,- contribuţie Administraţia Naţională Apele Române - 1 mil. euro.În ce consta proiectulSe realizează activităţi de colectare, depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd prin:- construcţia unor platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd,- dotarea gospodăriilor cu platforme individuale de depozitare a gunoiului de grajd
 7. 7. - dotarea comunităţilor locale cu echipamente pentru colectarea, compostarea şi împrăştierea ca fertilizantorganic a gunoiului de grajd.Campania de informare a Proiectului Controlul Poluării cu Nutrienţi transmite obiectivele acestui proiect şiintenţionează să coopteze autorităţi locale şi lideri de grup pentru atingerea acestor obiective. Astfel, în cadrulcampaniei sunt organizate 11 workshopuri în cele 11 Administraţii Regionale Bazinale din România.Primele trei au avut loc la Covasna, Bucuresti, Buzau si Bacau iar acesta este al cincilea workshop alcampaniei.La aceste ateliere de lucru experţii de mediu discută cu reprezentanţii autorităţilor locale pentru identificareametodelor de reducere a poluării. Totodată, se desfăşoară şi seminarii locale în 86 de comune din România, alcăror scop este acelaşi ca şi al workshop-urilor, însă mult mai punctual şi aplicat de această dată, la nivel degospodărie sau fermă. Campania de informare cuprinde şi traininguri pentru profesori, medici şi mediciveterinari dar şi copii, în care aceştia sunt familiarizaţi cu scopurile proiectului nostru.Scopul campaniei este de a induce schimbări comportamentale la nivel de individ şi grup pentru un control alpoluării cu nutrienţi, dar mai ales pentru identificarea de soluţii viabile pentru protejarea în viitor a poluăriiapelor cu nitraţi şi nitriţi.Pe termen lung se urmăreşte este îmbunătăţirea calităţii vieţii prin practicarea agriculturii ecologice,împădurirea terenurilor improprii agriculturii şi crearea de perdele forestiere de protecţie.Aceste măsuri elimină riscul îmbolnăvirii cauzate de consumul de apă contaminată şi promovează utilizareaeficientă a gunoiului de grajd care, în acest mod, nu va mai fi un factor poluant.Pentru mai multe informatii despre proiect, vă rugăm să accesatiwww.inpcp.ro,www.inpcp-campanie.ro,www.blog.inpcp-campanie.rowww.facebook.com/CampaniaImpotrivaPoluariiCuNutrientiUltima modificare Miercuri, 20 Iunie 2012 19:20Citit de 11 ori
 8. 8. http://www.telem.ro/telem/local/58068-video-apa-si-solul-poluate-cu-nutrienti.html
 9. 9. VIDEO: Apa si solul, poluate cu nutrientiMarţi, 19 Iunie 2012 21:11 Hits: 63 Ştiri - LocalDin acest motiv, autoritatile centrale au declansat o campanie de constientizare si informare a populatiei.Proiectul "Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti" pentru bazinul hidrografic Prut a fost lansat astazi.Proiectul are drept scop reducerea poluarii apei si solului cu nutrienti.In acest scop se vor face investitii pentru depozitarea gunoiului de grajd pe niste platforme specialamenajate. De asemenea, oamenii vor fi si ei informati cu privire la pastrarea surselor de apa curate.Danut Pirchiu, director Agentia de Protectie a Mediului Iasi: La nivelul judetul Iasi sunt 10 comunecare fac parte din acest proiect national. Miroslava are doua amplasamente, Deleni, Cotnari,Cristesti, Mircesti, Mironeasa, Voinesti, Scanteia, Grajduri, prin acest proiect de fapt acest proiectare doua componente in primul rand realizarea acelei infrastructuri la nivel locald e colectaretransport si depozitare a gunoiului de grajd, iar cea de-a doua componenta este ceea ce seintampla astazi aici. o campanie de informare.Odata ajuns la platformele de depozitare amenajate pe teritoriul comunei, gunoiul de grajd poate fi folositca ingrasamant natural in agricultura. La lansarea proiectului in valoare de 60 de milioane de euro a fostprezent si secretarul de stat in Ministerul Mediului, Mugurel Cozmanciuc.Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat: Este un proiect foarte important nu doar la nivelul judetuluiIasi, la nivelul intregii tari. pentru ca vizeaza dezvoltarea si dezvoltarea mentalitatii in prevenirea siprotejarea calitatii mediului, dar si sustinerea de a avea un mediu curat, o apa sanatoasa si o viatasanatoasa. Controlul integrat al poluarii cu nutrienti este un proiect care are o finantare atatnerambursabila cat si rambursabila pe baza unui imprumut la Banca Internationala pentruReconstructie si Dezvoltare.Proiectul se va finaliza anul viitor. Pana atunci, vor fi amenajate platformele de depozitare a gunoiului degrajd in toate comunele implicate. Totodata, campaniile de informare in randul populatie vor avea dreptscop evitarea situatiei dela inceputul acestui an, cand un copil a murit dupa ce mama lui i-a dat sa bea lapte preparat cu apapoluata cu nitriti.(Cristina Negoita, Paul Popa, 19 iunie 2012)
 10. 10. http://iasitvlife.ro/stiri/ministerul-mediului-atrage-atentia-apa-din-fantanile-din-iasi-este-infestata-cu-nitrati--1612.htmlMinisterul Mediului si Padurior a lansat campania de constientizare si informare a proiectului "Controlul Integratal Poluarii cu Nutrienti" in Bazinul Hidrografic Prut-Barlad. Proiectul este derulat de minister, impreuna cuBanca Mondiala si Guvernul Romaniei. In judetul Vaslui aproape in fiecare localitate exista ape infestate cunitriti si nitrati. Zeci de fantani sunt in aceeasi situatie si in judetul Iasi, unde prezenta nitratilor depaseste limitaadmisa de 50 mg/l. In Romania, 1.900 de localitati sunt vulnerabile la poluarea cu nitrati.http://portal.radioiasi.ro/audio-iesenii-sunt-vulnerabili-la-intoxicatiile-cu-nitrati-a66972.html
 11. 11. nitrati, nitriti, poluare, apa, iasi, 2012, radio, iasi(AUDIO) Ieș enii sunt vulnerabili la intoxicaț iile cunitraț i19 Iunie, 2012 (17 vizite) Sursa foto: marketplace.secondlife.com (19 iunie, ora 23:18) În Iaşi, numărul cazurilor de intoxicaţii cu nitraţi şi nitriţi a crescut alarmant, în special la sugari, în condiţiile în care la prepararea laptelui praf se foloseşte apa din fântîni. Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi“ are ca scop reducerea poluării apei şi solului cu nutrienţi, acest lucru fiind posibil prin investiţii care vizează depozitarea gunoiului de grajd în condiț ii optime şi informarea publicului referitor la păstrarea surselor de apă curate. Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu
 12. 12. nutrienţi. Campania de promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şi responsabilizarea acestora pentru depozitarea deşeurilor animale. Audio, text: Raluca Daria Diaconiuc Raluca Daria Diaconiuc Sursa: Radio Iaș ihttp://portal.radioiasi.ro/audio-poluarea-cu-nitrati-in-atentia-autoritatilor-a66829.htmlEtichete: poluare, nitraţi, bazin hidrografic, prut, iaşi, 2012, radio iaşi(AUDIO) Poluarea cu nitraţi în atenţia autorităţilor19 Iunie, 2012 (49 vizite)
 13. 13. (Sursa foto - aquamundus.ro)(19 iunie, ora 10:15)Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritateîn contextul în care în România peste 1300 de localităţi sunt vulnerabile la poluareacu nitraţi.In acest context, astăzi, la Iaşi, Ministerul Mediului şi Pădurilor deschide campania desensibilizare şi conştientizare a acestei probleme prin proiectul Controlul Integrat al Poluăriicu Nutrienţi, pentru bazinul hidrografic al Prutului.Evenimentul are loc la ora 11,00, la hotel Astoria. Este vorba despre cel de-al cincileaworkshop din cadrul proiectului şi se adresează autorităţilor locale din Bazinul HidrograficPrut, din care fac parte judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi. Material realizat de Constantin Mihai Autor: Radio Iaşi
 14. 14. http://www.adevarul.ro/locale/iasi/iasi-stiri_din_iasi-adevarul-nitriti-nitrati-fantana-apa_potabila_0_721728132.htmlVezi comunele din Iaşi cel maiafectate de nivelul crescut desubstanţe nocive aflate în apadin fântâni20 iunie 2012, 05:04 | Autor: Vasilica Costîn | 234 afişăriCuvinte cheie: iasi, stiri din iasi, adevarul, nitriti, nitrati, fantana, apa potabila, Controlul Integratal Poluării cu Nutrienţi,
 15. 15. IAŞIUn tânăr de la ţară bea însetat apă dintr-o fântânăJumătate de milion de persoane din judeţul Iaşi sunt informaţi cu privire lapericolul substanţelor toxice din fântâni.Locuitorii din cel puţin nouă mari comune din judeţul Iaşi beau apă toxică din fântâni.Educaţia proastă îi împiedică să conştientizeze pericolele la care se expun în modinconştient.Şefii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi au iniţiat o campanie prin care încearcă săle explice ieşenilor din mediul rural că riscă să se îmbolnăvească de boli grave dacă nuse asigură că apa de la fântâni este sigură din punct de vedere microbiologic.Localităţile vizate sunt Leţcani, Miroslava, Scobinţi, Şcheia, Mironeasa, Voineşti, Deleni,Grajduri şi Cotnari, unde s-a înregistrat un nivel ridicat de nitraţi în apă.Apa toxică din fântâni bagă bebeluşii din Iaşi în spitalOficialii de la Mediu susţin că principalii vinovaţi pentru această situaţie sunt chiarlocalnicii. „Cunosc obiceiurile şi realităţile din judeţ şi mărturisesc că modul încare se gestionează deşeurile nu este deloc cel mai corect. Primăvara, cetăţeniifac curat în grajduri, încarcă mizeria şi o transportă pe primul fir de iarbă care leiese în cale sau îl aruncă în prima gârlă", spune Dănuţ Pirchiu, directorul Agenţieipentru Protecţia Mediului Iaşi.Sugarii, cel mai expuşiPentru a preveni creşterea concentraţiei cu nitriţi şi nitraţi din fântâni, cei de la Mediu aude gând să amenajeze prin comune platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiuluide grajd şi a deşeurilor menajere şi să planteze perdele forestiere de protecţie.
 16. 16. Specialiştii susţin că prezenţa în cantităţi peste limitele admise a nitriţilor în apa de băutconduce la blocarea oxigenului din sânge, ceea ce afectează capacitatea respiratorie.Afecţiunea este deosebit de periculoasă pentru sugari, putând provoca moartea. Lanivelul judeţului Iaşi, medicii au avut de îngrijit mai mulţi bebeluşi care au fost hrăniţi culapte praf dizolvat cu apa din fântâni. Statisticile arată că o situaţie alarmantă segăseşte în judeţul Vaslui, unde în jumătate dintre cele 86 de localităţi populaţia bea apăcare-i pune sănătatea în pericol.69 de localităţi în ţară„Noi am atenţionat de fiecare dată populaţia prin medicii de familie asupraacestor parametri chimici necorespunzători din apă. Cel mai expuşi la îmbolnăvirisunt bebeluşii, însă şi la adulţi pot apărea intoxicaţii dacă ei consumă apă în modfrecvent din aceste surse", a declarat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui.Citiţi şi:Bebeluşii intoxicaţi cu nitriţi au fost externaţiProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" se desfăşoară în 69 de localităţidin ţară vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi este finanţat de Guvernul României dintr-unîmprumut rambursabil de 50 de milioane de euro.http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/ministerul-mediului-atrage-atentia-apa-din-fantanile-din-iasi-este-infestata-cu-nitrati-2018704.htmlMinisterul Mediului si Padurilor a lansat campania de constientizare siinformare a proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti" inBazinul Hidrografic Prut-Barlad. Proiectul este derulat de minister,impreuna cu Banca Mondiala si Guvernul Romaniei. Injudetul Vaslui aproape in fiecare localitate exista ape infestate cu nitriti sinitrati. Zeci de fantani sunt in aceeasi situatie si in judetulIasi, undeprezenta nitratilor depaseste limita admisa de 50 mg/l. In... citeste maimult
 17. 17. http://www.7est.ro/stiri/Agenda/16865-Ministerul-Mediului-atrage-atentia-apa-din-fantanile-din-Iasi-este-infestata-cu-nitratiMinisterul Mediului atrage atentia: apa din fantanile din Iasi este infestata cu nitrati Autor: Andreea Dumitru 19 Jun 2012 Comentarii: 0 Vizualizari:Ministerul Mediului si Padurilor a lansat campania de constientizare si informare a proiectului "ControlulIntegrat al Poluarii cu Nutrienti" in Bazinul Hidrografic Prut-Barlad. Proiectul este derulat de minister,impreuna cu Banca Mondiala si Guvernul Romaniei. In judetul Vaslui aproape in fiecare localitate existaape infestate cu nitriti si nitrati. Zeci de fantani sunt in aceeasi situatie si in judetul Iasi, unde prezentanitratilor depaseste limita admisa de 50 mg/l. In Romania, 1.900 de localitati sunt vulnerabile la poluareacu nitrati.La nivelul comunelor, cel mai adesea cauza poluarii cu nitrati a apelor este amplasarea langasursele de apa a grajdurilor si depozitelor de gunoi. In cadrul proiectului sunt prevazute plantaride perdele forestiere de protectie. Pana acum s-au plantat peste 100 de hectare de perdeleforestiere.Cuvinte cheie: infestata, este, Iasi, din, fantanile, din, apa, atentia, atrage, Mediului,Ministerul, cu nitrati
 18. 18. http://www.vrn.ro/gunoiul-de-grajd-si-latrinele-polueaza-fantanile-cu-nitratimiercuri, iunie 20th, 2012 | Scris de Radu FLOREAGunoiul de grajd si latrinelepolueazã fântânile cu nitrati POLUARE DIN NESTIINTÃÎn judetul Vaslui aproape în fiecare localitate existã ape infestate cu nitriti sinitrati. Zeci de fântâni sunt în aceeasi situatie în judetul Iasi, unde prezentanitratilor depãseste limita admisã de 50 mg/l. În România peste 1.900 de localitãtisunt vulnerabile la poluarea cu nitrati. Cel mai adesea, cauza poluãrii cu nitrati a
 19. 19. apelor este amplasarea lângã sursele de apã a latrinelor, grajdurilor si depozitelorde gunoi.Este motivul pentru care preocuparea pentru pãstrarea surselor de apã este o prioritate. Apa dinfântânile poluate cu nitrati afecteazã grav sãnãtatea oamenilor. Anul acesta a fãcut si o victimã,în luna martie. Un copil de o lunã si jumãtate din comuna Rebricea, Vaslui, a decedat dupã cemama i-a pregãtit laptele cu apa din fântânã. Sora geamãnã a fetitei a fost salvatã în ultimulmoment de medici. La nivelul comunelor, cel mai adesea cauza poluãrii cu nitrati a apelor esteamplasarea lângã sursele de apã a latrinelor, grajdurilor si depozitelor de gunoi. Investitiile suntabsolut necesare pentru a reduce poluarea apelor si a solului. Este nevoie însã si de mãsuri dereducere a poluãrii. Extrem de important este ca oamenii sã constientizeze riscurile acestui tipde poluare si sã afle cã aceasta poate fi redusã printr-o depozitare corespunzãtoare a deseurilor.Proiectul Controlul Integrat al Poluãrii cu Nutrienti are ca scop reducerea poluãrii apei si soluluicu nutrienti prin investitii pentru depozitarea gunoiului de grajd si informarea publicului pentrupãstrarea surselor de apã curate. Investititiile se deruleazã în 69 de localitãti din zonevulnerabile la poluarea cu nutrienti. Campania de promovare a proiectului urmãresteconstientizarea oamenilor la riscul poluãrii cu nitrati si responsabilizarea acestora pentrudepozitarea deseurilor animale. Ministerul Mediului si Pãdurilor a lansat ieri Campania desensibilizare si constientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluãrii cu Nutrienti” înBazinul Hidrografic Prut – Bârlad. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului si Pãdurilorîmpreunã cu Banca Mondialã si Guvernul României.http://www.energyonline.ro/2012/06/18/ministerul-mediului-atrage-atentia-asupra-pericolului-poluarii-cu-nitrati/
 20. 20. Ministerul Mediului atrage atenț ia asupra pericoluluipoluării cu nitraț iScris de admin // sâmbătă, iunie 18, 2012 Ministerul Mediului şi Pădurilordemarează campania de sensibilizare şi conştientizare a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”pentru Bazinul Hidrografic Prut.Evenimentul se petrece marti, 19 iunie, la ora 11,00, la hotel Astoria, din Iasi, conform unui comunicat publicatde Mediafax.Este vorba despre cel de-al cincilea workshop din cadrul proiectului si se adresează autorităţilor locale dinBazinul Hidrografic Prut, din care fac parte judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.La deschiderea oficială participă Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat în Ministerul Mediului ș i Pădurilor ș iGheorghe Nichita, primarul municipiului Iaș i. Alături de reprezentanț ii ministerului ș i de experț i de mediu, laworkshop vor fi prezenţi responsabili din Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agenț ia de Plăț i ș i Intervenț iepentru Agricultura (APIA), Autoritatea Sanitar Veterinară, Direcț ia de Sănătate Publică, Garda de Mediu,Direcţia pentru Agricultură şi autorităţi locale din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.
 21. 21. Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în care peste 1.900 de localităţi dinRomânia sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi, conform aceleiaș i surse.Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” are ca scop reducerea poluării apei şi solului cu nutrienţiprin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrarea surselor de apăcurate.Investiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi. În campanie serealizează, printre altele, activităţi de colectare, depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd prin construcţiaunor platforme comunale de depozitare a acestuia, dotarea gospodăriilor cu platforme individuale dedepozitare, dar şi dotarea comunităţilor locale cu echipamente pentru colectarea, compostarea şi împrăştierealui ca fertilizant organic. Până acum au fost construite 14 platforme comunale şi 1.128 de platforme individualede colectare a gunoiului de grajd în nouă comune din judeţele Argeş, Bihor, Buzău, Cluj, Dolj, Iaşi, Mureş,Timiş, Vâlcea şi Cluj.Campania de promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea riscului poluării cu nitraţi şi responsabilizareapentru depozitarea deşeurilor animale.Potrivit normelor în vigoare, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fost incluşi în categoriasubstanţelor toxice din apa potabilă. Limita sanitară maximă admisă pentru nitraţi în apa potabilă este de 50mg/litru, la fel ca în Uniunea Europeană.Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” este finanţat de Guvernul României dintr-un împrumutrambursabil de 50 milioane de euro acordat de Banca Mondială şi un ajutor financiar nerambursabil de 5,5milioane de dolari acordat de Fondul Global de Mediu (GEF). Consiliile judeţene şi consiliile locale implicate înproiect asigură o cotă de cofinanţare de până la 5% din valoarea investiţiilor.În cadrul Campaniei de promovare ș i conș tientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienț i”au mai fost organizate workshop-uri la Covasna (26, 27 aprilie), Bucuresti (16,17 mai), Buzău (7,8 iunie) şiBacău (14-15 iunie).
 22. 22. http://www.ziarelive.ro/stiri/ministerul-mediului-atrage-atentia-apa-din-fantanile-din-iasi-este-infestata-cu-nitrati.htmlZiareLive.roIasiMinisterul Mediului atrage atentia: apa din fantanile din Iasi…Ministerul Mediului atrage atentia: apa din fantanile din Iasi esteinfestata cu nitratiData publicare: acum 4 zileMinisterul Mediului si Padurior a lansat campania de constientizaresi informare a proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti"in Bazinul Hidrografic Prut-Barlad
 23. 23. Citeste articolul mai departe pe 7est.ro… Sursa articol si foto: 7est.rohttp://curieruldeiasi.ro/wp-content/themes/curierultheme/images/logo.pngPrima Pagină > Stiri > Flux de stiri > Atenţie la apa cu nitraţi! Numărul cazurilor de…Atenţie la apa cu nitraţi! Numărul cazurilor deintoxicaţie a crescut alarmantPublicat la Iun 19, 2012 în Flux de stiri | 0 comentarii
 24. 24. IAŞI. Marţi, 19 iunie de la ora 11, la Hotel Astoria din Iasi este programată deschiderea Campaniei desensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi” pentru Bazinul HidrograficPrut. Este vorba despre cel de-al cincilea workshop din cadrul proiectului si se adresează autorităţilor locale dinBazinul Hidrografic Prut, din care fac [...]Citeș te mai multhttp://oradeiasi.oradestiri.ro/atentie-la-apa-cu-nitrati-numarul-cazurilor-de-intoxicatie-a-crescut-alarmant/actualitate/2012/06/19/ IAŞI. Marţi, 19 iunie de la ora 11, la Hotel Astoria din Iasi este programatădeschiderea Campaniei de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului “ControlulIntegrat al Poluarii cu Nutrienţi” pentru Bazinul Hidrografic Prut. Este vorba desprecel de-al cincilea workshop din cadrul proiectului si se adresează autorităţilor locale
 25. 25. din Bazinul Hidrografic Prut, din care fac parte judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şiGalaţi. Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în carepeste 1.900 de localităţi din România sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi. În judeţulVaslui, un copil a murit anul acesta din cauza intoxicării cu nitraţi. În aceste judeţ, mai multde jumătate din sursele de apa verificate de reprezentanţii DSP în 2012 au concentratia denitriţi şi nitraţi prea mare şi pun în pericol sănătatea oamenilor. Conform unor date recente,la nivelul judeţului Vaslui au fost identificate 30 de localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţiproveniţi din surse agricole. Şi în Iaşi numărul cazurilor de intoxicaţii cu nitraţi şi nitraţi a crescut alarmant, înspecial la sugari, în condiţiile în care la prepararea laptelui praf se foloseşte apa din fîntîni. Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apeişi solului cu nutrienţi prin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informareapublicului pentru păstrarea surselor de apă curate. Investitiţiile se derulează în 69 delocalităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi. Campania de promovare a proiectuluiurmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şi responsabilizarea acestorapentru depozitarea deşeurilor animale. Prezenţa în cantităţi peste limitele admise, a nitriţilor în apa de băut, conduce lablocarea oxigenului din sânge, ceea ce afectează capacitatea respiratorie. Afecţiunea senumeşte methemoglobinemie, sau “boala albastră” şi este deosebit de periculoasă pentrusugari, putând provoca moartea. În scopul reducerii poluării cu nitraţi Ministerul Mediului derulează Proiectul „ControlulIntegrat al Poluării cu Nutrienţi”. Proiectul este finanţat de Guvernul României dintr-unîmprumut rambursabil de 50 mil. Euro acordat de Banca Mondială şi un ajutor financiarnerambursabil de 5,5 mil. USD, acordat de Fondul Global de Mediu (GEF). Consiliilejudeţene şi consiliile locale implicate în proiect asigură o cotă de cofinanţare de până la 5%din valoarea investiţiilor.Etichete:Campania de sensibilizare şi conştientizare, Iasi, poluare cunutrienţi, prut, Regiunea de Nord-Esthttp://www.bzi.ro/campanie-de-50-de-milioane-euro-impotriva-nitratilor-295746
 26. 26. Campanie de 50 de milioane euro impotriva nitratilorMadalina OLAERU | 150 vizualizari | Marti, 19 Iunie 2012 Comentarii (0)Azi are loc o campanie de sensibilizare si constientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cuNutrienti” realizat de Ministerul Mediului si Padurilor, adresat autoritatilor locale din Bazinul HidrograficPrut.Proiectul, ce se va desfasura la ora 11:00 la hotel Astoria din Iasi, are ca scop reducerea poluarii apei sisolului cu nutrienti prin investitii pentru depozitarea gunoiului de grajd si informarea publicului pentrupastrarea surselor de apa curate. Evenimentul este organizat pe fondul cresterii in mod alarmant a cazurilor de
 27. 27. intoxicatii cu nitrati, în special la sugari, în conditiile în care la prepararea laptelui praf se foloseste apa dinfantani. Nitratii au fost inclusi în categoria substantelor toxice din apa potabila, limita sanitara maxima admisafiind de 50 mg/litru, la fel ca în Uniunea Europeana. Depasirea limitelor admise conduce la blocarea oxigenuluidin sânge, afectand capacitatea respiratorie si apoi la afectiunea de methemoglobinemie, sau “boala albastra”,deosebit de periculoasa, ce poate provoca moartea sugarilor.Proiectul „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”este finantat de Guvernul României dintr-un împrumutrambursabil de 50 de milioane de euro acordat de Banca Mondiala, si un ajutor financiar nerambursabil de 5,5milioane USD, acordat de Fondul Global de Mediu (GEF). Consiliile judetene si consiliile locale implicate înproiect asigura o cota de cofinantare de pâna la 5% din valoarea investitiilor.La workshop vor fi prezenti responsabili din Garda Nationala de Mediu, Agentia pentru ProtectiaMediului, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Autoritatea SanitarVeterinara,Directia de Sanatate Publica, Garda de Mediu, Directia pentru Agricultura si AutoritatiLocale.http://www.bzi.ro/campanie-pentru-eliminarea-nitratilor-din-apa-296261181 vizualizari | Joi, 21 Iunie 2012 Comentarii (1)
 28. 28. Danut PirchiuCampania de sensibilizare si constientizare in cadrul proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cuNutrienti în Bazinul Hidrografic Prut Barlad", desfasurat pe perioada a doua zile la Iasi, a identificat solutiipentru protejarea pe viitor a poluarii apelor cu nitrati si nitriti. Workshop-ul adresat reprezentantilor Agentieipentru Protectia Mediului, APIA, Autoritatea Sanitar Veterinara, DSP, Garda de Mediu, Directia pentruAgricultura, companii de apa si autoritati locale, a incercat sa aduca schimbari comportamentale la nivel deindivid si grup pentru un control al poluarii cu nutrienti. Pe termen lung se urmareste îmbunatatirea calitatii vietiiprin practicarea agriculturii ecologice, împadurirea terenurilor improprii agriculturii si crearea de perdeleforestiere de protectie, pentru a elimina riscul îmbolnavirii cauzate de consumul de apa contaminata. In cadrulevenimentului a fost promovata utilizarea eficienta a gunoiului de grajd care, în acest mod, nu va mai fi unfactor poluant. "Este foarte important ca tot ce rezulta din activitatile gospodaresti, si aici ma refer la gunoiul degrajd, sa fie depozitat pe acele platforme, fie ele platforme individuale, fiecare cetatean care are un numar maimare de animale sa aiba o platforma individuala acasa, iar de la platforma respectiva, gunoiul sa fie transportatla platforma comunala, de unde, dupa ce putrezeste, se transforma în compost si poate fi folosit si cafertilizator natural în agricultura. Asa vom putea ajunge la o agricultura ecologica", a declaratDanutPirchiu, director al Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Campania-de-constientizare-a-proiectului-Controlul-Integrat-al-Poluarii-cu-Nutrienti-a-ajuns-si-la-Iasi/22261
 29. 29. SOCIAL19-06-2012, ora 03:29Campania de constientizare a proiectului“Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” aajuns si la IasiArticol de Alexandra StefanescuMinisterul Mediului si Padurilor organizeaza la Iasi o campanie de sensibilizare siconstientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” pentru BazinulHidrografic Prut. Evenimentul va avea loc marti, 19 iunie, la ora 11:00, la hotel Astoria.
 30. 30. Este vorba despre cel de-al cincilea workshop din cadrul proiectului si se adreseazaautoritatilor locale din Bazinul Hidrografic Prut, din care fac parte judetele Botosani, Iasi, Vaslui siGalati.La deschiderea oficiala, moderata de Prof.univ.dr.ing. Vladimir Rojanschi participa: Corneliu MugurelCozmanciuc - Secretar de stat, Ministerul Mediului si Padurilor, Gheorghe Nichita – Primar,Municipiul Iasi, Danut Pirchiu - Director Executiv, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si StefanKocsis – Prim Comisar, Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Regional Iasi.In cadrul intalnirii vor fi dezbatute teme precum: legislatia europeana de mediu si institutiileeuropene, legislatia de mediu din Romania si institutiile de mediu, poluarea si efectele ei asupramediului, masuri de protectie a mediului si specificul activitatilor din agricultura si impactul asupramediului.Alaturi de reprezentantii ministerului si de experti de mediu, la workshop vor fi prezenti responsabilidin Agentia pentru Protectia Mediului, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA),Autoritatea Sanitar Veterinara, Directia de Sanatate Publica, Garda de Mediu, Directia pentruAgricultura si autoritati locale din judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati.Preocuparea pentru pastrarea surselor de apa este o prioritate in contextul in care peste 1.900 delocalitati din Romania sunt vulnerabile la poluarea cu nitrati.In judetul Vaslui, un copil a murit anul acesta din cauza intoxicarii cu nitrati. In aceste judet, mai multde jumatate din sursele de apa verificate de reprezentantii DSP in 2012 au concentratia de nitriti sinitrati prea mare si pun in pericol sanatatea oamenilor. Conform unor date recente, la niveluljudetului Vaslui au fost identificate 30 de localitati vulnerabile la poluarea cu nitrati proveniti din surseagricole.
 31. 31. Si in Iasi numarul cazurilor de intoxicatii cu nitrati si nitrati a crescut alarmant, in special la sugari, inconditiile in care la prepararea laptelui praf se foloseste apa din fantaniProiectul Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti are ca scop reducerea poluarii apei si solului cunutrienti prin investitii pentru depozitarea gunoiului de grajd si informarea publicului pentru pastrareasurselor de apa curate.Investititiile se deruleaza in 69 de localitati din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienti. Campaniade promovare a proiectului urmareste constientizarea oamenilor la riscul poluarii cu nitrati siresponsabilizarea acestora pentru depozitarea deseurilor animale.In cadrul Campaniei de promovare si constientizare a Proiectului Controlul Integrat al Poluarii cuNutrienti au mai fost organizate workshop-uri la Covasna (26, 27 aprilie), Bucuresti (16-17 mai),Buzau (7-8 iunie) si Bacau (14-15 iunie). Reprezentantii autoritatilor locale din Bazinele HidrograficeOlt, Arges- Vedea , Buzau-Ialomita si Siret au fost informati asupra riscurilor pe care poluarea cunutrienti o are asupra apei, solului dar si asupra sanatatii oamenilor si impreuna cu expertii de mediuau identificat solutii pentru reducerea poluarii.http://www.evenimentul.ro/articol/proiect-privind-controlul-poluarii-cu-nitrati.htmlProiect privind controlul poluării cu nitraţiSuceava -Ministerul Mediului şi Pădurilor a lansat la Bacău, Campania de sensibilizare şi conştientizare aProiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” în Bazinul Hidrografic Siret. Proiectul este derulat deMinisterul Mediului şi Pădurilor împreună cu Banca Mondială şi Guvernul României. Astfel, zeci dereprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului, APIA, Autoritatea Sanitar Veterinară, Direcţia de SănătatePublică, Garda de Mediu, Direcţia pentru Agricultură şi autorităţi locale din judeţele Bacău, Vrancea, Neamţ şiSuceava au fost instruiţi zilele trecute de experţi de mediu la un workshop. Campania de promovare aproiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şi responsabilizarea acestora pentrudepozitarea deşeurilor animale. În Bazinul Hidrografic Siret există deja trei platforme de colectare şi depozitarea gunoiului de grajd, două dintre ele în judeţul Suceava, la Frasin şi în comuna Todireşti.În luna mai 2013, în Suceava ar trebui să fie recepţionate încă trei astfel de platforme, la Gălăneşti, GuraHumorului şi Vicovu de Sus.Irina Bucşinescu
 32. 32. http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/campanie-de-50-de-milioane-euro-impotriva-nitratilor-1784316.htmlMarti, 19 Iunie 2012, Ora 04:00Campanie de 50 de milioane euro impotriva nitratilor
 33. 33. Azi are loc o campanie de sensibilizare si constientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cuNutrien...Citeste articolul integral pe: Buna Ziua Iasihttp://ziarebotosani.ro/ultima-ora-ziarebotosani/national/bazinul-hidrografic-prut-campaniei-de-sensibilizare-si-constientizare-a-proiectului-controlul-integrat-al-poluarii-cu-nutrienti.html19 iunie 2012| Stirea adaugata de: Ziare Botosani Spune-le si prietenilor tai de pe: FaceBook | Yahoo
 34. 34. Bazinul Hidrografic Prut – Campaniei desensibilizare şi conştientizare a Proiectului“Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi” Ministerul Mediului şi Pădurilor vă invită ladeschiderea Campaniei de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integratal Poluarii cu Nutrienţi” pentru Bazinul Hidrografic Prut.Evenimentul se petrece marti, 19 iunie, la ora 11,00, la hotel Astoria, din Iasi.Este vorba despre cel de-al cincilea workshop din cadrul proiectului si se adresează autorităţilorlocale din Bazinul Hidrografic Prut, din care fac parte judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.La deschiderea oficială, moderata de Prof.univ.dr.ing. Vladimir Rojanschi participa:• Corneliu Mugurel Cozmanciuc – Secretar de stat, Ministerul Mediului ș i Pădurilor• Gheorghe Nichita – Primar, Municipiul Iasi• Danuț Pirchiu – Director Executiv, Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Iasi• Ș tefan Kocsis – Prim Comisar, Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Regional IasiPrintre temele supuse dezbaterilor:* Legislaț ia europeană de mediu ș i instituț iile europene* Legislaț ia de mediu din România ș i instituț iile de mediu* Poluarea ș i efectele ei asupra mediului* Măsuri de protecț ie a mediului* Specificul activităț ilor din agricultură ș i impactul asupra mediului* Prezentarea proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienț i”Alaturi de reprezentantii ministerului si de experti de mediu, la workshop vor fi prezenţiresponsabili din Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agentia de Plati si Interventie pentru
 35. 35. Agricultura (APIA), Autoritatea Sanitar Veterinară, Directia de Sanatate Publica, Garda deMediu, Direcţia pentru Agricultură şi autorităţi locale din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în care peste 1.900de localităţi din România sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi.În judeţul Vaslui, un copil a murit anul acesta din cauza intoxicării cu nitraţi. În aceste judeţ, maimult de jumătate din sursele de apa verificate de reprezentanţii DSP în 2012 au concentratia denitriţi şi nitraţi prea mare şi pun în pericol sănătatea oamenilor. Conform unor date recente, lanivelul judeţului Vaslui au fost identificate 30 de localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţiproveniţi din surse agricole.Şi în Iaşi numarul cazurilor de intoxicaţii cu nitraţi şi nitraţi a crescut alarmant, în special lasugari, în condiţiile în care la prepararea laptelui praf se foloseşte apa din fantaniProiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi soluluicu nutrienţi prin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentrupăstrarea surselor de apă curate.Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi.Campania de promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cunitraţi şi responsabilizarea acestora pentru depozitarea deşeurilor animale.Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienț i are scopul de a reduce poluarea cunutrienț i a apei ș i a solului, având în vedere faptul că în rândul tarilor membre ale UniuniiEuropene, România are cele mai mari probleme legate de poluarea apelor ș i a solurilor cunitriț i ș i nitraț i.Prin gestionarea haotică a gunoiului de grajd se ajunge la poluarea apelor ș i a solului. Esteafectată sănătatea oamenilor uneori se ajunge chiar la tragedii în rândul nou născuț ilor, ceamai sensibilă categorie de populaț ie.Potrivit normelor în vigoare, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fostincluşi în categoria substanţelor toxice din apa potabilă. Limita sanitară maximă admisă pentrunitraţi în apa potabilă este de 50 mg/litru, la fel ca în Uniunea Europeană.Efectele poluării cu nutrienţi asupra sănătăţii umane şi a biodiversităţii:Prezenţa în cantităţi peste limitele admise, a nitriţilor în apa de băut, conduce la blocareaoxigenului din sânge, ceea ce afectează capacitatea respiratorie. Afecţiunea se numeştemethemoglobinemie, sau “boala albastră” şi este deosebit de periculoasă pentru sugari, putândprovoca moartea.În scopul reducerii poluării cu nitraț i Ministerul Mediului derulează Proiectul „Controlul Integratal Poluării cu Nutrienţi”. Proiectul este finanţat de Guvernul României dintr-un împrumutrambursabil de 50 mil. Euro acordat de Banca Mondială şi un ajutor financiar nerambursabil de5,5 mil. USD, acordat de Fondul Global de Mediu (GEF). Consiliile judeţene şi consiliile localeimplicate în proiect asigură o cotă de cofinanţare de până la 5% din valoarea investiţiilor.În cadrul Campaniei de promovare ș i conș tientizare a Proiectului Controlul Integrat al Poluăriicu Nutrienț i au mai fost organizate workshop-uri la Covasna (26, 27 aprilie), Bucuresti (16-17mai), Buzău (7-8 iunie) şi Bacău (14-15 iunie). Reprezentanț ii autorităț ilor locale din
 36. 36. Bazinele Hidrografice Olt, Arges- Vedea , Buzău-Ialomiţa şi Siret au fost informaț i asuprariscurilor pe care poluarea cu nutrienț i o are asupra apei, solului dar ș i asupra sănătăț iioamenilor şi împreuna cu expertii de mediu au identificat soluț ii pentru reducerea poluării.Etichete: Botosani, Campaniei de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat alPoluarii cu Nutrienţi” pentru Bazinul Hidrografic Prut, Iasi, Ministerul Mediului şi Pădurilorhttp://dorohoianul.ro/national/bazinul-hidrografic-prut-campaniei-de-sensibilizare-si-constientizare-a-proiectului-controlul-integrat-al-poluarii-cu-nutrienti/15280.htmlBazinul Hidrografic Prut – Campanie de sensibilizare şiconştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cuNutrienţi”Dorohoianul | 19 iunie 2012 |
 37. 37. Ministerul Mediului şi Pădurilor vă invită la deschidereaCampaniei de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi”pentru Bazinul Hidrografic Prut.Evenimentul se petrece marti, 19 iunie, la ora 11,00, la hotel Astoria, din Iasi.Este vorba despre cel de-al cincilea workshop din cadrul proiectului si se adresează autorităţilor locale dinBazinul Hidrografic Prut, din care fac parte judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.La deschiderea oficială, moderata de Prof.univ.dr.ing. Vladimir Rojanschi participa:• Corneliu Mugurel Cozmanciuc – Secretar de stat, Ministerul Mediului ș i Pădurilor• Gheorghe Nichita – Primar, Municipiul Iasi• Danuț Pirchiu – Director Executiv, Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Iasi• Ș tefan Kocsis – Prim Comisar, Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Regional IasiPrintre temele supuse dezbaterilor:* Legislaț ia europeană de mediu ș i instituț iile europene* Legislaț ia de mediu din România ș i instituț iile de mediu* Poluarea ș i efectele ei asupra mediului* Măsuri de protecț ie a mediului* Specificul activităț ilor din agricultură ș i impactul asupra mediului* Prezentarea proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienț i”Alaturi de reprezentantii ministerului si de experti de mediu, la workshop vor fi prezenţi responsabili din Agenţiapentru Protecţia Mediului, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Autoritatea SanitarVeterinară, Directia de Sanatate Publica, Garda de Mediu, Direcţia pentru Agricultură şi autorităţi locale dinjudeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în care peste 1.900 de localităţi dinRomânia sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi.În judeţul Vaslui, un copil a murit anul acesta din cauza intoxicării cu nitraţi. În aceste judeţ, mai mult dejumătate din sursele de apa verificate de reprezentanţii DSP în 2012 au concentratia de nitriţi şi nitraţi prea
 38. 38. mare şi pun în pericol sănătatea oamenilor. Conform unor date recente, la nivelul judeţului Vaslui au fostidentificate 30 de localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole.Şi în Iaşi numarul cazurilor de intoxicaţii cu nitraţi şi nitraţi a crescut alarmant, în special la sugari, în condiţiileîn care la prepararea laptelui praf se foloseşte apa din fantaniProiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi solului cu nutrienţi prininvestiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrarea surselor de apă curate.Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi. Campania depromovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şi responsabilizareaacestora pentru depozitarea deşeurilor animale.Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienț i are scopul de a reduce poluarea cu nutrienț i a apei ș i asolului, având în vedere faptul că în rândul tarilor membre ale Uniunii Europene, România are cele mai mariprobleme legate de poluarea apelor ș i a solurilor cu nitriț i ș i nitraț i.Prin gestionarea haotică a gunoiului de grajd se ajunge la poluarea apelor ș i a solului. Este afectată sănătateaoamenilor uneori se ajunge chiar la tragedii în rândul nou născuț ilor, cea mai sensibilă categorie depopulaț ie.Potrivit normelor în vigoare, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fost incluşi în categoriasubstanţelor toxice din apa potabilă. Limita sanitară maximă admisă pentru nitraţi în apa potabilă este de 50mg/litru, la fel ca în Uniunea Europeană.Efectele poluării cu nutrienţi asupra sănătăţii umane şi a biodiversităţii:Prezenţa în cantităţi peste limitele admise, a nitriţilor în apa de băut, conduce la blocarea oxigenului din sânge,ceea ce afectează capacitatea respiratorie. Afecţiunea se numeşte methemoglobinemie, sau “boala albastră” şieste deosebit de periculoasă pentru sugari, putând provoca moartea.În scopul reducerii poluării cu nitraț i Ministerul Mediului derulează Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cuNutrienţi”. Proiectul este finanţat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil de 50 mil. Euro acordatde Banca Mondială şi un ajutor financiar nerambursabil de 5,5 mil. USD, acordat de Fondul Global de Mediu(GEF). Consiliile judeţene şi consiliile locale implicate în proiect asigură o cotă de cofinanţare de până la 5%din valoarea investiţiilor.În cadrul Campaniei de promovare ș i conș tientizare a Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienț i aumai fost organizate workshop-uri la Covasna (26, 27 aprilie), Bucuresti (16-17 mai), Buzău (7-8 iunie) şiBacău (14-15 iunie). Reprezentanț ii autorităț ilor locale din Bazinele Hidrografice Olt, Arges- Vedea ,Buzău-Ialomiţa şi Siret au fost informaț i asupra riscurilor pe care poluarea cu nutrienț i o are asupra apei,solului dar ș i asupra sănătăț ii oamenilor şi împreuna cu expertii de mediu au identificat soluț ii pentrureducerea poluării.
 39. 39. Tags: Botosani, Campaniei de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cuNutrienţi” pentru Bazinul Hidrografic Prut, featured, Iaşi, Ministerul Mediului şi PădurilorCategorie: Nationalhttp://ziarebotosani.ro/ultima-ora-ziarebotosani/national/lansare-cu-succes-a-proiectului-controlul-integrat-al-poluarii-cu-nutrienti-in-bazinul-hidrografic-prut.htmlLansare cu succes a Proiectului “ControlulIntegrat al Poluarii cu Nutrienţi” în BazinulHidrografic Prut
 40. 40. Ministerul Mediului şi Pădurilor a lansat marț i 19 iunieCampania de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi”în Bazinul Hidrografic Prut – Barlad. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilorîmpreună cu Banca Mondială şi Guvernul României.Apa din fântânile poluate cu nitraţi afectează grav sănătatea oamenilor. Anul acesta a făcut şi ovictimă, în luna martie. Un copil de o lună şi jumătate din comuna Rebricea, Vaslui, a decedat dupăce mama i-a pregătit laptele cu apa din fântână. Sora geamănă a fetiţei a fost salvată în ultimulmoment de medici.În judeţul Vaslui aproape în fiecare localitate există ape infestate cu nitriţi şi nitraţi. Zeci de fântânisunt în aceeaşi situaţie în judeţul Iaşi, unde prezenţa nitraţilor depăşeşte limita admisă de 50 mg/l,iar o dramă ca cea din Rebricea se poate repeta oricând. În România peste 1.900 de localităţi dinRomânia sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Este motivul pentru care preocuparea pentrupăstrarea surselor de apă este o prioritate.În acest scop, zeci de reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului, APIA, Autoritatea SanitarVeterinară, DSP, Garda de Mediu, Direcţia pentru Agricultură şi autorităţi locale din judeţeleBotoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi s-au reunit, la Iaşi, timp de două zile la un workshop dedicat reduceriipoluării apelor cu nitraţi.În deschidere au luat cuvântul:• Corneliu Mugurel Cozmanciuc – Secretar de stat, Ministerul Mediului ș i Pădurilor• Gheorghe Nichita – Primar, Municipiul Iasi• Danuț Pirchiu – Director Executiv, Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Iasi• Ș tefan Kocsis – Prim Comisar, Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Regional Iasi• Prof.univ.dr.ing. Vladimir RojanschiEste cea de-a cincea întâlnire a experţilor de mediu cu autorităţile locale şi specialiştii din instituţiiledescentralizate în Bazinele Hidrografice.
 41. 41. La nivelul comunelor, cel mai adesea cauza poluării cu nitraţi a apelor este amplasarea lângăsursele de apă a latrinelor, grajdurilor şi depozitelor de gunoi. Investiţiile sunt absolut necesarepentru a reduce poluarea apelor şi a solului. Este nevoie însă şi de măsuri de reducere a poluării.Extrem de important este ca oamenii să conştientizeze riscurile acestui tip de poluare şi să afle căaceasta poate fi redusă printr-o depozitare corespunzatoare a deşeurilor.Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi solului cunutrienţi prin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrareasurselor de apă curate. Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluareacu nutrienţi. Campania de promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la risculpoluării cu nitraţi şi responsabilizarea acestora pentru depozitarea deşeurilor animale.În cadrul Proiectului au fost date în folosinţă încă de la sfârşitul anului trecut 14 platforme comunalede depozitare a gunoiului de grajd. Luna aceasta au fost finalizate alte 18 platforme în 18 comunedin zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi.În Bazinul Hidrografic Prut platformele de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd suntamplasate la Miroslava şi Mironeasa în judeţul Iaşi, la Ştefăneşti în judeţul Botoşani, şi la Fundeni şiSchela în judeţul Galaţi . Este prevăzut în proiect ca în mai 2013 să fie recepţionate alte 40 deplatforme de colectare.O altă componentă a proiectului este înfiinţarea de staţii de epurare şi construcţia reţelelor decanalizare. În Bazinul Hidrografic Prut -Barlad este prevăzută o astfel de investiţie pentru sateleHomita şi Cristeşti din judeţul Iaşi. Suma alocată este de 840 de mii de euro iar termenul definalizare este luna septembrie 2013.În cadrul Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi sunt prevăzute plantări de perdeleforestiere de protecţie. Până acum s-au plantat peste 130 de hectare de perdele forestiere.Etichete: Barlad, Bazinul Hidrografic, Botosani, Controlul Integrat al Poluarii cuNutrienţi, Lansare, Proiectului, Prut,succeshttp://botosaninews.ro/105975/social/campanie-privind-reducerea-poluarii-apei-si-solului-cu-nutrienti/
 42. 42. Campanie privind reducerea poluării apei şi solului cunutrienţi Ministerul Mediului şi Pădurilor a lansat Campania desensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi” în Bazinul HidrograficPrut Barlad. Este cel de-al cincilea workshop organizate in cele 11 bazine hidrografice. Proiectul este derulat deMinisterul Mediului şi Pădurilor împreună cu Banca Mondială şi Guvernul României.Workshop-ul se adreseaza reprezentantilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului, APIA, Autoritatea SanitarVeterinară, DSP, Garda de Mediu, Direcţia pentru Agricultură, Companii de apa şi autorităţi locale dinjudeţele Botoș ani, Iaș i, Vaslui si Galaț i.”Este un eveniment prin care dorim ca societatea să conştientizeze necesitatatea de a avea nevoie de o apăcurată, o calitate a sănătăţii la un nivel ridicat şi dorim ca prin atfel de campanii de informare şiconştientizare şi prin intemediul dvs, care sunteţi formatori de opinie, să ni-i apropiem şi să îmbunătăţim
 43. 43. calitatea apei şi a aerului” – a declarat Corneliu Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat în MinisterulMediului.Pe duarata a doua zile, Sorin RADULESCU consultant UMP impreuna cu expertii de mediu ai UnivesitatiiEcologice prof.univ.dr.ing Vladimir ROJANSKI, conf.univ.dr. Florian GRIGORE, conf.dr. Horia-VictorHĂLMĂJAN si univ.dr. Giuliano TEVI au informat si au identificat soluț ii viabile pentru protejarea în viitor apoluării apelor cu nitraț i ș i nitriț i.Printre prezentarile specialistilor au fost: Poluarea si efectele ei asupra mediului. Masuri de protectia mediului-(Vladimir ROJANSKI), Influenta depozitelor de deseuri asupra apelor subterane -(Florian GRIGORE) sau”Poluarea mediului geologic cu nitrati, mecanisme specifice, masuri de control si protectie”- (Giuliano Tevi)Tehnologii avansate de epurare pentru reț inerea nutrienţilor din apele uzate-(Horia Victor Halmajan).Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în care peste 1900 de localităţi dinRomânia sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Câteva zeci dintre acestea sunt în Bazinul Hidrografic Iasi -Barlad, unde există zone sensibile la nitraţi pe tot spaţiul hidrografic.Prezenta nitraţilor în concentraţii peste limita admisă în zeci de fântâni şi izvoare din judeţul Iasi si Vaslui esteconfirmată de probele recoltate de personalul de la Autoritatea de Sănătate Publică. Sunt fântânile dininteriorul localităţilor, amplasate în apropierea surselor de poluare: latrinele, grajdurile şi depozitele de gunoi.Cantităţile peste limitele admise, a nitraţilor în apa de băut, conduc la blocarea oxigenului din sânge, ceea ceafectează capacitatea respiratorie. Afecţiunea se numeşte methemoglobinemie, sau “boala albastră” şi estedeosebit de periculoasă pentru sugari, putând provoca moartea.Specialiştii atrag atenţia că odată ingerati, nitraţii se transforma în nitriţi – substanţe extrem de toxice pentruorganismul uman. Limita admisa pentru nitraţi în apă este de 50 mg/litru. Cei mai expuşi îmbolnăvirilor cunitraţi sunt bebeluşii.Investiţiile sunt absolut necesare pentru a reduce poluarea apelor şi a solului. Este nevoie însă şi de măsuri dereducere a poluării. Extrem de important este ca oamenii să conştientizeze riscurile acestui tip de poluare şi săafle că aceasta poate fi redusă printr-o depozitare corespunzatoare a deşeurilor. Este deosebit de importantăinformarea populaţiei care foloseşte ca sursă apa din fântâni cu privire la amplasamentul, construcţia fântânii şiasigurarea protecţiei sanitare a acesteia.Dănuţ Pirchiu director al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi : Este foarte important ca tot ce rezultă dinactivităţile gospodăreşti, şi aici mă refer la gunoiul de grajd, să fie depozitat pe acele platforme, fie eleplatforme individuale, fiecare cetăţean care are un număr mai mare de animale să aibă o platformăindividuală acasă, iar de la platforma respectivă, gunoiul să fie transportat la platforma comunală, de unde,după ce putrezeşte, se transformă în compost şi poate fi folosit şi ca fertilizator natural în agricultură. Aşavom putea ajunge la o agricultură ecologică.
 44. 44. Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi solului cu nutrienţiprin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrarea surselor de apăcurate. Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi. Campania depromovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şi responsabilizareaacestora pentru depozitarea deşeurilor animale .Obiective atinse în Bazinul Hidrografic Prut-BârladÎn Bazinul Hidrografic Prut platformele de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd sunt amplasate laMiroslava şi Mironeasa în judeţul Iaşi, la Ştefăneşti în judeţul Botoşani, şi la Fundeni şi Schela în judeţul Galaţi.O altă componentă a proiectului este înfiinţarea de staţii de epurare şi construcţia reţelelor de canalizare. ÎnBazinul Hidrografic Prut -Barlad este prevăzută o astfel de investiţie pentru satele Homita şi Cristeşti dinjudeţul Iaşi. Suma alocată este de 840 de mii de euro iar termenul de finalizare este luna septembrie 2013.Beneficiile proiectuluiAceste măsuri elimină riscul îmbolnăvirii cauzate de consumul de apă contaminată ș i promovează utilizareaeficientă a gunoiului de grajd care, în acest mod, nu va mai fi un factor poluant.TAGGED: BOTOSANI, CAMPANIE, NITRIŢI, STIRIhttp://ziarebotosani.ro/ultima-ora-ziarebotosani/social/campanie-de-sensibilizare-si-constientizare-a-proiectului-controlul-integrat-al-poluarii-cu-nutrienti.html
 45. 45. 23 iunie 2012| Stirea adaugata de: Ziare Botosani Spune-le si prietenilor tai de pe: FaceBook | YahooCampanie de sensibilizare şi conştientizare aProiectului “Controlul Integrat al Poluării cuNutrienţi” Ministerul Mediului şi Pădurilor a lansatCampania de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cuNutrienţi” în Bazinul Hidrografic Prut Barlad. Este cel de-al cincilea workshop organizate incele 11 bazine hidrografice. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilorîmpreună cu Banca Mondială şi Guvernul României.
 46. 46. Workshop-ul se adreseaza reprezentantilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului, APIA, AutoritateaSanitar Veterinară, DSP, Garda de Mediu, Direcţia pentru Agricultură, Companii de apa şi autorităţilocale din judeţele Botoș ani, Iaș i, Vaslui si Galaț i. ”Este un eveniment prin care dorim ca societatea să conştientizeze necesitatatea de a avea nevoiede o apă curată, o calitate a sănătăţii la un nivel ridicat şi dorim ca prin atfel de campanii deinformare şi conştientizare şi prin intemediul dvs, care sunteţi formatori de opinie, să ni-i apropiem şisă îmbunătăţim calitatea apei şi a aerului” – a declarat Corneliu Mugurel Cozmanciuc, secretar destat în Ministerul Mediului. Pe duarata a doua zile, Sorin RADULESCU consultant UMP impreuna cu expertii de mediu aiUnivesitatii Ecologice prof.univ.dr.ing Vladimir ROJANSKI, conf.univ.dr. Florian GRIGORE, conf.dr.Horia-Victor HĂLMĂJAN si univ.dr. Giuliano TEVI au informat si au identificat soluț ii viabile pentruprotejarea în viitor a poluării apelor cu nitraț i ș i nitriț i.Printre prezentarile specialistilor au fost: Poluarea si efectele ei asupra mediului. Masuri de protectiamediului- (Vladimir ROJANSKI), Influenta depozitelor de deseuri asupra apelor subterane -(FlorianGRIGORE) sau ”Poluarea mediului geologic cu nitrati, mecanisme specifice, masuri de control siprotectie”- (Giuliano Tevi) Tehnologii avansate de epurare pentru reț inerea nutrienţilor din apeleuzate-(Horia Victor Halmajan).Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în care peste 1900 delocalităţi din România sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Câteva zeci dintre acestea sunt înBazinul Hidrografic Iasi -Barlad, unde există zone sensibile la nitraţi pe tot spaţiul hidrografic.Prezenta nitraţilor în concentraţii peste limita admisă în zeci de fântâni şi izvoare din judeţul Iasi siVaslui este confirmată de probele recoltate de personalul de la Autoritatea de Sănătate Publică.Sunt fântânile din interiorul localităţilor, amplasate în apropierea surselor de poluare: latrinele,grajdurile şi depozitele de gunoi.Cantităţile peste limitele admise, a nitraţilor în apa de băut, conduc la blocarea oxigenului din sânge,ceea ce afectează capacitatea respiratorie. Afecţiunea se numeşte methemoglobinemie, sau “boalaalbastră” şi este deosebit de periculoasă pentru sugari, putând provoca moartea.Specialiştii atrag atenţia că odată ingerati, nitraţii se transforma în nitriţi – substanţe extrem detoxice pentru organismul uman. Limita admisa pentru nitraţi în apă este de 50 mg/litru. Cei maiexpuşi îmbolnăvirilor cu nitraţi sunt bebeluşii.Investiţiile sunt absolut necesare pentru a reduce poluarea apelor şi a solului. Este nevoie însă şi demăsuri de reducere a poluării. Extrem de important este ca oamenii să conştientizeze riscurileacestui tip de poluare şi să afle că aceasta poate fi redusă printr-o depozitare corespunzatoare adeşeurilor. Este deosebit de importantă informarea populaţiei care foloseşte ca sursă apa dinfântâni cu privire la amplasamentul, construcţia fântânii şi asigurarea protecţiei sanitare a acesteia.Dănuţ Pirchiu director al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi : Este foarte important ca tot cerezultă din activităţile gospodăreşti, şi aici mă refer la gunoiul de grajd, să fie depozitat pe aceleplatforme, fie ele platforme individuale, fiecare cetăţean care are un număr mai mare de animale săaibă o platformă individuală acasă, iar de la platforma respectivă, gunoiul să fie transportat la
 47. 47. platforma comunală, de unde, după ce putrezeşte, se transformă în compost şi poate fi folosit şi cafertilizator natural în agricultură. Aşa vom putea ajunge la o agricultură ecologică.Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi solului cunutrienţi prin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrareasurselor de apă curate. Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluareacu nutrienţi. Campania de promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la risculpoluării cu nitraţi şi responsabilizarea acestora pentru depozitarea deşeurilor animale .Obiective atinse în Bazinul Hidrografic Prut-BârladÎn Bazinul Hidrografic Prut platformele de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd suntamplasate la Miroslava şi Mironeasa în judeţul Iaşi, la Ştefăneşti în judeţul Botoşani, şi la Fundeni şiSchela în judeţul Galaţi .O altă componentă a proiectului este înfiinţarea de staţii de epurare şi construcţia reţelelor decanalizare. În Bazinul Hidrografic Prut -Barlad este prevăzută o astfel de investiţie pentru sateleHomita şi Cristeşti din judeţul Iaşi. Suma alocată este de 840 de mii de euro iar termenul definalizare este luna septembrie 2013.Beneficiile proiectuluiAceste măsuri elimină riscul îmbolnăvirii cauzate de consumul de apă contaminată ș i promoveazăutilizarea eficientă a gunoiului de grajd care, în acest mod, nu va mai fi un factor poluant.Etichete: Botosani, Campanie, nitriţi, stirihttp://flacaraiasului.info/economic/bazinul-hidrografic-prut-inclus-in-proiectul-de-investitii-controlul-integrat-al-poluarii-cu-nutrienti/
 48. 48. Bazinul Hidrografic Prut, inclus în proiectulde investiţii „Controlul Integrat al Poluăriicu Nutrienţi“ Timp de două zile, Iaşul va găzdui cel de-alcincilea workshop din cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi“ pentruBazinul Hidrografic Prut. Evenimentul, ce va începe la ora 11.00, la Hotel „Astoria“, seadresează autorităţilor locale din Bazinul Hidrografic Prut, din care fac parte judeţeleBotoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.Workshop-ul, moderat de prof.univ.dr.ing. Vladimir Rojanschi, îi are ca invitaţi pe CorneliuMugurel Cozmanciuc, secretar de stat al Ministerului Mediului şi Pădurilor, Gheorghe Nichita,primarul Iaşului, Dănuţ Pirchiu, directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Iaşi,şi Ştefan Kocsis, prim-comisar al Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Regional Iaşi.De asemenea, alături de reprezentanţii ministerului şi de experţi de mediu, la workshop vor fiprezenţi responsabili din cadrul APM Iaşi, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA),Autorităţii Sanitar-Veterinare, Direcţiei de Sănătate Publică, Gărzii de Mediu, Direcţiei pentruAgricultură şi autorităţi locale din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.Invitaţii prezenţi la eveniment vor supune dezbaterilor teme precum legislaţia europeană de mediu şiinstituţiile europene, legislaţia de mediu din România şi instituţiile de mediu, poluarea şi efectele eiasupra mediului, măsuri de protecţie a mediului, specificul activităţilor din agricultură şi impactulasupra mediului. Totodată, va avea loc şi prezentarea proiectului „Controlul integrat al poluării cunutrienţi“.„Proiectul «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi» are ca scop reducerea poluării apei şi a soluluicu nutrienţi prin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului în scopulpăstrării surselor de apă curate. Investiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile lapoluarea cu nutrienţi. Campania de promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor
 49. 49. faţă de riscul poluării cu nitraţi şi responsabilizarea acestora pentru depozitarea deşeurilor animale.Potrivit normelor în vigoare, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fost incluşiîn categoria substanţelor toxice din apa potabilă. Limita sanitară maximă admisă pentru nitraţi în apapotabilă este de 50 mg/litru, la fel ca în Uniunea Europeană. Prezenţa în cantităţi peste limiteleadmise a nitriţilor în apa de băut conduce la blocarea oxigenului din sânge, ceea ce afecteazăcapacitatea respiratorie. Afecţiunea numită şi «boala albastră» este deosebit de periculoasă pentrusugari, putând provoca moartea“, a declarat Didi Rus, responsabil de Biroul de Relaţii cu Presa dincadrul proiectului.Irina MATASĂhttp://flacaraiasului.info/economic/iasul-un-beneficiar-real-al-proiectului-controlul-integrat-al-poluarii-cu-nutrienti/Economic June 20, 2012 la 09:02Iaşul, un beneficiar real al Proiectului„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi“
 50. 50. Ministerul Mediului şi Pădurilor a lansat ieri campania de sensibilizare şi conştientizare aProiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi“ pentru Bazinul Hidrografic Prut.„Ministerul Mediului şi Pădurilor desfăşoară această campanie, care urmăreşte conştientizareapopulaţiei privind ecologizarea resurselor de apă, în cadrul Proiectului «Controlul Integrat al Poluăriicu Nutrienţi». Acest proiect vizează şi latura informativă a societăţii civile. Un rol activ îl are şi mass-media, al cărui rol trebuie multiplicat pentru a informa fiecare cetăţean, ca toate zonele care suntposibil afectate de nutrienţi să fie zone ecologice. Ministerul a dezvoltat şi a susţinut acest proiectprin investiţii majore, care se regăsesc prin platforme ecologice la nivelul colectării deşeuriloranimaliere şi, în acelaşi timp, prin implementarea unor platforme individuale în cadrul gospodăriilor“,a declarat Corneliu Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat al Ministerului Mediului şi PădurilorÎn cadrul evenimentului, moderat de prof.univ.dr.ing. Vladimir Rojanschi, au mai luat cuvântulCorneliu Mugurel Cozmanciuc, Dănuţ Pirchiu, directorul executiv al Agenţiei pentru ProtecţiaMediului (APM) Iaşi, şi Ştefan Kocsis, prim-comisar al Gărzii Naţionale de Mediu, ComisariatulRegional Iaşi. De asemenea, membrii echipei de proiect, formată din Vladimir Rojanschi,conf.univ.dr. Florian Grigore, conf.univ.dr. Horia-Victor Hălmăjanşi şeful de lucrări,univ.dr. Giuliano Tevi, au susţinut câteva prezentări pe diverse teme cu privire la acest proiect.
 51. 51. Pentru a lua parte la workshop-ul dedicat reducerii poluării apelor cu nitraţi, timp de două zile, la Iaşivor fi prezenţi zeci de reprezentanţi ai APM Iaşi, ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(APIA) Iaşi, Autorităţii Sanitar-Veterinare, Gărzii de Mediu, Direcţiei pentru Agricultură şi autorităţilocale din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.Beneficiile şi beneficiarii proiectuluiÎn cadrul proiectului au fost date în folosinţă, încă de la sfârşitul anului trecut, 14 platforme comunalede depozitare a gunoiului de grajd. Luna aceasta au fost finalizate alte 18 platforme, în tot atâteacomune din zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi. În Bazinul Hidrografic Prut, platformele decolectare şi depozitare a gunoiului de grajd sunt amplasate la Miroslava şi Mironeasa, în judeţul Iaşi,la Ştefăneşti, în judeţul Botoşani, şi la Fundeni şi Schela, în judeţul Galaţi. În proiect este prevăzutca, până în luna mai 2013, să fie recepţionate alte 40 de platforme de colectare. O altă componentăa proiectului este înfiinţarea de staţii de epurare şi construcţia reţelelor de canalizare. În BazinulHidrografic Prut – Bârlad este prevăzută o astfel de investiţie pentru satele Homiţa şi Cristeşti, dinjudeţul Iaşi. Suma alocată este de 840 de mii de euro, iar termenul de finalizare este lunaseptembrie 2013. Totodată, în cadrul proiectului sunt prevăzute plantări de perdele forestiere deprotecţie. Până acum s-au plantat peste 130 de hectare de astfel de perdele forestiere.Spaţii de depozitare a gunoiului de grajd la IaşiLa nivelul judeţului Iaşi, au fost implementate optproiecte, dintre care şase platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilormenajere, în comune precum Miroslava, Mironeasa, Deleni, Grajduri, Leţcani şi în comuna Cotnari,dar şi două proiecte ce privesc plantarea de perdele forestiere de protecţie în comunele Leţcani şiScobinţi.„Este foarte important ca aceste informaţii să fie preluate de autorităţile publice locale, pentru căIaşul face parte din acest proiect cu zece comune, iar aceste informaţii trebuie diseminate la nivel deautoritate publică locală, împreună cu autorităţile de mediu, incluzând aici Garda de Mediu, APMIaşi, Direcţia pentru Agricultură, şi transmise către cetăţenii care deţin animale, către micii fermieri,pentru că, dacă avem o problemă la nivel de judeţ, aceasta este cu privire la gestionarea gunoiuluide grajd, întrucât acesta se depozitează în locuri total necorespunzătoare. Prin crearea acesteiinfrastructuri, platforme şi sisteme de transport, se va rezolva această problemă“, a declarat DănuţPirchiu, directorul executiv APM Iaşi.Proiectul este derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Banca Mondială şi GuvernulRomâniei.Irina MATASĂwww.4Iasi.rohttp://4iasi.ro/ministerul-mediului-atrage-atentia-apa-din-fantanile-din-iasi-este-infestata-cu-nitrati
 52. 52. Ministerul Mediului atrage atentia: apa din fantanile din Iasi este infestata cu nitratiMinisterul Mediului si Padurilor a lansat campania deconstientizare si informare a proiectului “Controlul Integratal Poluarii cu Nutrienti” in Bazinul Hidrografic Prut-Barladhttp://revistapresei.businesslive.ro/ministerul-mediului-atrage-atentia-apa-din-fantanile-din-iasi-este-infestata-cu-nitrati/
 53. 53. Ministerul Mediului atrage atentia: apadin fantanile din Iasi este infestata cunitrati 0 comentarii Comments Feed Print This PostAUTOR: admin / Publicat la data de: 19 Jun 2012Rubrica: 7est Ministerul Mediului si Padurilor a lansat campania de constientizare si informare a proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” in Bazinul Hidrografic Prut-Barlad » citeste tot
 54. 54. http://www.ecomagazin.ro/gunoiul-de-grajd-si-latrinele-polueaza-fantanile-cu-nitrati/In judetul Vaslui aproape in fiecare localitate existã ape infestate cu nitriti si nitrati. Zeci defantani sunt in aceeasi situatie in judetul Iasi, unde prezenta nitratilor depãseste limita admisã de50 mg/l. In Romaniapeste 1.900 de localitãti sunt vulnerabile la poluarea cu nitrati. Cel maiadesea, cauza poluãrii cu nitrati a apelor este amplasarea langã sursele de apã a latrinelor,grajdurilor si depozitelor de gunoi.Este motivul pentru care preocuparea pentru pãstrarea surselor de apã este o prioritate. Apa dinfantanile poluate cu nitrati afecteazã grav sãnãtatea oamenilor. Anul acesta a fãcut si o victimã,in luna martie. Un copil de o lunã si jumãtate din comuna Rebricea, Vaslui, a decedat dupã cemama i-a pregãtit laptele cu apa din fantanã. Sora geamãnã a fetitei a fost salvatã in ultimulmoment de medici. La nivelul comunelor, cel mai adesea cauza poluãrii cu nitrati a apelor esteamplasarea langã sursele de apã a latrinelor, grajdurilor si depozitelor de gunoi. Investitiile suntabsolut necesare pentru a reduce poluarea apelor si a solului. Este nevoie insã si de mãsuri dereducere a poluãrii. Extrem de important este ca oamenii sã constientizeze riscurile acestui tip
 55. 55. de poluare si sã afle cã aceasta poate fi redusã printr-o depozitare corespunzãtoare a deseurilor.Proiectul Controlul Integrat al Poluãrii cu Nutrienti are ca scop reducerea poluãrii apei si soluluicu nutrienti prin investitii pentrudepozitarea gunoiului de grajd si informarea publicului pentrupãstrarea surselor de apã curate. Investititiile se deruleazã in 69 de localitãti din zone vulnerabilela poluarea cu nutrienti. Campania de promovare a proiectului urmãreste constientizareaoamenilor la riscul poluãrii cu nitrati si responsabilizarea acestora pentru depozitarea deseuriloranimale. Ministerul Mediului si Pãdurilor a lansat ieri Campania de sensibilizare si constientizare aProiectului “Controlul Integrat al Poluãrii cu Nutrienti” in Bazinul Hidrografic Prut – Barlad.Proiectul este derulat de Ministerul Mediului si Pãdurilor impreunã cu Banca Mondialã si GuvernulRomaniei.http://iasiciteste.ro/?p=3875Campanie de sensibilizare a proiectului „ControlulIntegrat al Poluarii cu Nutrienţi”Posted on20 June 2012.Ministerul Mediului şi Pădurilor a lansat Campania de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului“Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi” în Bazinul Hidrografic Prut Barlad. Este cel de-al cincileaworkshop organizate in cele 11 bazine hidrografice. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilorîmpreună cu Banca Mondială şi Guvernul României.
 56. 56. Workshop-ul se adreseaza reprezentantilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului, APIA, Autoritatea SanitarVeterinară, DSP, Garda de Mediu, Direcţia pentru Agricultură, Companii de apa şi autorităţi locale dinjudeţele Botoș ani, Iaș i, Vaslui si Galaț i.”Este un eveniment prin care dorim ca societatea să conştientizezenecesitatatea de a avea nevoie de o apă curată, o calitate a sănătăţii la un nivel ridicat şi dorim ca prin atfel decampanii de informare şi conştientizare şi prin intemediul dvs, care sunteţi formatori de opinie, să ni-i apropiemşi să îmbunătăţim calitatea apei şi a aerului” – a declarat Corneliu Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat înMinisterul Mediului. Pe duarata a doua zile, Sorin RADULESCU consultant UMP impreuna cu expertiide mediu ai Univesitatii Ecologice prof.univ.dr.ing Vladimir ROJANSKI, conf.univ.dr. Florian GRIGORE,conf.dr. Horia-Victor HĂLMĂJAN si univ.dr. Giuliano TEVI au informat si au identificat soluț ii viabile pentruprotejarea în viitor a poluării apelor cu nitraț i ș i nitriț i.Printre prezentarile specialistilor au fost: Poluarea si efectele ei asupra mediului. Masuri de protectiamediului- (Vladimir ROJANSKI), Influenta depozitelor de deseuri asupra apelor subterane -(FlorianGRIGORE) sau ”Poluarea mediului geologic cu nitrati, mecanisme specifice, masuri de control siprotectie”- (Giuliano Tevi) Tehnologii avansate de epurare pentru reț inerea nutrienţilor din apele uzate-(Horia Victor Halmajan).Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul încare peste 1900 de localităţi din România sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Câteva zeci dintreacestea sunt în Bazinul Hidrografic Iasi -Barlad, unde există zone sensibile la nitraţi pe tot spaţiul hidrografic.Prezenta nitraţilor în concentraţii peste limita admisă în zeci de fântâni şi izvoare din judeţul Iasi si Vaslui esteconfirmată de probele recoltate de personalul de la Autoritatea de Sănătate Publică. Sunt fântânile din interiorullocalităţilor, amplasate în apropierea surselor de poluare: latrinele, grajdurile şi depozitele de gunoi.Cantităţile peste limitele admise, a nitraţilor în apa de băut, conduc la blocarea oxigenului din sânge, ceea ceafectează capacitatea respiratorie. Afecţiunea se numeşte methemoglobinemie, sau “boala albastră” şi estedeosebit de periculoasă pentru sugari, putând provoca moartea.Specialiştii atrag atenţia că odată ingerati,nitraţii se transforma în nitriţi – substanţe extrem de toxice pentru organismul uman. Limita admisa pentru nitraţiîn apă este de 50 mg/litru. Cei mai expuşi îmbolnăvirilor cu nitraţi sunt bebeluşii.Investiţiile sunt absolutnecesare pentru a reduce poluarea apelor şi a solului. Este nevoie însă şi de măsuri de reducere a poluării.Extrem de important este ca oamenii să conştientizeze riscurile acestui tip de poluare şi să afle că aceastapoate fi redusă printr-o depozitare corespunzatoare a deşeurilor. Este deosebit de importantă informareapopulaţiei care foloseşte ca sursă apa din fântâni cu privire la amplasamentul, construcţia fântânii şi asigurareaprotecţiei sanitare a acesteia.Dănuţ Pirchiu director al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi : Este foarteimportant ca tot ce rezultă din activităţile gospodăreşti, şi aici mă refer la gunoiul de grajd, să fie depozitat peacele platforme, fie ele platforme individuale, fiecare cetăţean care are un număr mai mare de animale să aibăo platformă individuală acasă, iar de la platforma respectivă, gunoiul să fie transportat la platforma comunală,de unde, după ce putrezeşte, se transformă în compost şi poate fi folosit şi ca fertilizator natural în agricultură.Aşa vom putea ajunge la o agricultură ecologică.Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi solului cu nutrienţiprin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrarea surselor de apăcurate. Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi. Campania depromovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şiresponsabilizarea acestora pentru depozitarea deşeurilor animale .Obiective atinse în Bazinul Hidrografic Prut-Bârlad
 57. 57. În Bazinul Hidrografic Prut platformele de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd sunt amplasate laMiroslava şi Mironeasa în judeţul Iaşi, la Ştefăneşti în judeţul Botoşani, şi la Fundeni şi Schela înjudeţulGalaţi .O altă componentă a proiectului este înfiinţarea de staţii de epurare şi construcţia reţelelor de canalizare.ÎnBazinul Hidrografic Prut -Barlad este prevăzută o astfel de investiţie pentru satele Homita şi Cristeşti dinjudeţul Iaşi. Suma alocată este de 840 de mii de euro iar termenul de finalizare este luna septembrie 2013.Beneficiile proiectuluiAceste măsuri elimină riscul îmbolnăvirii cauzate de consumul de apă contaminată ș i promovează utilizareaeficientă a gunoiului de grajd care, în acest mod, nu va mai fi un factor poluant.Informaț ii suplimentare despre proiectInformaț ii despre finanț areProiectul este finanț at de Banca Internaț ională pentru Reconstrucț ie ș i Dezvoltare (BIRD) ș i FacilitateaGlobală de Mediu (GEF), care au acordat României un împrumut, respectiv un Ajutor financiar nerambursabil.Valoarea proiectului, implementat pe o perioadă de 5 ani, este de 60,04 milioane euro, sursele de finanț arefiind:- împrumut Banca Mondială – 50 mil. euro,- donaț ie Facilitatea Globală de Mediu (GEF) –. 4,01 mil euro,- contribuț ii Consilii Județ ene – 1,4 mil. euro,- contribuț ii Consilii Locale – 3,63 mil. euro,- contribuț ie Administraț ia Naț ională Apele Române – 1 mil. euro.În ce consta proiectulSe realizează activităț i de colectare, depozitare ș i gestionare a gunoiului de grajd prin:- construcț ia unor platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd,- dotarea gospodăriilor cu platforme individuale de depozitare a gunoiului de grajd - dotarea comunităț ilor locale cu echipamente pentru colectarea, compostarea ș i împrăș tierea ca fertilizant organic a gunoiului de grajd.Campania de informare a Proiectului “Controlul Poluării cu Nutrienţi” transmite obiectivele acestuiproiect şi intenţionează să coopteze autorităţi locale şi lideri de grup pentru atingerea acestorobiective. Astfel, în cadrul campaniei sunt organizate 11 workshopuri în cele 11 AdministraţiiRegionale Bazinale din România.Primele trei au avut loc la Covasna si Bucuresti Buzau si Bacau iar acesta este al cincilea workshop alcampaniei.La aceste ateliere de lucru experţii de mediu discută cu reprezentanţii autorităţilor locale pentru identificareametodelor de reducere a poluării. Totodată, se desfăşoară şi seminarii locale în 86 de comune din România, alcăror scop este acelaşi ca şi al workshop-urilor, însă mult mai punctual şi aplicat de această dată, la nivel degospodărie sau fermă. Campania de informare cuprinde şi traininguri pentru profesori, medici şi mediciveterinari dar şi copii, în care aceştia sunt familiarizaţi cu scopurile proiectului nostru.
 58. 58. .Scopul campaniei este de a induce schimbări comportamentale la nivel de individ ș i grup pentru un control alpoluării cu nutrienț i, dar mai ales pentru identificarea de soluț ii viabile pentru protejarea în viitor a poluăriiapelor cu nitraț i ș i nitriț i.Pe termen lung se urmăreşte este îmbunătăţirea calităţii vieţii prin practicarea agriculturii ecologice,împădurirea terenurilor improprii agriculturii şi crearea de perdele forestiere de protecţieAceste măsuri elimină riscul îmbolnăvirii cauzate de consumul de apă contaminată ș i promovează utilizareaeficientă a gunoiului de grajd care, în acest mod, nu va mai fi un factor poluant.Pentru mai multe informatii despre proiect, vă rugăm să accesatiwww.inpcp.ro,www.inpcp-campanie.ro,www.blog.inpcp-campanie.rowww.facebook.com/CampaniaImpotrivaPoluariiCuNutrientihttp://dorohoinews.ro/national-1472-Bazinul-Hidrografic-Prut---Campanie-de-sensibilizare-%C5%9Fi-con%C5%9Ftientizare-a-Proiectului-%E2%80%9CControlul-Integrat-al-Poluarii-cu-Nutrien%C5%A3i%E2%80%9D.html
 59. 59. Bazinul Hidrografic Prut - Campanie de sensibilizare şiconştientizare a Proiectului “Controlul Integrat alPoluarii cu Nutrienţi”Ministerul Mediului şi Pădurilor vă invită la deschiderea Campaniei de sensibilizare şiconştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi” pentru BazinulHidrografic Prut.Evenimentul se petrece marti, 19 iunie, la ora 11,00, la hotel Astoria, din Iasi.Este vorba despre cel de-al cincilea workshop din cadrul proiectului si se adresează autorităţilorlocale din Bazinul Hidrografic Prut, din care fac parte judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.La deschiderea oficială, moderata de Prof.univ.dr.ing. Vladimir Rojanschi participa:• Corneliu Mugurel Cozmanciuc - Secretar de stat, Ministerul Mediului ș i Pădurilor• Gheorghe Nichita – Primar, Municipiul Iasi• Danuț Pirchiu - Director Executiv, Agenț ia pentru Protecț ia Mediului Iasi• Ș tefan Kocsis – Prim Comisar, Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Regional IasiPrintre temele supuse dezbaterilor:* Legislaț ia europeană de mediu ș i instituț iile europene* Legislaț ia de mediu din România ș i instituț iile de mediu* Poluarea ș i efectele ei asupra mediului* Măsuri de protecț ie a mediului* Specificul activităț ilor din agricultură ș i impactul asupra mediului* Prezentarea proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienț i”Alaturi de reprezentantii ministerului si de experti de mediu, la workshop vor fi prezenţiresponsabili din Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agentia de Plati si Interventie pentruAgricultura (APIA), Autoritatea Sanitar Veterinară, Directia de Sanatate Publica, Garda de Mediu,Direcţia pentru Agricultură şi autorităţi locale din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate în contextul în care peste 1.900de localităţi din România sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi.În judeţul Vaslui, un copil a murit anul acesta din cauza intoxicării cu nitraţi. În aceste judeţ, maimult de jumătate din sursele de apa verificate de reprezentanţii DSP în 2012 au concentratia denitriţi şi nitraţi prea mare şi pun în pericol sănătatea oamenilor. Conform unor date recente, lanivelul judeţului Vaslui au fost identificate 30 de localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţiproveniţi din surse agricole.Şi în Iaşi numarul cazurilor de intoxicaţii cu nitraţi şi nitraţi a crescut alarmant, în special lasugari, în condiţiile în care la prepararea laptelui praf se foloseşte apa din fantaniProiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi are ca scop reducerea poluării apei şi soluluicu nutrienţi prin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentrupăstrarea surselor de apă curate.Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi.Campania de promovare a proiectului urmăreşte conştientizarea oamenilor la riscul poluării cunitraţi şi responsabilizarea acestora pentru depozitarea deşeurilor animale.

×