Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Merethe Storødegård

777 views

Published on

Workshop Næringslivet som drivkraft for fornybar energi 15. januar 2010 Presentasjon av Merethe Storødegård, NHO Trøndelag
Trøndelagskonferansen 2010

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Merethe Storødegård

 1. 1. Næringslivet som drivkraft for fornybar energi<br />Næringslivet vil og kan!, Trøndelagsmøte 15.01.2010<br />
 2. 2. 15.01.2010<br />2<br />
 3. 3. 3<br />Råstoff-kai<br />Biomasseterminal<br />Tømmerlager 2<br />Adkomst E6<br />Tømmerlager 1<br />Jernbane<br />E6<br />Fylkesvei<br />
 4. 4. Midt-Norge har mulighetene:Vindklyngen vil bygge Norges svar på Bremerhaven<br />…<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. www.CloseConnections.no<br />
 8. 8. 15.01.2010<br />8<br />Trøndelags største hotell svanemerket<br />Tirsdag ble Trøndelags største hotell, Rica Hell Hotel, svanemerket. <br />Rica Hell Hotel er et av Norges største kurs- og konferansehotell. Hotellet består av nærmere 400 rom og er et av Norges største kurs- og konferansehotell <br />Et svanemerket hotell har tatt et helhetsgrep på miljøarbeidet for å oppfylle Svanens svært strenge krav. <br />Et svanemerket hotell: <br />* bruker lite energi* skaper lite avfall* bruker lite miljøskadelige stoffer<br />
 9. 9. AMS i Norge<br />Hvorfor er dette så viktig NÅ?<br />Klaus LivikJanuar 2010<br />
 10. 10. Sverige: Et eksempel fra everk med timemåling til alle kunder<br />Sollentuna everk har hatt timemåling av 24000 kunder siden 1997.<br />Har gitt muligheter og insitament for å styre sitt elforbruk etter nye tariffer.<br />Husholdningskunder har i gjennomsnitt redusert sitt effektuttak med 5-7%.<br />Everket antar at årlig elforbruk er redusert med ca 2%.<br />Oppskalert for Sverige gir dette en årlig reduksjon av elforbruket på noe over 1 TWh. <br />Referanse: Svenska Naturskyddsforeningen<br />
 11. 11. 15.01.2010<br />11<br /><ul><li>”Trøndelag i et grønnere Europa – Hva må til?”http://helenorge.nho.no/trondelag/article.php?articleID=8119&categoryID=432
 12. 12. ”KollektivLøftet – Effektiv og miljøvennlig bytransport”http://www.nho.no/transport-og-kommunikasjon/kollektivloeftet-article20839-92.html
 13. 13. ”Klimakompasset” , en veileder til bedrifter til utforming av klimastrategi</li></ul>http://www.klimakompasset.no/<br /><ul><li> Næringslivets klimahandlingsplan. På denne linken finner dere planen, et eget sammendrag og en engelsk versjon: http://www.nho.no/energi-og-miljoe/norsk-klimapolitikk-tid-for-handling-article21463-90.html
 14. 14. Næringslivets klimapanel har også laget en klimaerklæring og 17 temahefter for ulike relevante tema. Dere finner disse her: http://www.nho.no/energi-og-miljoe/naeringslivets-klimapanel-article19956-90.html</li></ul>Noen regionale nyheter om tema på NHO Trøndelags nettside: http://helenorge.nho.no/trondelag/category.php?categoryID=432<br />

×