Successfully reported this slideshow.
SATSNING PÅ FORNYBAR ENERGI REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT<br />TRØNDELAGSMØTE 2010 – BJØRN HØLAAS<br />
VI GIR VERDEN <br />MER REN ENERGI<br />INNEN FORNYBAR<br />I EUROPA<br />NR. 1<br />FORNYBAR<br />ENERGI<br />90%<br />26...
STATKRAFT – EN SENTRAL AKTØR<br />I MIDT-NORGE <br />84 400<br />KRAFTKUNDER <br />30<br />KRAFT- OG FJERNVARMEVERK<br />6...
TRØNDELAGSPLAN 2009-2012<br />STATKRAFTS BIDRAG TIL REGIONENS MÅL:<br />MÅLSETTINGER FRA FYLKESPLANEN:<br />”Redusere utsl...
side 5<br />FJERNVARME SATSNING<br />Eksisterende virksomhet<br />850 GWh varme produsert<br />15 GWh kjøle<br />1 GWh elp...
vindkraftsatsing<br />Norge <br />Smøla, Hitra, Kjøllefjord - 245 MW<br />1 fersk konsesjon - 150 MW<br />2 konsesjonssøkt...
BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK NÆRINGSKLYNGE INNEN MARIN ENERGI<br />Norge har ledende selskaper innen offshoreverft, oljes...
INNOVASJON OG VEKST<br />Statkrafts tyngdepunkt for Innovasjon (FoU) og Vekst flyttes til Trondheim<br />Vi søker enda tet...
FOUPROGRAMMER<br />Havenergiprogrammet – offshore vind, tidevann, bølger<br />80 MNOK fra Statkraft, tilsvarende fra unive...
FREMTIDSRETTET ENERGI REGION HVA KREVES ?<br />Næringsfremmende politikere<br />Internasjonale/nasjonale aktører med betyd...
side 11<br />”Midt-Norge er viktig for Statkraft og Statkraft er viktig for midt-Norge”<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bjørn Hølås

945 views

Published on

Presentasjon Bjørn Hølås, Trondheim E-verk på workshop Fornybar energi – slik vil vi satse i Trøndelag. Trøndelagsmøtet 14. januar 2010

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bjørn Hølås

 1. 1. SATSNING PÅ FORNYBAR ENERGI REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT<br />TRØNDELAGSMØTE 2010 – BJØRN HØLAAS<br />
 2. 2. VI GIR VERDEN <br />MER REN ENERGI<br />INNEN FORNYBAR<br />I EUROPA<br />NR. 1<br />FORNYBAR<br />ENERGI<br />90%<br />264<br />KRAFT- OG FJERNVARMEVERK<br />35%<br />AV NORGES KRAFT-PRODUKSJON<br />...I OVER 20<br />LAND<br />3200ANSATTE..<br />
 3. 3. STATKRAFT – EN SENTRAL AKTØR<br />I MIDT-NORGE <br />84 400<br />KRAFTKUNDER <br />30<br />KRAFT- OG FJERNVARMEVERK<br />6 TWh<br />ÅRLIG KRAFT-PRODUKSJON<br />FJERNVARME I TRONDHEIM<br />30%<br />50%<br />AV NORGES VINDKRAFT-PRODUKSJON<br />420<br />ANSATTE I REGIONEN<br />
 4. 4. TRØNDELAGSPLAN 2009-2012<br />STATKRAFTS BIDRAG TIL REGIONENS MÅL:<br />MÅLSETTINGER FRA FYLKESPLANEN:<br />”Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30% innen 2020 sammenlignet med 1991” <br />”Spille en ledende rolle i utviklingen av klimavennlig teknologi og tilrettelegging for miljøvennlige virksomheter og levemåter”<br />”Utvikle Trøndelags fortrinn på energiområdet i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling”<br />”Styrke FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag”<br />VINDKRAFT<br />FJERNVARME<br />INNOVASJON <br />OG FoU<br />VANNKRAFT<br />SOLKRAFT<br />TIDEVANN/<br />BØLGE<br />SALTKRAFT<br />ENERGI-EFFEKTIVI-SERING<br />
 5. 5. side 5<br />FJERNVARME SATSNING<br />Eksisterende virksomhet<br />850 GWh varme produsert<br />15 GWh kjøle<br />1 GWh elproduksjon<br />300 km distribusjonsnett<br />4500 kunder<br />106 ansatte<br />Portefølje av nye prosjekter<br />Utbygging i Harstad i løpet av 2010<br />Planer om kraftvarmeverk i Trondheim<br />Prosjektportefølje på ca 2500 GWh i Norge og Sverige fordelt på et titalls prosjekter i ulik fase<br />
 6. 6. vindkraftsatsing<br />Norge <br />Smøla, Hitra, Kjøllefjord - 245 MW<br />1 fersk konsesjon - 150 MW<br />2 konsesjonssøkte prosjekter i Trøndelag - 380 MW<br />6 forhåndsmeldte prosjekter i Trøndelag - 725 MW<br />Sverige<br />3 tildelte konsesjoner i samarbeid med SCA - totalt 815 MW<br />Ytterligere vindprosjekter med bl.a SCA, Södra og Arisewindpower<br />Storbritannia<br />2 vindparker under bygging<br />2 konsesjonsgitte prosjekter<br />4 vindprosjekter under utvikling<br />Lisens for utvikling av Dogger Bank – inntil 13 000 MW havvind<br />Dogger Bank<br />13 000 MW<br />
 7. 7. BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK NÆRINGSKLYNGE INNEN MARIN ENERGI<br />Norge har ledende selskaper innen offshoreverft, oljeservice, skipsbygging, shipping, kraftoverføring m.m.<br />Norge bør ha forutsetninger for å ta posisjoner internasjonalt innen marin energi<br />Attraktivt for Statkraft med sterk leverandørindustri<br />Aker Verdal AS <br />
 8. 8. INNOVASJON OG VEKST<br />Statkrafts tyngdepunkt for Innovasjon (FoU) og Vekst flyttes til Trondheim<br />Vi søker enda tettere samarbeid med innovasjons, vekst, utdanning og forskningsmiljøene i Trondheim <br />Nye vekstområder vil primært legges til Trondheim<br />Fokus på bedre utnyttelse av Innovasjon og FoU i Statkraft er en viktig del av det videre arbeidet<br />side 8<br />
 9. 9. FOUPROGRAMMER<br />Havenergiprogrammet – offshore vind, tidevann, bølger<br />80 MNOK fra Statkraft, tilsvarende fra universitetene over 4 år. <br />Kundeprogrammet – sluttbruker og fjernvarme<br />80 MNOK over 4 år<br />Towardcarbonneutralsettelments (Brøset prosjektet), og flere energieffektiviseringsprosjekter<br />Vannkraftprogrammet<br />160 MNOK over 4 år<br />Betydelig deltagelse fra SINTEF/NTNU<br />5 av 8 forskningssener for miljøvennlig energi (FME), og visjonsprosjektet Ocean Space Center støttes av Statkraft<br />side 9<br />
 10. 10. FREMTIDSRETTET ENERGI REGION HVA KREVES ?<br />Næringsfremmende politikere<br />Internasjonale/nasjonale aktører med betydelig tilstedeværelse i regionen (Statkraft, Statoil, m.fl.). <br />Regionale aktører som NTE og TrønderEnergi<br />En sterk og attraktiv leverandørindustri<br />Et sterkt forsknings- og utviklingsmiljø med NTNU og SINTEF i spissen.<br />Ett godt og velfungerende samarbeid mellom næringsliv, FOU/utdanning og offentlige myndigheter/virkemiddelapparat . CleantechMid-Norway er ett godt utgangspunkt for dette.<br /> … men det viktigste er at vi klarer å samle oss om noen få tema, og er enige om at det er samspillet som skaper resultatene ikke enkeltselskapene.<br />side 10<br />
 11. 11. side 11<br />”Midt-Norge er viktig for Statkraft og Statkraft er viktig for midt-Norge”<br />

×