Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ING Journaal                                                BEKIJK HIER HET...
toe geleid dat de balans van ING Nederland het   ONDER DE LOEPafgelopen halfjaar verder versterkt is.”Innoveren samen m...
ACHTER             KLANT EN MAATSCHAPPIJ                  VOORUITBLIK           DE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IING journaal Editie 2: ING Nederland heeft in de eerste helft van 2012 een solide resultaat behaald

6,670 views

Published on

ING Nederland heeft in de eerste helft van 2012 een solide resultaat behaald.Door de verslechterde economische omstandigheden heeft de bank meer reserveringen gedaan om mogelijke risico’s af te dekken. Tegelijkertijd investeerde de ING het afgelopen halfjaar veel in haar online dienstverlening. Het aantal gebruikers van de Mobiel Bankieren App groeit nog steeds fors. Inmiddels is de App door meer dan 1,2 miljoen klanten gedownload en wordt deze per maand ruim 16 miljoen keer gebruikt. Dit maakt ING Nederland bekend in het ING Journaal, waarmee zij klanten en stakeholders informeert over de actuele ontwikkelingen en resultaten van het Nederlandse bankbedrijf.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IING journaal Editie 2: ING Nederland heeft in de eerste helft van 2012 een solide resultaat behaald

 1. 1. ING Journaal BEKIJK HIER HET HELE JOURNAAL Het verhaal achter de cijfers Jaargang 1 - Editie 2 Investeren in online diensten en persoonlijk contactACTUEELmet Nick Jue ING Nederland heeft in de eerste helft van 2012 een soli­ de resultaat behaald. De bank ziet dat de verslechterde eco­ nomische omstandigheden duidelijk hun impact hebben op klanten. Consumenten zijn voorzichtig met uitgaven en houden meer buffers aan.ING heeft zelf ook meer reserveringen gedaanom mogelijke risico’s af te dekken. Tegelijkertijdinvesteerde de bank het afgelopen halfjaar veel inhaar online dienstverlening. F ocus op dienst­ VIDEO AFSPELEN verlening, ook in moeilijkere economische Nick Jue, directievoorzitter van ING Nederland, er­ moet: “Alles in overweging nemend, ben ik tevre­ omstandigheden kent dat de moeilijke economische omstandighe­ den met het resultaat. Zowel het aantal spaarders bij den ook hun weerslag hebben op de cijfers van de de ING als het gemiddeld spaarsaldo is het afgelo­ ING. Toch ziet hij de toekomst met vertrouwen tege­ pen halfjaar toegenomen. Deze trend heeft er mede
 2. 2. toe geleid dat de balans van ING Nederland het ONDER DE LOEPafgelopen halfjaar verder versterkt is.”Innoveren samen met klanten Grip op je zaakJue: “Voor het komend halfjaar heeft het verder Voor ondernemers zijn de moeilijke economi­ besparen, je bedrijfsvoering efficiënter kunt inrich­verbeteren van onze dienstverlening prioriteit. sche omstandigheden voelbaar. Het aantal fail­ ten of op een andere manier je onderneming kuntWe investeren bijvoorbeeld fors in onze Mobiel lissementen stijgt fors. Vooral in sectoren die versterken.Bankieren App. Die is sinds de introductie in no­ afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag zo­vember 2011 al door ruim 1,2 miljoen mensen als de horeca, bouw en detailhandel. Maar de Garagebeurt voor een bedrijfgedownload en wordt per maand ruim 16 mil­ verbeterende concurrentiepositie van Neder­ Marijn van Twist, MKB relatiemanager ING Ne­joen keer gebruikt. land biedt ook kansen. derland: “Wij helpen ondernemers met een zoge­ naamde Bedrijfsscan om inzicht te krijgen in deDe feedback van gebruikers nemen we ter har­ Succesvol ondernemen blijft mogelijk, ook in het financiële bedrijfsvoering binnen zijn of haar be­te. Zo is het beheer van contacten in het adres­ midden-en kleinbedrijf. Aandacht voor betalings­ drijf. En we adviseren over de verbetering daar­boek toegevoegd, de navigatie verbeterd en risico’s is daarbij wel extra belangrijk. Ook een van. Vergelijk onze Bedrijfsscan met een garage­een spaarfunctionaliteit toegevoegd.” goed beeld van de eigen bedrijfsprocessen kan beurt voor een auto waarbij deze zo wordt afge­ doorslaggevend zijn. Ondernemers zijn fulltime steld dat deze optimaal en zuinig rijdt. Dat kan jePersoonlijke aandacht met hun bedrijf in de weer. Maar soms is het goed met een bedrijf ook doen. Uiteindelijk scheelt datOm klanten altijd en overal van dienst te zijn, om met een frisse blik te kijken of je kosten kunt in de portemonnee.”heeft de ING de afgelopen jaren het kantoren­netwerk uitgebreid. Jue: “Wij vinden persoon­lijke aandacht belangrijk. Hoewel klanten vooreenvoudige bankzaken steeds meer via inter­net en mobiel bankieren, komen ze nog steedsnaar kantoor voor advies. Daarom hebben wejuist in dat persoonlijk contact en advies aanparticulieren en ondernemers geïnvesteerd.Ook via de social media treden we steeds vakermet onze klanten in contact. De dienstverleningvan het webcareteam is uitgebreid en ook opFacebook zoeken we actief het contact op metonze klanten.” VIDEO AFSPELEN
 3. 3. ACHTER KLANT EN MAATSCHAPPIJ VOORUITBLIK DE KOMMA Steun voor Stand economie Solide UNICEF resultaat beïnvloedt over eerste verkiezings­ helft 2012 uitslag Volgens het ING Economisch Bureau laat de historie zien dat er een verband bestaat tussen VIDEO AFSPELEN de uitkomst van de verkiezingen en de stand van de economie. Bij een slechte stand beha­ len oppositiepartijen zetelwinst. Daarnaast is Wereldwijd zijn er nog steeds 67 miljoen kin­ het zo dat een laag consumentenvertrouwen deren die niet naar school gaan. ING steunt een vertragende werking heeft op de duur van sinds 2005 de onderwijsprojecten van UNICEF, de formatie van een nieuw kabinet. VIDEO AFSPELEN waarmee kinderen de kans krijgen om hun ta­ lenten te ontwikkelen en meer mogelijkheden De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 12 septem­ING Nederland behaalde over de eerste helft voor hun toekomst krijgen. ber. Nu is het consumentenvertrouwen wederomvan 2012 een resultaat van EUR 800 miljoen, te­ laag. Als de berekende samenhang opnieuw op­gen bijna EUR 1,2 miljard in de zelfde periode Medewerkers van de ING organiseren inzame­ gaat, dan is er pas in maart 2013 een nieuw kabi­vorig jaar. Door de verslechterende economi­ lingsacties, doneren geld en zetten zich in als net. In de tussentijd is er veel onduidelijk voorsche omstandigheden moet de bank nu meer vrijwilliger voor projecten. Zo hebben in juni 400 consumenten en zullen zij voorzichtig blijven metgeld reserveren om risico’s af te dekken dan in werknemers meegedaan met de 9e ING Running geld uitgeven.dezelfde periode vorig jaar. en daarmee is 60.000 euro opgehaald voor UNI­ CEF. ING verdubbelt bovendien alle donaties“De economische situatie is momenteel niet mak­ van haar medewerkers. Door deze acties gaankelijk. Wij zetten daarom geld opzij voor als onze inmiddels ruim 700.000 kinderen naar school.klanten niet meer aan hun verplichtingen kunnen Uiteindelijk streven de ING en Unicef ernaar omvoldoen. Deze reservering drukt op onze balans. voor 2015 één miljoen kinderen een betere toe­We zien tegelijk dat we onze eigen kosten nu goed komst te geven.onder controle hebben doordat we de broekriemhebben aangetrokken”, aldus financieel directeur 7 00.000 kinderen naar school VIDEO AFSPELENRonald Nijsen. dankzij inzet ING medewerkers

×