Directia Managementul Resurselor de Apa - Directiva Nitrati

960 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
165
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Directia Managementul Resurselor de Apa - Directiva Nitrati

  1. 1. Direcţia Managementul Resurselor de Apă Actualizare 05.2012Directiva Nitrati Directiva nr.91/676/CE privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate denitraţii proveniţi din surse agricole a fost transpusă în totalitate prin HotărâreaGuvernului nr.964/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Prin acest act s-aaprobat Planul de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţidin surse agricole. Obiectivele Planului de Actiune sunt: - reducerea poluării apelor cauzată de nitraţi proveniţi din surse agricole - prevenirea poluării cu nitraţi - raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului Conform Directivei Nitraţi şi a H.G 964/2000, România a întocmit un cadastru alapelor afectate de poluarea cu nitraţi şi al apelor care sunt susceptibile să fie expuseunei astfel de poluări şi a desemnat zonele vulnerabile la nitraţi.In anul 2005 a fost făcută prima desemnare prin Ordinul comun nr. 241/196/2005al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse denitraţi din activităţi agricole şi a listei localităţilor din bazinele/spaţiile hidrograficeunde există surse de nitraţi din activităţi agricole (zone vulnerabile si potentialvulnerabile), iar în anul 2008, conform Planului de Implementare, a fost făcută oredesemnare prin ordinul comun al Ministerul Mediului şi MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltarii Rurale 1552/743/2008 pentru aprobarea listeilocalităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, zonevulnerabile care acopera acum aprox. 50% din suprafaţa ţării. B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, RO – 040129, Bucureşti http://www.mmediu.ro Telefon/Fax: 021.316..53.86 E-mail: gheorghe.constantin@mmediu.ro
  2. 2. Direcţia Managementul Resurselor de Apă Zonele vulnerabile la nitraţi sunt suprafeţe de teren agricol de pe teritoriul ţăriiprin care se drenează scurgerile difuze în apele poluate sau expuse poluării cu nitraţişi care contribuie la poluarea acestor ape. Pentru aceste zone se stabilesc programmede acţiune care contin măsuri agricole obligatorii privind controlul aplicăriiîngrăşămintelor, în special a celor organice naturale, pe terenurile agricole. Conform HG.964/2000 a fost elaborata şi a doua versiune a Codului de BunePractici Agricole aprobat prin Ordinul nr. 1182/1270/2005 al ministruluimediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltăriirurale şi s-au elaborat şi distribuit către toate localităţile desemnate zone vulnerabilela nitaţi (la prima desemnare) Programe de acţiune.A înfiinţat Sistemul suport naţional integrat de monitorizare, supraveghere, controlşi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole în apelesubterane şi de suprafaţă prin Ordinul 1072/2003 al ministrului agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului.A înfiinţat Sistemul suport naţional integrat de monitorizare, supraveghere, controlşi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole în sol şia Sistemului de management al rezidurilor organice provenite din agricultură prinOrdinul comun nr. 242/197/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi alministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.In anul 2009, conform H.G .964/2000, ca urmare a redesemnării zonelorvulnerabile la nitaţi din surse agricole, s-au elaborat şi s-au supus consultăriipublicului Programele de Acţiune pentru noile zone vulnerabile. Acestea aufost aprobate în anul 2010 de către Comisia pentru aplicarea Planului de Acţiuneîmpotriva poluării cu nitraţi din surse agricole din care fac parte Ministerul Mediuluişi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şiMinisterul Administraţiei şi Internelor . B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, RO – 040129, Bucureşti http://www.mmediu.ro Telefon/Fax: 021.316..53.86 E-mail: gheorghe.constantin@mmediu.ro
  3. 3. Direcţia Managementul Resurselor de Apă Programele de Acţiune conţin măsuri din cadrul Codului de bune practici agricoleşi alte măsuri adaptate fiecărei zone în parte, printre care :-perioadele în care aplicarea anumitor îngrăşăminte este nerecomandată sauinterzisă,-obligativitatea de a construi rezervoare sau platforme de stocare a îngrăşamintelorde origine animală,-limitarea numărului aplicarilor pe teren ale îngrăşămintelor conform unei bunepractici agricole şi ţinându-se seama mai ales de caracteristicile zonei vulnerabile,- restricţii la aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri saturate de apă, inundate,îngheţate sau acoperite cu zăpadă,- condiţii de aplicare a îngrăşămintelor pe terenuri amplasate lângă cursurile de apă,- obligativitatea existenţei unui plan de management al nutrienţilor. Deasemenea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,Agrochimie şi Protecţia Mediului elaborează un program pentru informarea,instruirea şi consilierea agricultorilor în scopul promovării şi punerii în aplicare aCodului de bune practici agricole şi a Programelor de Acţiune.În prezent au fost finalizate programele de acţiune pentru toate unităţile teritorial –administrative declarate zone vulnerabile la nitraţi.Activităţi prioritare pentru anul 2012: - -elaborarea raportului către Comisia Europeană privind stadiul implementării Directivei Nitraţi în România - revizuirea zonelor vulnerabile la nitraţi - evaluarea Codului de Bune practici agricole. B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, RO – 040129, Bucureşti http://www.mmediu.ro Telefon/Fax: 021.316..53.86 E-mail: gheorghe.constantin@mmediu.ro
  4. 4. Direcţia Managementul Resurselor de Apă B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, RO – 040129, Bucureşti http://www.mmediu.ro Telefon/Fax: 021.316..53.86 E-mail: gheorghe.constantin@mmediu.ro

×