Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geir Kjesbu

604 views

Published on

Presentasjon av Geir Kjesbu, adm. direktør Investnor "Grønn sektor - attraktivt å investere i"
Workshop Industrien som lokomotiv for fornybar energi. Trondelagsmøte 14. januar 2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geir Kjesbu

 1. 1.
 2. 2. ”Grønn sektor – attraktiv å investere i?”<br />Geir Ove Kjesbu, Trøndelagsmøtet 14. januar 2010<br />
 3. 3. Investinor AS<br />Statlig, landsdekkende investeringsselskap med en egenkapital på 2,2 mrd. kroner<br />Investinor skal tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte og konkurransedyktige bedrifter i tidlig fase.<br />Investinor skal bidra med kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene.<br />Miljø og klimaprosjekter skal vektlegges særskilt.<br />3<br />
 4. 4. InvesteringsfokusFaser<br />INNTEKTER<br />BREAK EVEN<br />4<br />
 5. 5. InvesteringsfokusSektorer<br />ENERGI<br />REISELIV<br />MARIN<br />MARITIM<br />MILJØ<br /><ul><li>Vi kan også investere i andre sektorer enn de ovennevnte.
 6. 6. Vi skal fortrinnsvis investere i sektorer hvor Norge står sterkt, og hvor det er vekstpotensial internasjonalt.
 7. 7. Miljø og klimaprosjekter skal vektlegges særskilt.
 8. 8. 500 millioner er forbeholdt til marin næringsvirksomhet.</li></ul>5<br />
 9. 9. Portefølje i grønn sektor per januar 10<br />6<br />
 10. 10. Makrobildet – Investeringer i grønn sektorFra risiko til muligheter<br />
 11. 11. Investeringer i miljøteknologi i 2009 (globalt)<br />33% reduksjon i investert beløp fra 2008 til 2009<br />Mindre reduksjon enn for andre sektorer<br />21% av investert kapital gikk til sol<br />I Nordengikkinvestertbeløpnoeoppfra 2008 til 2009<br />8<br />
 12. 12. Investeringer – norske aktive eierfond<br />MEUR<br />Blant 676 bedrifter som eies av norske aktive eierfond, finnes det <br />57 bedrifter som har grønn sektor som hovedområder (8%) <br />Kilde: The Norwegian Venture Capital Association<br />9<br />
 13. 13. Paradigmeskifte – fra risiko til muligheter<br />EconPöyry-Smart Grønn Vekst: IKT skaper muligheter<br />10<br />
 14. 14. Mulighetsområder grønn sektor<br />11<br />
 15. 15. Takk for oppmerksomheten!<br />

×