Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vigdis Harsvik

912 views

Published on

Vigids Harsvik, direktør Innovasjon Norge Sør-Trøndelag
"Miljøteknologi som nasjonalt satsingsområde - ogås for SMB"
Innlegg workshop Næringslivet som drivkraft for fornybar energi
Trøndelagsmøtet 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vigdis Harsvik

 1. 1. Miljøteknologi som nasjonalt satsingsområde – også for SMB” v/ Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Trøndelagskonferansen 2010
 2. 2. Hvorfor satser IN på Energi og miljø? <ul><ul><ul><li>Samfunnsansvar: Energi-, miljø- og klimautfordringene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sterkt fokus hos norske myndigheter – IN er utøvende aktør på vegne av myndighetenes prioriteringer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voksende marked for ny teknologi som kan bidra til å løse problemene – store muligheter for norsk næringsliv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Industriutvikling - IN støtter norsk næringsliv slik at de kan gripe mulighetene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Morgendagens næringsliv i Norge – bygger på bærekraftige løsninger </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Sterk regional fokus på tema i næringslivet, innenfor forskning og utvikling, organisasjoner og hos regionale/lokale myndigheter. </li></ul><ul><li>Ledende forskningsmiljø, NTNU, SINTEF, Statoil, 5 av 8 FME’er </li></ul><ul><li>Sterkt næringsliv og store energileverandører, sterke nettverk (under oppbygging) </li></ul><ul><li>Mange oppstartsbedrifter, miljø for flere. </li></ul><ul><li>ENOVA, Transnova, SIVA </li></ul>Trøndelag – midt i smørøyet
 4. 4. Strategi; Energi og miljø 2009 - 2013 <ul><li>Klima-vennlig energi </li></ul><ul><li>(fra vann, bio, avfall, vind, spillvarme, hav og sol) </li></ul>Rent vann og ren luft Energi-system og energi–effektivisering CO 2 -håndtering Klima-vennlig transport
 5. 5. Energi og miljø <ul><li>Klima-vennlig energi </li></ul><ul><li>(fra vann, bio, avfall, spillvarme, hav og sol) </li></ul>Rent vann og ren luft Energi-system og energi–effektivisering CO 2 -håndtering Klima-vennlig transport
 6. 6. Virkemidler Nettverk Kompetanse Finansiering Omdømmebygging
 7. 7. Klimavennlig energi Vonano SMARTMOTOR
 8. 8. Hydro Power Climate friendly energy (from water, bio, waste, heat, ocean and the sun)
 9. 9. Klimavennlig energi -bio <ul><li>store bioressurser </li></ul><ul><li>god kompetanse </li></ul><ul><li>vanskelig marked </li></ul><ul><li>det offentlige som krevende kunde? </li></ul>
 10. 10. Clean water and air ecoxy
 11. 11. Arena Wind Energy <ul><li>Aker Solution, Verdal </li></ul><ul><li>Smart Motor </li></ul><ul><li>ChapDrive </li></ul><ul><li>Scanwind (GE-energy) </li></ul><ul><li>NTE </li></ul><ul><li>Fugro Oceanor </li></ul><ul><li>Maintech </li></ul><ul><li>Linjebygg offshore </li></ul><ul><li>Norsk Transformator </li></ul><ul><li>Sarens Transrigg </li></ul>
 12. 12. From Ernst&Young Onshore Wind Attractiveness Index, May 2009 . A note on the E&Y indeces: Max. possible score is 100 and is a weighted average of various factors, such as planning and grid connection issues, tariff incentives, resource quality, access to finance, etc. Offshore Wind Attractiveness Country Offshore wind score Germany 71 UK 67 US 58 Ireland 57 China 55 Belgium 55 Denmark 54 France 54 Sweden 51 Netherlands 49 Spain 46 Italy 46 Norway 45 Portugal 43
 13. 13. Og spesielt i regionen: <ul><li>Prioriter </li></ul><ul><li>Målrett ressursene </li></ul><ul><li>Søk samarbeid </li></ul><ul><li>Stå samlet utad </li></ul><ul><li>Vær tålmodig </li></ul><ul><li>BLI TYDELIGERE </li></ul>

×