Brosjyre

1,686 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
135
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brosjyre

 1. 1. Avdeling for videregående opplæring og Eiendomsavdelingen
 2. 2. Utdanningssektoren representerer det største virksomhetsområdet i fylkeskommunen. Sektoren sysselsetter ca. 1400 mennesker fordelt på 13 virksomheter: 11 videregående skoler, Eiendomsavdelingen og Avdeling for videregående opplæring. Sektoren har i alt 7000 elever og lærlinger i skole og bedrift. Avdeling for videregående opplæring Avdeling for videregående opplæring (AVGO) har tilretteleggingsfunksjoner for hele opplæringssektoren. Fylkesutdanningssjefen er virksomhetsleder for avdelingen og medlem av administrasjonssjefens lederteam. AVGO har en helhetlig, tilretteleggende og koordinerende rolle overfor interessentene innen videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Målsettingen er å sikre en kvalitativ god og inkluderende opplæring for ungdom og voksne i samarbeid med skole og arbeidsliv. Vårt valgspråk er nedfelt med utgangspunkt i fylkeskommunens visjon: ”Rett opplæring til alle – uansett”
 3. 3. Arbeidsområder Skoleutvikling Funksjonsområdet har ansvar for planlegging av tilbudsstruktur og utdanningssektorens faglige innhold som grunnlag for politisk behandling. Funksjonsområdet har også ansvar for utviklingsarbeid i sektoren. Dette omfatter etter- og videreutdanning, nettverks- og prosjektarbeid og rådgiving /veiledning. Inntak Funksjonsområdet har ansvar for inntak av elever til videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass. Vi gir også informasjon og veiledning i forbindelse med dette. Eksamenskontoret koordinerer eksamen for praksiskandidater, privatister og alle eleveksamener i fylket og gir informasjon og veiledning om dette. Vi følger i tillegg opp skolenes arbeid med vitnemål og dokumentasjon. Nord-Trøndelag har i en prosjektperiode fram til utgangen av 2011 et karrieresenter som er lokalisert i Namsos og Verdal. Arbeidet er i hovedsak knyttet til karriereveiledning i et livslangt perspektiv i forhold til voksne og hele grunnopplæringa. Fagopplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune er etter Opplæringsloven forpliktet til å sørge for at alle unge mellom 16-21 år med opplæringsrett får tilbud om et opplærings- eller arbeidsopplegg som passer dem. Funksjonsområdet har ansvar for å følge opp yrkesfaglig opplæringen fram mot fag-, eller svennebrev, både i skole og bedrift. Dialog med bransjeorganisasjoner, fagforbund, opplæringskontor og lærebedrifter er en naturlig del av dette. Funksjonsområdet er ansvarlig for gjennomføring av fag- og svenneprøver og for å utferdige fagbrev, svennebrev og kompetansebevis.
 4. 4. Koordinatorgruppa Koordinatorgruppa ivaretar koordinerings- og utviklingsoppgaver innen internasjonalisering, utviklings kvalitet- og ledelse, digital kompetanse og Den kulturelle skolesekken. NTFK har felles elev-pc-ordning for alle elever i videregående opplæring. Innkjøp av elevmaskin, pedagogisk bruk og kompetanseutvikling for IKT koordineres fra AVGO. Våre interessenter Avdelingen jobber mot skoler, ledere, lærere, instruktører, elever, lærlinger, foresatte, bedrifter, bransjer, opplæringskontor, grunnskoler, forvaltningsorgan/myndigheter, fagforeninger, fag-/kompetansemiljø, andre skoler/skolemyndigheter, leverandører, politisk og administrativ ledelse.
 5. 5. Marit Schønberg, Fylkesutdanningssjef Tlf.: 741 11298 Mobil: 90759927 E-post: marit.schonberg@ntfk.no Ansvar og samhandling med fylkesrådet og fylkesråden for utdanning. Administrativ leder for sektoren og virksomhetsleder for avdeling for videregående opplæring. Personalansvar rektorer og ledere AVGO. Utvikling av fylkeskommunens utdanningspolitikk sammen med fylkesråd og ansatte. Arbeid mot sentrale myndigheter, i Opplæringsregion Nord og i Trøndelag. Utvikling og koordinering med andre sektorer. Even Fossum Svendsen, Kons. Ass. fylkesutdanningssjef Tlf.: 741 11302 Mobil: 90603404 E-post: even-fossum.svendsen@ntfk.no Ledelse av Avdeling for videregående opplæring. Styring av intern drift med fokus på økonomi og IKT. Fylkesutdanningssjefens stedfortreder. Ansvar for sektorens arbeid med kvalitetsutvikling og ledelsesutvikling samt informasjonsansvar i avdelingen. Aase Bergene, Kons. Ass. fylkesutdanningssjef Tlf.: 741 11000 Mobil: 917703433 E-post: aase.bergene@ntfk.no Ledelse av Avdeling for videregående opplæring. Styring av intern drift med fokus på økonomi og IKT. Fylkesutdanningssjefens stedfortreder. Hvem er vi?
 6. 6. Koordinerings gruppe Koordinatorgruppe Lill-Ann Mellingen Hansen, Utviklingskoordinator Tlf.: 741 11371 Mobil: 99024709 E-post: lill-ann.hanssen@ntfk.no Oppfølging av utviklingsprosess med fokus på kvalitet og ledelse i sektorens virksomheter. Angelika Grande, Internasjonal koordinator Tlf.: 741 11327 Mobil: 95119592 E-post: angelika.grande@ntfk.no Ansvar for studietilbudene i utlandet, internasjonalisering i skoleutvikling og fagopplæring. Solveig Welde, Koordinator for Den kulturelle skolesekken Tlf.: 741 11310 Mobil: 90794123 E-post: solveig.welde@ntfk.no Koordinator for Den kulturelle skolesekken videregående skole. Digital utvikling og support Bjørg Helland, Koordinator for digital kompetanse Tlf.: 741 11344/740 44406 Mobil: 99694806 E-post: bjorg.helland@ntfk.no Elev-pc-ordning, NDLA og digitale læremidler, leder for digital gruppe og programvaregruppe. Pedagogisk bruk av IKT, digital kompetanseheving.
 7. 7. Bente Kvam , Rådgiver E-post: bente.kvam@ntfk.no Tlf.: 741 11309 Mobil: 91111744 Voksenopplæring, karriereveiledning, entreprenørskap, regional utvikling, fengselsundervisning, samisk. Skoleutvikling Tore Bruem, Funksjonsleder Tlf.: 741 11306 Mobil: 93411931 E-post: tore.bruem@ntfk.no Økonomi og personalansvar for funksjonsområdet. Faglig koordinering pedagogiske, politiske saker og utviklingsprosjekter. Planarbeid. Marit S. Damås , Prosjektleder Tlf.: 741 11352 Mobil: 97540404 E-post: marit-storvold.damaas@ntfk.no Lærekandidatordningen. Gjennomføring i videregående opplæring, elevrealterte saker. MOT, ungdomspolitisk råd. Partnerskap. Skoleutvikling Oddrun Grande, Spesialrådgiver Tlf.: 741 11297 Mobil: 97047833 E-post: oddrun.grande@ntfk.no Spesialundervisning, inntak og oppfølging (også private skoler) oppfølging for elever i sosialmedisinske og barneverninstitusjoner, minoritetsspråklige, PPT.
 8. 8. Arnhild Opdahl Tlf.: 741 11314 E-post: arnhild.opland@ntfk.no Flere gjennom. Pedagogiske saker. Fengselsundervisning. Entreprenørskap. Samisk. Skoleutvikling Arild Wanderås, Spesialrådgiver - 50% stilling Tlf.: 741 11297 Mobil: 90864275 E-post: arild.wanderas@ntfk.no Klagebehandling –standpunktklager, PPT. Div. pedagogiske saker. Frank Sjøli, Spesialrådgiver Tlf: 741 11304 Mobil: 48008726 E-post: frank.sjoli@ntfk.no Tilbudsstruktur. Fagskole. Tilpassa opplæring. Vigdis Nyhus, Spesialrådgiver Tlf.: 741 11237 E-post: vigdis.nyhus@ntfk.no Kunnskapsløftet. Kompetanseutvikling og faglige nettverk. Rektormøter. Elevundersøkelsen.
 9. 9. Toril Haugland, Funksjonsleder Tlf.: 741 11293 Mobil: 91376518 E-post: toril.haugland@ntfk.no Eksamens- og inntakssaker, karriereveiledning/koordinering/ nettverk, Extens/VIGO/Vilbli, Økonomi og personalansvar for funksjonsområdet . Bjørg Holien, Konsulent Tlf.: 741 11292 Mobil: 91597732 E-post: bjorg.holien@ntfk.no Inntak av søkere med behov for spesialundervisning, oppfølgingstjenesten, private vgs. Linn Krogstad Kjelvik, Lærling Tlf: 741 11360 E-post: linn-krogstad.kjelvik@ntfk.no Kontor- og administrasjonsfaget. Inntak Kari Feragen, Sekretær Tlf.: 741 11321 Mobil: 92232254 E-post: kari.feragen@ntfk.no Innlasting av grunnskolekarakterer, ferdigheter MDD/IF, registrering av lands- linjesøkere, reserveringer, registrering av sluttmeldinger, minoritetsspråklige. Anne-Lise Olstad, Rådgiver Tlf.: 741 11390 Mobil: 92017738 E-post: anne-lise.olstad@ntfk.no Elev- og privatisteksamen.
 10. 10. Grete Aasegg, Rådgiver Tlf.: 741 11045 Mobil: 98835233 E-post: grete.aasegg@ntfk.no Eksamen for praksiskandidater. Dokumentasjon og vitnemål. Fagopplæring Mia Therese Silkoset, Lærling Tlf: 741 11385 Mobil: 47445591 E-post: mia-therese.silkoset@ntfk.no Kontor og administrasjonsfaget. Randi Hagnes Røsæg , Rådgiver Tlf: 741 11311Mobil: 47828050 E-post: randi-hagnes.rosag@ntfk.no Inntak til videregående opplæring, statistikk/rapportering, formidling, rettsforbruk, karakterer vgs. Siri Skotvold, Konsulent Tlf.: 741 11291 Mobil: 92050234 E-post: siri.skotvold@ntfk.no Inntak til videregående opplæring, søknader om overflytting av nærskolepoeng/søkere som flytter, karakter vgs. Inntak Lisbeth Pedersen, prosjektleder Tlf: 741 11358 Mobil: 97177503 / 93092316 E-post: lisbeth.pedersen@ntfk.no Karrieresenteret, rådgivning.
 11. 11. Ove Austmo, Funksjonsleder Tlf.: 741 11307 Mobil: 91727618 E-post: ove.austmo@ntfk.no Daglig ansvar for Yrkesopplæringsnemndas sekretariat, økonomi og personalansvar for fagopplæringsfunksjonen. Planlegging av alternativ fagopplæring i skole. Fagopplæring Kari Grønnesby, Rådgiver Tlf.: 741 11058 E-post: kari.gronnesby@ntfk.no Saksbehandler innen restaurant og matfag, samt design og håndverk. Marit Bostadløkken Brunes, Konsulent Tlf.: 741 11319 E-post: marit-bostadlokken.brunes@ntfk.no Møtesekretær og saksbehandler for yrkesopplæringsnemnda. Reiseregninger fra prøvenemndsmedlemmer og refusjonskrav lønn fra bedrifter. Ulf Jarl Hagen, Rådgiver Tlf.: 741 11315 Mobil: 92212387 E-post: ulf.hagen@ntfk.no Saksbehandler innen helse og sosialfag, oppnevning og opplæring av prøvenemnder, klagebehandling – ikke bestått fagprøve. Konsultativ medlem i fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Karin Hamnes, Sekretær Tlf.: 741 11145 E-post: karin.hamnes@ntfk.no Oppmelding til fag- svenneprøve, melding om prøveresultat. Behandling av stipendsøknader for lærlinger.
 12. 12. Fagopplæring Brit Hepsøe, Konsulent Tlf.: 741 11136 E-post: brit.hepsoe@ntfk.no Formidling av søkere til læreplass, godkjenning lærekontrakter, tilskudd til lærebedrifter/opplæringskontor, statistikk/ rapportering. Faglig leder kontorlærling. Ivar Lund, Rådgiver Tlf.: 741 11318 Mobil: 99726017 E-post: ivar.lund@ntfk.no Saksbehandler innen bygg og anleggsteknikk. Eva Irene Rangnes , Rådgiver Tlf.: 741 11316 Mobil: 91789960 E-post: eva-irene.rangnes@ntfk.no Saksbehandler innen service og samferdsel, bygg og anleggsteknikk (anleggsfagene, trelast) naturbruk og medier og kommunikasjon. Koordinator for lærlingsamlinger. Hege Vigdisdatter Skulbru, konsulent Tlf.: 74 11 12 13 E-post: hege.skulbru@ntfk.no Krisetilskudd. Alt opplæring i skole (AOS). Flere læreplasser/formidling. Per-Kristian Storstad, Rådgiver Tlf.: 741 11290 Mobil: 91586213 E-post: per-kristian.storstad@ntfk.no Saksbehandler innen teknikk og industriell produksjon fagene, bil og transportfagene. Faglig leder og instr.kurs. Lærlingordningen.
 13. 13. Bent Robert Sæther Tlf.: 741 11322 Mobil: 99159401 E-post: bent-robert.sather@ntfk.no Oppfølging og veiledning av prøvenemnder . Ikke bestått/prøveprotokoller. Instr.kurs og prøvenemndskurs. Elise Årbogen Tlf.: 741 11145 E-post: elise.arbogen@ntfk.no Oppmelding til fag- svenneprøve, melding om prøveresultat. Fagopplæring Leif-Konrad Tranås Tlf.: 741 11299 Mobil: 90779758 E-post: leif-konrad.tranas@ntfk.no Krisetilskudd. Alt.opplæring i skole (AOS). Flere læreplasser/formidling. Arne Jostein Vestnor, Rådgiver Tlf.: 741 11317 Mobil: 95057115 E-post: arne-jostein.vestnor@ntfk.no Saksbehandler innen elektrofag, ikt-driftsfag og ”maritime fag”. Regionkonsulent VOFO.
 14. 14. Eiendom Om oss Eiendomsavdelingen skal ivareta den formelle eierrollen for fylkeskommunens bygg og byggeprosjekter og være rådgiver for virksomhetene i drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Vår visjon er: ”Gode bygg for alle” Fakta Forvalter en bygningsmasse på ca 188 000 m2 (bruttoareal), bestående av 11 videregående skoler og 1 administrasjonsbygg Investeringer til nybygg/ombygging av skoler og tannklinikker, samt energi- og miljøprosjekter på 1,2 mrd i perioden 2006-2013 13 ansatte
 15. 15. Arbeidsområder: Avdelingen arbeider med planlegging av tilbudsstruktur og utdanningssektorens faglige innhold som grunnlag for politisk behandling. Avdelingen har også ansvar for utviklingsarbeid i sektoren. Dette omfatter etter- og videreutdanning, nettverks- og prosjektarbeid og rådgiving /veiledning. Avdelingen har ansvar for inntak av elever til videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass. Vi gir også informasjon og veiledning i forbindelse med dette. Eksamenskontoret koordinerer eksamen for praksiskandidater, privatister og alle eleveksamener i fylket. Vi gir også informasjon og veiledning om dette. Nord-Trøndelag har i en prosjektperiode fram til utgangen av 2011 et karrieresenter som er lokalisert i Namsos og Verdal. Arbeidet er i hovedsak knyttet til karriereveiledning i et livslangt perspektiv i forhold til voksne og hele grunnopplæringa. Nord-Trøndelag fylkeskommune er etter Opplæringsloven forpliktet til å sørge for at alle unge mellom 16-21 år med opplæringsrett får tilbud om et opplærings- eller arbeidsopplegg som passer dem. AVGO bistår den yrkesfaglige opplæringen i skole og bedrift. Dialog med bransjer, opplæringskontor og bedrifter er en naturlig del av dette. AVGO er ansvarlig for alle fag- og svenneprøver og for å utferdige kompetansebevis og vitnemål. AVGO følger i tillegg opp skolenes arbeid med vitnemål og dokumentasjon. NTFK har felles elev-pc-ordning for alle elever i videregående opplæring. Innkjøp av elevmaskin, pedagogisk bruk og kompetanseutvikling for IKT koordineres fra AVGO. Struktur: AVGO er oppdelt i 4 personalområder. Avdelingsledelsen består av fylkesutdanningssjef, assisterende fylkesutdanningssjef og funksjonsledere for fagopplæring, inntak og skoleutvikling
 16. 16. Rune Venås, Eiendomsleder Tlf.: 741 11341 Mobil: 90783473 E-post: rune.venas@ntfk.no Adm. og faglige lederoppgaver, prosjektledelse, politisk saksbehandling, salg og eiendomsforvaltning. Eiendom Kjell Berg, Avdelingsingeniør Tlf.: 741 11333 Mobil: 90830240 E-post: kjell.berg@ntfk.no Ledelse av vedlikeholdsprosjekter. Rune Gjermo, Prosjektleder Tlf.: 741 11375 Mobil: 90851288 E-post: rune.gjermo@ntfk.no Prosjektledelse av nybygg og ombygginger. Trine Hagen, Rådgiver Tlf.: 741 11335 Mobil: 97189930 E-post: trine.hagen@ntfk.no Økonomi- og prosjektoppfølging drift og investeringer, skadeforsikringer og eiendomsforvaltning. Jan Halvard Haugen, Prosjektleder Tlf.: 741 11359 Mobil: 95882340 E-post: jan-halvard.haugen@ntfk.no Prosjektledelse av nybygg og ombygginger.
 17. 17. Eiendom Odd Hollås, Elektrotekniker Mobil: 917 86 016 E-post: odd.hollas@ntfk.no Internkontroll elektroinstallasjoner. Nina Hoseth, assisterende eiendomsleder Tlf.: 74 11 11 72 Mobil: 934 12 767 E-post: nina.hoseth@ntfk.no Lederoppgaver, organisasjonsutvikling og pedagogisk bistand ved nybygg og ombygginger. Karl Arne Jensen, Prosjektleder E-post: karl-arne.jensen@ntfk.no Tlf.: 74 11 13 34 Mobil: 922 15 759 Prosjektledelse av nybygg og ombygginger, ansvarlig for kvalitetssikring og rutiner i byggesaker. May Britt Lillemark , Prosjektsekretær Tlf.: 74 11 13 40 Mobil: 958 95 590 E-post: may-britt.lillemark@ntfk.no Bistå prosjektledelsen gjennom alle faser av prosjekter, vedlikehold, nybygg og ombygginger. Frans Lundqvist, Arkitekt SAR/MSA Tlf.: 74 11 13 38 Mobil: 472 49 056 E-post: frans.lundqvist@ntfk.no Arkitektfaglig rådgivning
 18. 18. Daniel Sivertsen, Teknisk assistent Tlf.: 741 11246 Mobil: 98054135 E-post: daniel.sivertsen@ntfk.no Tegningsarkiv, FDV-system og DAK . Edgar Sandvik, Avdelingsingeniør Tlf.: 741 11329 Mobil: 99514069 E-post: edgar.sandvik@ntfk.no FDV-rådgivning, ledelse av energi- og renholdsprosjekter. Eiendom Tor Nilsen, Overingeniør Tlf.: 741 11339 Mobil: 90924495 E-post: tor.nilsen@ntfk.no Prosjektledelse VVS-tekniske anlegg, FDV-rådgivning, ledelse av vedlikeholdsprosjekter .
 19. 19. Grong Tlf.: 743 12800 grong.vgs@ntfk.no Inderøy Tlf.: 741 24040 inderoy.vgs@ntfk.no Leksvik Tlf.: 741 11410 leksvik.vgs@ntfk.no Levanger Tlf.: 740 86000 levanger.vgs@ntfk.no Meråker Tlf.: 748 12050 meraker.vgs@ntfk.no Mære Tlf.: 741 70430 mare-landbruk.vgs@ntfk.no Olav Duun Tlf.: 742 16000 namsos.vgs@ntfk.no Ole Vig Tlf.: 748 39400 ole-vig.vgs@ntfk.no Steinkjer avd. Egge Tlf.: 741 21500 egge.vgs@ntfk.no Steinkjer avd. Guldbergaunet Tlf: 741 121700 steinkjer.vgs@ntfk.no Verdal Tlf.: 740 44400 verdal.vgs@ntfk.no Ytre Namdal Tlf.: 741 26300 ytre-namdal.vgs@ntfk.no De videregående skolene
 20. 20. Kontakt: Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 N-7735 Steinkjer Telefon: + 47 741 110 00 E-post: postmottak@ntfk.no www.ntfk.no

×